Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B6-0346/2008

Texte depuse :

B6-0346/2008

Dezbateri :

PV 09/07/2008 - 11
CRE 09/07/2008 - 11

Voturi :

PV 10/07/2008 - 5.5
CRE 10/07/2008 - 5.5

Texte adoptate :


PROPUNERE DE REZOLUŢIE
PDF 115kWORD 71k
Consultaţi, de asemenea, propunerea comună de rezoluţie RC-B6-0338/2008
4 iulie 2008
PE410.721v01-00
 
B6‑0342/2008
depusă pe baza declaraţiilor Consiliului şi Comisiei
în conformitate cu articolul 103 alineatul (2) din Regulamentul de procedură
de Daniel Cohn-Bendit, Monica Frassoni, Hélène Flautre, Eva Lichtenberger, Milan Horáček, Raül Romeva i Rueda, Mikel Irujo Amezaga, Helga Trüpel şi Bart Staes
în numele Grupului Verts/ ALE
privind situaţia din China după cutremur şi înaintea Jocurilor olimpice

Rezoluţia Parlamentului European referitoare la situaţia din China după cutremur şi înaintea Jocurilor Olimpice 
B6‑0342/2008

Parlamentul European,

–  având în vedere rezoluţiile sale anterioare privind Tibetul, în special, Rezoluţia privind dialogul dintre guvernul chinez şi trimişii lui Dalai Lama din 15 februarie 2007 şi rezoluţia din 10 aprilie 2008,

–  având în vedere Rezoluţia sa din 13 decembrie 2007 privind reuniunea la nivel înalt şi dialogul UE-China privind drepturile omului,

–  având în vedere Rezoluţia Parlamentului European din 22 mai 2008 privind catastrofa naturală din China,

–  având în vedere rezoluţia sa din 7 septembrie 2006 privind relaţiile EU-China,

–  având în vedere rezoluţia sa din 6 septembrie privind funcţionarea dialogurilor şi consultărilor cu ţări terţe în legătură cu drepturile omului,

–  având în vedere articolul 103 alineatul (2) din Regulamentul de procedură,

A.  întrucât protestele care au început în Lhasa la 10 martie 2008, data celei de a 49 a aniversări a revoltei nereuşite împotriva administraţiei chineze, s-au răspândit apoi în alte zone locuite ale Tibetului, unde au fost urmate de o reprimare brutală de către poliţia şi forţele de securitate chineze a tuturor celor care erau bănuiţi că au fost implicaţi în demonstraţii, în acordarea de ajutor celor răniţi sau a celor care au fotografii cu Dalai Lama, conducând la arestarea a aproape 6 000 de persoane, precum şi la percheziţii punitive în mânăstiri,

B.  întrucât, după această, revoltă autorităţile chineze au intensificat campania de „educaţie patriotică”, condamnând „societatea feudală întunecată” din Tibet şi înfăţişând Partidul Comunist ca pe un salvator care aduce fericirea poporului tibetan, întrucât partea a doua acestei reeducări cere tibetanilor să semneze declaraţii prin care îl denunţă pe Dalai Lama şi activităţile sale separatiste,

C.  întrucât circulaţia tibetanilor este restricţionată şi strict supravegheată, iar celor care nu locuiesc în Lhasa nu li se permite să rămână în acest oraş;

D.  întrucât, contrar declaraţiilor autorităţilor chineze, situaţia în Tibet este departe de normalitate, iar presei internaţionale şi agenţiilor de monitorizare internaţională li se refuză accesul în regiune, fiind impuse şi restricţii severe şi circulaţiei informaţiilor; întrucât, conform unor relatări independente care au reuşit să ajungă în presa internaţională, poliţia şi forţele de securitate au confiscat telefoanele mobile, computerele şi alte echipamente de comunicare, făcând sute de raiduri la mânăstiri şi locuinţe particulare, împiedicând astfel mii de tibetani să comunice cu lumea exterioară;

E.  întrucât, în urma demonstraţiilor, în jur de 40 de persoane au fost găsite vinovate şi condamnate pentru tulburarea serviciilor publice, furturi, distrugerea sediilor administraţiei locale şi atacarea poliţiei, întrucât, deşi s-a anunţat că procesele vor fi publice, sentinţele au fost pronunţate cu uşile închise şi au fost exagerat de mari raportate la infracţiuni, condamnările începând de la trei ani închisoare, până la condamnări pe viaţă; întrucât procesele nu au fost deloc transparente iar acuzaţii nu au avut şansa să îşi organizeze apărarea,

F.  întrucât agenţia de ştiri de stat Xinhua a transmis la 20 iunie 2008 că peste 1000 de persoane deţinute ca urmare a protestelor din Tibet, au fost eliberate;

G.  întrucât Sfinţia Sa Dalai Lama a îndemnat demonstranţii să protesteze în mod paşnic şi nonviolent şi de atunci şi-a reafirmat cu mai multe ocazii apelul la reluarea negocierilor cu Beijingul în vederea asigurării unei autonomii politice, culturale şi spirituale adevărate a Tibetului în interiorul Chinei;

H.  întrucât la 21 2008 iunie torţa olimpică a trecut pe străzile din Lhasa înconjurată de soldaţi cu armament de luptă şi într-o securitate strictă; întrucât doar unui număr restrâns de corespondenţi străini, reprezentând în jur de 30 de agenţii internaţionale de ştiri, i s-a permis accesul în oraş pentru a relata trecerea torţei olimpice; întrucât, conform relatărilor unora dintre aceştia, fiecare membru din public purta un însemn special, ceea ce însemna că au fost selecţionaţi anume pentru ceremonie;

I.  întrucât secretarul Partidului Comunist Chinez din Tibet, Zhang Qingli, a politicizat în mod deschis evenimentul, declarând în timpul ceremoniei de trecere a torţei olimpice din Lhasa că „pentru a glorifica şi mai mult spiritul olimpic, trebuie să înăbuşim planurile de ruinare a Jocurilor Olimpice făcute de clica lui Dalai Lama şi de către forţele ostile regimului, din interiorul sau din afara naţiunii”,

J.  Întrucât, în cadrul Planului Beijing de acţiune pentru Olimpiadă China a promis „Jocuri Olimpice libere şi deschise”; întrucât acţiunile de reprimare din Tibet sunt în totală contradicţie cu promisiunea guvernului chinez de a oferi jurnaliştilor străini libertatea de mişcare în toată China şi o mai mare libertate a presei cu ocazia Jocurilor Olimpice,

K.  întrucât Comitetul Internaţional Olimpic (CIO) s-a aşteptat ca acordarea organizării ediţiei din 2008 a Jocurilor Olimpice Chinei să deschidă ţara şi să îmbunătăţească situaţia drepturilor omului; întrucât preşedintele Comitetului de organizare din Beijing a Jocurilor Olimpice (COBJO) a promis public la 27 septembrie că angajamentele luate în momentul depunerii ofertei de organizare a Jocurilor Olimpice cu privire la îmbunătăţirea situaţiei drepturilor omului, vor fi respectate,

L.  întrucât trebuie întreprinse toate eforturile pentru a se profita de Jocurile Olimpice de la Beijing ca de o şansă excepţională de a introduce reforme democratice în China şi de a face progrese importante în problema Tibetului,

M.  întrucât situaţia drepturilor omului în China nu a înregistrat nicio îmbunătăţire, după cum o demonstrează închiderea la 10 iunie 2008 a lui Huang Qi, un proeminent apărător al drepturilor omului care activează pe internet, căruia i s-a refuzat accesul la asistenţă juridică, fiind bănuit că a vândut secrete de stat după ce a vizitat zona Sichuan afectată de cutremur şi a publicat ştiri despre plângerile părinţilor care şi-au pierdut copiii în urma dezastrului, precum şi arestarea pastorului Zhang Mingxuan şi a interpretului acestuia din autobuzul spre hotelul Yanshan, spre care se îndreptau pentru a se întâlni cu deputatul european Bastiaan Belder, care se afla la Beijing cu ocazia celei de a cincea reuniuni a Parteneriatului parlamentar Asia-Europa,

N.  întrucât dialogul privind drepturile omului dintre UE şi China, iniţiat în 2000, nu a produs până în prezent niciun rezultat concret; întrucât lipsa unor rezultate este, de asemenea, consecinţa unei politicii externe necoordonate şi ineficiente a UE faţă de China,

O.  întrucât la reuniunile recente ale Consiliului Afaceri Generale şi Relaţii Externe (CAGRE) şi ale Consiliului European din 19-20 2008 iunie, încălcările drepturilor omului în China şi Tibet, precum şi posibilele iniţiative cu privire la Jocurile Olimpice au fost omise în mod deliberat;

1.  îşi exprimă profunda îngrijorare cu privire la situaţia din Tibet şi cu situaţia generală a drepturilor omului în China; consideră că încălcările repetate din momentul de faţă constituie o încălcare flagrantă a angajamentelor luate de China în momentul în care i s-a acordat organizarea Jocurilor Olimpice;

2.  solicită autorităţile chineze să înceteze imediat reprimarea violentă din Tibet, să retragă forţele de securitate din mănăstiri şi să oprească campania de educare patriotică;

3.  salută eliberarea recentă a deţinuţilor tibetani dar solicită guvernului chinez să reevalueze aceste cazuri şi să respecte principiile adevărului şi dreptăţii în timpul rejudecării tibetanilor condamnaţi; îndeamnă totodată autorităţile chineze să înlesnească proceduri judiciare la fel de libere şi echitabile pentru toţi tibetanii care zac în momentul de faţă în închisori, oferindu-le dreptul la apărare şi consiliere independentă, precum şi posibilitatea de a se întâlni cu rudele;

4.  ia act de hotărârea de a permite din nou accesul turiştilor străini în Tibet şi îndeamnă autorităţile chineze să acorde acces nerestricţionat în toate zonele din Tibet pentru observatorii internaţionali, pentru membrii misiunilor de documentare, diplomaţi sau corespondenţi străini;

