Procedure : 2007/2514(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B6-0071/2007

Indgivne tekster :

B6-0071/2007

Forhandlinger :

PV 14/02/2007 - 13
CRE 14/02/2007 - 13

Afstemninger :

PV 15/02/2007 - 6.11
CRE 15/02/2007 - 6.11

Vedtagne tekster :

P6_TA(2007)0052

FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 93kWORD 39k
Se også det fælles beslutningsforslag RC-B6-0068/2007
13. februar 2007
PE 385.046v01-00
 
B6‑0071/2007
på baggrund af Kommissionens redegørelse
jf. forretningsordenens artikel 103, stk. 2
af Daniel Cohn-Bendit, Margrete Auken, Bart Staes, Cem Özdemir og Jean Lambert
for Verts/ALE-Gruppen
om Darfur

Europa-Parlamentets beslutning om Darfur 
B6‑0071/2007

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til sine tidligere beslutninger om Darfur,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 103, stk. 2,

A.  der henviser til den fortsatte vold i Darfur til trods for den fredsaftale, som blev undertegnet i Abuja i Nigeria i maj 2006, hvor Janjaweed-militsen fortsat angriber civile personer og humanitære hjælpearbejdere,

B.  der henviser til, at kampene i Darfur siden 2003 har kostet mere end 200 000 personer livet, og at mindst to millioner personer er blevet tvunget til at forlade deres hjem,

C.  der henviser til, at på trods af tilstedeværelsen af Den Afrikanske Unions styrker i området, bliver civile, der lever i lejre for internt fordrevne personer, fortsat udsat for regelmæssige angreb, herunder overlagte drab, voldtægt og tortur, fra regeringsstøttede militser og andre bevæbnede grupper,

D.  der henviser til, at volden i Darfur ifølge FN i stigende grad er rettet mod humanitære hjælpearbejdere, der gør det vanskeligt for hjælpearbejdere at bistå sårbare befolkningsgrupper,

E.  der henviser til, at FN's Sikkerhedsråd i sin resolution 1706 har givet en ny fredsbevarende FN-styrke på indtil 22 500 soldater og politifolk tilladelse til at overtage Darfur-operationer fra Den Afrikanske Unions mission i Sudan (AMIS), samtidig med at det bekræfter sin fulde respekt for Sudans suverænitet, enhed, uafhængighed og territoriale integritet,

F.  der henviser til, at FN's Sikkerhedsråd har givet tilladelse til at indføre sanktioner (f.eks. i medfør af FN’s Sikkerhedsråds resolution 1672) mod Sudans regering, hvis den ikke opfylder sine forpligtelser, men at sådanne sanktioner aldrig er blevet iværksat,

G.  der henviser til, at Darfur-konflikten brød ud i 2003, da en oprørsgruppe gik til væbnet kamp mod regeringen, og at konflikten har ført til drab på civile, seksuelle overgreb mod kvinder, fordrivelse af befolkningen og plyndring,

H.  der henviser til, at Den Internationale Straffedomstol (ICC) indledte en undersøgelse af forbrydelserne i Darfur i juni 2005,

1.  opfordrer den sudanesiske regering til at samarbejde med De Forenede Nationers fredsbevarende styrke, som skal overtage Den Afrikanske Unions mission i Sudan;

2.  opfordrer De Forenede Nationer øjeblikkelig til at fastsætte en dato for indsættelsen af en fredsbevarende FN-styrke i Darfur i henhold til kapitel VII i FN-charteret og i overensstemmelse med FN’s Sikkerhedsråds resolution 1706 for at beskytte civile mod yderligere forbrydelser mod befolkningen;

3.  tilslutter sig Desmond Tutus holdning om, at de berørte borgere stadig venter på et forbud mod flyvninger og målrettede sanktioner mod bagmændene til folkemordet; opfordrer derfor FN til snarest at gennemføre forbuddet mod flyvninger over Darfur i henhold til FN's Sikkerhedsråds resolution 1591;

4.  opfordrer FN's Sikkerhedsråd til at overveje en global våbenembargo mod Sudan og andre målrettede sanktioner mod dem, der er ansvarlige for massive menneskerettighedskrænkelser og andre grusomheder, samt til at sikre, at sådanne sanktioner ikke forværrer den sudanske befolknings lidelser;

5.  beklager den sudanesiske regerings støtte til Janjaweed-militsen og dens bombning af Darfur-regionen, som er et klart og åbenlyst brud på Darfur-fredsaftalen;

6.  opfordrer indtrængende Sudans myndigheder til at ophøre med straffrihed og straks retsforfølge bagmændene og gerningsmændene til menneskerettighedskrænkelser, herunder seksuelle overgreb;

7.  opfordrer alle de væbnede grupper til at respektere menneskerettighederne og den humanitære folkeret ved at afstå fra enhver form for vilkårlige angreb på civile, herunder seksuelle overgreb mod kvinder;

8.  glæder sig over FN’s Menneskerettighedsråds beslutning om at sende en mission på højt plan til Darfur for at efterforske menneskerettighedskrænkelserne i regionen, og mener, at de ansvarlige for angreb, chikane, bortførelser, voldtægt, etc. bør stilles for en domstol;

9.  opfordrer Kina til at bruge sin betydelige indflydelse til at arbejde for fred i regionen og tage initiativet til at føre den sudanesiske regering og dem, som ikke har undertegnet Darfur-fredsaftalen, sammen;

10.  finder, at roden til konflikten i Darfur er underudvikling, økonomisk og politisk marginalisering af befolkningen i regionen, manglende retsstat og det nuværende regimes udemokratiske natur;

11.  opfordrer alle involverede parter i konflikten til at afstå fra at hverve og anvende børnesoldater under 18 år, og opfordrer de sudanesiske myndigheder til at beskytte de fordrevne børn, navnlig uledsagede mindreårige, som fastsat i de relevante konventioner;

12.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, AVS-EU-Ministerrådet, Sudans regering, Den Afrikanske Union, Kinas regering og FN's generalsekretær.

Seneste opdatering: 13. februar 2007Juridisk meddelelse