Procedūra : 2007/2543(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : B6-0171/2007

Pateikti tekstai :

B6-0171/2007

Debatai :

PV 25/04/2007 - 17
CRE 25/04/2007 - 17

Balsavimas :

PV 26/04/2007 - 8.11
CRE 26/04/2007 - 8.11

Priimti tekstai :

P6_TA(2007)0167

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PDF 109kWORD 63k
Taip pat žr. bendrą pasiūlymą dėl rezoliucijos RC-B6-0167/2007
2007 m. balandžio 23 d.
PE 389.437v01-00
 
B6‑0171/2007
siekiant baigti diskusijas dėl Tarybos ir Komisijos pareiškimų
pagal Darbo tvarkos taisyklių 103 straipsnio 2 dalį
pateikė Monica Frassoni, Kathalijne Maria Buitenweg ir Raül Romeva i Rueda
Verts/ALE frakcijos vardu,
Giusto Catania, Mary Lou McDonald, Eva-Britt Svensson, Miguel Portas, Gabriele Zimmer, Vittorio Agnoletto ir André Brie
GUE/NGL frakcijos vardu
dėl homofobijos Europoje

Europos Parlamento rezoliucija dėl homofobijos Europoje 
B6‑0171/2007

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į tarptautines priemones, kuriomis užtikrinamos žmogaus teisės ir pagrindinės laisvės bei draudžiama diskriminacija, ypač į Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvenciją (angl. ECHR),

–  atsižvelgdamas į Europos Sąjungos sutarties 6 ir 7 straipsnius ir į EB sutarties 13 straipsnį, pagal kuriuos ES ir jos valstybės narės įpareigojamos gerbti žmogaus teises ir pagrindines laisves bei kurti Europos priemones, skirtas kovai su diskriminacija ir žmogaus teisių pažeidimais,

–  atsižvelgdamas į Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartiją, ypač į jos 21 straipsnį, pagal kurį draudžiama diskriminacija dėl seksualinės orientacijos,

–  atsižvelgdamas į Europos Sąjungos kovos su diskriminacija dėl seksualinės orientacijos ir su homofobija veiklą, ypač į prieš diskriminaciją nukreiptą direktyvą 2000/78/EB, nustatančią vienodo požiūrio užimtumo ir profesinėje srityje bendruosius pagrindus, ir į 2007 lygių galimybių metus,

–  atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas dėl homofobijos, dėl mažumų apsaugos ir kovos su diskriminacija politikos, ypač į rezoliucijas dėl homofobijos Europoje ir dėl dažnėjančių rasistinių ir homofobinių išpuolių Europoje,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 103 straipsnio 2 dalį,

A.  kadangi kovo mėnesį Lenkijos ministro pirmininko pavaduotojas ir švietimo ministras pranešė apie įstatymo, pagal kurį būtų baudžiama už „homoseksualumo propagandą“ mokyklose, projektą ir pateikė tokio įstatymo projekto turinio pavyzdžių, pagal kuriuos mokyklų vadovai, mokytojai ir mokiniai būtų atleidžiami, kalinami ar jiems skiriamos baudos už gėjų, lesbiečių, biseksualų ir transseksualų (GLBT) „aktyvizaciją“ mokyklose,

B.  kadangi Lenkijos švietimo ministro pavaduotojas patvirtino, kad administracija rengia tokį įstatymą ir pareiškė, kad „savo homoseksualumą atskleidžiantys mokytojai bus atleidžiami iš darbo“,

C.  kadangi Lenkijos ministro pirmininko pavaduotojas ir švietimo ministras išreiškė norą skatinti panašių įstatymų priėmimą Europos lygmeniu,

D.  kadangi pasiūlytą įstatymą palaikė Lenkijos ministras pirmininkas ir pareiškė, kad „propaguojant jaunimo homoseksualaus gyvenimo būdą kaip normalaus gyvenimo būdo alternatyvą mokyklose nueita per toli ir kad šios rūšies iniciatyvas mokyklose reikia sustabdyti“,

E.  kadangi įvairūs vyriausybės nariai reagavo skirtingai, tačiau liko neaišku, ar šis teismo aktas bus pasiūlytas,

F.  kadangi vis dėlto vadovaujančių politikų pasiūlymai stipriai prisideda visuomenės polinkio priimti ar atmesti diskriminaciją,

G.  kadangi Lenkijos vaikų teisių ombudsmenė teigė ruošianti darbų, kuriems homoseksualūs asmenys netinkami, sąrašą,

H.  kadangi vasario 20 d. vizito į Airiją metu Lenkijos Respublikos prezidentas pareiškė, kad : „jeigu toks požiūris į seksualinį gyvenimą būtų propaguojamas dideliu mastu, žmonija išnyktų“,

I.  kadangi Lenkijos vyriausybė stipriai vėluoja įgyvendinti Europos Sąjungos 2007 lygių galimybių metų projektą ir kadangi administracija, nepriimdama sprendimų dėl skatintinų projektų, tarp kurių esama LGBT organizacijų pasiūlytų projektų, stabdo šį projektą Lenkijoje,

J.  kadangi 2006 m. valstybinė prokuratūra užsakė LGTB organizacijų finansavimo ir jų buvimo mokyklose tyrimą, kurio tikslas – nustatyti galimus ryšius su „nusikalstamais judėjimais“ ir nusikalstama veikla, tyrimas nedavė jokių rezultatų,

K.  kadangi 2006 m. birželio 8 d. Lenkijos vyriausybė atleido iš darbo Mokytojų raidos centro vadovą ir uždraudė mokyklose dalyti Europos Tarybos kovai su diskriminacija skirtą oficialų vadovą ir kadangi 2006 m. spalio 9 d. naujasis centro vadovas pareiškė, kad „netinkamų pavyzdžių nereikia rodyti mokyklose, kadangi mokyklų tikslas – aiškinti skirtumą tarp gėrio ir blogio, grožio ir bjaurumo (...), mokykla turi paaiškinti, kad homoseksualus gyvenimo būdas veda prie dramos, tuštumos ir išsigimimo“,

L.  kadangi Europos Parlamentas savo 2006 m. birželio 15 d. rezoliucijoje dėl dažnėjančių rasistinių ir homofobinių išpuolių Europoje jau išreiškė savo didelį susirūpinimą dėl padėties Europoje ir ypač Lenkijoje, pasmerkdamas Lenkijos šeimų lygos lyderių ir ypač ministro pirmininko pavaduotojo ir švietimo ministro pareiškimus, kuriais skatinama neapykanta ir smurtas,

M.  kadangi Lenkijos vyriausybė taip pat atsisakė finansuoti LGTB organizacijų pagal Europos jaunimo programą remiamus projektus ir paaiškino šį sprendimą laiške šioms organizacijoms, teigdama, kad „ministerijos politika nepalaiko veiklos, kurios tikslas – propaguoti jaunimo homoseksualų elgesį. Taip pat ministerija nepalaiko bendradarbiavimo su homoseksualų organizacijomis.“

N.  kadangi 2006 m. gruodžio mėnesį Europos Komisija, atsakydama į Parlamento klausimus, susijusius su šia problema, pareiškė, kad Lenkijos vyriausybė laikėsi nacionalinių tendencijų ir panaudojo Europos jaunimo programą nacionaliniais tikslais, ir paragino už programos įgyvendinimą atsakingus pareigūnus ir organizacijas užtikrinti, kad visi jauni asmenys ateityje turėtų lygias galimybes dalyvauti šioje programoje,

O.  kadangi Europos Tarybos generalinis sekretorius Terry Davis sureagavo į šiuos įvykius pareikšdamas, kad: „Lenkijos vyriausybė gali laisvai nuspręsti, ar ji nori naudoti Europos Tarybos su žmogaus teisėmis susijusiam švietimui skirtą medžiagą, tačiau nors mokymo medžiaga yra neprivaloma, jos apimamos vertybės ir principai yra privalomi“ bei išreiškė susirūpinimą dėl „kai kurios politikos, kurios skatina homofobiją (...) ir dėl to, kad vyriausybė sutinka su homofobišku elgesiu“,

P.  kadangi Europos Parlamentas įgaliojo Europos rasizmo ir ksenofobijos kontrolės centrą atlikti didėjančios rasistinės, ksenofobinės ir homofobinės netolerancijos Lenkijoje tyrimą ir paprašė Komisijos patikrinti, ar Lenkijos švietimo ministro veiksmai ir pareiškimai nepažeidžia ES sutarties 6 straipsnio bei priminė, kokios sankcijos skiriamos už jo pažeidimą, tačiau šie prašymai liko nepatenkinti,

Q.  kadangi Europos Parlamentas stebėjo plitimą kalbų, kuriose skatinama neapykanta LGTB bendruomenei, įvairiose Europos šalyse, taip pat Belgijoje, Rusijoje, Latvijoje ir Kroatijoje,

R.  kadangi visoje Europoje religiniai lyderiai, kalbėdami apie homoseksualus, nuolatos vartoja diskriminuojamojo pobūdžio kalbą, pvz., Namiūro vyskupas šių metų balandžio 4 d. apibūdino homoseksualumą kaip „nenormalų“ ir teigė, kad „homoseksualumas – tai netobulai išsivystęs žmogaus seksualumas“, o Italijos vyskupų konferencijos vadovas įstatymo projektą, pagal kurį tos pačios lyties poroms būtų suteikiamos ribotos teisės, palygino su incesto ir pedofilijos įteisinimu,

S.  kadangi parengti šią rezoliuciją dėl homofobijos Europoje paskatino šie ir kiti nerimą keliantys įvykiai, pvz., vietos valdžios atstovų draudimai rengti lygybei propaguoti skirtos ir gėjų paradus, politinių ir religinių lyderių vartojama įžeidžiamojo ar grasinamojo pobūdžio ar neapykantos prisotinta kalba, policijos nesugebėjimas suteikti tinkamos apsaugos nuo homofobinių grupių demonstracijų, kurių metu vyksta smurto protrūkiai, ar net taikių demonstracijų išvaikymas,

