Postup : 2007/2560(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B6-0273/2007

Predkladané texty :

B6-0273/2007

Rozpravy :

PV 11/07/2007 - 14
CRE 11/07/2007 - 14

Hlasovanie :

PV 12/07/2007 - 6.10

Prijaté texty :

P6_TA(2007)0350

NÁVRH UZNESENIA
PDF 102kWORD 55k
Pozri aj spoločný návrh uznesenia RC-B6-0268/2007
4. júla 2007
PE 391.153v01-00
 
B6‑0273/2007
ktorý na základe vyhlásení Rady a Komisie
v súlade s článkom 103 ods. 2 rokovacieho poriadku
predkladajú Pasqualina Napoletano, Véronique De Keyser, Hannes Swoboda
v mene Socialistickej skupiny v Európskom parlamente
o situácii na Blízkom východe

Uznesenie Európskeho parlamentu o situácii na Blízkom východe 
B6‑0273/2007

Európsky parlament

–  so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o Blízkom východe, najmä uznesenia zo 7. septembra 2006 o situácii na Blízkom východe, zo 16. novembra 2006 o situácii v pásme Gazy a z 21. júna 2007 o programe MEDA a finančnej podpore Palestíne: hodnotenie, realizácia a kontrola;

–  so zreteľom na rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN 242 (1967), 338 (1973), 1559 (2004), 1701 (2006) a 1757 (2007),

–  so zreteľom na závery schôdze Rady pre všeobecné záležitosti a vonkajšie vzťahy z 18. júna 2007,

–  so zreteľom na vyhlásenie Kvarteta zo 16. júna 2007 a 27. júna 2007,

–  so zreteľom na článok 103 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A.  keďže v čase 40. výročia vojny, ktorá skončila izraelskou okupáciou pásma Gazy, Západného brehu a Golanských výšin, Blízky východ sužuje niekoľko konfliktov a výsledky úsilia zameraného na nájdenie spravodlivého a trvalého mieru medzi Izraelčanmi a Palestínčanmi, ako aj medzi Izraelom a arabskými krajinami sú nedostatočné,

B.  keďže dramaticky sa zhoršujúca hospodárska a sociálna situácia na palestínskych okupovaných územiach vyústila do hlbokej humanitárnej krízy v Gaze, ktorá má vážne politické dôsledky,

C.  keďže po vojenskom prevrate, keď Hamas prevzal moc v Gaze, prezident Abbás rozpustil palestínsku vládu národnej jednoty, ktorá sa vytvorila na základe dohody v Mekke z 8. februára 2007; keďže prezident Abbás vyhlásil výnimočný stav a menoval dočasnú vládu na čele s premiérom Fajjádom;

D.  keďže obmedzenia pohybu tovaru a osôb, výstavba deliaceho múru, zadržiavanie príjmov z daní a ciel a rozhodnutie Kvarteta pozastaviť priamu pomoc Palestínskej samospráve prispeli k prehĺbeniu krízy aj napriek dočasnému medzinárodnému mechanizmu a zvýšenej projektovej pomoci, ktorú poskytuje EÚ;

E.  keďže Rada vyhlásila, že Európska únia ihneď obnoví s Palestínskou samosprávou normálne vzťahy a bude rozvíjať podmienky naliehavej praktickej a finančnej pomoci vrátane priamej finančnej podpory vláde, podpory palestínskej civilnej polícii prostredníctvom pokračovania programu EUPOL COPPS, ako aj pomocnej hraničnej misie EÚ v Rafahu,

F.  keďže obnovenie arabskej mierovej iniciatívy na schôdzi Ligy arabských štátov 29. marca 2007 v Rijáde poskytlo po desaťročiach vojen a konfliktov medzi Izraelčanmi a Palestínčanmi a medzi Izraelom a arabskými krajinami novú a reálnu príležitosť na úplné mierové urovnanie v regióne,

G.  keďže existuje riziko ďalšieho zhoršenia situácie v Libanone po nedávnom prepuknutí násilia, ktoré zapríčinilo smrť mnohých civilistov, po útoku proti dočasným mierovým silám (UNIFIL), ktorého výsledkom bola smrť šiestich vojakov, a po atentáte na Walida Eida;

H.  keďže táto mimoriadna situácia znovu zvýrazňuje vážne položenie palestínskych utečencov v Libanone,

I.  keďže Bezpečnostná rada OSN prijala 30. mája uznesenie 1757, ktoré v kapitole VII ustanovuje medzinárodný tribunál zodpovedný za súdny proces s vrahmi libanonského premiéra Rafika Harírího z roku 2005 a obetí série ďalších politických atentátov v Libanone,

1.  vyjadruje hlboké znepokojenie v súvislosti s možnými závažnými dôsledkami súčasnej krízy na Blízkom východe vrátane ďalších vojenských a teroristických útokov a so zvýšenou radikalizáciou, ktorá ohrozuje krehkú politickú situáciu v regióne;

2.  žiada o obnovenie vnútorného politického dialógu medzi Palestínčanmi, ktorý bude viesť k vytvoreniu novej vlády v duchu zmierenia a národnej jednoty a ktorý zabráni geografickému a politickému rozdeleniu Západného brehu a Gazy;

