Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : B6-0054/2008

Iesniegtie teksti :

B6-0054/2008

Debates :

PV 30/01/2008 - 16
CRE 30/01/2008 - 16

Balsojumi :

PV 31/01/2008 - 8.8
CRE 31/01/2008 - 8.8

Pieņemtie teksti :


REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PDF 97kWORD 51k
2008. gada 23. janvāra
PE401.035v01-00
 
B6‑0054/2008
ko saistībā ar kopējās ārpolitikas un drošības politikas Augstā pārstāvja un Komisijas deklarācijām,
ievērojot Reglamenta 103. panta 2. punktu,
iesniedza Tobias Pflüger un Vittorio Agnoletto
GUE/NGL grupas vārdā
par Irānu

Eiropas Parlamenta rezolūcija par Irānu 
B6‑0054/2008

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā iepriekšējas rezolūcijas par ES un Irānas attiecībām un par cilvēktiesību pārkāpumiem šajā valstī,

–  ņemot vērā Reglamenta 103. panta 2. punktu,

A.  uzsverot militārā un politiskā aspekta nopietnību pašreizējā konfliktā par Irānas kodolieroču lietu; satraukts par reālo iespēju, ka jauns karš tuvā nākotnē varētu izpostīt Tuvos un Vidējos Austrumus, kā arī apdraudēt mieru un stabilitāti pasaulē;

B.  atzinīgi vērtē Vīnes Starptautiskās Atomenerģijas aģentūras (SAEA) un jo īpaši tās Ģenerālsekretāra un Nobela miera prēmijas laureāta El-Baradei pūliņus, meklējot šā konflikta politisku risinājumu sarunu ceļā, ievērojot pastāvošos starptautiskos nolīgumus, kuros, no vienas puses, ir atzītas visu neatkarīgu valstu tiesības finansēt kodolmateriālu izmantošanu civiliem mērķiem un, no otras puses, prasīta efektīva Starptautiskās Atomenerģijas aģentūras kontrole, lai novērstu bagātināta urāna un/vai plutonija izmantošanu militārā nolūkā;

1.  aicina pastiprināti meklēt Irānas kodoljautājuma vispārēju un taisnīgu risinājumu sarunu ceļā, atzīstot Irānas tiesības veikt kodoldarbības miermīlīgiem mērķiem un pamatojoties uz īstu šīs valsts garantiju savu kodolprogrammu vērst tikai uz miermīlīgu mērķu sasniegšanu; aicina Eiropas Savienības dalībvalstis, kuras darbojas Drošības padomē, rīkoties tā, lai tā izbeigtu Irānas lietas risināšanu un tā turpmāk tiktu skatīta sarunās saistībā ar Līgumu par kodolieroču neizplatīšanu;

2.  ir dziļi pārliecināts, ka dialogs un diplomātija var sniegt Irānas lietas pārliecinošus ilgtermiņa risinājumus, īpaši Vīnes Starptautiskās Atomenerģijas aģentūras vadītas daudzpusējas sadarbības rezultātā;

3.  uzsver, cik nozīmīgi ir Starptautiskās Atomenerģijas aģentūras Ģenerālsekretāra Nobela miera prēmijas laureāta El-Baradei vairākkārtējie priekšlikumi par politisko, ekonomisko un komercattiecību normalizāciju starp Irānu un starptautisko sabiedrību, tostarp arī ar ASV, pretim iegūstot Irānas kodoljautājuma ilgtermiņa risinājumu; ir satraukts, ka Vašingtona un Londona līdz šim vairāk sliecās padarīt par nenovēršamu militāru sadursmi nevis meklēt šā konflikta politisku risinājumu;

4.  atsakās uzskatīt karu par līdzekli Irānas kodoljautājuma atrisināšanai un tāpēc noraida visus, bet jo īpaši Bush administrācijas centienus izveidot tādu starptautisku koalīciju līdzīgi kā saistībā ar Irākas jautājumu, kas būtu gatava iesaistīties militārā iebrukumā Irānā;

5.  ņem vērā visu ASV drošības aģentūru un dienestu, tostarp CIP nesen sniegto „kopējo paziņojumu”, kurā nepārprotami ir apstiprināts, ka Irānas pārvaldes iestādes 2003. gadā ir apturējušas visas militārās kodolprogrammas un ka tāpēc Irāna nerada nekādus tādus skaidrus un tūlītējus draudus, kuri, kā norāda ASV prezidents Bush, būtu pamats militāram iebrukumam Irānā;

6.  ir ārkārtīgi satraukts par prezidenta Bush reakciju, noliedzot šā ziņojuma saturu un rīkojoties pretēji tā ieteikumiem, par vienīgo perspektīvu uzskatot tikai Irānas jautājuma militāru risinājumu, jo īpaši 2008. gada beigās paredzēto ASV prezidenta vēlēšanu kontekstā;

7.  uzskata pilnīgi pretēji, ka šis 17 ASV aģentūru paziņojums ir unikāla un reāla iespēja vēlreiz skatīt Irānas kodollietu vienīgajā iespējamajā politiski institucionālajā sistēmā, t.i. starp Starptautisko Atomenerģijas aģentūru un ANO; aicina Eiropas Savienību un tās kopējās ārpolitikas Augsto pārstāvi Solana Starptautiskajā Atomenerģijas aģentūrā uzņemties tūlītēju politisku un diplomātisku iniciatīvu ar Arābu valstu līgas atbalstu, lai panāktu Irānas lietas atkārtotu skatīšanu Vīnē daudzpusējas sadarbības ietvaros, balstoties uz garantijām, ko sniedz šajā jomā pastāvošie starptautiskie līgumi;

