Διαδικασία : 2007/2636(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B6-0375/2007

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B6-0375/2007

Συζήτηση :

PV 10/10/2007 - 18
CRE 10/10/2007 - 18

Ψηφοφορία :

PV 11/10/2007 - 8.1
CRE 11/10/2007 - 8.1
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2007)0430

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 115kWORD 58k
4 Οκτωβρίου 2007
PE396.008v01-00
 
B6‑0375/2007
εν συνεχεία δήλωσης της Επιτροπής
σύμφωνα με το άρθρο 103, παράγραφος 2, του Κανονισμού
των βουλευτών:
   -José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, João de Deus Pinheiro, Edward McMillan-Scott και Jana Hybášková, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE
   -Pasqualina Napoletano, Thijs Berman και Véronique De Keyser, εξ ονόματος της Ομάδας PSE
   -Annemie Neyts-Uyttebroeck, Thierry Cornillet και Elizabeth Lynne, εξ ονόματος της Ομάδας ΑLDE
   -Marek Aleksander Czarnecki, Adam Bielan, Hanna Foltyn-Kubicka και Roberta Angelilli, εξ ονόματος της Ομάδας UEN
   -Margrete Auken, Hélène Flautre, Caroline Lucas, David Hammerstein, Johannes Voggenhuber και Daniel Cohn-Bendit, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
   -Luisa Morgantini, εξ ονόματος Ομάδας GUE/NGL
σχετικά με την ανθρωπιστική κατάσταση στη Γάζα

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την ανθρωπιστική κατάσταση στη Γάζα 
B6‑0375/2007

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του για τη Μέση Ανατολή, και ιδίως τα ψηφίσματα της 2ας Φεβρουαρίου 2006 σχετικά με τα αποτελέσματα των εκλογών στην Παλαιστίνη και την κατάσταση στην Ανατολική Ιερουσαλήμ, της 1ης Ιουνίου 2006 σχετικά με την ανθρωπιστική κρίση στα Παλαιστινιακά Εδάφη και το ρόλο της ΕΕ, της 7ης Σεπτεμβρίου 2006 σχετικά με την κατάσταση στη Μέση Ανατολή, της 16ης Νοεμβρίου 2006 σχετικά με την κατάσταση στη Λωρίδα της Γάζας, της 21ης Ιουνίου 2007 σχετικά με το πρόγραμμα ΜΕDΑ και την οικονομική στήριξη προς την Παλαιστίνη: αξιολόγηση, εφαρμογή και έλεγχος, και της 12ης Ιουλίου 2007 σχετικά με τη Μέση Ανατολή,

–  έχοντας υπόψη τις αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών 242 (1967) και 338 (1973),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση του Κουαρτέτου της 23ης Σεπτεμβρίου 2007,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου Εξωτερικών Σχέσεων της 23ης Ιουλίου 2007,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση για τη Μέση Ανατολή του Ύπατου Αρμοστή των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα της 21ης Σεπτεμβρίου 2007,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 103, παράγραφος 2, του Κανονισμού του,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, λόγω της επιβολής αποκλεισμού στη διακίνηση ατόμων και εμπορευμάτων, της εκτεταμένης καταστροφής δημόσιων εγκαταστάσεων και ιδιωτικών κατοικιών, της διάλυσης νοσοκομείων, κλινικών και σχολείων, της μερικής απαγόρευσης της πρόσβασης σε πόσιμο νερό, σε τρόφιμα και στον ηλεκτρισμό, καθώς και της καταστροφής γεωργικών εκτάσεων, η ανθρωπιστική κρίση στη Λωρίδα της Γάζας έχει φτάσει σε καταστροφικά επίπεδα,

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα σημεία διέλευσης των συνόρων Κάρνι και Ράφα έχουν κλείσει εδώ και μήνες, και ότι η παρεμπόδιση της κυκλοφορίας ανθρώπων και εμπορευμάτων έχει παραλύσει ακόμη περισσότερο την οικονομία και έχει συντελέσει σε μεγάλο βαθμό σε υπερβολικά υψηλό ποσοστό ανεργίας στη Λωρίδα της Γάζας,

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στους τομείς της ύδρευσης και της αποχέτευσης αντιμετωπίζεται κρίσιμη κατάσταση, και ότι η κατάσταση αυτή ενδέχεται, λόγω της έλλειψης νερού και του κινδύνου υπερχείλισης των λυμάτων, να προκαλέσει νέα περιβαλλοντικά και ανθρωπιστικά προβλήματα,

