FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 83kWORD 41k
22. marts 2007
PE 387.033v01-00
 
B6‑0143/2007
jf. forretningsordenens artikel 113
af Salvador Garriga Polledo
om ren kulteknologi

Forslag til Europa-Parlamentets beslutning om ren kulteknologi 
B6‑0143/2007

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens strategiske revision af energipolitikken,

–  der henviser til Kommissionens meddelelse "bæredygtig elproduktion fra fossile brændstoffer: Mål: "nær nul"-emissioner fra kul efter 2020" (KOM(2006)0843),

–  der henviser til forordning (EF) nr. 1407/2002,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 113,

A.  der henviser til, at EU's største energiproblem (kriser i Ukraine og Belarus) er afhængigheden af importeret energi, som udgør mere end 40 % og når op på 65 % i 2030,

B.  der henviser til, at en fornuftig kulproduktion kan bidrage til energiforsyningssikkerheden,

C.  der henviser til, at omstillingen af kulindustrien har økonomiske og sociale indvirkninger på de regioner, som ikke har andre økonomiske eller beskæftigelsesmæssige alternativer,

1.  glæder sig over Kommissionens meddelelse om ren kulteknologi;

2.  opfordrer Kommissionen til at opstille klare mål for forsyningssikkerheden, ligesom det er sket inden for andre områder af energipolitikken;

3.  opfordrer Kommissionen til at gennemføre de 12 demonstrationsprojekter for ren kulteknologi i regioner, der er berørt af

   -omstilling af mineindustrien og
   -tab af fællesskabsbevillinger i forbindelse med de nuværende forhandlinger om det finansielle overslag for 2007-2013;

4.  understreger, at disse projekter er formålsløse, hvis de gennemføres i områder uden historisk forbindelse til kulindustrien, eller hvis de bruges til import.

Seneste opdatering: 27. marts 2007Juridisk meddelelse