Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B6-0218/2007

Indgivne tekster :

B6-0218/2007

Forhandlinger :

PV 22/05/2007 - 18
CRE 22/05/2007 - 18

Afstemninger :

PV 24/05/2007 - 9.4

Vedtagne tekster :


FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 95kWORD 46k
21. maj 2007
PE 389.540v01-00
 
B6‑0218/2007
på baggrund af Rådets og Kommissionens redegørelser
jf. forretningsordenens artikel 103, stk. 2
af Philip Claeys, Frank Vanhecke, Koenraad Dillen, Ashley Mote
for ITS-Gruppen
om de voldelige hændelser i Estland og forbindelserne mellem Estland og Rusland

Europa-Parlamentets beslutning om de voldelige hændelser i Estland og forbindelserne mellem Estland og Rusland  
B6‑0218/2007

Europa-Parlamentet,

−  der henviser til 2, stk. 3 og 4 i De Forenede Nationers charter,

−  der henviser til Wien-konventionen fra 1961 om diplomatiske forbindelser,

−  der henviser til erklæringen af 27. august 1991 fra udenrigsministrene i det daværende Europæiske Økonomiske Fællesskab,

−  der henviser til Europa-Parlamentets beslutning af 12. september 1991,

−  der henviser til forretningsordenens artikel 103, stk. 2,

A.  der henviser til, at der natten mellem den 27. og 28. april 2007 i centrum af den estiske hovedstad, Tallinn, udbrød voldsomme uroligheder mellem etniske russere og det estiske politi, hvor én blev dræbt og snesevis kvæstet, og at dette skete på grund af flytningen af det sovjetiske monument af en bronzesoldat fra Tallinns centrum til en militærkirkegård,

B.  der henviser til, at der også var uroligheder i de estiske byer Johvi og Narva,

C.  der henviser til, at monumentet blev opstillet i 1948, officielt for at mindes Den Røde Hærs "befrielse" af Estland,

D.  der henviser til, at Den Røde Hærs ankomst for esterne var alt andet end en befrielse fra nazisternes terror, men tværtimod indledte en ny illegal sovjetisk besættelse og ny terror, under hvilken der bl.a. i perioden 1949-1959 blev henrettet omkring 19.000 estere, mens titusindvis blev deporteret,

E.  der henviser til, at den sovjetiske bronzesoldat derfor for esterne med rette betragtes som et symbol på terror, undertrykkelse og kolonisering,

F.  der henviser til, at den estiske ambassade i Moskva direkte efter de voldsomme optøjer i Tallinn i over en uge blev belejret af Kreml-sindede ungdomsbevægelser, hvilket medførte, at de konsulære tjenester måtte stoppes i en periode, og endog at de estiske Moskva-diplomaters koner og børn måtte forlade Moskva,

G.  der henviser til, at den estiske ambassadør i Moskva den 2. maj 2007 under en pressekonference blev angrebet fysisk af medlemmer af en af disse ungdomsbevægelser,

H.  der henviser til, at det russiske Føderationsråd den 27. april 2007 vedtog en beslutning, der opfordrer præsident Putin til at afbryde de diplomatiske forbindelser med Estland og at indlede økonomiske sanktioner mod landet,

I.  der henviser til, at Rusland den 2. maj 2007 standsede eksporten af olie og kul til Estland, officielt på grund af mangel på jernbanevogne og reparationer af olierørledninger,

J.  der henviser til, at forskellige estiske myndigheders websider også flere gange blev udsat for cyberangreb, som ifølge den estiske udenrigsminister helt klart udgik fra computere og personer i russiske regeringsinstitutioner, inklusive instanser, der direkte henhører under præsident Putin,

K.  der henviser til, at der i forskellige russiske statsmedier har været tale om forvredet og ophidsende rapportering om flytningen af det sovjetiske monument,

L.  der henviser til, at disse handlinger er karakteristiske for det officielle russiske synspunkt, at der ikke har været tale om en illegal annektering af de baltiske lande,

M.  der henviser til, at dette bl.a. fremgår af Dumaens enstemmige erklæring af 23. november 2004, hvori den fastslog, at den sovjetiske hær havde befriet de baltiske lande,

N.  der henviser til, at de forskellige EU-institutioner derimod altid har betragtet Sovjetunionens annektering og besættelse af de baltiske lande som illegal og uacceptabel, og at Europa-Parlamentet for eksempel i 1979 udtrykte sin støtte til forslaget fra nogle repræsentanter for de baltiske lande om at tage spørgsmålet om den illegale besættelse af disse lande op i De Forenede Nationers afkoloniseringsudvalg,

1.  udtrykker sin fuldstændige støtte til flytningen af den sovjetiske bronzesoldat fra Tallinns centrum og fordømmer udtrykkeligt ballademagernes opførsel;

2.  understreger, at flytningen ikke må betragtes som mangel på respekt for de faldne russere;

3.  fordømmer den russiske indblanding i interne estiske anliggender og opfordrer Den Russiske Føderation til at normalisere de diplomatiske, økonomiske og handelsmæssige forbindelser med Estland;

4.  påpeger over for Den Russiske Føderation dennes folkeretlige forpligtelser i henhold til Wien-konventionen om diplomatiske forbindelser fra 1961;

5.  beklager udtalelserne fra den tidligere tyske forbundskansler om, at flytningen af monumentet er en hån mod de russiske soldater, der faldt under Anden Verdenskrig;

6.  opfordrer Kommissionen og Rådet til i overensstemmelse med erklæringen af 27. august 1991, over for Den Russiske Føderation at kræve, at der oprettes en international kommission til løsning af spørgsmålet om annektering af de baltiske lande og evaluering den skade, de baltiske lande har lidt under den sovjetiske besættelse;

7.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, Republikken Estland og Den Russiske Føderation.

Seneste opdatering: 22. maj 2007Juridisk meddelelse