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το σύστημα υγείας υπόκειται σε σοβαρές πιέσεις και ότι μεγάλη αναλογία του πληθυσμού πλήττεται λόγω της έλλειψης ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και φαρμάκων που απαιτούνται επειγόντως,

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το εκπαιδευτικό σύστημα αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα λόγω της έλλειψης βασικού υλικού που απαιτείται για τη λειτουργία του, και ότι η ποιότητα της εκπαίδευσης υποβαθμίζεται· λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατάσταση αυτή θα έχει σοβαρές συνέπειες για το μέλλον της νέας γενιάς Παλαιστινίων που ζουν στη Λωρίδα της Γάζας,

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει παράσχει σημαντική οικονομική στήριξη στους Παλαιστινίους κατά τα τελευταία χρόνια, και ότι ο Προσωρινός Διεθνής Μηχανισμός και η χρηματοδότηση σχεδίων εκ μέρους της ΕΕ έχουν διαδραματίσει σημαντικό ρόλο για την αποτροπή μιας ανθρωπιστικής καταστροφής στη Λωρίδα της Γάζας και τη Δυτική Όχθη από το 2006,

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αποκλεισμός που επιβάλλεται στη διακίνηση των ατόμων και των εμπορευμάτων και η εσωτερική ανασφάλεια παρεμποδίζουν αισθητά τις δραστηριότητες της Υπηρεσίας Ανθρωπιστικής Βοήθειας των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕCΗΟ), των υπηρεσιών των Ηνωμένων Εθνών, του Ερυθρού Σταυρού και της Ερυθράς Ημισελήνου, καθώς και άλλων ανθρωπιστικών οργανώσεων που παρέχουν βοήθεια και στήριξη στους κατοίκους της Λωρίδας της Γάζας· λαμβάνοντας επίσης υπόψη ότι η Επιτροπή, το Πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών για την Ανάπτυξη (UNDΡ), το Γραφείο Αρωγής και Έργων των Ηνωμένων Εθνών για τους Παλαιστίνιους πρόσφυγες στην Εγγύς Ανατολή (UNRWΑ) και η Παγκόσμια Τράπεζα έχουν εγκαταλείψει πολλά σχέδια υποδομών λόγω της αδυναμίας τους να εισαγάγουν πρώτες ύλες, και ότι οι εν λόγω ανθρωπιστικές υπηρεσίες και οργανώσεις συνεχίζουν τις δραστηριότητές τους παρά όλα αυτά τα εμπόδια, και ότι είναι ανάγκη να πληρούνται τόσο από την ΕΕ όσο και από τα κράτη μέλη της οι οικονομικές δεσμεύσεις που σχετίζονται με τις δραστηριότητες αυτές,

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στη δήλωσή του της 23ης Σεπτεμβρίου 2007, το Κουαρτέτο εξέφρασε τη μεγάλη του ανησυχία για τις συνθήκες που επικρατούν στη Λωρίδα της Γάζας, συμφώνησε ότι είναι σημαντικό να συνεχισθεί η παροχή επείγουσας βοήθειας και ανθρωπιστικής αρωγής χωρίς διακοπή, και ζήτησε να εξακολουθήσουν να εξασφαλίζονται βασικές υπηρεσίες,

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των Παλαιστινίων που ζουν στη Λωρίδα της Γάζας και στη Δυτική Όχθη, σε συνδυασμό με την επανέναρξη της ειρηνικής ειρηνευτικής διαδικασίας και τη θέσπιση λειτουργικών παλαιστινιακών θεσμικών οργάνων, συνιστά καίρια συνιστώσα στις προσπάθειες με στόχο την εδραίωση δίκαιης και διαρκούς ειρήνης μεταξύ των Ισραηλινών και των Παλαιστινίων,

1.  εκφράζει τη μεγάλη ανησυχία του για την ανθρωπιστική κρίση στη Λωρίδα της Γάζας και για τις πιθανές σοβαρές της συνέπειες· τονίζει ότι τα δικαιώματα του ανθρώπου και το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο πρέπει να τηρούνται πλήρως στην περιοχή αυτή, και επαναλαμβάνει προς όλες τις πλευρές το αίτημά του να εγκαταλείψουν τη βία·

