Postopek : 2007/2627(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : B6-0366/2007

Predložena besedila :

B6-0366/2007

Razprave :

PV 26/09/2007 - 11
CRE 26/09/2007 - 11

Glasovanja :

PV 27/09/2007 - 9.4
CRE 27/09/2007 - 9.4

Sprejeta besedila :

P6_TA(2007)0419

PREDLOG RESOLUCIJE
PDF 101kWORD 63k
Glej tudi predlog skupne resolucije RC-B6-0362/2007
25. september 2007
PE395.994v01-00
 
B6‑0366/2007
k izjavi Sveta in Komisije
v skladu s členom 103(2) Poslovnika,
ki ga vlagajo Ana Maria Gomes, Alain Hutchinson in Marie-Arlette Carlotti
v imenu skupine PSE
o operaciji evropske varnostne in obrambne politike (EVOP) v Čadu in Srednjeafriški republiki

Resolucija Evropskega parlamenta o operaciji evropske varnostne in obrambne politike (EVOP) v Čadu in Srednjeafriški republiki 
B6‑0366/2007

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju spora v Darfurju in širšega regionalnega vpliva, zlasti na vzhodni del Čada in severni del Srednjeafriške republike,

–  ob upoštevanju resolucije varnostnega sveta Združenih narodov 1706 z 31. avgusta 2006, v kateri je poudarjeno, da bi bilo treba za dosego trajnega miru v Darfurju rešiti regionalne varnostne vidike,

–  ob upoštevanju sklepov seje Sveta za splošne zadeve in zunanje odnose s 23. in 24. julija 2007, v katerih poziva "svoja pristojna telesa, naj nadaljujejo z načrtovanjem zaradi morebitnega sklepa o premostitveni operaciji, in sicer v okviru evropske varnostne in obrambne politike v podporo prisotnosti ZN z več razsežnostmi v vzhodnem Čadu in na severovzhodu Srednjeafriške republike, da se tako izboljšajo varnostne razmere na teh področjih",

–  ob upoštevanju resolucije varnostnega sveta Združenih narodov 1769(2007) z 31. julija 2007, s katero je bila uvedena mešana operacija Afriške unije in Združenih narodov v Darfurju za začetno obdobje 12 mesecev,

–  ob upoštevanju poročila, ki ga je generalni sekretar Združenih narodov predstavil 10. avgusta 2007 in v katerem je priporočil večrazsežnostno prisotnost v vzhodnem Čadu in severnovzhodni Srednjeafriški republiki, s katero bi se izboljšala varnost beguncev in razseljenih oseb, olajšalo pošiljanje človekoljubne pomoči in ustvarilo pogoje za obnovo in razvoj na teh območjih;

–  ob upoštevanju srečanja o miru v Darfurju, ki je potekalo od 3. do 6. avgusta 2007 v Aruši,

–  ob upoštevanju političnega sporazuma, ki je bil v navzočnosti mednarodne skupnosti in predsednika Čada Idrisa Debija Itnoja podpisan 13. avgusta 2007 v N'Djameni in katerega cilj je, da bi vse čadske koalicijske in opozicijske politične stranke okrepile demokratični proces v Čadu,

–  ob upoštevanju predsedniške izjave z dne 27. avgusta 2007, v kateri varnostni svet Združenih narodov potrjuje, da je pripravljen ustanoviti misijo Združenih narodov v Čadu, in pozdravlja namero Evropske unije, da zagotovi pomoč v obliki vojaške misije EVOP,

–  ob upoštevanju dejstva, da je Svet Evropske unije s pisnim postopkom 10. septembra sprejel koncept kriznega upravljanja,

–  ob upoštevanju svoje resolucije o razmerah v Darfurju z 12. julija 2007,

–  ob upoštevanju člena 103(2) svojega poslovnika,

A.  ker je zaradi spora v Darfurju in njegovih čezmejnih posledic v 12 taboriščih vzdolž vzhodne čadske meje s Sudanom trenutno nastanjenih 238.000 beguncev iz Sudana, 44.600 beguncev iz Srednjeafriške republike ter 170.000 notranje razseljenih oseb,

B.  ker je zaskrbljen zaradi varnostnih razmer v vzhodnem delu Čada, ki so od leta 2006 vedno slabše zaradi spopadov med čadskimi varnostnimi silami in čadskimi uporniki ter vdorov milice džandžavidov in oboroženih skupin iz Sudana, pri čemer je treba omeniti tudi ropanje in napade na humanitarne organizacije,

