Procedūra : 2008/2503(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : B6-0027/2008

Iesniegtie teksti :

B6-0027/2008

Debates :

PV 16/01/2008 - 8
CRE 16/01/2008 - 8

Balsojumi :

PV 17/01/2008 - 6.5
CRE 17/01/2008 - 6.5

Pieņemtie teksti :

P6_TA(2008)0018

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PDF 119kWORD 58k
Skatīt arī kopīgās rezolūcijas priekšlikumu RC-B6-0024/2008
2008. gada 14. janvāra
PE398.258v01-00
 
B6‑0027/2008
Noslēdzot debates par Padomes un Komisijas paziņojumiem,
ievērojot Reglamenta 103. panta 2. punktu,
iesniedza Jan Mulder, Johan Van Hecke, Marco Cappato, Fiona Hall, Marielle De Sarnez, Annemie Neyts-Uyttebroeck un Marios Matsakis
ALDE grupas vārdā
par vispārējām vēlēšanām Kenijā

Eiropas Parlamenta rezolūcija par vispārējām vēlēšanām Kenijā 
B6‑0027/2008

Eiropas Parlaments,

-  ņemot vērā Kotonū 2000. gada 23. jūnijā parakstīto un Luksemburgā 2005. gada 25. jūnijā grozīto Partnerattiecību nolīgumu starp Āfrikas, Karību jūras reģiona un Klusā okeāna valstu grupas locekļiem, no vienas puses, un Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no otras puses (Kotonū nolīgums), jo īpaši šā nolīguma 8. un 9. pantu,

-  ņemot vērā Āfrikas Cilvēku un tautu tiesību hartas nostādnes par demokrātisku vēlēšanu norisi,

-  ņemot vērā Āfrikas Savienības 2002. gada Deklarāciju par demokrātisku vēlēšanu norises principiem,

-  ņemot vērā Deklarāciju par starptautiskās vēlēšanu novērošanas principiem un Starptautisko vēlēšanu novērotāju rīcības kodeksu, ko 2005. gada 27. oktobrī pieņēma ANO,

-  ņemot vērā Eiropas Savienības vēlēšanu novērošanas misijas (EUEOM) sagatavoto provizorisko paziņojumu par vēlēšanām Kenijā 2008. gada 1. janvārī,

-  ņemot vērā Eiropas Savienības vārdā pieņemto Eiropas Savienības prezidentūras 2008. gada 8. janvāra Deklarāciju par prezidenta vēlēšanām Kenijā,

-  ņemot vērā Reglamenta 103. panta 2. punktu,

A.  tā kā saskaņā ar ĀKK un ES partnerattiecību nolīguma 9. pantu visu cilvēku tiesību un pamattiesību ievērošana, tostarp pilsonisko pamattiesību ievērošana, demokrātija, kas balstīta uz tiesiskumu, un pārskatāma un atbildīga valdība ir ilgtspējīgas attīstības neatņemama sastāvdaļa;

B.  tā kā 2007. gada vispārējās vēlēšanas Kenijā nenotika atbilstoši starptautiskajiem un reģionālajiem demokrātisku vēlēšanu pamatstandartiem un tā kā pēc tām notika nemieri un valdīja etniskā spriedze, kā rezultātā gāja bojā aptuveni 1000 iedzīvotāju;

C.  saskaņā ar Apvienoto Nāciju Organizācijas Humanitāro lietu koordinācijas biroja (OCHA) informāciju politiski etniskās vardarbības dēļ bez pajumtes palika 250 000 cilvēku un negatīvas sekas izjuta no 400 000 līdz 500 000 kenijiešu, proti, Eldoret, Kericho un Kisumu iedzīvotāji;

D.  tā kā šīs vēlēšanas nepiepildīja to Kenijas iedzīvotāju cerības un vēlmes, kuri aktīvi iesaistījās vēlēšanu norisē un lielā skaitā miermīlīgi un iecietīgi piedalījās vēlēšanās;

E.  tā kā vēlēšanu kampaņas laikā biedrošanās, vārda un pulcēšanās brīvība tika visumā ievērota; tā kā kampaņu tomēr raksturoja etniski politisko viedokļu dažādība, kas bija nestabilās situācijas iemesls vēlēšanu tālākajā norisē;

F.  tā kā starptautiskā sabiedrība neveltīja pietiekamu uzmanību šai etniskajai spriedzei un tāpēc ir jārod šīs problēmas risinājums turpmākajos samierināšanās centienos attiecībā uz krīzi Kenijā;

G.  tā kā Kenijas Vēlēšanu komisija (KVK) pārraudzīja vēlēšanu tehnisko norisi, uzlaboja piekļuvi vēlētāju reģistrācijas centriem un apmācīja vēlēšanu iecirkņu darbiniekus;

H.  tā kā Kenijas Vēlēšanu komisijas locekļu negodīgas iecelšanas kārtības dēļ KVK tomēr nepiemita vajadzīgā objektivitāte, pārredzamība un konfidencialitāte, kas ir demokrātisku vēlēšanu priekšnoteikums;

I.  tā kā atbildīgās varasiestādes EUEOM novērotājus aicināja ierasties tajos vēlēšanu iecirkņos, kur vēlēšanas tika organizētas pareizi;

J.  tā kā EUEOM novērotājiem tomēr nebija vienādas iespējas piekļūt visiem balsu skaitīšanas iecirkņiem un tā kā viņi secināja, ka pārredzamības un pienācīgu drošības procedūru trūkums ievērojami samazināja ticamību prezidenta vēlēšanu rezultātiem;

K.  tā kā noteiktos vēlēšanu iecirkņos reģistrētais balsotāju skaits bija vairāk par 90 % no balsstiesīgo skaita un KVK izteica šaubas par šo neticami augsto rādītāju;

L.  tā kā žurnālistus, kuri 2007. gada 30. decembrī piedalījās prezidenta vēlēšanu izziņošanā, izraidīja no sanāksmju telpas laikā, pārtraucot tiešraidi;

M.  tā kā EUEOM secināja, ka kopumā vēlēšanu norise pirms datu apkopošanas bija labi organizēta un ka parlamenta vēlēšanas visumā bija sekmīgas;

N.  tā kā EUEOM tomēr secināja, ka prezidenta vēlēšanās nodoto balsu skaitīšanai trūka uzticamības, un tādēļ pauda šaubas par rezultātu precizitāti;

O.  tā kā finanšu ministrs Amos Kimunyu ir aprēķinājis, ka politiskais satricinājums Kenijas ekonomikai radīs izmaksas 1 miljarda dolāru apmērā;

P.  tā kā pašreizējais Kenijas prezidents Mwai Kibaki 2008. gada 8. janvārī iecēla 17 savas valdības ministrus, tādējādi izjaucot trīspusējās sarunas;

Q.  tā kā pašreizējais Kenijas prezidents Mwai Kibaki ierosināja veikt divpusējas sarunas ar opozīciju, tomēr šo priekšlikumu Raila Odinga noraidīja;

R.  tā kā četri bijušie Āfrikas valstu (Botsvānas, Mozambikas, Tanzānijas un Zambijas) prezidenti bija ieradušies Kenijā un lūdza kenijiešus pārtraukt nemierus un apvienoties, lai nepieļautu valsts sabrukumu;

S.  tā kā saskaņā ar Kotonū Partnerattiecību nolīgumu Kenija ir apņēmusies īstenot labu pārvaldību, ievērot cilvēktiesības un tiesiskumu;

T.  tā kā nebija pienācīgi ņemti vērā EUEOM 2002. gada ieteikumi, tostarp ieteikumi par likumdevēja vēlēšanu apgabalu lielumu un robežām un tas, ka KVK komisāru birojam būtu jādarbojas vēl vismaz sešus mēnešus pēc vispārējām vēlēšanām, lai uzlabotu vēlēšanu iestādes neatkarību un profesionalitāti,

1.  pauž nosodījumu par traģisko cilvēku dzīvību zaudējumu un kritisko humanitāro stāvokli un tāpēc steidzami aicina atbildīgās iestādes un ieinteresētās personas darīt visu iespējamo, lai Kenijas Republikā panāktu mieru un nodrošinātu cilvēktiesību un tiesiskuma ievērošanu; aicina politisko partiju vadītājus uzņemties atbildību par turpmākās vardarbības novēršanu valstī;

2.  atbalsta EUEOM provizoriskajā paziņojumā norādītos secinājumus;

3.  pauž nožēlu, ka neatkarīgi no kopumā sekmīgajām parlamenta vēlēšanām prezidenta vēlēšanu rezultātus nevar uzskatīt par ticamiem, jo plaši tika ziņots par trūkumiem vēlēšanu norisē;

4.  nožēlo, ka neatkarīgi no apšaubāmiem rezultātiem pašreizējais prezidents Mwai Kibaki atteicās pieņemt prezidenta John Kufuor piedāvājumu par samierināšanu un iecēla savas valdības ministrus;