2.  καλεί το Ισραήλ να τηρεί τις διεθνείς του υποχρεώσεις σύμφωνα με τις Συμβάσεις της Γενεύης ώστε να εξασφαλίζει την πρόσβαση σε ανθρωπιστική βοήθεια, σε ανθρωπιστική αρωγή και βασικές υπηρεσίες, όπως είναι ο ηλεκτρισμός και τα καύσιμα, στη Λωρίδα της Γάζας· ζητεί την άρση του αποκλεισμού στη Λωρίδα της Γάζας· καλεί το Ισραήλ να εξασφαλίσει την διακίνηση των ατόμων και των αγαθών στη Ράφα, συμμορφούμενο προς την Συμφωνία για την Κυκλοφορία και την Πρόσβαση και την Αποστολή Συνοριακής Συνδρομής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και να επιτρέπει επίσης τη διακίνηση εμπορευμάτων στο Κάρνι· καλεί το Συμβούλιο, τον Ύπατο Εκπρόσωπο για την Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφάλειας και την Επιτροπή να αναλάβουν πλήρως την ευθύνη τους για την εφαρμογή της συμφωνίας αυτής· ζητεί από το Ισραήλ να διασφαλίσει τη ροή των οικονομικών πόρων προς τη Λωρίδα της Γάζας που έχει διακοπεί από τις 25 Σεπτεμβρίου 2007, και πιστεύει ότι η έλλειψη πρόσβασης σε οποιαδήποτε περιουσιακά στοιχεία έχει σοβαρό αντίκτυπο στην οικονομική, κοινωνική και καθημερινή ζωή των Παλαιστινίων·

3.  καλεί την Παλαιστινιακή Αρχή και την Χαμάς να διευκολύνουν, παρά το πολιτικό αδιέξοδο, τη λειτουργία των δημόσιων ιδρυμάτων που παρέχουν βασικές υπηρεσίες καθώς και τις δραστηριότητες διεθνών ανθρωπιστικών υπηρεσιών και οργανώσεων που προσπαθούν να βελτιώσουν τις συνθήκες διαβίωσης όλων των Παλαιστινίων που κατοικούν στην περιοχή·

4.  ζητεί από το Συμβούλιο και την Επιτροπή να εξακολουθήσουν να εξασφαλίζουν, από κοινού με τη διεθνή κοινότητα, την απαραίτητη για το παλαιστινιακό πληθυσμό ανθρωπιστική βοήθεια, λαμβάνοντας ιδιαίτερα υπόψη τις ειδικές ανάγκες των εξαιρετικά ευάλωτων ομάδων· προτρέπει το Συμβούλιο και την Επιτροπή να διασφαλίσουν, σύμφωνα με τις συμφωνίες σύνδεσης που έχουν συναφθεί με το Ισραήλ και την Εθνική Παλαιστινιακή Αρχή, την πλήρη τήρηση του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην περιοχή αυτή, συμπεριλαμβανομένων μη κυβερνητικών παραγόντων, προκειμένου να προστατεύεται ο απαραίτητος ανθρωπιστικός χώρος·

5.  εκφράζει την επιθυμία να συμβάλλουν οι προσπάθειες για τη σύγκληση διεθνούς διάσκεψης για την ειρήνη στην εδραίωση δίκαιης και διαρκούς ειρήνης μεταξύ των Ισραηλινών και των Παλαιστινίων με βάση τις σχετικές αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, το δικαίωμα του Ισραήλ να έχει ασφαλή και αναγνωρισμένα σύνορα, και το δικαίωμα των Παλαιστινίων για ένα βιώσιμο κράτος·

6.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, τον Ύπατο Εκπρόσωπο της ΚΕΠΠΑ, στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών, στο Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, στον Ειδικό Απεσταλμένο του Κουαρτέτου στη Μέση Ανατολή, στον ασκούντα την Προεδρία της Ευρωμεσογειακής Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης, στον Πρόεδρο της Παλαιστινιακής Αρχής, στο Παλαιστινιακό Νομοθετικό Συμβούλιο, στην ισραηλινή κυβέρνηση και την Κνεσέτ, καθώς και στην κυβέρνηση και το κοινοβούλιο της Αιγύπτου.

Τελευταία ενημέρωση: 8 Οκτωβρίου 2007Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου