Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : B6-0216/2007

Iesniegtie teksti :

B6-0216/2007

Debates :

PV 22/05/2007 - 18
CRE 22/05/2007 - 18

Balsojumi :

PV 24/05/2007 - 9.4

Pieņemtie teksti :


REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PDF 110kWORD 45k
2007. gada 21. maija
PE 389.538v01-00
 
B6‑0216/2007
Ievērojot Reglamenta 113. pantu,
iesniedza André Brie, Gabriele Zimmer, Pedro Guerreiro, Marco Rizzo un Miguel Portas
GUE/NGL grupas vārdā
par Otrā pasaules kara pieminekļa pārvietošanu Tallinā un attiecībām starp Igauniju un Krieviju

Eiropas Parlamenta rezolūcijas priekšlikums par Otrā pasaules kara pieminekļa pārvietošanu Tallinā un attiecībām starp Igauniju un Krieviju 
B6‑0216/2007

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā cilvēktiesību aizsardzības organizācijas "Amnesty International" 2006. gada 7. decembra ziņojumu par Igauniju, kurā kritizēts tas, ka krieviski runājošā iedzīvotāju mazākuma, kurš pārstāv trešdaļu no Igaunijas iedzīvotājiem, tiesības ir ierobežotas,

–  ņemot vērā Rasu diskriminācijas izskaušanas komitejas 2006. gada 19. oktobra noslēguma apsvērumus par Igauniju, kurā pausti vairāki ieteikumi par to, kā izskaust mazākumtautībām piederošo personu diskrimināciju,

–  ņemot vērā Vīnes Konvenciju par diplomātiskajām attiecībām,

–  ņemot vērā Reglamenta 113. panta 2. punktu,

A.  tā kā Igaunijas valdība nolēma pārvietot uz brāļu kapiem padomju pieminekli to cilvēku piemiņai, kas atdeva savas dzīvības par to, lai nacistu režīms tiktu sakauts, pieminekli, kurš vairākus gadu desmitus atradās Igaunijas galvaspilsētas centrā;

B.  tā kā šis lēmums tika pieņemts atbilstīgi nekonsultējoties ar Tallinas iedzīvotājiem, ignorējot pilsētas iedzīvotāju galveno grupu viedokļus;

C.  tā kā Igaunijas varas iestādes neatļāva miermīlīgas demonstrācijas pret pieminekļa pārvietošanu un tādējādi veicināja protestu saasināšanos;

D.  tā kā Igaunijas policija lietoja nesamērīgu spēku pret demonstrāciju dalībniekiem un aizturēja to organizāciju vadītājus, kas iestājās pret pieminekļa pārvietošanu, kā rezultātā Igaunijas pilsētu ielās uzliesmoja vardarbība un pieauga spriedze, un tā kā ir ziņojumi par sliktu izturēšanos pret aizturētajiem;

E.  tā kā saistībā ar nesenajiem notikumiem Tallinā ir bloķēta Igaunijas vēstniecības normāla darbība Maskavā, kā arī vairākiem tās diplomātiem, tostarp vēstniecei, kā arī ES dalībvalstu diplomātiem ir fiziski uzbrukuši demonstranti, kas aplenca Igaunijas vēstniecību; tā kā Krievijas politiķi ir reaģējuši ar neproporcionāliem verbāliem uzbrukumiem un ekonomiskiem draudiem;

F.  tā kā šo notikumu rezultātā Igaunijas un Krievijas attiecībās ir iestājusies dziļa krīze, ar nopietnām sekām ES un Krievijas attiecībās,

1.  nosoda Igaunijas valdības veikto Otrā pasaules kara pieminekļa pārvietošanu; uzskata, ka šī Igaunijas valdības rīcība atspoguļo nožēlu izraisošu iejūtības trūkumu jautājumos par nacistu noziegumu smagumu, kā arī nepieņemamu cieņas trūkumu pret visiem tiem, kas cīnījās pret fašismu;

2.  pauž bažas par to, ka tajā pašā laikā Igaunijas varasiestādes ir parādījušas savu vienaldzību pret to igauņu noziegumiem, kas sadarbojās ar nacistiem, jo īpaši pret viņu piedalīšanos noziegumos pret ebrejiem, kā arī pret ikgadējām neofašistu demonstrācijām, kas atsākās Igaunijā pēc neatkarības atgūšanas; uzstāj, ka Baltijas valstīs ir jāatrisina nepilsoņu statusa problēma;

3.  nosoda Igaunijas policijas nesamērīgo spēka pielietošanu pret demonstrantiem, vienlaicīgi uzsverot, ka masu nekārtības un vandālisms nav attaisnojams; ir nobažījies par to cilvēku aizturēšanu, kas iestājās pret pieminekļa pārvietošanu; aicina veikt nekavējošu, visaptverošu un neatkarīgu izmeklēšanu par vardarbīgajiem notikumiem Tallinā;

4.  ir norūpējies par to, ka pastāvīgā diskriminācija pret krieviski runājošajām mazākumtautībām un to atstumšana, kā arī dialoga trūkums Igaunijā un citās Baltijas valstīs ir novedis pie dziļas neuzticēšanās un bīstama saspīlējuma starp vairākumu un krieviski runājošajām mazākumtautībām; uzstāj, ka krieviski runājošajām mazākumtautībām Baltijas valstīs jāpiešķir Eiropas Savienībā visnotaļ pieņemtās mazākumtautību tiesības; aicina Igaunijas valdību pildīt ieteikumus, kas pausti Rasu diskriminācijas izskaušanas komitejas 2006. gada 19. oktobra noslēguma apsvērumos par Igauniju, ar mērķi vērst par labu šo nepieņemamo situāciju;

5.  aicina uz konstruktīvām un visaptverošām diskusijām par vēsturiskajiem notikumiem Baltijas valstīs pagājušajā gadsimtā, kurās būtu iesaistītas visas puses, ar mērķi izlīdzināt tās domstarpības, kas šķir cilvēkus Baltijas sabiedrībās un ir šķērslis Baltijas valstu un Krievijas attiecībās;

6.  pauž visdziļāko nožēlu par Krievijas reakciju, jo īpaši par pārkāpumiem pret tām saistībām, kas noteiktas Vīnes Konvencijā par diplomātiskajām attiecībām; aicina Krieviju nodrošināt ārvalstu diplomātu aizsardzību un ārvalstu vēstniecību normālu darbību; aicina visas iesaistītās puses dot savu ieguldījumu saspīlējuma mazināšanā starp Igauniju un Krieviju, kā arī šo attiecību normalizēšanā;

7.  uzsver, cik nozīmīgas ir savstarpēji izdevīgas, labas kaimiņattiecības starp ES dalībvalstīm un Krieviju; atzīmē, ka ES un Krievijas attiecības ir kritiskā posmā, un tāpēc aicina visus partnerus uzsākt konstruktīvas un uz rezultātu orientētas sarunas;

8.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei, Komisijai, dalībvalstu valdībām un parlamentiem, kā arī Krievijas Federācijas valdībai un parlamentam.

Pēdējā atjaunošana - 2007. gada 22. maijaJuridisks paziņojums