Postopek : 2007/2627(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : B6-0362/2007

Predložena besedila :

B6-0362/2007

Razprave :

PV 26/09/2007 - 11
CRE 26/09/2007 - 11

Glasovanja :

PV 27/09/2007 - 9.4
CRE 27/09/2007 - 9.4

Sprejeta besedila :

P6_TA(2007)0419

PREDLOG RESOLUCIJE
PDF 91kWORD 48k
Glej tudi predlog skupne resolucije RC-B6-0362/2007
25. september 2007
PE394.801v01-00
 
B6‑0362/2007
k izjavi Sveta in Komisije
v skladu s členom 103(2) Poslovnika,
ki ga vlagajo Annemie Neyts-Uyttebroeck, Thierry Cornillet in Philippe Morillon
v imenu skupine ALDE
o operacijah evropske varnostne in obrambne politike v Čadu in Srednjeafriški republiki

Resolucija Evropskega parlamenta o operacijah evropske varnostne in obrambne politike v Čadu in Srednjeafriški republiki 
B6‑0362/2007

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju spora v Darfurju in njegovega širšega regionalnega vpliva, zlasti na vzhodni del Čada in severni del Srednjeafriške republike,

–  ob upoštevanju sklepov Sveta za splošne zadeve in zunanje odnose s 23. in 24. julija 2007, ki pristojne organe naproša, naj nadaljujejo načrtovanje z možnostjo sprejetja odločitve o začasni operaciji v okviru evropske varnostne in obrambne politike za podporo večrazsežnostne prisotnosti ZN v vzhodnem Čadu in severovzhodni Srednjeafriški republiki, da bi izboljšali varnost na teh območjih,

–  ob upoštevanju resolucije varnostnega sveta ZN 1769(2007) z 31. julija 2007, s katero je bila uvedena mešana operacija AU/ZN v Darfurju za začetno obdobje 12 mesecev,

–  ob upoštevanju srečanja o miru v Darfurju, ki je potekalo od 3. do 6. avgusta 2007 v Aruši,

–  ob upoštevanju političnega sporazuma, ki je bil v navzočnosti mednarodne skupnosti in predsednika Čada Idrisa Debija Itnoja, podpisan 13. avgusta 2007 v N'Djameni in katerega namen je, da bi vse čadske koalicijske in opozicijske politične stranke okrepile demokratični proces v Čadu,

–  ob upoštevanju predsedniške izjave z dne 27. avgusta 2007, v kateri varnostni svet Združenih narodov potrjuje, da je pripravljen ustanoviti misijo Združenih narodov v Čadu, in pozdravlja namero EU, da zagotovi pomoč v obliki vojaške misije evropske varnostne in obrambne politike,

–  ob upoštevanju svoje resolucije o razmerah v Darfurju z 12. julija 2007,

–  ob upoštevanju člena 103(2) svojega poslovnika,

A.  ker je zaradi spora v Darfurju in njegovih čezmejnih posledic v 12 taboriščih vzdolž vzhodne čadske meje s Sudanom za zdaj nastanjenih 238.000 beguncev iz Sudana, 44.600 beguncev iz Srednjeafriške republike ter 170.000 notranje razseljenih oseb,

B.  ker je zaskrbljen zaradi varnostnih razmer v vzhodnem delu Čada, ki so od leta 2006 vedno slabše zaradi spopadov med čadskimi varnostnimi silami in čadskimi uporniki ter vdorov milice džandžavidov in oboroženih skupin iz Sudana, pri čemer je treba omeniti tudi ropanje in napade na humanitarne organizacije,

C.  ker pozdravlja resolucijo Varnostnega sveta ZN 1769(2007), s katero je odobrena razporeditev 26.000 vojakov Afriške unije in Združenih narodov v Darfurju, ki bodo pripomogli k vzpostavitvi miru v celotni regiji v povezavi s policijskimi silami ZN in načrtovano operacijo evropske varnostne in obrambne politike v vzhodnem delu Čada in severnem delu Srednjeafriške republike,

D.  ker podpira prizadevanja generalnega sekretarja ZN Ban Ki Muna, da s pogajanji poišče rešitev za spor v Darfurju s spodbujanjem stikov med sudanskimi oblastmi in različnimi skupinami upornikov,

E.  ker pozdravlja dejstvo, da so vse čadske politične stranke 13. avgusta 2007 v N'Djameni podpisale sporazum, ki je usmerjen v krepitev demokratičnega procesa v Čadu,

F.  ker upošteva prizadevanja libijskega vodstva, da poišče rešitev za notranji spor v Čadu s skupinami, ki niso podpisale prejšnjega sporazuma,

1.  meni, da lahko EU in ZN z usklajenimi napori ustvarijo razmere, ki bodo različnim stranem, udeleženim v sporu na širšem območju med Darfurjem, vzhodnim Čadom in severno Srednjeafriško republiko, pomagale najti politično rešitev, s katero bi dosegle varnost v regiji in posledično beguncem in notranje razseljenim osebam omogočile vrnitev v kraje, iz katerih izhajajo;

2.  v tem smislu podpira pričetek operacije evropske varnostne in obrambne politike v vzhodnem delu Čada in severnem delu Srednjeafriške republike, ki bi zavarovala ti dve regiji in tako prispevala k večji učinkovitosti operacije AU/ZN v Darfurju in nudila podporo policijskim enotam ZN, ki bodo razvrščene v vzhodnem delu Čada za urjenje in vodenje čadskih policijskih enot, katerih naloga bo varovanje taborišč in vasi ter nadzor mejnih področij;

3.  opaža, da je operacija evropske varnostne in obrambne politike v vzhodnem delu Čada in severnem delu Srednjeafriške republike prvotno humanitarne narave;

4.  priporoča, naj za to operacijo evropske varnostne in obrambne politike v vzhodnem delu Čada in severnem delu Srednjeafriške republike, ki je humanitarne narave, veljajo naslednji pogoji:

   evropske sile (EUFOR) morajo imeti jasen, vnaprej določen časovni okvir, znotraj katerega bodo delovale,
   EUFOR mora imeti čvrst mandat in jasna pravila delovanja, ki dovoljujejo uporabo sile, kadar je potrebno, še posebej v primeru napadov na civiliste, taborišča in vasi, humanitarne delavce in v samoobrambi,
   EUFOR mora vzpostaviti učinkovite komunikacijske vezi z operacijo UNAMID, da bi čimbolj učinkovito zavaroval področje, za katero je odgovoren,
   jasna strategija za umik mora biti opredeljena pred razporeditvijo sil EUFOR; ta strategija za umik mora od vsega začetka predvidevati, da bodo EUFOR nadomestile druge sile (bodisi AU, ZN ali mešane sile);

5.  naproša Svet, naj Evropski parlament redno obvešča, še posebej preko Pododbora za varnost in obrambo, o različnih fazah operacije (koncept kriznega upravljanja, skupni ukrepi, koncept operacij (CONOPS), načrt operacij (OPLAN), procesa oblikovanja sil, napredek operacije do njenega konca in pridobljeno znanje);

6.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji in generalnemu sekretarju Združenih narodov.

Zadnja posodobitev: 25. september 2007Pravno obvestilo