PROJEKT REZOLUCJI
PDF 83kWORD 39k
22 marca 2007
PE 387.033v01-00
 
B6‑0143/2007
projekt zgodnie z art. 113 Regulaminu
złożył Salvador Garriga Polledo
w sprawie technologii czystego węgla

Projekt rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie technologii czystego węgla 
B6‑0143/2007

Parlament Europejski,

–  uwzględniając strategiczny przegląd energetyki UE przedstawiony przez Komisję,

–  uwzględniając komunikat Komisji „Zrównoważona produkcja energii z paliw kopalnych: cel – niemal zerowa emisja ze spalania węgla po 2020 r.” (COM(2006)0843),

–  uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1407/2002,

–  uwzględniając art. 113 Regulaminu,

A.  mając na uwadze, że uzależnienie Unii od zewnętrznych dostaw energii wynosi ponad 40%, a w roku 2030 osiągnie ono 65% i jest głównym problemem energetycznym (kryzys na Ukrainie i Białorusi),

B.  mając na uwadze, że racjonalna produkcja węgla przyczyniłaby się do bezpieczeństwa zaopatrzenia w energię,

C.  mając na uwadze, że restrukturyzacja sektora węglowego ma duży wpływ gospodarczy i społeczny w regionach, gdzie nie istnieją alternatywy w zakresie gospodarki i zatrudnienia,

1.  z zadowoleniem przyjmuje komunikat Komisji w sprawie technologii czystego węgla;

2.  zwraca się do Komisji o wyznaczenie jasnych celów odnośnie do bezpieczeństwa dostaw, wyznaczonych już w innych dziedzinach polityki energetycznej;

3.  zwraca się do Komisji, aby dwanaście projektów demonstracyjnych w zakresie technologii czystego węgla zostało zrealizowanych w regionach dotkniętych

   -restrukturyzacją górnictwa oraz
   -utratą środków wspólnotowych w ramach negocjacji dotyczących bieżącej perspektywy finansowej (2007-2013);

4.  podkreśla, że projekty te są niepotrzebne w regionach historycznie niezwiązanych z węglem lub jeżeli węgiel ten jest przeznaczony na import.

Ostatnia aktualizacja: 27 marca 2007Informacja prawna