Postup : 2007/2603(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B6-0283/2007

Předložené texty :

B6-0283/2007

Rozpravy :

PV 11/07/2007 - 15
CRE 11/07/2007 - 15

Hlasování :

PV 12/07/2007 - 6.11
CRE 12/07/2007 - 6.11

Přijaté texty :

P6_TA(2007)0351

NÁVRH USNESENÍ,
PDF 96kWORD 54k
Viz také společný návrh usnesení RC-B6-0279/2007
9. července 2007
PE 392.998v01-00
 
B6‑0283/2007
který na základě prohlášení Rady a Komise
v souladu s čl. 103 odst. 2 jednacího řádu
předkládají Pasqualina Napoletano a Robert Evans
za skupinu PSE
o Pákistánu

Usnesení Evropského parlamentu o Pákistánu 
B6‑0283/2007

Evropský parlament,

–  s ohledem na Dohodu o spolupráci mezi Evropským společenstvím a Pákistánskou islámskou republikou o partnerství a rozvoji ze dne 24. listopadu 2001 (známou také jako dohoda o spolupráci třetí generace), zejména na článek 1 této dohody, který stanoví, že „dodržování lidských práv a demokratických zásad ...představuje zásadní prvek této dohody“(1),

–  s ohledem na společné prohlášení EU–Pákistán ze dne 8. února 2007 ohledně dohody o spolupráci z roku 2004, ve které se obě strany zavázaly k vytvoření širokého formálního politického dialogu, jenž obsáhne mimo jiné boj proti terorismu, nešíření zbraní, lidská práva a řádnou správu věcí veřejných,

–   s ohledem na skutečnost, že se parlamentní, oblastní a prezidentské volby mají konat v průběhu tohoto roku,

  s ohledem na návštěvu delegace Evropského parlamentu pro vztahy se státy jižní Asie a Jihoasijským sdružením pro regionální spolupráci (SAAR) v Pákistánu v prosinci 2006 a na setkání s generálem Mušarafem v Lahore,

–   s ohledem na svá předchozí usnesení o lidských právech a demokracii v Pákistánu, zejména usnesení ze dne 10. února 2004(2) a ze dne 22. dubna 2004(3),

–  s ohledem na čl. 103 odst. 2 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že série ústavních změn za vlády prezidenta Mušarafa podstatně změnila politický systém v Pákistánu a podařilo se jí transformovat vládní systém z parlamentního na prezidentský, přičemž prezident má právo přehlasovat nebo rozpustit parlament;

B.  vzhledem k tomu, že armáda a tajné služby stále uplatňují silný vliv v pákistánské politice, vládě a hospodářství, což je v rozporu se zásadami plánu pro obnovení demokracie, který předpokládal, že vojenská správa předá moc zpátky správě civilní,

C.  vzhledem k tomu, že nedávné události, včetně odvolání pákistánského nejvyššího soudce dne 9. března z důvodu zatím neprokázaných obvinění z nezákonného jednání a včetně pokračujících protestů veřejnosti, které tento krok vyvolal, vystupňovaly nutnost zabývat se otázkou demokracie a právního státu v Pákistánu;

D.  vzhledem k tomu, že nedávné nepokoje v Červené mešitě a jejím okolí, které vedly k velkým ztrátám na životech, jsou jasným důkazem síly hnutí islamistických radikálů, proti němuž prezident Mušaraf nedokázal dostatečně rychle a rozhodně zareagovat;

E.  vzhledem k tomu, že Evropská unie poskytuje Pákistánu významné finanční prostředky na zmírnění chudoby a rozvoj sociálního sektoru,

1.  naléhavě žádá pákistánskou vládu, aby se vrátila k demokratickému způsobu vlády uspořádáním svobodných, spravedlivých a demokratických voleb do konce letošního roku, a varuje před vyhlášením výjimečného stavu nebo zavedením jiných opatření potlačujících svobodu projevu, sdružování, shromažďování nebo pohybu;

2.  vyzývá prezidenta Mušarafa, aby dodržel ústavu a umožnil novým zákonodárným shromážděním uspořádat prezidentské volby a vzdal se funkce velitele ozbrojených sil;

3.  naléhá na pákistánskou armádu, aby prostřednictvím svobodných a spravedlivých voleb umožnila znovunastolení demokracie a návrat politických vůdců žijících v exilu do Pákistánu; vyzývá k přijetí opatření, s jejichž pomocí bude omezen vliv vojenských a ostatních ozbrojených skupin na politický proces;

4.  vítá skutečnost, že EU bude dohlížet nad parlamentními volbami v Pákistánu a že se EP zúčastní pozorovatelské mise; je však znepokojen řadou aspektů v souvislosti s přípravami těchto voleb, a to zejména:

   neutralitou prozatímní vlády, jež bude sestavena tři měsíce před volbami na základě jmenování prezidentem Mušarafem;
   skutečností, že podmínkou pro kandidaturu je titul bakaláře, což znemožní 70 % pákistánských žen v těchto volbách kandidovat. Kromě toho považuje za nepřijatelné, že titul získaný na medrese je považován za rovnocenný titulu bakaláře;
   nedostatkem legitimity budoucího pákistánského prezidenta, bude-li zvolen odstupujícím zákonodárným shromážděním;

5.  vyzývá Radu a Komisi, aby prezidentu Mušarafovi daly jasně na srozuměnou, že jediným přijatelným východiskem ze současné krize je nastolení demokratického systému;

6.   naléhá na Radu a Komisi, aby ve svých dohodách s Pákistánem zaujaly rozhodné stanovisko ohledně plnění doložky o demokracii a lidských právech, a vyzývá k navázání intenzivního politického dialogu o lidských právech a řádné správě věcí veřejných;

7.  vyzývá, aby v souladu se závazky přijatými prezidentem Mušarafem byly posíleny demokratické orgány a aby byla obnovena civilní vláda;

8.  je hluboce znepokojen odvoláním vrchního soudce Nejvyššího soudu Pákistánu pro obvinění z údajného protiprávního jednání, které bylo obecně pokládáno za snahu vlády o udržení kontroly nad soudnictvím v roce voleb; žádá nezávislost soudnictví a dodržování zásad právního státu a naléhá na pákistánskou vládu, aby přijala příslušná opatření k odvrácení současného negativního vývoje v těchto oblastech a aby se zdržela veškerých politických zásahů do případu, který momentálně projednává Nejvyšší soud;

9.  hluboce lituje usmrcení 41 civilistů, ke kterému došlo dne 12. května během politických demonstrací v Karáčí, odsuzuje použití síly k dosažení politických cílů bez ohledu na to, zda se ho dopouštějí vládní síly, nebo členové opozičních politických stran;

10.  vyjadřuje vážné obavy o bezpečnost minimálně 1800 osob, které by se momentálně mohly nacházet v Červené mešitě, a naléhavě žádá pákistánskou vládu, aby učinila vše, co bude v jejích silách, a ukončila obléhání bez dalších ztrát na životě;

11.  je rovněž znepokojen zprávami o třech čínských pracovnících, kteří byli v Péšaváru zastřeleni osobami podezřelými z islámského extremismu v možné souvislosti s obléháním Červené mešity;

12.  odsuzuje všechny pokusy vlády omezit svobodu sdělovacích prostředků pomocí změn ve vysílacích licencích, zákazu živého vysílání vnějších událostí a vydávání vládních nařízení pro sdělovací prostředky a vysílací společnosti; odsuzuje všechny způsoby užívání hrozeb, nátlaku a zastrašování novinářů a subjektů vysílání;

13.  je znepokojen početnými a doloženými případy „zmizení“ osob podezřelých z terorismu, novinářů, studentů, členů balúčských nacionalistických hnutí a dalších politických aktivistů; zdůrazňuje, že únosy, zabíjení a věznění bez soudu jsou v rozporu se základními principy mezinárodního práva, včetně práva na život a práva na řádné soudní řízení;

14.  je znepokojen skutečností, že se sice prezident Mušaraf na mezinárodní úrovni zavázal k potírání terorismu a extremismu, avšak domácí politická spojenectví mezi vládou, armádou a náboženskými fundamentalisty mohou jeho vládě bránit v řešení problému extremismu a fundamentalismu;

15.  je znepokojen vzrůstající nestabilitou a šířícími se násilnými nepokoji na kmenových územích a zejména ve Waziristánu a poukazuje především na několik sebevražedných bombových útoků, včetně pokusu o atentát na ministra vnitra v Péšáváru dne 28. dubna;

16.  vyzývá k intenzivnějšímu dialogu s provinčními a místními vůdci o možnostech větší nezávislosti provincií nebo větším zastoupení jejich zájmů na celostátní úrovni; odsuzuje represivní vládní politiku v Balúčistánu, který neustále požaduje vyšší míru autonomie a větší regionální kontrolu základních přírodních zdrojů v této oblasti;

17.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, vládám členských států a vládě Pákistánu.

(1) Úř. věst. C17, 22.1.1999, s. 6.
(2) Úř. věst. C97E, 22.4.2004, s. 112.
(3) Úř. věst. C104E, 30.4.2004, s. 1040.

Poslední aktualizace: 10. července 2007Právní upozornění