Eljárás : 2007/2641(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : B6-0400/2007

Előterjesztett szövegek :

B6-0400/2007

Viták :

PV 23/10/2007 - 16
CRE 23/10/2007 - 16

Szavazatok :

PV 25/10/2007 - 7.9
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P6_TA(2007)0480

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY
PDF 105kWORD 58k
Lásd még közös határozatra irányuló javaslatot RC-B6-0400/2007
2007. október 22.
PE396.037v01-00
 
B6‑0400/2007
a B6‑0321/2007 számú szóbeli választ igénylő kérdéshez
az eljárási szabályzat 108. cikkének (5) bekezdése alapján
előterjesztette: Joseph Daul, Lutz Goepel, Neil Parish, Struan Stevenson, Pilar Ayuso, Esther De Lange, Carmen Fraga Estévez, Esther Herranz García, Elisabeth Jeggle, Mairead McGuinness és James Nicholson
a PPE-DE képviselőcsoportja nevében
az élelmiszer- és takarmányárak növekedéséről

az Európai Parlament állásfoglalása az élelmiszer- és takarmányárak növekedéséről 
B6‑0400/2007

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződés 33. cikkére,

–  tekintettel a 2008. évi területpihentetésről szóló 2007. szeptember 26-i jogalkotási állásfoglalására,

–  tekintettel eljárási szabályzata 108. cikkének (5) bekezdésére,

A.  mivel az elmúlt hónapokban a gabona világpiaci ára drasztikusan megemelkedett;

B.  mivel a világ gabonaellátását zord időjárási viszonyok befolyásolták, nevezetesen az éghajlatváltozás számlájára írható aszályok és árvizek;

C.  mivel Ausztrália például az 1900-ban kezdődő regisztrálás óta történelmének legsúlyosabb aszályos időszakát éli;

D.  mivel a világ élelmiszer-kereslete nagyobb ütemben növekszik, mint az ellátás, nemcsak azért, mert a feltörekvő gazdaságú országokban, például Indiában és Kínában az emelkedő bevételek a népesség növekvő számával párosulva felhajtják elsősorban a húskészítmények és tejtermékek iránti keresletet;

E.  mivel az élelmiszer-bizonytalanság továbbra is több mint 854 millió ember számára realitás, akik közül 820 millió a fejlődő világban él;

F.  mivel a legutóbbi becslések szerint az EU-27-ben a gabonabetakarítás hozzávetőlegesen 8 millió tonnával lesz kevesebb, mint az elmúlt évben;

G.  mivel a 2006-os betakarítás csak 265,5 millió tonnát tett ki, és ebben az évben éppen csak 1 millió tonna maradt készletben;

H.  mivel 2006-ban és 2007-ben az EU gabonatermésének csak 1,3, illetve 1,5%-át használták etanol előállítására, ami azt jelenti, hogy az EU-ban a növekvő árakat nem lehet egyszerűen a nem élelmiszer célú felhasználásnak tulajdonítani;

I.  mivel egyértelmű, hogy az Egyesült Államok azon politikájának, hogy a bioetanol előállítása érdekében több földterületet jelöl ki kukoricatermelésre, visszacsapó hatása van a többi gabonaféle árára;

J.  mivel történelmi távlatból tekintve a gabona ára reálértéken mindig is hajlamos volt a csökkenésre, az elmúlt hat hónapban azonban háromszorosára növekedett;

K.  mivel a kiskereskedelmi élelmiszerárak nem tartottak lépést a megélhetési költségekkel, és a termelői árak nem tudták felvenni a versenyt a kiskereskedelmi árakkal;

   L.mivel a piaci bizonytalanságnak a fogyasztók is áldozatai, és a növekvő élelmiszerárak azt a téves benyomást kelthetik, hogy az áremelkedésért a termelők felelősek;

M.  mivel az összetett takarmány emelkedő ára felhajtja az állattenyésztési ágazat termelési költségeit;

N.  mivel az EK-Szerződés 33. cikke megállapítja, hogy az ellátás hozzáférhetőségének, valamint annak biztosítása, hogy a fogyasztók megfelelő áron jussanak az ellátáshoz, a közös agrárpolitika célkitűzéseit képezik,

