Eljárás : 2007/2641(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : B6-0401/2007

Előterjesztett szövegek :

B6-0401/2007

Viták :

PV 23/10/2007 - 16
CRE 23/10/2007 - 16

Szavazatok :

PV 25/10/2007 - 7.9

Elfogadott szövegek :

P6_TA(2007)0480

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY
PDF 90kWORD 43k
Lásd még közös határozatra irányuló javaslatot RC-B6-0400/2007
2007. október 22.
PE396.038v01-00
 
B6‑0401/2007
a B6-0377/2007 számú szóbeli választ igénylő kérdéshez
az eljárási szabályzat 108. cikkének (5) bekezdése alapján
előterjesztette: Luis Manuel Capoulas Santos, Bernadette Bourzai, María Isabel Salinas García, Katerina Batzeli és Rosa Miguélez Ramos
a PSE képviselőcsoportja nevében
az árak emelkedéséről és a fogyasztók védelméről

az Európai Parlament állásfoglalása az árak emelkedéséről és a fogyasztók védelméről 
B6‑0401/07

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a FAO legutóbbi harmadéves jelentésre a „terméskilátásokról és az élelmezési helyzetről”, valamint a 2007. október 16-án, az Élelmezési Világnapon tett nyilatkozatára,

–  tekintettel az OECD által a 2007. szeptember 11–12-én Párizsban rendezett fenntartható fejlődésről szóló kerekasztal keretében bemutatott, bioüzemanyagokról szóló jelentés következtetéseire,

–  tekintettel eljárási szabályzata 108. cikkének (5) bekezdésére,

A.  mivel a fogyasztói árak legutóbbi emelkedése többek között a nyersanyagok árnövekedésének, a fogyasztás világszerte tapasztalható növekedésének (különösen Kínában és Indiában), a kedvezőtlen éghajlati körülmények miatti alacsony termésszintnek és a készletek csökkenésének, valamint a spekulációnak tudható be;

B.  mivel az EU tagállamainak többségében nem lehet még kimutatni közvetlen és hosszú távú kapcsolatot egyes termékek árának növekedése és a bioüzemanyagok kereslete között, azonban nem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy például az Egyesült Államokban a bioüzemanyag alapanyagául szolgáló kukorica termelésének határozott ösztönzése közvetlen, és az OECD által is elismert hatással van az élelmiszerek árának növekedésére;

C.   tekintettel a közös agrárpolitika jelentőségére az élelmiszer-vertikum egyensúlyának biztosításában, és egyik legfontosabb szerepére, ami nem más, mint az élelmiszerbiztonság, a mezőgazdasági jövedelmek, a minőségi termelés és a környezet védelmének szavatolása;

D.  tekintettel arra, hogy a közös agrárpolitika legutóbbi módosítása jelentősen csökkentette az intervenciós mechanizmusok jelentőségét ezekben a helyzetekben;

E.  tekintettel EU-ban a nagykereskedelmi hálózatok és néhány áruházlánc által az a fogyasztói árak meghatározásában játszott szerepre, és arra, hogy keresletük olyannyira koncentrált, hogy akár erőfölényes helyzetbe is kerülhetnek a termelőkkel folytatott tárgyalások során;

F.  mivel a különböző szervezetek és egyesületek által uniószerte gyűjtött információk szerint a nagy áruházak gazdasági erejükkel visszaélve kényszerítik az (uniós és külföldi) termelőket és a beszállítókat áraik elviselhetetlen szintre csökkentésére, és tisztességtelen feltételeket erőltetnek rájuk;

G.  mivel nem ragadhatunk meg az EU-ban tapasztalható árválság belső hatásairól folytatott gondolkodásnál, hanem ellenkezőleg, számolnunk kell a mezőgazdasági nyersanyagok világpiaci árnövekedésének a szegényebb országokra – és különösen a nettó importőr országokra – gyakorolt hatásával is;

1.  üdvözli, hogy a Bizottság a gabonaárak jelentős emelkedése miatt nemrégiben átmeneti és sürgős intézkedésként határozatot hozott a területpihentetés megszüntetéséről;

2.   sürgősen kéri a Biztosságot, hogy hozzon további intézkedéseket az árnövekedéssel való szembenézés érdekében a többi érintett ágazatban is, például a tejágazatban;

3.  kéri a Bizottságot és a tagállamokat, hogy kövessék nyomon az árválság következményeit az európai háztartások gazdálkodása tekintetében, hogy mérni lehessen annak valós hatását a polgárok vásárlóerejére, és adott esetben meg lehessen hozni a megfelelő intézkedéseket;

4.   kéri a Bizottságot, hogy folytasson mélyebb vizsgálatokat a közös agrárpolitika jövőjével kapcsolatban, valamint a jelenlegi válság tapasztalatait is felhasználva az alapanyagok és az élelmiszerek áremelkedéséről;

5.   megerősíti, hogy a „felülvizsgálat” megfelelő alkalmat jelent a közös agrárpolitika szerepének vizsgálatára az élelmiszer-vertikum egyensúlyában, hiszen a jelenlegi árnövekedéstől eltekintve is megállapítható, hogy a termelői és a fogyasztói árak közötti különbség egyre nő; kéri ezért a Bizottságot, hogy a felülvizsgálatról szóló következő vita során vegye figyelembe a fenti megfontolásokat;

6.  megállapítja, hogy az Európai Bizottságnak fel kell lépnie a kereskedelmi gyakorlatok nagyobb átláthatósága érdekében; kéri, hogy folytassanak vizsgálatot (és adott esetben indítsanak eljárást az Európai Bíróság előtt) az európai nagykereskedelmi ágazat koncentrációjának – különösen a kistermelőkre, a kisvállalkozásokra, a munkavállalókra és a fogyasztókra gyakorolt – negatív hatásairól, és értékeljenek minden, az ebből a koncentrálódásból adódóan létrejövő vevői erővel kapcsolatos esetleges visszaélést;

7.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Bizottságnak.

Utolsó frissítés: 2007. október 23.Jogi nyilatkozat