8.  šajā kontekstā aicina Irānas valdību steidzami sniegt starptautiskajai sabiedrībai ticamu pierādījumu, ka tā vēlas rast kodollietas politisku ilgtermiņa risinājumu, jo īpaši atļaujot nekavējoties un bez nosacījumiem savā teritorijā atgriezties Starptautiskās Atomenerģijas aģentūras inspektoriem, balstoties uz principu, ka jebkurai valstij ir tiesības izmantot kodolmateriālus civilām vajadzībām, bet ir nepieciešamas neatkarīgas pārbaudes saistībā ar iespēju militāros nolūkos izmantot bagātinātu urānu un plutoniju;

9.  nosoda visus, īpaši Irānas prezidenta Ahmadinejad mēģinājumus izmantot kodollietu ideoloģiskas propagandas nolūkos vai ar to radīt draudus reģionālajai stabilitātei, kā to apliecina viņa nepieņemamie paziņojumi par Izraēlas valsts pastāvēšanu vai iespējamo Irānas uzbrukumu Afganistānai un citām šā reģiona valstīm; uzsver, ka, kā liecina valsts sabiedriskā doma, Irānas prezidenta manipulācijas ar kodollietu ir savā ziņā proporcionāli atbilstošas viņa pieaugošajai politiskajai izolācijai, jo ar šīm manipulācijām viņš cenšoties apslēpt savu nespēju sniegt demokrātiskas un ekonomiskas attīstības perspektīvu savai tautai;

10.  pauž atbalstu visiem demokrātiskajiem un pilsoniskās sabiedrības spēkiem, jo īpaši sieviešu un studentu apvienībām, kas, neskatoties uz pieaugošajām represijām, Irānā miermīlīgi cīnās par demokrātiju un cilvēktiesībām; atgādina un apstiprina šajā saistībā savas daudzās rezolūcijas;

11.  ņem vērā nesenos Eiropas Kopienu Tiesas un Londonas tiesas lēmumus, kuros pausta asa kritika par veidu, kādā atbildīgās Eiropas Savienības iestādes ir izveidojušas teroristu organizāciju un teroristu melno sarakstu un kuros konkrētāk ir prasīts svītrot no šā saraksta Irānas opozīcijas organizācijas; atgādina, ka Eiropas Padomes Parlamentārā asambleja arī ir paudusi līdzīgu viedokli; aicina Padomi veikt nepieciešamos pasākumus, lai ņemtu vērā šos tiesas lēmumus, kuros ir apšaubīta šā „melnā saraksta” politiskā un juridiskā pamatotība; aicina likvidēt šo „melno sarakstu”;

12.  nolemj aicināt El-Baradei iesniegt Eiropas Parlamentam vispārēju priekšlikumu par Irānas kodollietas ilgtermiņa risinājumu; aicina Eiropas Savienības Slovēnijas prezidentūru sniegt oficiālu atbalstu viņa mēģinājumam nepieļaut risinājuma meklēšanu ar ieroču un konfrontācijas palīdzību kā to vēlas ASV;

13.  atkārto savu prasību stingri ievērot Līgumu par kodolieroču neizplatīšanu; aicina visas valstis to parakstīt un noteikt galīgu termiņu, kad pilnībā jāpārtrauc kodolmateriālu izmantošana militāriem nolūkiem; atgādina par vēlmi izveidot tādu Vidusjūras reģionu, kas būtu pilnīgi brīvs no kodolieročiem, ko būs iespējams īstenot, ja visas Tuvo Austrumu valstis paraksttu Līgumu par kodolieroču neizplatīšanu;

14.  ir pārliecināts, ka no tā, vai Irānas krīzes risinājumam tiks izvēlēti politiski un nevis militāri līdzekļi, ir atkarīga arī Eiropas Savienības uzticamība pašreiz un nākotnē, kā tas bija arī angļu un amerikāņu kara laikā pret Irāku; prasa tāpēc, lai Augstais pārstāvis Javier Solana virzītu īstas Eiropas iniciatīvas, kuras nav pakļautas ASV stratēģiskajām interesēm un kurās ir ņemts vērā, ka ES un tās dalībvalstīm ir gan ekonomiski, gan tirdzniecības līdzekļi, lai tās varētu paust šajā jautājumā patiesi autentisku Eiropas viedokli;

15.  atgādina par ES dalībvalstu kompetenci un atbildību ārpolitikas, aizsardzības un enerģētikas politikas jomā un aicina tās Irānas jautājumā paust vienotu un ar ES Augsto pārstāvi saskaņotu viedokli;

16.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei, Komisijai, dalībvalstīm, Irānas Islāma Republikas parlamentam un valdībai, ANO, Starptautiskās Atomenerģijas aģentūras un Arābu valstu līgas ģenerālsekretāriem.

Pēdējā atjaunošana - 2008. gada 28. janvāraJuridisks paziņojums