Procedūra : 2007/2560(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : B6-0272/2007

Pateikti tekstai :

B6-0272/2007

Debatai :

PV 11/07/2007 - 14
CRE 11/07/2007 - 14

Balsavimas :

PV 12/07/2007 - 6.10

Priimti tekstai :

P6_TA(2007)0350

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PDF 96kWORD 53k
Taip pat žr. bendrą pasiūlymą dėl rezoliucijos RC-B6-0268/2007
2007 m. liepos 4 d.
PE 391.152v01-00
 
B6‑0272/2007
siekiant baigti diskusijas dėl Tarybos ir Komisijos pareiškimų
pagal Darbo tvarkos taisyklių 103 straipsnio 2 dalį
pateikė Brian Crowley, Cristiana Muscardini, Roberta Angelilli, Inese Vaidere, Guntars Krasts, Adam Bielan, Hanna Foltyn-Kubicka, Ryszard Czarnecki ir Michał Tomasz Kamiński
UEN frakcijos vardu
dėl Palestinos

Europos Parlamento rezoliucija dėl Palestinos 
B6‑0272/2007

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas dėl Artimųjų Rytų, ypač į 2006 m. rugsėjo 7 d. rezoliuciją dėl padėties Artimuosiuose Rytuose,

–  atsižvelgdamas į Europos Parlamento 2007 m. balandžio 26 d. rezoliuciją dėl BBC žurnalisto Alano Johnstono,

–  atsižvelgdamas į JT Saugumo Tarybos rezoliucijas Nr. 1757 (2007), 1748(2007), 1747(2007), 1701(2006), 1559(2004), 520(1982), 426(1978), 338(1973) ir 242(1967),

–  atsižvelgdamas į Europos Parlamento Pirmininko 2007 m. gegužės 30 d. kreipimąsi į Izraelio Knesetą,

–  atsižvelgdamas į ES ir Izraelio ir ES ir Palestinos kaimynystės susitarimus,

–  atsižvelgdamas į 2007 m. kovo 29 d. Rijade vykusio 19-ojo Arabų lygos aukščiausiojo lygio susitikimo išvadas,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 103 straipsnio 2 dalį,

A.  kadangi aštrėjantis Izraelio ir Palestinos konfliktas toliau daro neigiamą poveikį padėčiai visuose Artimuosiuose Rytuose;

B.  kadangi judėjimas „Hamas“ išlaisvino BBC žurnalistą Alaną Johnstoną, kuris buvo pagrobtas 2007 m. kovo 12 d.,

C.  kadangi Europos Sąjunga ypatingai atsakinga už taiką ir saugumą Artimuosiuose Rytuose;

D.  kadangi 2006 m. liepos mėn. judėjimas „Hamas“ pagrobė Izraelio karį Giladą Shalitą, kurio likimas vis dar nežinomas ir kurį paleisti pakartotinai ragino įvairios organizacijos ir institucijos, pvz., JT Saugumo Taryba, ES ir Europos ir Viduržemio jūros šalių parlamentinė asamblėja;

E.  kadangi Palestinos vyriausybė, kuriai vadovauja judėjimas „Hamas“, iki šiol neįvykdė Ketverto (ES, JT, Jungtinių Valstijų ir Rusijos) kriterijų, susijusių su Izraelio pripažinimu, smurto atsisakymu ir tarptautinių susitarimų pripažinimu;

F.  kadangi ES uždraudė „Hamas“ kaip teroristinę organizaciją ir dėl to buvo neįmanoma tiesiogiai finansuoti Palestinos savivaldos ir ES buvo priversta siųsti pinigus panaudodama specialią laikinąją tarptautinę priemonę (LTP, angl. TIM);

G.  kadangi dėl to, kad judėjimas „Hamas“ raketomis puolė Izraelį, 2007 m. balandžio mėn. nutrauktos 5 mėnesius trukusios Palestinos ir Izraelio paliaubos ir vėl užsuktas užburtas Izraelio gyvenviečių puolimo ir Izraelio kariuomenės bei oro pajėgų atsakomųjų smūgių ratas;

H.  kadangi judėjimas „Hamas“ nuolatos kontrabanda įveža į Gazos ruožą ginklus ir amuniciją, siekdamas palaikyti kovą palestiniečių visuomenėje;

I.  kadangi Izraelis suėmė ir laiko nelaisvėje 40 Palestinos Įstatymų leidybos tarybos narių ir pirmininką,

J.  kadangi dėl esamos smurto bangos Artimųjų Rytų krikščionių mažumoms kyla pavojus;

1.  reiškia didelį nerimą dėl Izraelio ir palestiniečių konflikto eskalavimo, kurį rodo neseni įvykiai Gazoje ir Vakarų Krante, ir ragina tarptautinę bendruomenę dėti dar didesnes pastangas siekiant taikos regione pagal atitinkamas JT Saugumo Tarybos rezoliucijas;

2.  džiaugiasi Ketverto pranešimu, paskelbtu po birželio 15 d. vykusios konferencijos, ir jo parama veiksmams, kuriais siekiama tenkinti palestiniečių humanitarinius poreikius ir sutelkti jiems skirtą tarptautinę pagalbą;

3.  pritaria nesenam buvusio Jungtinės Karalystės ministro pirmininko Tonio Blairo paskyrimui JT ypatinguoju pasiuntiniu sprendžiant Izraelio ir palestiniečių konfliktą;

4.  pritaria tam, kad Komisija skyrė 43 mln. eurų vertės humanitarinę pagalbą pažeidžiamiems palestiniečiams Vakarų Krante, Gazoje ir kitose regiono šalyse;

5.  primygtinai ragina Izraelio valdžios institucijas leisti patekti į Gazą humanitariniais tikslais ir pabrėžia, kad reikia imtis skubių veiksmų siekiant užkirsti kelią tolesniam humanitarinės padėties blogėjimui ir išvengti tolesnių civilių gyventojų, kurie yra didžiausios smurto aukos, kančių;

6.  džiaugiasi, kad 2007 m. Rijade vykusio Arabų lygos aukščiausiojo lygos susitikimo metu buvo atkurtas 2002 m. Beiruto planas, ir priima tai kaip aiškų arabų pasaulio ženklą, reiškiantį jo troškimą taikiai baigti Izraelio ir Palestinos ginčą;

7.  dar kartą patvirtina savo įsipareigojimą skirti veiksmingą humanitarinę pagalbą Palestinos gyventojams; vis dėlto pabrėžia, kad teikiant pagalbą neturi būti tiesiogiai ar netiesiogiai palaikomos smurtą naudojančios grupės ar smurtą pateisinanti politika, kurios tikslas – sunaikinti Izraelio valstybę;

8.  džiaugiasi tuo, kad paleistas BBC žurnalistas Alanas Johnstonas, ir ragina Palestinos valdžios institucijas imtis visų būtinų veiksmų siekiant išvengti kitų žurnalistų, humanitarinės pagalbos darbuotojų ir kitų užsienio darbuotojų, dirbančių jos teritorijoje, pagrobimų ir užtikrinti, kad pagrobimo kaltininkai būtų teisiami;

9.  ragina judėjimą „Hamas“ pripažinti Izraelio valstybę, ankstesnius taikos susitarimus su Izraeliu ir atsisakyti smurto prieš jį;

10.  apgailestauja, kad visas arabų tarpininkų pastangas nutraukti grupuočių kovą ir įkurti Nacionalinės vienybės vyriausybę aiškiai niekais paverčia nauja kruvina smurto banga, dėl kurios 50 žmonių jau žuvo ir daug sužeista,

11.  yra itin susirūpinęs dėl galimos politinės raidos šių smurtinių neramumų palestiniečių teritorijose, kurie kilo dėl judėjimo „Hamas“ pozicijos nesileisti į jokį kompromisą ir neatsižvelgti į jokias Nacionalinės vienybės vyriausybės pastangas užmegzti dialogą su Izraeliu; taigi ragina judėjimą „Hamas“ susilaikyti nuo prievartos ir pradėti diskusijas dėl neatidėliotinų paliaubų, kurios galėtų būti pirmasis žingsnis siekiant grįžti prie taikos ir teisėtumo palestiniečių teritorijose,

12.  atkreipia dėmesį į neseną drąsų Palestinos savivaldos prezidento Mahmoudo Abbaso sprendimą iš karto po paliaubų paskirti naują nepaprastosios padėties ministrų kabinetą, vadovaujamą ministro pirmininko Salamo Fayyado; tikisi, kad tokia vyriausybė gali vėl pradėti dialogą su Izraeliu, nutraukti smurtą Gazoje ir vėl pradėti sudėtingą taikos procesą;

13.  pažymi Europos Sąjungos pasienio pagalbos misijos (ES PPM) pastangas Rafos perėjimo punkte ties Gazos ir Egipto pasieniu stebėti ir įvertinti Palestinos savivaldos vykdomą pasienio kontrolę; džiaugiasi, kad Taryba ėmėsi bendrų veiksmų ir pratęsė šios misijos įgaliojimus iki 2008 m. gegužės 24 d.;

14.  ragina Izraelį paleisti į laisvę Palestinos teisėkūros tarybos narius;

15.  džiaugiasi tuo, kad Shimonas Peresas išrinktas Izraelio prezidentu; mano, kad, atsižvelgiant į jo politinį žinomumą ir didelę patirtį Artimųjų Rytų klausimais, Shimonas Peresas eidamas naująsias pareigas galės toliau atlikti svarbų vaidmenį atnaujinant taikos procesą;

16.  džiaugiasi Jungtinių Tautų laikinųjų pajėgų Libane sėkme ir pažymi, kad tokia misija galėtų būti pavyzdys, kuriuo galima būtų sekti derybų dėl Izraelio ir Palestinos konflikto sprendimo metu;

17.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, valstybių narių vyriausybėms ir parlamentams, JT Generaliniam Sekretoriui, JT Generalinės Asamblėjos Pirmininkui, Izraelio, Libano, Palestinos savivaldos, Sirijos, Irano, JAV ir Rusijos vyriausybėms ir parlamentams bei Arabų valstybių lygos generaliniam sekretoriui.

Atnaujinta: 2007 m. liepos 6 d.Teisinis pranešimas