Postup : 2007/2633(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B6-0372/2007

Predkladané texty :

B6-0372/2007

Rozpravy :

PV 26/09/2007 - 12
CRE 26/09/2007 - 12

Hlasovanie :

PV 27/09/2007 - 9.5
CRE 27/09/2007 - 9.5

Prijaté texty :

P6_TA(2007)0420

NÁVRH UZNESENIA
PDF 91kWORD 46k
Pozri aj spoločný návrh uznesenia RC-B6-0363/2007
25. septembra 2007
PE396.000v01-00
 
B6‑0372/2007
ktorý na základe vyhlásení Rady a Komisie
v súlade s článkom 103 ods. 2 rokovacieho poriadku
predkladajú Frithjof Schmidt, Raül Romeva i Rueda, Hélène Flautre a Alyn Smith
v mene Skupiny zelených/Európskej slobodnej aliancie
o Barme (Mjanmarsku)

Uznesenie Európskeho parlamentu o Barme (Mjanmarsku) 
B6‑0372/2007

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o Barme, najmä na uznesenie zo 6. septembra 2007,

–  so zreteľom na list generálnemu tajomníkovi OSN z 1. augusta 2007 podpísaný 92 zvolenými barmskými poslancami, ktorý obsahuje návrh na národné zmierenie a demokratizáciu v Barme,

–  so zreteľom na článok 103 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A.  keďže demonštrácie, ktoré sa začali 19. augusta 2007 v Rangúne a niektorých ďalších mestách, medzitým prerástli do masového protestného hnutia v podobe pretrvávajúcich pochodov tisícov budhistických mníchov v celej Barme,

B.  keďže protesty prepukli po tom, čo vláda ohlásila drastické zvýšenie cien palív až o 500 %, ktoré viedlo k enormnému nárastu cien základných komodít a spôsobilo väčšine chudobou postihnutého obyvateľstva Barmy ďalšie nebývalé útrapy, pričom ide o najväčšie nenásilné demonštrácie v krajine od neúspešného demokratického povstania v roku 1988, ktoré viedli študenti a armáda brutálne potlačila,

C.  keďže mnísi pred týždňom zintenzívnili svoje protesty, keď sa vláda neospravedlnila za zbitie niektorých mníchov počas demonštrácie, ktorá sa konala pred troma týždňami v centrálnom meste Pakkoku,

D.  keďže vojenské orgány 24. septembra varovali vedúcich budhistických predstaviteľov, že zakročia, ak sa protesty neskončia, a údajne tajne nastolili výnimočný stav, ktorý oprávňuje armádu, miestnu políciu a zvláštne policajné oddelenie na potlačenie demonštrácií,

E.  keďže naliehavosť situácie vyžaduje okamžitú reakciu bezpečnostnej rady,

1.  vyjadruje vážne obavy o bezpečnosť pokojných demonštrantov a vyzýva barmské orgány, aby sa zdržali ďalšieho násilného potláčania nepokojov;

2.  žiada predovšetkým vlády Číny a Indie, ktoré sú hlavnými obchodnými partnermi Mjanmarska, aby urýchlene uplatnili všetok svoj vplyv s cieľom zabrániť násilnému vojenskému potlačeniu ľudového povstania proti desaťročiam útrap, k akému došlo v roku 1988;

3.  v súvislosti s práve prebiehajúcim Valným zhromaždením OSN vyzýva generálneho tajomníka OSN Pan Ki-muna, aby ihneď začal rozhovory s ministrami zahraničných vecí Číny, Indie, súčasnej predsedajúcej krajiny zoskupenia ASEAN Singapuru ako aj Japonska s cieľom zorganizovať medzinárodnú konferenciu o Barme/Mjanmarsku zameranú na hľadanie prostriedkov na riešenie tejto politickej krízy v Barme prostredníctvom rokovania o urovnaní;

4.  naliehavo žiada generálneho tajomníka, aby čo najlepšie využil svoje sprostredkovateľské možnosti a aby čo najskôr vyslal osobitného splnomocnenca pre Mjanmarsko Ibrahima Gambariho do Barmy;

5.  znovu opakuje výzvu na okamžité prepustenie všetkých politických väzňov vrátane vodkyne opozície Aung San Suu Kyi a všetkých osôb, ktoré boli zadržané len kvôli tomu, že uplatnili svoje právo na slobodu prejavu a trvá na tom, že nikto by nemal byť mučený alebo vystavený iným krutým, neľudským a ponižujúcim trestom a že všetci zadržaní by mali mať právo na spravodlivý proces, právnu pomoc a prístup k svojim rodinám a lekárskemu ošetreniu;

6.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že Národný konvent dokončil svoj návrh textu bez zohľadnenia odporúčaní generálneho tajomníka OSN na transformáciu práce konventu na demokratický proces tvorby ústavy, ktorý zahrnie celú spoločnosť, a preto táto práca nedáva veľa nádeje na národné zmierenie a obnovenie demokracie v Barme;

7.  dôrazne žiada vojenský režim, aby vyzval všetky príslušné strany na skutočný politický dialóg a na to, aby našli spoločný rámec pre ústavu, na základe ktorého sa všetky zainteresované strany budú môcť spoločne zúčastniť na prechode k demokracii a na procese budovania národa;

8.  vyzýva EÚ na aktívne podporovanie úsilia presvedčiť členov Bezpečnostnej rady Organizácie spojených národov, aby prijali záväznú rezolúciu o Barme;

9.  vyzýva Radu, aby rozšírila svoj systém sankcií s cieľom zahrnúť doňho aj investície do ropy, plynu, dreva a drahokamov a ich dovoz z Barmy;

10.  žiada Komisiu, aby zvrátila znižovanie podpory projektov presadzujúcich ľudské práva a demokraciu v Barme a namiesto toho výrazne zvýšila finančnú pomoc v rámci nástroja pre ľudské práva;

11.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, vládam členských štátov, vládam štátov ASEAN, členom Bezpečnostnej rady OSN, Národnej lige pre demokraciu, Štátnej rade pre mier a rozvoj, Medziparlamentnému výboru štátov ASEAN pre Mjanmarsko, Aung San Suu Kyi, generálnemu tajomníkovi OSN, Vysokému komisárovi OSN pre ľudské práva a Osobitnému spravodajcovi pre situáciu v oblasti ľudských práv v Mjanmarsku.

Posledná úprava: 25. septembra 2007Právne oznámenie