1.  üdvözli az EU mezőgazdasági minisztereinek közelmúltban hozott határozatát annak a bizottsági javaslatnak az elfogadásával kapcsolatosan, hogy 2008-ra felfüggeszti a területpihentetési kötelezettségeket;

2.   tudomásul veszi a Bizottság becslését, hogy ez a lépés körülbelül 2,9 millió hektár földterületet fog felszabadítani a gabonatermelés számára, és körülbelül 10 millió tonnával növeli a jövő évi betakarítást;

3.   sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy a Tanács nem fogadta el a Parlament arra vonatkozó módosításait, hogy 2009-re is függesszék fel a területpihentetési kötelezettségeket, és reméli, hogy a KAP küszöbön álló egészségügyi ellenőrzése során foglalkoznak ezzel az üggyel;

Élelmiszer-termelés és kiskereskedelem

4.   tudomásul veszi Fischer Boel biztos nemrégiben tett megjegyzését, hogy a takarmány árának növekedése következtében a hús és a húsipari termékek ára akár 20%-kal is növekedhet 2008-ban;

5.   megjegyzi, hogy a megnövekedett tejárak 2007-ben a tejtermelők számára kicsi, de égetően szükséges bevételnövekedést jelentenek, problematikusak azonban a fogyasztók számára, valamint a megfelelő tejtermékellátás szempontjából, például iskoláknak és kórházaknak;

6.   aggodalommal állapítja meg, hogy az európai baromfitenyésztőknek 40–60%-kal többet kell fizetniük a takarmányért, mint egy évvel ezelőtt, ez különösen azért sok, mert teljes költségeik kb. 60%-át a takarmány teszi ki;

7.   a lehető leghangsúlyosabban kiemeli, hogy a nyersanyagokhoz kapcsolódó költségek aránylag kis összetevőt képeznek sok élelmiszertermék összköltségében, különösen a feldolgozott élelmiszerek esetében, és hogy még a liszt árának nemrégiben bekövetkezett emelkedését követően is, a liszt előállításához kapcsolódó költségek csak kevesebb mint 10%-kal befolyásolják egy vekni kenyér kiskereskedelmi árát az Egyesült Királyságban, illetve kevesebb, mint 5%-kal egy bagett árát Franciaországban;

8.   felkéri a Bizottságot és a tagállamokat, hogy elemezzék a termelői árak és a nagyobb kiskereskedők árai közötti ellentmondásokat;

Bioüzemanyagok

9.   hangsúlyozza, hogy az EU gabonatermelésének csak egy nagyon kis hányadát használják jelenleg bioüzemanyag előállítására, és hogy az EU-nak 2020-ra előirányozott célkitűzése a bioüzemanyagokra vonatkozóan az EU szántóterületének csak 15%-os felhasználását kívánná meg;

10.  hangsúlyozza, hogy jelenleg a fosszilis üzemanyagok helyettesítőiként csak a bioüzemanyagok jöhetnek számításba, amelyek széles körben hozzáférhetők a piacon, ezenkívül a fosszilis üzemanyagokkal ellentétben megújíthatók, és általuk az üvegházhatást okozó gázok kibocsátása jelentősen visszafogható;

11.  megjegyzi, hogy amikor az EU-ban 1 tonna gabonát használnak bioetanol előállítására, 40% erejéig melléktermék formájában visszajut a takarmányozási ágazatba;

12.  felhívja azonban a Bizottságot és a tagállamokat, hogy tegyenek többet a másodgenerációs bioenergia használatának és előállításának előmozdítása érdekében, amely trágyát és mezőgazdasági hulladékanyagot dolgoz fel, semmint elsődleges mezőgazdasági termékeket;

Takarmánybehozatal

13.  mély aggodalommal jegyzi meg, hogy az összetett takarmány ára tonnánként 75 euróval emelkedett, és a takarmánygabona kritikus hiánya következtében továbbra is emelkedik, ami további 10 milliárd euró költséget jelent az EU állattenyésztői ágazata számára;

14.  sajnálja, hogy az EU mezőgazdasági miniszterei legutóbbi ülésükön nem jutottak megállapodásra a géntechnológiával módosított kukorica három típusának jóváhagyásával kapcsolatosan annak ellenére, hogy az Európai Élelmiszer-biztonsági Hatóság pozitív véleményt bocsátott ki;

15.  rámutat, hogy az állati takarmány előállítására használt kukorica és szója jelentős hányada géntechnológiával módosított eredetű;

16.  aggodalommal állapítja meg, hogy a géntechnológiával való módosítás jóváhagyásának megakadályozása más takarmány-alapanyagok árának emelkedését okozza, ami rontja az EU-beli állattartók versenyképességét, és olyan paradox helyzethez vezet, hogy az uniós fogyasztók géntechnológiát alkalmazó harmadik országokból származó húsipari és állati termékeket vásárolnak;

17.  sajnálja, hogy jóváhagyás hiányában az Egyesült Államokból származó kukorica melléktermékeire vonatkozó de facto behozatali tilalom van érvényben;

18.  ezzel kapcsolatban felkéri a Bizottságot, az Európai Élelmiszer-biztonsági Hatóságot és a tagállamokat, hogy vegyék tudomásul az EU-nak a harmadik országokból származó növényi fehérje behozatalától való függőségét, és állapítsanak meg határértékeken alapuló, működőképes behozatali szabályokat, valamint csökkentsék az indokolatlan késedelmeket az EU géntechnikai módosítást jóváhagyó rendszerében;

Behozatal és kivitel

19.  tudomásul veszi a Mezőgazdasági Tanács legutóbbi ülésén tett bejelentést, mely szerint javaslatot dolgoznak ki a gabonafélék behozatali vámjának 2008. évi emelésére, amely intézkedés az állattenyésztési ágazatban, különösen a sertéshúságazatban kialakult nehéz helyzetet kívánja orvosolni;

20.  kiemeli, hogy az ilyen döntések gyengíthetik az EU piacra jutásért folytatott tárgyalási pozícióját a WTO-tárgyalások során;

21.  hangsúlyozza, hogy ez a döntés nem lehet példaértékű más ágazatok, például a rizsszektor számára.

22.  visszautasít minden, az EU-ból származó mezőgazdasági termékek kiviteli és vámkontingenseire irányuló akciót;

23.  kéri, hogy a harmadik országokbeli termelőkre ugyanaz a szigorú ellenőrzés vonatkozzon, mint az uniós termelőkre;

Globális élelmiszer-bizonytalanság

24.  tisztában van azzal, hogy a világ élelmiszerkészleteinek csökkenő volta súlyos és rendkívüli hatással van a fejlődő világ alacsony nemzeti jövedelmű, élelmiszerhiánnyal küszködő országaira, mivel ezen országok teljes gabonaimportja várhatóan jelentősen megnövekszik – minden idők legmagasabb számlája, a 2007/2008-as időszakra mintegy 28 milliárd dollár várható, ami az elmúlt évi amúgy is magas összeghez képest mintegy 14 százalékos növekedést jelent;

25.  megjegyzi, hogy mindent összevetve, a fejlődő országok ebben az évben rekordmennyiségű összeget, 52 milliárd dollárt fognak gabonabehozatalra költeni;

26.  sürgeti az EU-t, hogy az éélelmiszer-biztonság globális hiányával kapcsolatos aggályokra adjon megfelelő választ ;

27.  felhívja az Európai Bizottságot, hogy a világpiaci folyamatokról – ideértve a fejlődő országok élelmiszer iránti fokozott igényét – végezzen mélyreható elemzést annak megfontolására, hogy – a KAP egészségügyi ellenőrzésének részeként – létrehozzanak-e a piac megfelelő ellátását garantáló állandó mechanizmusokat

28.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezen állásfoglalást a Tanácsnak és a Bizottságnak.

Utolsó frissítés: 2007. október 23.Jogi nyilatkozat