3.  zdôrazňuje, že podpora, ktorú poskytuje medzinárodné spoločenstvo prezidentovi Abbásovi, musí byť spojená s konkrétnym a realistickým politickým plánom, ktorý povedie k dohode o konečnom štatúte s perspektívou úplného a trvalého urovnania založeného na existencii dvoch suverénnych, životaschopných demokratických štátov, ktoré budú spolunažívať v mieri v rámci bezpečných a medzinárodne uznaných hraníc v súlade s príslušnými rezolúciami Bezpečnostnej rady OSN;

4.  zdôrazňuje, že Európska únia a medzinárodné spoločenstvo by mali urobiť všetko, čo je v ich silách, aby zabezpečili poskytovanie núdzovej a humanitárnej pomoci obyvateľstvu Gazy, ktorá nesmie byť prerušená;

5.  vyzýva Radu a Komisiu, aby do poskytovania humanitárnej pomoci zapojili miestne orgány, a tak zvýšili jej účinnosť a prospešnosť pre obyvateľstvo;

6.  víta rozhodnutie Kvarteta predĺžiť dočasný medzinárodný mechanizmus do konca septembra 2007 a obnovenie priamej finančnej pomoci Palestínskej samospráve; žiada zvýšenie medzinárodnej a regionálnej podpory;

7.  berie na vedomie, že izraelská vláda sa rozhodla čiastočne obnoviť prevod zadržiavaných príjmov z daní a ciel; žiada úplný a regulárny prevod týchto príjmov;

8.  zdôrazňuje, že s pomocou medzinárodného spoločenstva by mali Izraelčania aj Palestínčania prijať rad opatrení na vybudovanie dôvery vrátane okamžitého prepustenia všetkých uväznených palestínskych ministrov, zákonodarcov a starostov, ako aj izraelského desiatnika Gilada Šalita; víta prepustenie novinára BBC Alana Johnstona a oceňuje to ako pozitívny krok vpred;

9.  považuje regionálny aspekt a prístup za základ všetkého úsilia zameraného na nájdenie trvalého mieru na Blízkom východe a pripomína, že ani podmienky, ani jednostrannosť tomuto úsiliu nepomôžu; v tejto súvislosti sa domnieva, že úloha Sýrie a dialóg s ňou sú jedným z kľúčových faktorov; znova vyslovuje nádej, že rôzne úsilie zamerané na obnovenie dialógu medzi Sýriou, jej susednými krajinami a medzinárodným spoločenstvom prinesie pozitívny výsledok;

10.  vyzýva Radu a Komisiu, aby poskytli všetky potrebné prostriedky, ktoré umožnia medzinárodnému tribunálu zodpovednému za súdny proces s vrahmi libanonského premiéra Rafíka Harírího a obetí série ďalších politických atentátov v Libanone účinne pracovať a uskutočniť zverenú úlohu; naliehavo žiada libanonské strany, aby podporili tento tribunál, a Sýriu, aby plne spolupracovala pri jeho činnosti;

11.  oceňuje skutočnosť, že napriek nedávnemu prepuknutiu násilia, ktoré vyvolali vonkajšie teroristické siete, libanonskej vláde a politickým stranám sa podarilo vyhnúť ďalšiemu vyostreniu a vystupňovaniu vnútornej politickej krízy v krajine; znovu zdôrazňuje význam dočasných mierových síl v Libanone (UNIFIL);

12.  zdôrazňuje, že politickú stabilitu v Libanone nemožno vybudovať na násilí ani na vonkajších vplyvoch, ale na vnútornom politickom dialógu, ktorý posilní vládu; opätovne žiada o začatie dialógu národnej jednoty, aby sa odstránili rozpory a predišlo sa vládnemu vákuu pri príprave prezidentských volieb naplánovaných na tohtoročnú jeseň; víta všetky iniciatívy zamerané na podporu tohto dialógu;

13.  naliehavo žiada libanonskú vládu, aby vyvinula maximálne úsilie na ukončenie všetkých foriem diskriminácie palestínskych utečencov; v súvislosti s tým nalieha na Radu a Komisiu, aby v rámci akčného plánu poskytli potrebnú podporu;

14.  žiada okamžité prepustenie dvoch unesených izraelských vojakov Eldada Regeva a Ehuda Goldwassera;

15.  zdôrazňuje význam arabského plánu a príležitosť, ktorú plán ponúka na intenzívnu spoluprácu medzi Kvartetom, Ligou arabských štátov a krajinami v regióne;

16.  naliehavo žiada, aby Rada zabezpečila, že Európska únia uplatní svoj názor – okrem iného aj v rámci Kvarteta – v úsilí zameranom na obnovenie skutočného rokovania o rôznych postupoch mierového procesu na Blízkom východe; zdôrazňuje, že tieto postupy sa nemusia nevyhnutne riešiť súčasne, ale sú úzko prepojené; zdôrazňuje, že v tomto politickom horizonte by bol pokrok k medzinárodnej mierovej konferencii o Blízkom východe reálnou perspektívou;

17.  poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Rade, Komisii, vysokému splnomocnencovi pre SZBP, prezidentovi Palestínskej samosprávy, Palestínskej legislatívnej rade, izraelskej vláde a Knessetu, parlamentu a vláde Libanonu, parlamentu a vláde Sýrie a generálnemu tajomníkovi Ligy arabských štátov.

Posledná úprava: 6. júla 2007Právne oznámenie