Διαδικασία : 2008/2518(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B6-0071/2008

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B6-0071/2008

Συζήτηση :

PV 19/02/2008 - 4

Ψηφοφορία :

PV 21/02/2008 - 4.5
CRE 21/02/2008 - 4.5

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2008)0064

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 106kWORD 54k
Βλ. επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B6-0066/2008
13 Φεβρουαρίου 2008
PE401.067v01-00
 
B6‑0071/2008
για την περάτωση της συζήτησης εν συνεχεία των δηλώσεων του Υπάτου Εκπροσώπου για την Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφάλειας και της Επιτροπής
σύμφωνα με το άρθρο 103, παράγραφος 2, του Κανονισμού
των βουλευτών: Joseph Daul, João de Deus Pinheiro, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου, Edward McMillan-Scott, Charles Tannock, Jana Hybášková, Antonio Tajani, Gay Mitchell και Tokia Saïfi
εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE
σχετικά με την κατάσταση στη Γάζα

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την κατάσταση στη Γάζα 
B6‑0071/2008

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του για τη Μέση Ανατολή, και ειδικότερα εκείνα της 1ης Ιουνίου 2006 για την ανθρωπιστική κρίση στα Παλαιστινιακά εδάφη και το ρόλο της ΕΕ, της 16ης Νοεμβρίου 2006 για την κατάσταση στη Λωρίδα της Γάζας, της 21ης Ιουνίου 2007 για το MEDA και την οικονομική στήριξη προς την Παλαιστίνη - αξιολόγηση, εφαρμογή και έλεγχος, της 12ης Ιουλίου 2007 για τη Μέση Ανατολή, και της 11ης Οκτωβρίου 2007 για την ανθρωπιστική κατάσταση στη Λωρίδα της Γάζας,

–  έχοντας υπόψη τις Αποφάσεις 242 (1967) και 338 (1973) του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου Εξωτερικών Σχέσεων της 28ης Ιανουαρίου 2008,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 103, παράγραφος 2, του Κανονισμού του,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, λόγω της έλλειψης βασικών αγαθών και υπηρεσιών, η ανθρωπιστική κατάσταση στη Λωρίδα της Γάζας επιδεινώθηκε περαιτέρω,

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα συνοριακά σημεία εισόδου και εξόδου από τη Γάζα ήταν κλειστά επί μήνες, και ότι το εμπάργκο στην κυκλοφορία ανθρώπων και αγαθών παρέλυσε ακόμη περισσότερο την οικονομία στη Λωρίδα της Γάζας,

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι βασικοί τομείς των δημοσίων υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων των συστημάτων υγείας και εκπαίδευσης, αντιμετωπίζουν σοβαρές ελλείψεις εξ αιτίας της απουσίας των βασικών υλικών που απαιτούνται για τη λειτουργία τους,

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι εκατοντάδες χιλιάδες Παλαιστίνιοι διέσχισαν τα σύνορα της Λωρίδας της Γάζας με την Αίγυπτο τις περασμένες εβδομάδες, αφού πρώτα κατεδάφισαν τον διαχωριστικό τοίχο,

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μετά από μια μακρά περίοδο χωρίς τέτοιες ενέργειες, μια τρομοκρατική επίθεση αυτοκτονίας στη Dimona προκάλεσε θανάτους και τραυματισμούς αμάχων, ενώ συνεχίστηκε η εκτόξευση πυραύλων από την πολιτοφυλακή της Χαμάς μέσα από το έδαφος της Λωρίδας της Γάζας προς το ισραηλινό έδαφος, κι ότι οι στρατιωτικές επιχειρήσεις με θανάτους και τραυματισμούς αμάχων, καθώς και οι εξωδικαστικές στοχοθετημένες εκτελέσεις από τον Ισραηλινό στρατό συνεχίστηκαν στη Λωρίδα της Γάζας,

