Διαδικασία : 2007/2514(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B6-0068/2007

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B6-0068/2007

Συζήτηση :

PV 14/02/2007 - 13
CRE 14/02/2007 - 13

Ψηφοφορία :

PV 15/02/2007 - 6.11
CRE 15/02/2007 - 6.11

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2007)0052

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 93kWORD 48k
Βλ. επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B6-0068/2007
13 Φεβρουαρίου 2007
PE 385.043v01-00
 
B6‑0068/07
εν συνεχεία δηλώσεων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και της Επιτροπής
σύμφωνα με το άρθρο 103, παράγραφος 2, του Κανονισμού
των βουλευτών: Thierry Cornillet, Philippe Morillon, Marielle De Sarnez και Μάριος Ματσάκης
εξ ονόματος της Ομάδας ALDE
σχετικά με την ανθρωπιστική κατάσταση στο Νταρφούρ

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την ανθρωπιστική κατάσταση στο Νταρφούρ 
B6‑0068/07

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του για την κατάσταση στο Νταρφούρ και συγκεκριμένα αυτά που ενέκρινε στις 16 Σεπτεμβρίου 2004, στις 23 Ιουνίου 2005, στις 6 Απριλίου 2006 και στις 28 Σεπτεμβρίου 2006,

–   έχοντας υπόψη την αρχή της "ευθύνης για προστασία", την οποία ενέκριναν τα Ηνωμένα Έθνη και που προβλέπει ότι "όταν οι εθνικές αρχές είναι πρόδηλο ότι δεν διασφαλίζουν την προστασία των πληθυσμών τους κατά της γενοκτονίας, των εγκλημάτων πολέμου , της εθνικής κάθαρσης και των εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας", το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών μπορεί να αποφασίζει την αποστολή στρατιωτικής δύναμης δυνάμει του κεφαλαίου VII του Χάρτη των Ηνωμένων εθνών,

–   έχοντας υπόψη όλες τις αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών για το Σουδάν και ιδίως την απόφαση 1306 που επιτρέπει την ανάπτυξη στο Νταρφούρ νέας ειρηνευτικής δύναμης,

–   έχοντας υπόψη τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα του παιδιού που έχει δεσμευτική και απαρέκκλιτη ισχύ,

–   έχοντας υπόψη την έκκληση του κατόχου του Βραβείου Νόμπελ Ειρήνης του 1983, κ. Ντέσμοντ Τούτου για μια μεγάλη δύναμη του ΟΗΕ με αποτελεσματική εντολή για την προστασία των αμάχων στο Νταρφούρ,

Α.  ανησυχώντας βαθύτατα από το γεγονός ότι η διένεξη στην περιοχή του Νταρφούρ μεταξύ τακτικών δυνάμεων, φιλο-κυβερνητικών και αντιστασιακών ένοπλων ομάδων έχει προκαλέσει ήδη 400.000 θανάτους και πάνω από δυόμισι εκατομμύρια πρόσφυγες και εκτοπισμένους κατά τα τελευταία τρία χρόνια, παρόλο που υπογράφηκε στις 5 Μαΐου 2006 ειρηνευτική συμφωνία για το Νταρφούρ στην Αμπούχα της Νιγηρίας,

Β.   επισημαίνοντας ότι σύμφωνα με τους παρατηρητές των Ηνωμένων Εθνών, πάνω από δυόμισι εκατομμύρια πρόσφυγες και εκτοπισμένοι δεν έχουν πρόσβαση στην ανθρωπιστική βοήθεια και πεθαίνουν από ασιτία και ασθένειες,

Γ.  ανησυχώντας για το γεγονός ότι πολλές ανθρωπιστικές οργανώσεις αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν το έδαφος του Νταρφούρ , επειδή δεν ήταν ασφαλές το προσωπικό τους,

Δ.   θεωρώντας ότι η κατάσταση που συνεχίζεται στο Νταρφούρ αποτελεί παράγοντα σοβαρής αποσταθεροποίησης για ολόκληρη την περιοχή και συνεπάγεται και άλλες ανθρωπιστικές καταστροφές στο Τσαντ και στη Δημοκρατία της Κεντρικής Αφρικής,

Ε.   γνωρίζοντας ότι ο αριθμός των θυμάτων αυξάνεται μέρα με τη μέρα και ότι καθίσταται ολοένα και πιο επείγουσα μια παρέμβαση της διεθνούς κοινότητας,

1.   ζητεί από τις κυβερνήσεις των κρατών μελών της ΕΕ, το Συμβούλιο, την Επιτροπή να καταβάλουν κάθε προσπάθεια και να αναλάβουν τις ευθύνες τους για την αποτελεσματική προστασία των πληθυσμών του Νταρφούρ από μια ανθρωπιστική καταστροφή·

2.   ζητεί από το Συμβούλιο και την Επιτροπή, στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής πολιτικής τους για την ασφάλεια και την άμυνα και των λεγόμενων αποστολών "Petersburg" - και ύστερα από τη σχετική εντολή του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών - να αποκαταστήσουν με βάση το κεφάλαιο VII του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και με βάση την αρχή της ευθύνης για την προάσπιση των πληθυσμών, σε συνεργασία με τον ΟΗΕ και την Αφρικανική Ένωση, τους προστατευμένους ανθρωπιστικούς διαδρόμους που επιτρέπουν στις ανθρωπιστικές οργανώσεις να έχουν πρόσβαση σε όλους τους πρόσφυγες και τους εκτοπισμένους, ώστε να λαμβάνουν την απαραίτητη για την επιβίωσή τους ανθρωπιστική βοήθεια στο Νταρφούρ και στις παραμεθόριες περιοχές με το Τσαντ και τη Δημοκρατία της Κεντρικής Αφρικής·

3.   ζητεί την απαγόρευση των πτήσεων πάνω από ολόκληρη την περιοχή του Νταρφούρ, με εξαίρεση τις πτήσεις για ανθρωπιστικούς σκοπούς·

4.   ζητεί από το Συμβούλιο και την Επιτροπή να δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις για την επανάληψη πολιτικών διαπραγματεύσεων με τη συμμετοχή όλων των μερών που εμπλέκονται στην διένεξη, ώστε να μπορέσουν οι πρόσφυγες και οι εκτοπισθέντες πληθυσμοί να επιστρέψουν στα χωριά και τις επαρχίες τους υπό συνθήκες απόλυτης ασφάλειας·

5.   αναθέτει στον Πρόεδρο του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, τις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών της ΕΕ, τον Γενικό Γραμματέα της Αφρικανικής Ένωσης, στο Γενικό Γραμματέα του Αραβικού Συνδέσμου, στο Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών καθώς και στο Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών.

Τελευταία ενημέρωση: 13 Φεβρουαρίου 2007Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου