Postup : 2007/2641(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B6-0403/2007

Predkladané texty :

B6-0403/2007

Rozpravy :

PV 23/10/2007 - 16
CRE 23/10/2007 - 16

Hlasovanie :

PV 25/10/2007 - 7.9

Prijaté texty :

P6_TA(2007)0480

NÁVRH UZNESENIA
PDF 89kWORD 43k
Pozri aj spoločný návrh uznesenia RC-B6-0400/2007
22. októbra 2007
PE 396.040v01-00
 
B6‑0403/2007
ktorý na základe otázky na ústne zodpovedanie B6‑0321/2007
v súlade s článkom 108 ods. 5 rokovacieho poriadku
predkladajú Niels Busk, Kyösti Virrankoski a Willem Schuth
v mene Skupiny Aliancie liberálov a demokratov za Európu
o zvýšení cien potravín

Uznesenie Európskeho parlamentu o zvýšení cien potravín 
B6‑0403/2007

Európsky parlament,

–  so zreteľom na článok 108 ods. 5 rokovacieho poriadku

A.  keďže zmena klímy, bioenergia a správa vodných zdrojov sú tri dôležité nové úlohy aj v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP),

B.  so zreteľom na rastúci svetový dopyt po poľnohospodárskych výrobkoch ako takých a na zvyšujúci sa vplyv využívania týchto výrobkov na nepotravinárske účely,

C.  keďže nedostatok dodávok v dôsledku klimatických podmienok spolu s rastúcim dopytom po biopalivách viedli k zvyšovaniu cien, nehovoriac už o rastúcej konkurencii výroby energie a potravín;

D.  keďže biomasa je už v súčasnosti zdrojom dvoch tretín celkového objemu obnoviteľných energií v EÚ a predstavuje aj naďalej energetický zdroj s vysokým potenciálom,

E.  so zreteľom na oddelenie (tzv. de-coupling), ktoré poľnohospodárom v EÚ umožňuje rozhodovať podľa signálov trhu a ktoré prispieva k zlepšeniu konkurencieschopnosti poľnohospodárskeho sektora,

F.  keďže plocha, na ktorej sa v EÚ pestujú energetické plodiny, sa od roku 2004 zvýšila desaťnásobne na 2,84 miliónov ha,

G.  keďže v predchádzajúcich 15 rokoch sa SPP už radikálne zmenila v reakcii na tlak zo strany európskej spoločnosti a na ekonomiku, ktorá prechádza vývojom,

H.  so zreteľom na pokles výroby obilnín (výroba zrnín v EU-25 bude v roku 2007 pravdepodobne predstavovať menej ako 242 miliónov ton, čo je o 16 miliónov ton menej než bola predpoveď v polovici júla) spôsobený suchom v mnohých pestovateľských oblastiach a prudkým nárastom dopytu v Číne a ďalších rozvíjajúcich sa krajinách,

1.  Vyzýva Európsku komisiu, aby v rámci tzv. zdravotnej prehliadky SPP vypracovala analýzu najlepších možností riešenia nových otázok, medzi ktoré patria dodávky a bezpečnosť potravín, zmena klímy, nárast dopytu po biopalivách a správa vodných zdrojov, a zároveň spôsobov prispôsobenia sa novým rizikám a možnostiam, pričom netreba zabúdať na odvetvie lesníctva;

2.  Žiada Komisiu o posúdenie ďalších opatrení v súvislosti s predpovedaním trendu rastu cien základných surovín, napr. návrh Komisie na pozastavenie dovozných ciel na obilniny;

3.  Víta najnovšie rozhodnutia o pozastavení povinného vyňatia pôdy z produkcie, aby tak bolo možné splniť rastúci dopyt po zrninách a obilninách, a žiada Komisiu, aby sa touto otázkou podrobne zaoberala v kontexte tzv. zdravotnej prehliadky SPP;

4.  Berie na vedomie rozhodnutie o zvýšení mliečnych kvót a očakáva najnovšiu správu Komisie (predpokladané predloženie v decembri), v ktorej sa bude o.i. analyzovať možný vplyv tohto zvýšenia na mliekarenský sektor;

5.  Žiada Komisiu, aby sa zaoberala možným rozšírením možností financovania z fondov na rozvoj vidieka s cieľom vytvoriť motivačné opatrenia na zmiernenie zmeny klímy; fondy rozvoja vidieka by sa napríklad mohli využiť na podporu bioenergie tým, že by poskytovali environmentálne služby v oblasti biopalív alebo stimuly na vývoj biopalív 2. generácie,

6.  poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Rade a Komisii.

Posledná úprava: 23. októbra 2007Právne oznámenie