Postup : 2007/2514(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B6-0069/2007

Predkladané texty :

B6-0069/2007

Rozpravy :

PV 14/02/2007 - 13
CRE 14/02/2007 - 13

Hlasovanie :

PV 15/02/2007 - 6.11
CRE 15/02/2007 - 6.11

Prijaté texty :

P6_TA(2007)0052

NÁVRH UZNESENIA
PDF 94kWORD 45k
Pozri aj spoločný návrh uznesenia RC-B6-0068/2007
13. februára 2007
PE 385.044v01-00
 
B6‑0069/2007
na skončenie rozpravy o vyhlásení Komisie
ktorý v súlade s článkom 103 ods. 2 rokovacieho poriadku
predkladajú Simon Coveney, Michael Gahler, Mario Mauro a José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra
v mene Skupiny Európskej ľudovej strany (kresťanských demokratov) a európskych demokratov
o Darfúre

Uznesenie Európskeho parlamentu o Darfúre 
B6‑0069/2007

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o situácii v Sudáne a predovšetkým v Darfúre,

–  so zreteľom na príslušné rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN,

–  so zreteľom na článok 103 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A.  keďže mierová dohoda o Darfúre podpísaná v Abuji 5. mája 2006 ostáva aj naďalej základom stability, mieru a zmierenia v Darfúre,

B.  keďže všetky strany aj naďalej porušujú prímerie v regióne a násilie je často namierené proti civilnému obyvateľstvu,

C.  keďže konflikt v Darfúre, ako aj beztrestnosť pred stíhaním čoraz viac ovplyvňujú stabilitu v regióne Strednej Afriky a naďalej predstavujú hrozbu pre medzinárodný mier a bezpečnosť,

D.  keďže zodpovednosť OSN za ochranu ustanovuje, že ak sú „vnútroštátne orgány preukázateľne neschopné ochrániť vlastné obyvateľstvo pred genocídou, vojnovými zločinmi, etnickými čistkami a zločinmi proti ľudskosti“, Bezpečnostná rada OSN môže uplatniť vojenskú silu podľa kapitoly VII,

E.  keďže Bezpečnostná rada OSN vo svojej rezolúcii č. 1706 schválila vytvorenie novej mierovej jednotky s viac ako 22 500 vojakmi a policajnými dôstojníkmi, ktorá prevezme operácie v Darfúre od misie Africkej únie v Sudáne (AMIS) pri súčasnom zdôraznení plného rešpektovania suverenity, jednoty, nezávislosti a územnej celistvosti Sudánu,

F.  keďže Bezpečnostná rada OSN v marci 2005 postúpila otázku konfliktu v Darfúre Medzinárodnému trestnému tribunálu (MTT),

G.  keďže Bezpečnostná rada OSN schválila použitie sankcií (napr. rezolúcia OSN č. 1672) proti vláde Sudánu v prípade nedodržania záväzkov, ale keďže sa takéto sankcie nikdy nerealizovali,

H.  keďže šesť najväčších agentúr humanitárnej pomoci v Darfúre varuje, že prudko sa zhoršujúca situácia v regióne, keď sú členovia jednotiek humanitárnej pomoci a civilné obyvateľstvo čoraz častejšie terčom útokov milícií a rebelov, môže vyústiť do úplného zlyhania či paralyzovania humanitárnej pomoci,

1.  žiada OSN, aby konala v súlade so svojou zodpovednosťou za ochranu a pri svojom postupe vychádzala z neschopnosti vlády Sudánu ochrániť vlastné obyvateľstvo v Darfúre pred vojnovými zločinmi a zločinmi proti ľudskosti, ako aj z jej neschopnosti poskytnúť obyvateľstvu humanitárnu pomoc;

2.  vyzýva preto OSN, aby aj v prípade, že nedôjde ku konsenzu či dohode zo strany sudánskej vlády, stanovila dátum rozmiestnenia podporných mierových síl Organizácie spojených národov v Darfúre podľa kapitoly VII charty OSN v súlade s rezolúciou BR OSN č. 1706, s cieľom bezodkladne zabezpečiť koridory humanitárnej pomoci na podporu trpiaceho obyvateľstva regiónu, ktoré sa stáva čoraz izolovanejším;

