Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : B6-0186/2008

Pateikti tekstai :

B6-0186/2008

Debatai :

PV 23/04/2008 - 9
CRE 23/04/2008 - 9

Balsavimas :

PV 24/04/2008 - 7.5
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :


PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PDF 91kWORD 47k
2008 m. balandžio 21 d.
PE401.487v01-00
 
B6‑0186/2008
siekiant baigti diskusijas dėl Tarybos ir Komisijos pareiškimų
pagal Darbo tvarkos taisyklių 103 straipsnio 2 dalį
pateikė Luisa Morgantini
GUE/NGL frakcijos vardu
dėl padėties Birmoje

Europos Parlamento rezoliucija dėl padėties Birmoje 
B6‑0186/2008

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 103 straipsnio 2 dalį,

A.  kadangi Birmos valstybės taikos ir vystymo taryba paskelbė, kad 2008 m. gegužės mėn. planuojamas referendumas dėl naujosios konstitucijos, o 2010 m. ketinama rengti daugiapartinius rinkimus,

B.  kadangi Birmos vyriausybė atmetė JT specialiojo pasiuntinio Ibrahimo Gambario pateiktus pasiūlymus, skirtus užtikrinti, kad referendumas vyktų laisvai ir sąžiningai, dalyvaujant tarptautiniams stebėtojams,

C.  kadangi paskelbusi apie referendumą vyriausybė priėmė Įstatymą Nr. 1/2008, pagal kurį balsavimo teisė nesuteikiama religinių bendruomenių nariams, kadangi didžioji dalis Birmos opozicijos nusprendė boikotuoti referendumą,

D.  kadangi Birmoje tebesama apie 1800 politinių kalinių, įskaitant Nacionalinės demokratijos lygos vadovę, Nobelio taikos ir Sacharovo premijų laureatę Aung San Suu Kyi,

E.  kadangi 30 proc. (apie 15 mln.) Birmos gyventojų gyvena žemiau skurdo ribos,

1.  smerkia tai, kad neužtikrinamas referendumo dėl konstitucijos proceso demokratinis teisėtumas, kadangi Birmos piliečiams nesuteikiamos pagrindinės demokratinės teisės, kurios jiems leistų atvirai diskutuoti dėl konstitucijos teksto, jį keisti ir vėliau laisvai pareikšti savo valią referendumo metu;

2.  smerkia tai, kad Birmos vyriausybė atmetė JT specialiojo pasiuntinio Ibrahimo Gambario siūlymus, skirtus užtikrinti, kad prieš referendumą dėl konstitucijos vyktų atvira kampanija;

3.  reikalauja, kad Birmos vyriausybė sudarytų nepriklausomą rinkimų komisiją ir tinkamą rinkėjų sąrašą, panaikintų seniai taikomus žiniasklaidos apribojimus, užtikrintų Birmoje asociacijų, žodžio ir susirinkimų laisves, panaikintų naujas taisykles, pagal kurias teisėtos diskusijos dėl referendumo laikomos nusikaltimu, ir leistų dalyvauti tarptautiniams stebėtojams;

4.  reikalauja nedelsiant ir besąlygiškai paleisti politinius oponentus ir daugiau kaip 1 800 politinių kalinių, įskaitant Aung San Suu Kyi, organizacijos „1988-ųjų studentų karta“ lyderius ir 2005 m. suimtus Šano tautų demokratijos lygos vadovus;

5.  reikalauja pateikti duomenis apie visas aukas ir asmenis, dingusius po to, kai praėjusių metų rugsėjo mėn. buvo numalšinti budistų vienuolių ir kovotojų už demokratiją protestai, taip pat nustatyti dingusių vienuolių buvimo vietą;

6.  ragina JT Generalinį Sekretorių pradėti tiesiogiai dalyvauti svarbiausiose derybose su Birmos institucijomis, be kita ko, per savo specialųjį patarėją ir pasiuntinį Ibrahimą Gambarį; ragina JT Saugumo tarybą nuolat įtraukti Birmą į savo darbotvarkę naudojantis trumpais pranešimais ir pareiškimais;

7.  remia ES specialiojo pasiuntinio Birmoje Piero Fassino pastangas skatinti dialogą su Pietryčių Azijos valstybių asociacijos (ASEAN) šalimis, kurios labiausiai suinteresuotos stabilumu regione; pabrėžia, kad svarbu toliau ieškoti bendros pozicijos su ASEAN šalimis;

8.  atkreipia dėmesį į tai, kad ES ginklų embargas Birmai neveiksmingas, nes karinė vyriausybė perka karines prekes Kinijoje, Rusijoje ir Indijoje; taigi ragina ES vykdyti aktyvią kampaniją, kad Birmai būtų paskelbtas pasaulinis ginklų embargas;

9.  pabrėžia, kad dabartinėse ES ir ASEAN derybose dėl laisvosios prekybos susitarimo turi būti iškeltas prekybos su Birma klausimas;

10.  ragina Komisiją parengti ir išplėsti paramos programas, kuriomis siekiama suteikti galios žmonių, kuriems atimtos pilietinės teisės, grupėms, įskaitant moteris ir tautines bei religines mažumas, taip pat mažinti politinį, tautinį, religinį ir kitokį susiskaldymą;

11.  paveda savo Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, valstybių narių vyriausybėms ir parlamentams, ASEAN šalių vyriausybėms ir parlamentams, Birmos nacionalinei demokratijos lygai ir Birmos valstybės taikos ir vystymo tarybai.

Atnaujinta: 2008 m. balandžio 22 d.Teisinis pranešimas