NÁVRH ODPORÚČANIA PRE RADU
PDF 87kWORD 40k
16. mája 2007
PE 389.524v01-00
 
B6‑0202/2007
ktorý v súlade s článkom 114 ods. 1 rokovacieho poriadku
predkladá Jelko Kacin
v mene Skupiny Aliancie liberálov a demokratov za Európu
k vzťahom medzi Európskou úniou a Srbskom

Odporúčanie Európskeho parlamentu pre Radu k vzťahom medzi Európskou úniou a Srbskom 
B6‑0202/2007

Európsky parlament,

–  so zreteľom na pozastavené rokovania o stabilizačnej a asociačnej dohode medzi EÚ a Srbskom,

–  so zreteľom na výsledok všeobecných volieb uskutočnených dňa 21. januára 2007, v ktorých tzv. demokratický blok získal absolútnu väčšinu v srbskom parlamente,

–  so zreteľom na vytvorenie novej proreformnej a proeurópskej vlády v Belehrade dňa 14. mája 2007 v rozhodujúcom momente vo vývoji Srbska,

–  so zreteľom na článok 114 ods. 1 rokovacieho poriadku,

A.  keďže Srbsko má obrovský význam pre stabilitu a prosperitu v regióne,

B.  keďže EÚ opakovane potvrdila, predovšetkým v Solúne v roku 2003, že všetky krajiny západného Balkánu vrátane Srbska majú jasnú perspektívu členstva v EÚ,

C.  keďže existuje naliehavá potreba pokroku v integrácii Srbska do EÚ,

D.  keďže podozrivý zo spáchania vojnových zločinov Ratko Mladić sa naďalej zdržiava na slobode a podľa rozhodnutia MSD z 26. februára 2007 Srbsko naďalej porušuje Dohovor o genocíde tým, že nezabezpečilo jeho zatknutie,

1.  predkladá Rade toto odporúčanie:

   a)zaujať jasný a jednoznačný postoj, pokiaľ ide o definíciu „plnej spolupráce s ICTY“ a zdôrazniť, že uzatvorenie stabilizačnej a asociačnej dohody bude závisieť od splnenia tohto kritéria;
   b)zintenzívniť pomoc srbským úradom pri plnení požiadaviek vyplývajúcich z priorít európskeho partnerstva, zvlášť pokiaľ ide o právny štát, a to prostredníctvom zvýšeného využívania programov partnerstva (twinningu) a iných programov technickej pomoci;

2.  poveruje svojho predsedu, aby toto odporúčanie postúpil Rade, Komisii, členským štátom a vláde a parlamentu Srbska.

Posledná úprava: 21. mája 2007Právne oznámenie