Postopek : 2007/2514(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : B6-0070/2007

Predložena besedila :

B6-0070/2007

Razprave :

PV 14/02/2007 - 13
CRE 14/02/2007 - 13

Glasovanja :

PV 15/02/2007 - 6.11
CRE 15/02/2007 - 6.11

Sprejeta besedila :

P6_TA(2007)0052

PREDLOG RESOLUCIJE
PDF 98kWORD 48k
Glej tudi predlog skupne resolucije RC-B6-0068/2007
13. februar 2007
PE 385.045v01-00
 
B6‑0070/2007
v skladu s členom 103(2) Poslovnika,
ki ga vlagajo Ryszard Czarnecki, Ģirts Valdis Kristovskis, Mirosław Mariusz Piotrowski, Adam Bielan, Michał Tomasz Kamiński, Hanna Foltyn-Kubicka in Marcin Libicki
v imenu skupine UEN
o Darfurju

Resolucija Evropskega parlamenta o Darfurju 
B6‑0070/2007

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju svojih prejšnjih resolucij o razmerah v Sudanu in še posebej v Darfurju,

–  ob upoštevanju vseh zadevnih resolucij Varnostnega sveta Združenih narodov, vključno z resolucijo 1593 z dne 31. marca 2005 o razmerah v Sudanu in resolucijo 1706 z dne 31. marca 2006 o odločitvi za namestitev sil Združenih narodov v Darfurju,

–  ob upoštevanju darfurskega mirovnega sporazuma, podpisanega v Abudži, Nigerija, 5. maja 2006,

–  ob upoštevanju poročila generalnega sekretarja Združenih narodov o Sudanu z dne 12. septembra 2006,

–  ob upoštevanju celovitega mirovnega sporazuma, ki sta ga podpisala sudanska vlada in Sudansko ljudsko osvobodilno gibanje/vojska (SPLM/A) 9. januarja 2005,

–  ob upoštevanju odločitve Afriške unije iz aprila 2004, da ustanovi Afriško misijo v Sudanu (AMIS),

–  ob upoštevanju člena 103(2) poslovnika,

A.  ker je Varnostni svet ZN sklenil v Darfur napotiti mirovne sile ZN s 17.300 vojaki in 3300 policisti, ki naj bi od Afriške misije v Sudanu (AMIS) prevzeli operacije v Darfurju, pri tem pa utrdili popolno spoštovanje suverenosti, enotnosti, neodvisnosti in ozemeljske celovitosti Sudana,

B.  ker darfurski mirovni sporazum ostaja osnova za stabilnost, mir in spravo v Darfurju,

C.  ker spor v Darfurju in kazensko nepreganjanje vedno bolj vplivata na stabilnost sosednjih držav in predstavljata grožnjo mednarodnemu miru in varnosti,

D.  ker so človekove pravice in mednarodno humanitarno pravo v Darfurju še naprej kršeni in ker prekinitev ognja v pokrajini še naprej kršijo vse strani, nasilje pa je pogosto usmerjeno proti civilnemu prebivalstvu,

E.  ker se varnostne razmere, v katerih delujejo humanitarni delavci, njihov dostop do prebivalstva v stiski, vključno do beguncev, oseb, razseljenih znotraj države in drugih oseb, ki jih je prizadela vojna, še naprej slabšajo,

F.  ker umori, posilstva in druge zlorabe človekovih pravic v Darfurju še naprej ogrožajo mir v celotnem Sudanu,

G.  ker “odgovornost za zaščito” ZN zagotavlja, da se Varnostni svet ZN v skladu s poglavjem VII Ustanovne listine ZN lahko odloči za vojaški poseg, če 'nacionalne oblasti očitno ne zmorejo zaščititi prebivalstva pred genocidom, vojnimi zločini, etničnim čiščenjem in zločini proti človeštvu',

H.  ker je Varnostni svet ZN marca 2005 primer o razmerah v Darfurju predal mednarodnemu kazenskemu sodišču,

1.  je zelo zaskrbljen zaradi vse slabših varnostih razmer na humanitarnem področju in področju človekovih pravic v Darfurju in obsoja nenehna kršenja prekinitev ognja vseh vpletenih strani;

2.  poziva vse strani, naj takoj zaustavijo vsakršno nasilje in vojaške akcije proti civilnemu prebivalstvu in organizacijam, ki nudijo humanitarno pomoč, in spoštujejo in izvajajo obveznosti iz darfurskega mirovnega sporazuma;

3.  poziva strani, ki niso podpisale darfurskega mirovnega sporazuma, naj ga podpišejo, se zavežejo k njegovemu izvajanju in ga izvajajo;

4.  obsoja vse diskriminatorne prakse in preganjanje kristjanov ter drugih etničnih in verskih manjšin v Sudanu;

5.  obsoja genocid v Darfurju in poudarja, da sudanska vlada ne spoštuje avtoritete Združenih narodov ter nosi odgovornost za nenehne vojne zločine in zločine proti človeštvu v Darfurju;

6.  izraža veliko zaskrbljenost ob prvem popolnem umiku nevladnih humanitarnih organizacij iz Darfurja iz varnostnih razlogov ter ob izjavi Združenih narodov in nevladnih organizacij z dne 17. januarja, v kateri pravijo, da svojih dejavnosti morda ne bodo mogle več opravljati, če se bodo sedanje razmere nadaljevale;

7.  zahteva od sudanskih oblasti, da na noben način ne ovirajo namestitve in dejavnosti misije ZN v Darfurju, in zato poziva Združene narode, naj določijo datum namestitve mirovnih sil ob podpori Združenih narodov v Darfurju v skladu s poglavjem VII Ustanovne listine Združenih narodov v skladu z resolucijo Varnostnega sveta Združenih narodov 1706, da bi se prebivalstvu zagotovila ustrezna humanitarna pomoč;

8.  še posebej obžaluje, da je sudansko letalstvo bombardiralo območja Severnega Darfurja in s tem prekinilo priprave na srečanje poveljnikov Sudanskega osvobodilnega gibanja (SLM), kljub dejstvu, da je sudanska vlada predhodno privolila v to srečanje;

9.  izraža zaskrbljenost ob tem, da bi nadaljevanje nasilja v Darfurju lahko dodatno ogrozilo varnost v širši regiji, še posebej v Čadu in Centralnoafriški republiki, in pozdravlja soglasje vlad Čada in Centralnoafriške republike za prisotnost Združenih narodov na njunem ozemlju;

10.  poziva EU, naj zahteva takojšnje izvajanje prepovedi letenja nad Darfurjem, ki jo uvaja resolucija Varnostnega sveta ZN 1591 (2005); poziva mednarodno skupnost, naj se s Čadom dogovori o izvajanju prepovedi letenja iz vzhodnega Čada;

11.  pozdravlja dokončno osnovanje misije na visoki ravni za oceno razmer v Darfurju v okviru Sveta ZN za človekove pravice, ki je s svojim delom začela 9. februarja, in poudarja pomen njenega raziskovalnega dela;

12.  poziva k stalni mednarodni podpori in podpori EU ukrepom za krepitev zaupanja, kot sta dialog in posvetovanje Darfur-Darfur, ki vključujeta vse v spor vpletene strani in tudi civilno družbo;

13.  poziva EU in druge mednarodne udeležence, naj sodelujejo z Združenimi narodi in Afriško unijo, da bi mirovnim silam v Darfurju zagotovili možnost hitrega odzivanja na morebitne provokacije s katerekoli strani;

14.  poziva sudansko vlado in mednarodno skupnost, naj v celoti sodelujeta z Mednarodnim kazenskim sodiščem, da bi odpravili nekaznovanje;

15.  obžaluje, da sta se Rusija in Kitajska vzdržali glasovanja o resoluciji Varnostnega sveta Združenih narodov o namestitvi mirovnih sil;

17.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, vladi Sudana, Afriški uniji, vladam držav članic EU, Združenih držav Amerike, Rusije, Čada, Kitajske, generalnemu sekretarju Združenih narodov, sopredsednikom Skupne parlamentarne skupščine AKP-EU in Svetu AKP.

Zadnja posodobitev: 13. februar 2007Pravno obvestilo