Eljárás : 2007/2514(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : B6-0069/2007

Előterjesztett szövegek :

B6-0069/2007

Viták :

PV 14/02/2007 - 13
CRE 14/02/2007 - 13

Szavazatok :

PV 15/02/2007 - 6.11
CRE 15/02/2007 - 6.11

Elfogadott szövegek :

P6_TA(2007)0052

Állásfoglalásra irányuló indítvány
PDF 96kWORD 50k
Lásd még közös határozatra irányuló javaslatot RC-B6-0068/2007
2007. február 13.
PE 385.044v01-00
 
B6‑0069/2007
a Bizottság nyilatkozatát követően
az Eljárási Szabályzat 103. cikkének (2) bekezdése alapján
előterjesztette: Simon Coveney, Michael Gahler, Mario Mauro és José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra
a PPE-DE képviselőcsoportja nevében
Dárfúrról

az Európai Parlament állásfoglalása Dárfúrról 
B6‑0069/2007

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a szudáni, és különösen a dárfúri helyzettel kapcsolatos korábbi állásfoglalásaira,

–  tekintettel az ENSZ Biztonsági Tanácsának vonatkozó határozataira,

–  tekintettel eljárási szabályzata 103. cikkének (2) bekezdésére,

A.  mivel az Abudzsában 2006. május 5-én aláírt dárfúri békemegállapodás (DPA) továbbra is a stabilitás, a béke és a megbékélés alapja Dárfúrban,

B.  mivel a tűzszünetet a régióban továbbra is megsérti az összes fél, és az erőszak gyakran a polgári lakosság ellen irányul,

C.  mivel a dárfúri konfliktus – és a büntetlenség – növekvő mértékben befolyásolja a közép-afrikai régió stabilitását, és fenyegeti a nemzetközi békét és biztonságot,

D.  mivel az ENSZ által meghatározott „védelmi felelősség” elve kimondja, hogy amennyiben „a helyi hatóságok nyilvánvalóan nem biztosítják a lakosság védelmét a népirtással, a háborús bűnökkel, az etnikai tisztogatással és az emberiség elleni bűncselekményekkel szemben”, úgy az ENSZ Biztonsági Tanácsa az ENSZ Alapokmányának VII. fejezete értelmében fegyveres erő alkalmazása mellett dönthet,

E.  mivel az ENSZ Biztonsági Tanácsa az 1706. határozatában felhatalmazást adott arra, hogy 22 500 katonából és rendőrből álló új ENSZ békefenntartó erő vegye át az Afrikai Unió szudáni missziójának (AMIS) szerepét, ismételten kifejezésre juttatva egyúttal, hogy teljes mértékben tiszteletben tartja Szudán szuverenitását, egységét, függetlenségét és területi sérthetetlenségét,

F.  mivel az ENSZ Biztonsági Tanácsa a dárfúri helyzet miatt 2005 márciusában a Nemzetközi Büntetőbírósághoz (ICC) fordult,

G.  mivel az ENSZ Biztonsági Tanácsa felhatalmazást adott (például az ENSZ BT 1672. határozatában) a szudáni kormány elleni szankciókra abban az esetben, ha az nem teljesíti a kötelezettségeit, de az ilyen szankciókat még soha nem hajtották végre,

H.  mivel a Dárfúrban lévő hat legnagyobb, humanitárius segéllyel foglalkozó szervezet arra figyelmeztet, hogy a régióban gyorsan romló helyzet és az, hogy a segélyszervezetekben dolgozók és a civilek egyre inkább a milíciák és a lázadók célpontjaivá válnak a humanitárius segélyezés teljes összeomlásához vagy megbénulásához vezethet,

1.  felhívja az ENSZ-t, hogy az általa meghatározott „védelmi felelősség” elve alapján lépjen fel, és a fellépését arra alapozza, hogy a szudáni kormány nem tudja megvédeni Dárfúr lakosságát a háborús és emberiség elleni bűncselekmények ellen, és nem tud humanitárius segélyt nyújtani a lakosságnak;

2.  ezért felhívja az ENSZ-t, hogy a szudáni kormány hozzájárulása vagy a szudáni kormánnyal kötendő megállapodás nélkül is határozza meg az ENSZ által támogatott dárfúri békefenntartó erő létrehozásának időpontját az ENSZ Alapokmányának VII. fejezete és az ENSZ BT 1706. határozata értelmében annak érdekében, hogy további késedelem nélkül biztosítsák a humanitárius segélyezési folyosókat a régióban egyre inkább elszigetelődő és szenvedő lakosság támogatása céljából;