C.  ker so uporniške sile iz Sudana napadale tudi civilno prebivalstvo v severnovzhodni Srednjeafriški republiki,

D.  ker je treba prispevati k varnosti v tej regiji, prizadeti zaradi spora v Darfurju, v okviru celovitega in regionalnega pristopa,

E.  ker mora biti ta operacija v okviru evropske varnostne in obrambne politike del splošnih obveznosti Evropske unije in mora pomagati pri reševanju krize v Darfurju ter pri tem obravnavati tudi njen negativni vpliv na stabilnost sosednjih držav,

F.  ker je za dolgotrajno stabilnost v Sudanu, Čadu in Srednjeafriški republiki treba zagotoviti spoštovanje človekovih pravic, pravne države in dobrega upravljanja,

G.  ker je seznanjen s prizadevanji regionalnih akterjev, da poiščejo rešitev za notranji spor v Čadu s skupinami, ki niso podpisale prejšnjega sporazuma, in meni, da si mora mednarodna skupnost prizadevati za vzpostavitev medskupnostnih mehanizmov za reševanje sporov, ki bodo zagotovili mir in omogočili prostovoljno vračanje ljudi,

H.  ker so številne države članice Evropske unije že soglašale, da bodo sodelovale v operaciji, in ker je predvideno tudi sodelovanje tretjih držav,

I.  ker so čadske oblasti in oblasti srednjeafriške republike generalnemu sekretarju Združenih narodov potrdile svoje soglasje o tej večrazsežnostni prisotnosti Evropske unije,

1.  meni, da lahko Evropska unija in Združeni narodi z usklajenimi napori ustvarijo pogoje, ki bodo različnim stranem, udeleženim v sporu na širšem območju med Darfurjem, vzhodnim Čadom in severno Srednjeafriško republiko, pomagali najti politično rešitev, s katero bi dosegli varnost v regiji in posledično beguncem in notranje razseljenim osebam omogočili vrnitev v vasi, iz katerih izhajajo;

2.  pozdravlja dejstvo, da so vse čadske politične stranke 13. avgusta 2007 v N'Djameni podpisale sporazum, katerega cilj je krepitev demokratičnega procesa v Čadu;

3.  pozdravlja resolucijo varnostnega sveta Združenih narodov 1769(2007), s katero je odobrena razporeditev 26.000 vojakov policistov Afriške unije in Združenih narodov v Darfurju, ki bodo pripomogli k vzpostavitvi miru v celotni regiji v povezavi s policijskimi silami Združenih narodov in načrtovano operacijo EVOP v vzhodnem delu Čada in severnem delu Srednjeafriške republike;

4.  podpira prizadevanja generalnega sekretarja Združenih narodov Bana Ki-Moona, da poišče pogajalsko rešitev za spor v Darfurju s spodbujanjem stikov med sudanskimi oblastmi in različnimi skupinami upornikov;

5.  ponovno izreka podporo političnemu procesu v okviru skupnega posredovanja Afriške unije in Združenih narodov in zagotavlja, da bodo vse pobude v celoti usklajene s posebnimi odposlanci Afriške unije in Združenih narodov;

6.   opozarja, da nobena mirovna misija v vzhodnem delu Čada in severnem delu Srednjeafriške republike ne more biti uspešna brez resničnega procesa sprave; zato poziva vladi Čada in Srednjeafriške republike, naj v obeh državah začneta politični dialog z vsemi vpletenimi stranmi; poleg tega poziva mednarodno skupnost, naj spremlja konkreten napredek in naj se dolgoročno zavzame za dosego trajnega miru in varnosti v regiji; zato priporoča, da se v sile Združenih narodov vključi veliko število osebja za človekove pravice, pravno državo in politične zadeve, ki bodo pospešili mirovni proces na tem območju;

7.  podpira pričetek vojaških operacij evropske varnostne in obrambne politike v vzhodnem delu Čada in v severnem delu Srednjeafriške republike, s katerimi bi zavarovali ti dve regiji in tako prispevali k večji učinkovitosti operacije Afriške unije in Združenih narodov v Darfurju ter nudile podporo policijskim enotam Združenih narodov, ki jih je treba napotiti v vzhodni del z namenom urjenja in vodenja čadskih policijskih enot, katerih naloga bo varovanje taborišč in vasi ter nadzor mejnih področij;

