Procedura : 2007/2514(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : B6-0068/2007

Teksty złożone :

B6-0068/2007

Debaty :

PV 14/02/2007 - 13
CRE 14/02/2007 - 13

Głosowanie :

PV 15/02/2007 - 6.11
CRE 15/02/2007 - 6.11

Teksty przyjęte :

P6_TA(2007)0052

PROJEKT REZOLUCJI
PDF 87kWORD 48k
Patrz też projekt wspólnej rezolucji RC-B6-0068/2007
13 lutego 2007
PE 385.043v01-00
 
B6‑0068/07
projekt w odpowiedzi na oświadczenia Rady i Komisji
zgodnie z art. 103 ust. 2 Regulaminu
złożyli Thierry Cornillet, Philippe Morillon, Marielle De Sarnez i Marios Matsakis
w imieniu grupy politycznej ALDE
w sprawie sytuacji humanitarnej w Darfourze

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie sytuacji humanitarnej w Darfourze 
B6‑0068/07

Parlament Europejski,

-  uwzględniając poprzednie rezolucje PE w sprawie sytuacji w Darfurze, zwłaszcza rezolucje z dnia 16 września 2004 r., 23 czerwca 2005 r., 6 kwietnia 2006 r. i 28 września 2006 r.,

-  uwzględniając przyjęte przez ONZ pojęcie „obowiązku ochrony”, które zakłada, że jeżeli „władze krajowe w oczywisty sposób nie zapewniają mieszkańcom ochrony przez ludobójstwem, zbrodniami wojennymi, czystkami etnicznymi i zbrodniami przeciwko ludzkości”, to Rada Bezpieczeństwa ONZ może podjąć decyzję o wysłaniu sił zbrojnych zgodnie z rozdziałem VII Karty Narodów Zjednoczonych,

-  uwzględniając wszystkie rezolucje Rady Bezpieczeństwa ONZ w sprawie Sudanu, zwłaszcza rezolucję nr 1706, upoważniającą do wysłania kolejnych sił pokojowych do Darfuru,

-  uwzględniając bezwzględnie wiążący charakter Konwencji o Prawach Dziecka ONZ,

-  uwzględniając apel Desmonda Tutu, laureata pokojowej nagrody Nobla z 1983 r., wzywającego do wysłania znacznych sił ONZ mających mandat pozwalający na skuteczną ochronę ludności cywilnej w Farfurze,

A.  mając na uwadze wysoce niepokojący fakt, że pomimo podpisania układu pokojowego dla Darfuru w dniu 5 maja 2006 r. w nigeryjskiej Abudży, w ciągu ostatnich trzech lat w regionie Darfuru konflikt między regularnymi oddziałami wojska, milicją prorządową i rebeliantami przyniósł co najmniej 400 000 ofiar śmiertelnych, a z ponad dwóch i pół miliona osób uczynił uchodźców lub wysiedleńców,

B.  mając na uwadze, że według obserwatorów ONZ ponad dwa i pół miliona uchodźców i wysiedleńców nie ma już dostępu do pomocy międzynarodowej i umiera z powodu chorób i niedożywienia,

C.  mając na uwadze niepokojący fakt, że liczne organizacje humanitarne były zmuszone opuścić terytorium Darfuru, nie mogąc dłużej zapewniać bezpieczeństwa swoim pracownikom,

D.  mając na uwadze, że utrzymująca się w Darfurze sytuacja powoduje poważną destabilizację całego regionu i kolejne katastrofy humanitarne w Czadzie i w Republice Środkowoafrykańskiej,

E.  mając na uwadze, że liczba ofiar codziennie wzrasta, przez co tym bardziej rośnie potrzeba działań międzynarodowych,

1.  wzywa rządy państw członkowskich Unii Europejskiej, Radę i Komisję do podjęcia wszelkich możliwych działań i do przyjęcia odpowiedzialności za skuteczną ochronę mieszkańców Darfuru przed katastrofą humanitarną;

2.  wzywa Radę i Komisję, by w ramach europejskiej polityki bezpieczeństwa i obrony oraz tak zwanych zadań petersburskich, po otrzymaniu wyraźnego mandatu Rady Bezpieczeństwa ONZ w ramach rozdziału VII Karty ONZ i zasady obowiązku ochrony, ponownie utworzyła we współpracy z ONZ i z Unią Afrykańską bezpieczne korytarze humanitarne umożliwiające organizacjom humanitarnym dostęp do wszystkich uchodźców i wysiedleńców w Darfurze i w strefach przy granicy z Czadem i z Republiką Środkowoamerykańską, by mogły nieść im niezbędną pomoc humanitarną;

3.  wzywa do utworzenia nad całym terytorium Darfuru strefy zakazu lotów, za wyjątkiem lotów humanitarnych;

4.  zwraca się do Rady i Komisji, by sprzyjały tworzeniu warunków do ponownego otwarcia negocjacji politycznych z udziałem wszystkich stron konfliktu, z myślą o umożliwieniu wysiedleńcom i uchodźcom bezpiecznego powrotu do ich wiosek i prowincji;

5.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji, rządom i parlamentom państw członkowskich Unii Europejskiej, Sekretarzowi Generalnemu Unii Afrykańskiej, Sekretarzowi Generalnemu Ligi Arabskiej, Sekretarzowi Generalnemu ONZ oraz Radzie Bezpieczeństwa ONZ.

Ostatnia aktualizacja: 13 lutego 2007Informacja prawna