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατάσταση και οι πρόσφατες εξελίξεις στη Λωρίδα της Γάζας δεν υπονομεύουν τις τρέχουσες διαπραγματεύσεις μεταξύ της Ισραηλινής Κυβέρνησης και της Παλαιστινιακής Αρχής ούτε και τις προσπάθειες για τη σύναψη συμφωνίας μέχρι το τέλος του 2008, όπως δήλωσαν τα συμβαλλόμενα μέρη στη Διάσκεψη της Annapolis,

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση προσέφερε σημαντική οικονομική στήριξη στους Παλαιστινίους τα περασμένα έτη, ότι ο Προσωρινός Διεθνής Μηχανισμός (ΤΙΜ) της ΕΕ και η χρηματοδότηση σχεδίων έπαιξαν σημαντικό ρόλο στην αποτροπή μιας ανθρωπιστικής καταστροφής στη Λωρίδα της Γάζας και στη Δυτική Όχθη, κι ότι το PEGASE (Παλαιστινιακο-Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Διαχείρισης Κοινωνικο-Οικονομικής Βοήθειας) θα αποτελέσει ένα νέο χρηματοδοτικό μηχανισμό της ΕΕ και της λοιπής διεθνούς βοήθειας για τα Παλαιστινιακά Εδάφη,

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι συμμετέχοντες στη Διεθνή Διάσκεψη Δωρητών για το μελλοντικό Παλαιστινιακό Κράτος που πραγματοποιήθηκε το Δεκέμβριο 2007 στο Παρίσι υποσχέθηκαν ένα συνολικό ποσόν 7,4 δις δολαρίων για τη στήριξη της δημιουργίας παλαιστινιακών θεσμικών δομών και για την οικονομική ανάκαμψη κατά τα τρία επόμενα έτη,

1.  επαναλαμβάνει τη βαθύτατη ανησυχία του για την επιδεινούμενη ανθρωπιστική κρίση στη Λωρίδα της Γάζας εξ αιτίας του εμπάργκο που επιβλήθηκε μετά την παράνομη επικράτηση της Χαμάς στη Γάζα τον Ιούνιο 2007, καθώς και για τις περαιτέρω σοβαρές συνέπειες·

2.  εκφράζει τα θερμότατα συλλυπητήριά του προς τον άμαχο πληθυσμό που πλήττεται από τη βία στη Γάζα και στο Νότιο Ισραήλ· επαναλαμβάνει την έκκλησή του για άμεση παύση όλων των πράξεων βίας·

3.  επικροτεί τη μη βίαη αντίδραση της Αιγύπτου, το θετικό της ρόλο στις διαπραγματεύσεις με όλα τα μέρη που εμπλέκονται στην κρίση του συνοριακού σημείου διέλευσης της Rafah, και στηρίζει την Αιγυπτιακή Κυβέρνηση προκειμένου αυτή να συνεχίσει να έχει ενεργό ρόλο στη διατήρηση της ειρήνης και της σταθερότητας στην περιοχή·

4.  επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς το Ισραήλ, την Αίγυπτο και την Παλαιστινιακή Αρχή, να διασφαλίσουν την κυκλοφορία ανθρώπων και αγαθών από τη Rafah, την Karni και άλλα σημεία διέλευσης, επιβεβαιώνει την ετοιμότητα της Αποστολής Συνοριακής Συνδρομής της ΕΕ (EU BAM Mission) να ξεκινήσει αμέσως εκ νέου τη δράση της βάσει της Συμφωνίας για την Κυκλοφορία και την Πρόσβαση, και στηρίζει το πρόσφατο σχετικό ψήφισμα του Αραβικού Συνδέσμου·

5.  καλεί τη Χαμάς να αποδεχθεί αμέσως τις 3 βασικές αρχές της Τετραμερούς και να στηρίξει την ειρηνευτική διεργασία και τις διαπραγματεύσεις·

6.  ζητεί από τη Χαμάς να σταματήσει αμέσως κάθε τρομοκρατική δραστηριότητα, συμπεριλαμβανομένης της εκτόξευσης πυραύλων Κασσάμ·

