Grįžti į portalą Europarl

Choisissez la langue de votre document :

Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : B6-0650/2006

Pateikti tekstai :

B6-0650/2006

Debatai :

PV 12/12/2006 - 19
CRE 12/12/2006 - 19

Balsavimas :

Priimti tekstai :


PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PDF 97kWORD 45k
2006 m. gruodžio 11 d.
PE 382.991v01-00
 
B6‑0650/2006
siekiant baigti diskusijas dėl Tarybos ir Komisijos pareiškimų
pagal Darbo tvarkos taisyklių 103 straipsnio 2 dalį
pateikė Edward McMillan-Scott, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra ir Gerardo Galeote PPE-DE frakcijos vardu,
Pasqualina Napoletano ir Véronique De Keyser PSE frakcijos vardu,
Annemie Neyts-Uyttebroeck, Marco Cappato ir Marco Pannella,
ALDE frakcijos vardu,Hélène Flautre, Raül Romeva i Rueda, Monica Frassoni ir Daniel Cohn-Bendit Verts/ALE frakcijos vardu,
Vittorio Agnoletto, Gabriele Zimmer, Jens Holm, Erik Meijer, Luisa Morgantini, Esko Seppänen, Inese Vaidere, Michał Tomasz Kamiński, Adam Jerzy Bielan ir Ryszard Czarnecki GUE/NGL frakcijos vardu.
dėl su Sacharovo premijos laureatais susijusių tolesnių veiksmų

Europos Parlamento rezoliucija dėl su Sacharovo premijos laureatais susijusių tolesnių veiksmų 
B6‑0650

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 103 straipsnio 2 dalį,

A.  kadangi 1988 m. įsteigta Sacharovo premija už minties laisvę yra ir viena iš daugelio EP paramos, skirtos kovai už žmogaus teises ir demokratiją, priemonių, taip pat tai yra būdas pripažinti tuos, kurie kovoja su priespauda, netolerancija ir neteisybe pasaulyje,

B.  kadangi Sacharovo premijos laureatai yra šie asmenys ar organizacijos: Anatoli Marchenk (1989), Aung San Suukyi (1990), Adem Demaci (1991), Laz Madres de la Plaza de Mayo (1992), Oslobodjenje (1993), Taslima Nasreen (1994), Leyla Zana (1995), Wei Jingsheng (1996), Salima Ghezali (1997), Ibrahim Rugova (1998), Xanana Gusmão (1999), Basta Ya (2000), Nurit Peled, Izzat Ghazzawi, Dom Zacarias Kamwenho (2001), Oswaldo Payá Sardiñas (2002), Kofi Annan ir Jungtinės Tautos (2003), Baltarusijos žurnalistų asociacija (2004), Moterys baltais drabužiais (Cuba), Reporteriai be sienų ir Huawa Ibrahim (kartu) (2005), Alexandre Milinkievich (2006),

C.  kadangi1990 m. Sacharovo premijos laureatei Birmos disidentei Aung San Suukyi skirtas namų areštas, o 2005 m. šios premijos laureatėms Kubos judėjimo Moterys baltais drabužiais atstovėms dar nebuvo leista atvykti atsiimti premijos,

D.  kadangi Pirmininkų sueiga nusprendė siųsti dvi delegacijas į Kubą ir į Birmą, kad jos galėtų susitikti su laureatais ir patikrinti asmeninę jų padėtį,

E.  kadangi 1996 m. Sacharovo premijos laureatas Wei Jinsheng, vis dar yra sulaikytas ir dar neturėjo galimybės kalbėti plenarinio posėdžio metu ir atsiimti piniginės premijos;

1.  apgailestauja, kad ne visada laureatams buvo leista asmeniškai atsiimti premiją, o tai pažeidžia vieną iš pagrindinių žmogaus teisių – teisę laisvai išvykti iš savo šalies ir grįžti į ją, teisę, kuri yra aiškiai pripažinta Visuotinėje žmogaus teisių deklaracijoje;

2.  reikalauja, kad, atsižvelgdamos į Pirmininkų sueigos sprendimą siųsti dvi delegacijas: vieną į Birmą, kitą į Kubą, atitinkamų šalių valdžios institucijos leistų minėtoms delegacijoms vykti į jų šalis;

3.  džiaugiasi Pirmininkų sueigos 2006 m. lapkričio 16 d. sprendimu numatyti su Sacharovo premijos laureatais susijusius tolesnius veiksmus ir nuolat siųsti Europos Parlamento delegaciją susitikti su laureatais, kuriems jų šalių valdžios institucijos neleido atvykti atsiimti premijos;

4.  dar kartą pareiškia savo prašymą, kad visi Sacharovo premijos laureatai, ypač Aung San Suukyi, Oswaldo Payá Sardiñas ir Kubos judėjimo Moterys baltais drabužiais atstovės, galėtų patekti į Europos institucijas;

5.  prašo Pirmininką imtis visų būtinų priemonių, kad šie sprendimai būtų įgyvendinti;

6.  prašo Pirmininkų sueigą įtraukti į būsimo posėdžio darbotvarkę klausimą dėl Sacharovo premijos įteikimo Wei Jinsheng organizavimo;

7.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, Birmos, Kinijos ir Kubos vyriausybėms, Kinijos parlamentui, Birmos parlamentui, Kubos Respublikos liaudies asamblėjai ir Jungtinių Tautų Žmogaus teisių tarybai.

Atnaujinta: 2006 m. gruodžio 12 d.Teisinis pranešimas