3.  odsudzuje pokračujúcu podporu Džandžavídu a čadských rebelov zo strany sudánskej vlády, ako aj bombové útoky vlády na región Darfúr, ktoré sú jasným a neodškriepiteľným porušením mierovej dohody o Darfúre;

4.  odsudzuje pokračujúce porušovanie prímeria všetkými stranami; vyzýva všetky strany, aby okamžite skončili vojenské operácie a najmä násilie namierené voči civilnému obyvateľstvu a útoky na jednotky humanitárnej pomoci, a aby rešpektovali a plnili záväzky vyplývajúce z DPA;

5.  vyzýva EÚ, aby požiadala o bezodkladné posilnenie bezletovej zóny nad Darfúrom, stanovenej rezolúciou BR OSN č. 1591; nalieha na medzinárodné spoločenstvo, aby sa spojilo s predstaviteľmi Čadu a rozvinulo diskusiu o posilnení bezletovej zóny začínajúcej vo východnej časti Čadu;

6.  vyzýva strany, ktoré nepodpísali mierovú dohodu, aby ju bezodkladne podpísali, plnili z nej plynúce záväzky a uplatňovali ju;

7.  žiada o pokračovanie podpory EÚ a medzinárodnej podpory opatreniam na vybudovanie dôvery, akým je napríklad dialóg a konzultácie všetkých strán zapojených do konfliktu v Darfúre a predstaviteľov občianskej spoločnosti;

8.  vyjadruje stúpajúce znepokojenie nad hrozbou regionálnej neistoty a destabilizácie, ktorá plynie z konfliktu v Darfúre; vyzýva všetky strany, aby prestali podporovať milície a hnutie rebelov v regióne; víta dohodu vlád Čadu a Stredoafrickej republiky o povolení prítomnosti jednotiek OSN na ich území;

9.  vyzýva EÚ, USA a iných medzinárodných aktérov, aby uvalili sankcie na všetky strany vrátane vlády, ktoré porušujú prímerie či útočia na civilné obyvateľstvo a mierové alebo humanitárne jednotky, a aby podnikli všetky potrebné kroky na ukončenie beztrestnosti posilnením a uplatňovaním režimu sankcií Bezpečnostnej rady prostredníctvom cielených hospodárskych sankcií vrátane zákazov cestovania a zmrazenia aktív;

10.  vyzýva vládu Sudánu a medzinárodné spoločenstvo, aby plne spolupracovali s Medzinárodným trestným tribunálom s cieľom skoncovať s beztrestnosťou;

11.  berie na vedomie rozhodnutie Rady OSN pre ľudské práva vyslať do Darfúru misiu na vysokej úrovni, ktorá bude mať za úlohu vyšetriť porušovanie ľudských práv v tomto regióne, čo poskytne základ na stíhanie páchateľov zločinov, a zdôrazňuje nutnosť, aby boli členovia misie nezávislí a dôveryhodní; kriticky sa vyjadruje na adresu omeškaní pri výbere vhodných odborníkov a s tým súvisiaceho oneskorenia misie;

12.  vyzýva Čínu, aby uvážlivo využila svoj značný vplyv v regióne a zastavila vývoz zbraní do Sudánu a ukončila blokádu rozhodnutí o cielených sankciách voči vláde Sudánu v Bezpečnostnej rade OSN;

13.  vyjadruje znepokojenie nad skutočnosťou, že Čína, Ruská federácia a Katar sa dištancovali od rezolúcie BR OSN č. 1706;

14.  poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Rade, Komisii, Rade ministrov AKT/EÚ, vláde Sudánu, Africkej únii, vláde Číny a gAfrickej únie v Sudáne (AMIS) enerálnemu tajomníkovi OSN.

Posledná úprava: 13. februára 2007Právne oznámenie