3.  elítéli a dzsandzsavídi és csádi lázadók szudáni kormány általi folytatólagos támogatásáról, valamint a dárfúri régió állami tulajdonban lévő repülőgépekkel történő bombázásáról – ami egyértelműen és felháborítóan megsérti a dárfúri békemegállapodást – szóló jelentéseket;

4.  elítéli a tűzszünet összes fél általi folytatólagos megsértését; felhívja az összes felet, hogy haladéktalanul vessenek véget a katonai akcióknak, és különösen a polgári lakosság és a humanirátius segítségnyújtás elleni erőszaknak, valamint hogy hajtsák végre a békemegállapodásból adódó kötelezettségeket;

5.  felhívja az EU-t, hogy sürgősen szólítson fel az ENSZ BT 1591. határozatában kijelölt dárfúri repüléstilalmi zóna megerősítésére; sürgeti a nemzetközi közösséget, hogy lépjen érintkezésbe Csáddal a repüléstilalmi zóna Kelet-Csád általi megerősítésének megvitatása végett;

6.  felhívja a dárfúri békemegállapodást alá nem írókat, hogy haladéktalanul írják alá, kötelezzék el magukat és hajtsák végre a megállapodást;

7.  felhívja az EU-t és a nemzetközi közösséget, hogy támogassa az olyan bizalomépítő intézkedéseket, mint a Dárfúr-Dárfúr párbeszéd és megbeszélés, amelyben részt vesz a konfliktusban érintett valamennyi fél és a civil társadalom;

8.  növekvő aggodalmának ad hangot a dárfúri konfliktusból adódó regionális biztonsághiány és destabilizálódás veszélye miatt; felhívja az összes felet, hogy hagyjanak fel a milíciák és lázadó mozgalmak támogatásával a régióban; üdvözli, hogy Csád és a Közép-afrikai Köztársaság hozzájárultak az ENSZ-erők területükön való állomásához;

9.  felhívja az EU-t és az Egyesült Államokat, valamint más nemzetközi szereplőket, hogy alkalmazzanak szankciókat mindegyik féllel szemben, beleértve a kormányt is, amely megsérti a tűzszünetet vagy támadásokat intéz a civilek, a békefenntartók vagy a humanitárius tevékenységek ellen, és hozzanak meg minden szükséges intézkedést a büntetlenségnek a Biztonsági Tanács szankcióinak érvényesítése és végrehajtása révén történő felszámolására célzott gazdasági szankciók segítségével, beleértve az utazási tilalmakat és a pénzeszközök befagyasztását;

10.  felhívja a szudáni kormányt és a nemzetközi közösséget, hogy teljes mértékben működjenek együtt a Nemzetközi Büntetőbírósággal a büntetlenség felszámolása érdekében;

11.  tudomásul veszi az ENSZ Emberi Jogi Tanácsának azon döntését, hogy magas szintű küldöttséget küld Dárfúrba az emberi jogok régióbeli megsértésének kivizsgálására, amelynek alapot kell szolgáltatnia az ilyen bűncselekmények elkövetőinek felelősségre vonására irányuló fellépéshez, és hangsúlyozza a küldöttség függetlenségének és hitelességének szükségességét; bírálja a megfelelő szakértők kiválasztásának késlekedését és a küldöttség kiküldésének ebből adódó késedelmét;

12.  felhívja Kínát, hogy felelősséggel vesse latba jelentős befolyását a régióban, hagyjon fel a Szudánba irányuló fegyverexporttal, és hagyjon fel a szudáni kormány elleni célzott szankciókra irányuló döntések blokkolásával az ENSZ Biztonsági Tanácsában;

13.  aggodalmának ad hangot amiatt, hogy Kína, az Orosz Föderáció és Katar is tartózkodott az ENSZ BT 1706. határozatáról szóló szavazás során;

14.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, az AKCS-EU Minisztertanácsnak, Szudán kormányának, az Afrikai Uniónak, Kína kormányának és az ENSZ főtitkárának.

Utolsó frissítés: 2007. február 13.Jogi nyilatkozat