8.  ugotavlja, da bo vojaška operacija, v kateri bo sodelovalo do 4000 vojakov, trajala leto dni, v sredini tega obdobja pa bo podana ocena;

9.  priporoča, naj za to vojaško operacijo evropske varnostne in obrambne politike v vzhodnem delu Čada in severnem delu Srednjeafriške republike, katere cilj je zagotoviti varnostne razmere, potrebne za izvajanje humanitarnih dejavnosti, veljajo naslednji pogoji:

a)  evropske sile morajo delovati odvračilno, kar pomeni, da morajo imeti čvrst mandat v skladu s VII. poglavjem, in jasna pravila delovanja, ki dovoljujejo uporabo sile, kadar je potrebno, in, še posebej v primeru napadov na civiliste, taborišča in vasi, humanitarne delavce in v samoobrambi, preventivnega ukrepanja, z namenom, da

   -zavarujejo ogroženo civilno prebivalstvo, zlasti begunce in razseljene osebe;
   -olajšajo usmerjanje humanitarne pomoči in prosto gibanje humanitarnega osebja;
   -prispevajo k varnosti osebja, prostorov in opreme Združenih narodov;
   -dosežejo prenehanje čezmejnih napadov z zavarovanjem sudansko-čadske meje;

b)  evropske sile morajo delovati strogo nevtralno in nepristransko in se ne smejo vmešavati v boje med vladnimi silami in skupinami upornikov;

c)  sestava evropskih sil mora biti raznolika in države članice morajo čimprej prispevati potrebne vojaške enote;

d)  evropske sile morajo biti prepoznavne in ustrezno opremljene, da lahko odvračajo morebitne napadalce in da zagotovijo jasno ločevanje med vojaškimi enotami in humanitarnimi udeleženci; biti morajo sposobne patruljirati na dolge razdalje z oklepnimi vozili in helikopterji (vključno z bojnimi helikopterji);

e)  da lahko delujejo učinkovito, morajo biti evropske sile sposobne hitro zbrati vse potrebne podatke glede katere koli morebitne grožnje: v ta namen morajo imeti možnost uporabe ustreznih sredstev in virov;

f)  evropske sile morajo imeti možnost, da v nujnih razmerah pošljejo svoje vojake tja, kjer so potrebni: za uspeh te operacije je mobilnost ključnega pomena; države članice morajo zato evropske sile opremiti z transportnimi helikopterji, da se lahko hitro odzovejo na vse grožnje ter tako dosežejo kar največji odvračilni učinek;

g)  evropske sile se zaradi polnega spoštovanja načel mednarodnega humanitarnega prava ne smejo vpletati ali se vmešavati v naloge, ki jih v Čadu in Srednjeafriški republiki opravljajo nevladne organizacije, da ji ne bi ogrozile;

h)  Evropske sile morajo vzpostaviti učinkovito usklajevanje z mešano misijo ZN in Afriške unije, da bi čimbolj učinkovito zavarovale področje, za katero so odgovorne;

i)  pred napotitvijo evropskih sil je treba skupaj z državami gostiteljicami določiti jasno strategijo predaje odgovornosti; to strategijo umika, ki mora že od samega začetka predvideti zamenjavo evropskih sil z drugimi mednarodnimi enotami, se lahko po polletni oceni po potrebi pregleda, da se zagotovi uspešni zaključek mandata evropskih sil in varnost napotenih enot;

10.  poziva Svet, naj redno obvešča Evropski parlament, zlasti prek svojega pododbora za varnost in obrambo, glede raznih faz načrtovanja in vodenja operacije, vključno s postopkom učenja iz izkušenj;

11.  obžaluje, da teh operacij evropske varnostne in obrambne politike iz številnih razlogov ni mogoče izvajati iz novo ustanovljenega operativnega centra Evropske unije; upa, da se bo položaj spremenil z novo reformno pogodbo, s katero naj bi evropska varnostna in obrambna politika postala učinkovitejša;

12  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, generalnemu sekretarju Združenih narodov, Afriški uniji in sopredsednikom Skupne parlamentarne skupščine AKP-EU.

Zadnja posodobitev: 25. september 2007Pravno obvestilo