Postopek : 2007/2514(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : B6-0069/2007

Predložena besedila :

B6-0069/2007

Razprave :

PV 14/02/2007 - 13
CRE 14/02/2007 - 13

Glasovanja :

PV 15/02/2007 - 6.11
CRE 15/02/2007 - 6.11

Sprejeta besedila :

P6_TA(2007)0052

PREDLOG RESOLUCIJE
PDF 92kWORD 45k
Glej tudi predlog skupne resolucije RC-B6-0068/2007
13. februar 2007
PE 385.044v01-00
 
B6‑0069/2007
za zaključek razprave o izjavi Komisije
v skladu s členom 103(2) Poslovnika,
ki ga vlagajo Simon Coveney, Michael Gahler, Mario Mauro in José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra
v imenu skupine PPE-DE
o Darfurju

Resolucija Evropskega parlamenta o Darfurju 
B6‑0069/2007

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju svojih prejšnjih resolucij o razmerah v Sudanu in še posebej v Darfurju,

–  ob upoštevanju ustreznih resolucij varnostnega sveta Združenih narodov,

–  ob upoštevanju člena 103(2) svojega poslovnika,

A.  ker ostaja darfurski mirovni sporazum, podpisan v Abudži 5. maja 2006, osnova za stabilnost, mir in spravo v Darfurju,

B.  ker prekinitev ognja v pokrajini še dalje kršijo vse strani, nasilje pa je usmerjeno proti civilnemu prebivalstvu;

C.  ker spor v Darfurju in kazensko nepreganjanje v vedno večji meri vplivata na stabilnost centralnoafriške regije in predstavljata nevarnost za mednarodni mir in varnost,

D.  ker “odgovornost zaščititi” Združenih narodov zagotavlja, da se varnostni svet Združenih narodov v skladu s poglavjem VII ustanovne listine Združenih narodov lahko odloči za vojaški poseg, če „nacionalne oblasti očitno ne morejo zaščititi prebivalstva pred genocidom, vojnimi zločini, etničnim čiščenjem in zločini proti človeštvu”,

E.  ker je varnostni svet Združenih narodov v svoji resoluciji 1706 odobril nove mirovne sile Združenih narodov z največ 22.500 vojaki in policisti, ki naj bi od Afriške misije v Sudanu (AMIS) prevzeli operacije v Darfurju, pri tem pa utrdili popolno spoštovanje suverenosti, enotnosti, neodvisnosti in ozemeljske celovitosti Sudana,

F.  ker je varnostni svet Združenih narodov marca 2005 primer o razmerah v Darfurju predal mednarodnemu kazenskemu sodišču,

G.  ker je varnostni svet Združenih narodov dovolil uporabo sankcij (npr. v Resoluciji varnostnega sveta Združenih narodov 1672) proti vladi Sudana v primeru neupoštevanja obveznosti, vendar nikoli niso bile izvajane,

H.  ker šest največjih agencij za človekoljubno pomoč v Darfurju opozarja, da lahko hitro se slabšajoče razmere v pokrajini, ko so humanitarni delavci in civilisti vedno pogosteje cilj napadov milic in upornikov, povzročijo popoln zlom in ohromitev človekoljubne pomoči,

1.  poziva Združene narode, naj ukrepajo v skladu z “odgovornostjo zaščititi” in svoje ukrepe utemeljijo z neuspehom sudanske vlade, da bi zaščitila prebivalstvo v Darfurju pred vojnimi zločini in zločini proti človeštvu, ter z neuspešnim zagotavljanjem človekoljubne pomoči prebivalstvu;

2.  zato poziva Združene narode, da tudi brez soglasja sudanske vlade oziroma sporazuma z njo določijo datum za razporeditev mirovnih sil ob podpori Združenih narodov v Darfurju v skladu s poglavjem VII listine Združenih narodov, usklajene z Resolucijo varnostnega sveta Združenih narodov 1706, da bi zagotovile, da prek koridorjev človekoljubne pomoči nemudoma pomagajo vedno bolj izoliranemu in trpečemu prebivalstvu regije;

3.  obžaluje poročila o neprekinjeni podpori sudanske vlade džandžavidom in čadskim upornikom, pa tudi vladno letalsko bombardiranje darfurske regije, ki je očitna kršitev darfurskega mirovnega sporazuma;

4.  obsoja dejstvo, da vse strani nenehno kršijo prekinitev ognja; poziva vse strani, naj takoj zaustavijo vojaške akcije, zlasti pa nasilje nad civilnim prebivalstvom, naj ne uporabljajo humanitarne pomoči za tarčo napadov ter naj spoštujejo in izvajajo obveznosti iz darfurskega mirovnega sporazuma;

5.  poziva EU, naj zahteva takojšnje izvajanje prepovedi letenja nad Darfurjem, ki jo določa Resolucija 1591 varnostnega sveta Združenih narodov; poziva mednarodno skupnost, naj se s Čadom dogovori o izvajanju prepovedi letenja iz vzhodnega Čada;

6.  poziva strani, ki niso podpisale darfurskega mirovnega sporazuma, naj ga nemudoma podpišejo, se zavežejo k njegovemu izvajanju in ga izvajajo;

7.  poziva k stalni mednarodni podpori in podpori EU ukrepom za krepitev zaupanja, kot sta dialog in posvetovanje Darfur-Darfur, ki vključujeta vse v spor vpletene strani in tudi civilno družbo;

8.  izraža naraščajočo zaskrbljenost zaradi nevarnosti regionalne negotovosti in destabilizacije, ki izhajajo iz darfurskega spora; poziva vse strani, naj prenehajo podpirati milice in odporniška gibanja v regiji; pozdravlja soglasje vlad Čada in Srednjeafriške republike za navzočnost Združenih narodov na njunem ozemlju;

9.  poziva EU, ZDA in druge mednarodne akterje, naj izvajajo sankcije proti katerikoli strani, vključno z vlado, ki krši prekinitev ognja ali napada civiliste, mirovnike ali človekoljubne dejavnosti, ter sprejme potrebne ukrepe, da se končna nekaznovanje, tako da uveljavlja in izvaja režim sankcij varnostnega sveta prek usmerjenih gospodarskih sankcij, vključno s prepovedjo potovanja in zamrznitvijo premoženja;

10.  poziva sudansko vlado in mednarodno skupnost, naj v celoti sodelujeta z Mednarodnim kazenskim sodiščem, da bi odpravili nekaznovanje;

11.  je seznanjen z odločitvijo sveta za človekove pravice Združenih narodov o napotitvi misije na visoki ravni v Darfur zaradi preiskave kršitev človekovih pravic v regiji, ki bi morala zagotoviti temelj za ukrepe, s katerimi bi pred sodišče postavili vse, ki so zakrivili te zločine, ter poudarja, kako nujni sta neodvisnost in verodostojnost ekipe misije; graja zamude pri izbiranju primernih strokovnjakov in iz njih izvirajočo zamudo pri izvedbi misije;

12.  poziva Kitajsko, naj svoj precejšnji vpliv v regiji odgovorno izrabi, naj preneha izvažati orožje v Sudan in zavirati odločitve o usmerjenih sankcijah proti sudanski vladi v varnostnem svetu Združenih narodov;

13.  izraža zaskrbljenost, ker so se Kitajska, Ruska federacija in Katar vzdržali glasovanja o Resoluciji varnostnega sveta Združenih narodov 1706;

14.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, Svetu ministrov AKP-EU, vladi Sudana, Afriški uniji, vladi Kitajske in generalnemu sekretarju Združenih narodov.

Zadnja posodobitev: 13. februar 2007Pravno obvestilo