7.  επαναλαμβάνει την έκκλησή του στη Χαμάς να απελευθερώσει αμέσως τον δεκανέα Gilad Shalit·

8.  καλεί το Ισραήλ να εκπληρώσει τις διεθνείς του υποχρεώσεις ως δύναμης κατοχής στη Λωρίδα της Γάζας· καλεί το Ισραήλ να διασφαλίσει τη συνεχή και επαρκή ροή ανθρωπιστικής βοήθειας, βασικών αγαθών και υπηρεσιών στη Λωρίδα της Γάζας, να παύσει κάθε επιβλαβή για τον άμαχο πληθυσμό στρατιωτική δράση στη Γάζα·

9.  καλεί το Ισραήλ να απελευθερώσει αμέσως τους φυλακισμένους Παλαιστίνιους πρώην υπουργούς, μέλη νομοθετικών σωμάτων και δημάρχους που δεν βαρύνονται με κατηγορίες περί τρομοκρατικών δραστηριοτήτων·

10.  ζητεί από τα εμπλεκόμενα στην Ισραηλοπαλαιστινιακή διένεξη μέρη να τηρούν αυστηρά τους κανόνες του διεθνούς δικαίου και ειδικότερα του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου·

11.  υπενθυμίζει στα μέρη τις υποχρεώσεις που ανέλαβαν στην Annapolis περί διεξαγωγής καλόπιστων διαπραγματεύσεων με σκοπό τη σύναψη πριν από το τέλος του 2008 μιας ειρηνευτικής συνθήκης που θα επιλύσει όλα τα εκκρεμή ζητήματα, συμπεριλαμβανομένων και όλων των κεντρικών ζητημάτων ανεξαιρέτως, όπως προβλέπεται σε προηγούμενες συμφωνίες·

12.  επικροτεί το αποτέλεσμα της Διεθνούς Διάσκεψης Δωρητών για το μελλοντικό Παλαιστινιακό Κράτος του περασμένου Δεκεμβρίου, και ειδικότερα την απόφαση για το ποσόν των 7,4 δις δολαρίων, και καλεί όλους τους δωρητές να τηρήσουν τις υποσχέσεις τους ότι θα στηρίξουν τις προσπάθειες οικοδόμησης του μελλοντικού Παλαιστινιακού Κράτους βάσει του Σχεδίου Μεταρρύθμισης και Ανάπτυξης που παρουσίασε ο Πρωθυπουργός Fayyad·

13.  καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή να συνεχίσουν, μαζί με τη διεθνή κοινότητα, να παρέχουν τη βασική ανθρωπιστική βοήθεια προς τους Παλαιστινίους που ζουν στη Λωρίδα της Γάζας, με ειδική μέριμνα για τις ανάγκες των ιδιαίτερα ευπαθών κατηγοριών πληθυσμού· επικροτεί το εγχείρημα της Επιτροπής να ξεκινήσει ένα νέο χρηματοδοτικό μηχανισμό PEGASE, που θα αποτελεί μια βασική δίαυλο για την ευρωπαϊκή και λοιπή διεθνή βοήθεια και που θα αποσκοπεί στην προαγωγή της ανάπτυξης και της οικονομικής μεγέθυνσης στην περιοχή·

14.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στον Ύπατο Εκπρόσωπο για την Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφάλειας, στις Κυβερνήσεις και τα Κοινοβούλια των κρατών μελών, στον Γ.Γ. του ΟΗΕ, στον Ειδικό Απεσταλμένο της Τετραμερούς στη Μέση Ανατολή, στον Πρόεδρο της Ευρω-Μεσογειακής Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης, στον Πρόεδρο της Παλαιστινιακής Αρχής, στο Παλαιστινιακό Νομοθετικό Συμβούλιο, στην Ισραηλινή Κυβέρνηση, στην Κνεσέτ, και στην Κυβέρνηση και το Κοινοβούλιο της Αιγύπτου.

Τελευταία ενημέρωση: 15 Φεβρουαρίου 2008Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου