Eljárás : 2007/2641(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : B6-0405/2007

Előterjesztett szövegek :

B6-0405/2007

Viták :

PV 23/10/2007 - 16
CRE 23/10/2007 - 16

Szavazatok :

PV 25/10/2007 - 7.9

Elfogadott szövegek :

P6_TA(2007)0480

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY
PDF 94kWORD 49k
Lásd még közös határozatra irányuló javaslatot RC-B6-0400/2007
2007. október 22.
PE 396.042v01-00
 
B6‑0405/2007
a B6-0321/2007 számú szóbeli választ igénylő kérdéshez
az eljárási szabályzat 108. cikkének (5) bekezdése alapján
előterjesztette: Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Alyn Smith és Milan Horáček
a Verts/ALE képviselőcsoportja nevében
az élelmiszerárak emelkedéséről

 
B6‑0405/2007

Az Európai Parlament állásfoglalása az élelmiszerárak emelkedéséről

Az  Európai Parlament,

–  tekintettel a FAO nemrégiben közzétett figyelmeztetésére, amely szerint a világszerte emelkedő takarmány- és élelmiszerárak komoly veszélybe sodorhatják az élelmiszerhez való megfelelő hozzáférést, elsősorban a szegény emberek számára,

–  tekintettel a Tanács azon határozatára, amelyben ideiglenes intézkedésként a 2008-ra vonatkozó kötelező területpihentetés arányát 0%-ra csökkenti annak érdekében, hogy enyhítse a gabonafélék és az olajos magvak csökkenő készletei miatt a piacra nehezedő nyomást (12965/07),

–  tekintettel a Bizottság azon szándékára, hogy a gabonapiac kivételesen szorult helyzetére reagálva felfüggeszti a gabonafélékre vonatkozó behozatali vámokat és a vámkontingenseket, valamint az ágazatban még létező valamennyi exporttámogatást,

–  tekintettel a bioüzemanyagokra vonatkozó stratégiának a Bizottság által 2006-ban elvégzett hatásvizsgálatára, amely a mezőgazdasági nyersanyagok, elsősorban az állati takarmányok terén növekvő versenyt és emelkedő árakat jelzett előre,

–  tekintettel a bioüzemanyag-előállítás fellendülésének a globális élelmiszerárakra, az élelmiszer-biztonságra és a biológiai sokféleségre gyakorolt hatásairól szóló, 2007 szeptemberében közzétett OECD-tanulmányra,

–  tekintettel eljárási szabályzata 108. cikkének (5) bekezdésére,

A.  mivel az elmúlt években a mezőgazdasági termékek, elsősorban a búza és az olajos magvak ára az EU-ban és világszerte jelentősen megnövekedett, valamint az állami és magán-gabonakészletek elérték az elmúlt 40 év legalacsonyabb szintjét,

B.  mivel e fejleményeket követően az élelmiszer- és takarmányipar megemelte a feldolgozott termékek árát is, néhány esetben indokolatlanul magas arányban a megvásárolt mezőgazdasági nyersanyagokhoz képest,

C.  mivel a nagyméretű gazdaságokat és az élelmiszer-feldolgozó ipart előnyben részesítő, és számos – elsősorban a tejtermelői és a növénytermesztői ágazatban működő – kistermelő termelési költségeit nem fedező korábbi piaci intervenciós politikák eredményeképpen a mezőgazdasági termékek termelői ára az EU-ban évek óta csökken,

D.  mivel a gabonaárak növekedése miatt bizonyos állattenyésztőknek mostanában jelentősen megnövekedett költségekkel kell számolniuk az állati takarmányok terén,

E.  mivel a KAP 2003-as reformja, beleértve a közvetlen támogatás függetlenítését a termeléstől és a piacorientált termelés támogatását, lehetővé tette más ágazatok termelőinek, hogy bevételeik nagyobbik részét a piacról, ne pedig a közvetlen kifizetésekből kapják,

F.  mivel a feltörekvő gazdaságok, mint például Kína és India étrendi változásai és megnövekedett takarmányigénye jelentősen hozzájárult a gabonafélék és egyéb takarmányok iránti kereslet növekedéséhez az egyre inkább globalizálódó piacon,

G.  mivel a készletek – elsősorban a változó éghajlati feltételeknek (aszályoknak és árvizeknek) tulajdonítható – csökkenése, valamint a terméshozamok általános globális csökkenése áremelkedéseket idézett elő a világpiacon,

H.  mivel az OECD 2007 szeptemberében közzétett, a bioüzemanyag-előállításnak a globális élelmiszer-biztonságra és a biológiai sokféleségre gyakorolt hatásairól szóló tanulmánya figyelmeztet, hogy az élelmiszer- és a takarmány-előállítás közötti, földért és erőforrásokért folyó versengés olyan mértékben növelheti az élelmiszerárakat, ami lehetetlenné teheti az élelmiszerhez való hozzáférést a legszegényebb emberek és régiók számára,

I.  mivel a 2008-ra vonatkozó kötelező területpihentetés ideiglenes feloldása elsősorban gyengén termő, kevésbé jó hozamú talajokat hoz vissza a termelésbe, ami gyakran ökológiai szempontból érzékeny területeket érint, amelyeknek kicsi a hatásuk a készletek növelésére,

1.  üdvözli azt a tényt, hogy bizonyos ágazatokban a termelői árak elérték azt a szintet, ami lehetővé teszi a gazdálkodóknak, hogy fedezzék költségeiket, és hogy bevételeik nagyobb részét a piacról szerezzék be;

2.  üdvözli, hogy az EU piaci intervenciós politikájának fokozatos megszüntetése, valamint a piac növekvő befolyása egyre inkább lehetővé teszi a gazdálkodók számára, hogy megszilárdítsák alkupozíciójukat az élelmiszer- és takarmányipar növekvő piaci erejével szemben;

3.  ugyanakkor tisztában van azzal, hogy a gabonafélék és az olajos magvak árának további ugrásszerű növekedése az élelmiszer- és a takarmánykészletek elégtelenségét jelzi az EU-ban és a világpiacon, ami – elsősorban a fejlődő országokban – akadozást vagy hiányt okozhat az élelmiszer-ellátásban;

4.  felhívja a Bizottságot, hogy tájékoztassa a Parlamentet és a Tanácsot az élelmiszer- és takarmányáraknak jelenlegi emelkedése okairól és hatásairól az olyan különböző gazdálkodási és élelmiszer-termelői ágazatokban, amelyek végterméküket tekintve a gabonaféléktől és az olajos magvaktól függenek;

5.  felhívja a Bizottságot, hogy alaposan elemezze a gabonafélék és az olajos magvak készlethiányának az EU-ban és harmadik országokban a legsebezhetőbb élelmiszer-termelőkre és a fogyasztókra gyakorolt hatásait, beleértve az élelmiszer-ellátás akadozásának megelőzésére irányuló eszközöket és rendelkezéseket, valamint a további áremelkedések inflációs hatását;

6.  felhívja a Bizottságot, hogy tájékoztassa a Parlamentet a takarmány- és élelmiszeripar piaci erejével való minden lehetséges visszaélésről, amely olyan túlzott áremelések formájában jelenik meg, amelyet a mezőgazdasági nyersanyagok árának emelkedése nem indokol;

7.  felhívja a Bizottságot, hogy végezzen környezetvédelmi és élelmiszer-biztonsági hatástanulmányt, amely figyelembe veszi az élelmiszeripar és a növényi üzemanyagok előállítói közötti versengést a földekért és az erőforrásokért, beleértve az éghajlatváltozás hatásait, valamint az élelmiszer-termelés erőforrásainak további kimerülését megelőző lehetséges intézkedéseket;

8.  felhívja a Bizottságot, hogy végezzen leltári gyakorlatot a lehetséges ellátásirányítási és élelmiszer-biztonsági intézkedésekről, amelyek segítségével elkerülhető az élelmiszer- és takarmányárak további szélsőséges változékonysága, valamint az élelmiszer- és az üzemanyag-termelés közötti nem fenntartható versengés;

9.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak és a Bizottságnak.

Utolsó frissítés: 2007. október 23.Jogi nyilatkozat