T.  kadangi visoje Europoje ir pasaulyje ateinančiais mėnesiais planuojama rengti lygybę propaguojančius renginius ir gėjų paradus, kurių dalyviams ir organizatoriams gresia galimas fizinis smurtas, nepaisant jų pagrindinės žodžio ir susirinkimų laisvės, kaip inter alia priminė Europos Tarybos žmogaus teisių komisaras,

U.  kadangi kai kurie centrinės ir rytų Europos šalių, pvz. Moldovos ir Rusijos, miestai jau pranešė apie savo ketinimą uždrausti tokius renginius ar ėmėsi atitinkamų veiksmų,

V.  kadangi Moldovoje toks draudimas buvo priimtas neatsižvelgus į teismo nuosprendį, kad tokie draudimai pažeidžia Moldovos ir tarptautinę teisę,

W.  kadangi Italijos žiniasklaida pranešė apie jauną homofobijos auką, kuri nusižudė dėl užgauliavimo, kurį jai teko patirti, ir kadangi Jungtinės Karalystės pilietinė visuomenė ir organizacijos pranešė apie vis dažnesnius homofobinio užgauliavimo atvejus,

X.  kadangi Europos Parlamentas nuolatos prašė parengti prieš diskriminaciją nukreiptų įstatymų rinkinį, pagrįstą EB sutarties 13 straipsniu, ir nuolatos prašo Komisijos pradėti rengti direktyvą, pagal kurią seksualine orientacija pagrįsta diskriminacija būtų draudžiama visuose sektoriuose,

1.  pabrėžia, kad Europos Sąjunga visų pirma yra vertybių bendruomenė, kurioje vienos iš labiausiai puoselėjamų vertybių yra žmogaus teisės ir pagrindinės laisvės, demokratija ir teisinė valstybė, lygybė ir nediskriminacija;

2.  teigia, kad ES institucijų ir valstybių narių pareiga – užtikrinti, kad Europos Sąjungoje žmogaus teisės būtų gerbiamos, saugomos ir stiprinamos, kaip nurodyta Europos žmogaus teisių konvencijoje, Europos pagrindinių teisių chartijoje, Europos Sąjungos sutarties 6 straipsnyje, Direktyvose 2000/43/EB ir 2000/78/EB;

3.  ragina kompetentingas Lenkijos valdžios institucijas atsisakyti siūlyti ar priimti Lenkijos ministro pirmininko ir švietimo ministro apibūdintą įstatymą ir netaikyti atgrasomųjų priemonių LGBT organizacijoms,

4.  ragina kompetentingas Lenkijos valdžios institucijas viešai pasmerkti visuomenės lyderių pareiškimus, kuriais skatinama diskriminacija ir neapykanta dėl seksualinės orientacijos, bei imtis atitinkamų priemonių; mano, kad toks elgesys pažeistų ES sutarties 6 straipsnį;

5.  prašo Lenkijos valdžios institucijų palengvinti 2007 lygių galimybių metų projekto įgyvendinimą ir prašo Komisijos kontroliuoti 2007 lygių galimybių metų projekto įgyvendinimą, siekiant užtikrinti, kad valstybėse narėse būtų kovojama su visų rūšių diskriminacija ir po mėnesio pranešti Europos Parlamentui apie esamą padėtį; klausia Komisijos, ar ES taisyklių nesilaikymas gali turėti finansinių pasekmių projektams;

6.  pakartoja savo prašymą Komisijai užtikrinti, kad diskriminacija dėl seksualinės orientacijos visuose sektoriuose būtų draudžiama sudarant prieš diskriminaciją nukreiptų įstatymų rinkinį, pagrįstą Sutarties 13 straipsniu, kurio nesudarius lesbietėms, gėjams, biseksualams ir kitiems dažnai diskriminuojamiems asmenims diskriminacija grės ir toliau;

7.  ragina Europos Komisiją paspartinti prieš diskriminaciją nukreiptų direktyvų persvarstymą ir paduoti į teismą valstybes nares, jeigu jos pažeidžia ES įpareigojimus;

8.  primena visoms valstybėms narėms, kad Europos žmogaus teisių teismas priėmė sprendimą, pagal kurį lygybę propaguojančių eitynių ir gėjų paradų draudimas ir tinkamos apsaugos nesuteikimas jų dalyviams yra žodžio, susirinkimų ir demonstracijų laisvės pažeidimas, ir ragina visas kompetentingas valdžios institucijas, ypač vietos valdžios institucijas, leisti organizuoti tokias eitynes ir tinkamai apsaugoti jų dalyvius;

9.  smerkia politinių ir religinių lyderių homoseksualams skiriamas diskriminuojamojo pobūdžio pastabas, kadangi jos kursto neapykantą ir smurtą, ir prašo atitinkamų organizacijų vadovus juos pasmerkti;

10.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, valstybių narių, stojančiųjų šalių ir šalių kandidačių vyriausybėms ir Europos Tarybai.

Atnaujinta: 2007 m. balandžio 24 d.Teisinis pranešimas