5.  šajā saistībā aicina pašreizējo prezidentu Mwai Kibaki ievērot šīs valsts demokrātiskās saistības, kas attiecībā uz brīvām un taisnīgām vēlēšanām ir noteiktas Kenijas Konstitūcijā un Āfrikas Cilvēku un tautu tiesību hartā;

6.  atzinīgi vērtē prezidenta M. Kibaki un R. Odinga vienošanos pieņemt samierināšanas piedāvājumu, kuru ir izteikusi Āfrikas valstu darba grupa ANO ģenerālsekretāra Kofi Annan vadībā;

7.  šajā sakarā atzinīgi vērtē 2008. gada 9. janvārī notikušās divpusējās sarunas starp prezidentu John Kufuor un diviem politisko partiju vadītājiem, tomēr uzsver, ka tas nav pietiekami un ka abām pusēm steidzami jāiesaistās konstruktīvā dialogā pēc vienas vai otras puses pieprasījuma, turklāt dialogā ir jāpiedalās arī starptautiskās sabiedrības pārstāvjiem;

8.  mudina Kenijas iestādes nekavējoties rūpīgi un pārredzamā veidā izmeklēt vēlēšanu pārkāpumus un nekavējoties rīkoties, lai novērstu šo situāciju un sauktu pie atbildības vainīgās personas;

9.  prasa īstenot konkrētus pasākumus attiecībā uz patiesi objektīvas Vēlēšanu komisijas izveidi, lai turpmāk vēlēšanas būtu brīvas un godīgas;

10.  atzīmē Kenijas Vēlēšanu komisijas vadītāja Samuel Kivuitu paziņojumu un to, ka Vēlēšanu komisijas vadītājs nodeva plašsaziņas līdzekļu rīcībā prezidenta vēlēšanu rezultātus un pieprasīja veikt neatkarīgu izmeklēšanu saistībā ar aizdomām par krāpšanu;

11.  prasa izbeigt Vēlēšanu komisijas darbību un izveidot jaunu, patiesi neatkarīgu Vēlēšanu komisiju (to varētu veikt jaunievēlētais Kenijas Parlaments), kura starptautiskās sabiedrības pārraudzībā pētītu iespējas, kā, ņemot vērā vēlēšanu iecirkņos reģistrētos rezultātus, atkārtoti pārskaitīt prezidenta vēlēšanās nodotās balsis ticami un godīgi;

12.  vēlas, lai Kenijas iestādes ar jaunizveidoto Vēlēšanu komisiju pilnībā sadarbotos bez jebkādiem nosacījumiem;

13.  pauž nožēlu par to zaudēto iespēju nostiprināt un turpināt attīstīt vēlēšanu procesu un plašākas demokrātiskas norises, ko sniedza vispārējās 2007. gadā notikušās vēlēšanas;

14.  prasa organizēt jaunas prezidenta vēlēšanas, ja tiek pierādīts, ka neatkarīgai struktūrai nav iespējams veikt ticamu un godīgu prezidenta vēlēšanās nodoto balsu atkārtotu skaitīšanu;

15.  aicina politisko partiju vadītājus uzņemties atbildību par turpmākās vardarbības novēršanu valstī, pierādīt apņemšanos ievērot tiesiskumu un nodrošināt cilvēktiesību ievērošanu;

16.  pauž nopietnas bažas par pašreizējās ekonomiskās krīzes sociālajām sekām un to graujošo ietekmi uz valsts sociāli ekonomisko attīstību, kā arī par sekām, kas ietekmē to kaimiņvalstu ekonomiku, kuras lielā mērā ir atkarīgas no Kenijas infrastruktūras un kuru humanitāro situāciju ietekmē šī krīze;

17.  aicina atbildīgās iestādes nodrošināt iespēju presē brīvi un neatkarīgi paust viedokli un nekavējoties atjaunot tiešraides;

18.  mudina Kenijas valdību vērsties pret korupcijas cēloņiem, kas ir nelabvēlīgi ietekmējuši pārvaldi valsta lielākajā daļā, jo īpaši valsts un vietējā līmenī;

19.  aicina Komisiju ziņot Parlamentam par priekšrocībām un trūkumiem, kādi šajā situācijā ir radušies attiecībā uz budžeta līdzekļu un citas palīdzības turpmāko piešķiršanu Kenijas valdībai;

20.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei, Komisijai, dalībvalstu valdībām, Kenijas valdībai, ĀKK un ES Apvienotās parlamentārās asamblejas līdzpriekšsēdētājiem, Āfrikas Savienības Komisijas un Izpildu padomes priekšsēdētājiem.

Pēdējā atjaunošana - 2008. gada 15. janvāraJuridisks paziņojums