5.  salută cea de a şaptea rundă a discuţiilor dintre autorităţile de la Beijing şi reprezentanţii lui Dalai Lama care a avut loc la 1-2 iulie 2008; se aşteaptă ca negocierile să producă rezultate substanţiale şi concrete înaintea Jocurilor Olimpice şi solicită autorităţilor chineze să îl invite pe Dalai Lama la ceremonia de deschidere a jocurilor în semn de bunăvoinţă;

6.  deploră lipsa de reacţie de până acum a Consiliului cu privirea la ultimele evenimente din Tibet şi la situaţia drepturilor omului în China în general; îndeamnă, în acest context, Consiliul să examineze cu mare atenţie şi imediat situaţia drepturilor omului în China şi Tibet şi să adopte o poziţie comună care sa oblige liderii UE să nu participe la ceremonia de deschidere dacă nu există o evoluţie pozitivă în problema Tibetului, în cea a situaţiei drepturilor omului în China şi în privinţa respectării angajamentelor luate de China pentru Jocurile Olimpice;

7.  îşi reiterează apelul către Consiliu de a numi un trimis special pe probleme tibetane, pentru a facilita dialogul între părţi şi a urmări îndeaproape negocierile;

8.  ia act de discuţiile multilaterale între statele membre UE şi alte guverne cu privire la eforturile coordonate de a face presiuni asupra guvernului chinez pentru rezolvarea situaţiei din Tibet şi îndeamnă continuarea acestei abordări, inclusiv înfiinţarea unui grup de contact care să colaboreze cu tibetanii şi chinezii pentru a se asigura că ambele părţi depun toate eforturile posibile în vederea încheierii unui acord negociat pentru Tibet;

9.  critica lipsa de reacţie a Comitetului Internaţional Olimpic cu privire la trecerea torţei olimpice pe străzile din Lhasa în condiţiile în care Tibetul este de facto sub legea marţială şi închis pentru lumea din afară; deplânge afirmaţiile făcute de Zhang Qingli cu ocazia ceremoniei de trecere a torţei olimpice prin Lhasa; ia act de critica acestor declaraţii de către CIO şi condamnă refuzul autorităţilor chineze de a-şi cere scuze în mod public pentru ceea ce s-a întâmplat; consideră că este responsabilitatea CIO să exercite presiuni asupra guvernului chinez pentru a permite accesul presei străine la oricare din etapele traseului torţei olimpice sau la oricare eveniment olimpic, fără restricţii stricte, precum şi să apere valorile olimpice;

10.  solicită eliberarea lui Huang Qi şi a lui Zhang Mingxuan şi a interpretului acestuia şi lansează un nou apel în favoarea eliberării lui Hu Jia, nominalizat în 2007 pentru Premiul Saharaov al Parlamentului European, pentru libertatea de gândire, precum şi a lui Yang Chunlin, Gao Zhisheng şi a altor activişti pentru drepturile omului, care au fost fie reţinuţi, fie arestaţi, închişi sau hărţuiţi pentru că şi-au manifestat nemulţumirea referitor la Jocurile Olimpice de la Beijing şi au protestat împotriva evacuărilor forţate ca urmare a construcţiilor pentru Olimpiadă, sau care au apărat astfel de protestatari; îşi exprimă îngrijorarea cu privire la situaţia cyber-dizidentului Hu Jia şi a soţiei acestuia, Zeng Jinyan, precum şi a fiicei acestora în vârstă de şase luni, care se află sub supravegherea şi hărţuirea permanentă a poliţiei;

11.  reiterează solicitarea făcută Chinei de a permite accesul unui organism independent la Gedhun Choekyi Nyima, Lama Panchen al Tibetului, şi la părinţii acestuia, după cum a cerut Comitetul ONU pentru drepturile copilului, şi de a nu se mai amesteca în chestiunile religioase;

12.  invită autorităţile chineze să lanseze o invitaţie permanentă pentru Înaltul Comisar al ONU pentru Drepturile Omului şi agenţiile ONU, de a vizita Tibetul;

13.  atrage atenţia asupra necesităţii de a consolida şi de a îmbunătăţi semnificativ dialogul EU-China pe tema drepturilor omului şi îşi exprimă regretul cu privire la lipsa consistenţei, în acest context, între seminarele pe teme juridice organizate înaintea dialogurilor EU-China pe tema drepturilor omului, şi dialogul propriu-zis pe aceeaşi temă; consideră că este extrem de important ca cealaltă parte să nu aibă nici un cuvânt de spus în selecţia finală a reprezentanţilor organizaţiilor societăţii civile implicate în aceste seminare pe teme juridice;

14.  critică lipsa unei politici coordonate şi coerente faţă de China şi atrage atenţia că relaţiile cu China s-au caracterizat până acum printr-o competiţie acerbă între liderii UE, al căror interes s-a concentrat numai pe semnarea unor contracte lucrative cu autorităţile chineze, în detrimentul situaţiei drepturilor omului; regretă faptul că situaţia drepturilor omului nu constituie un criteriu pentru acordarea organizării Jocurilor Olimpice;

15.  solicită Consiliul UE să îl invite pe Dalai Lama la reuniunea Consiliului Afaceri Generale pentru a prezenta perspectiva acestuia asupra situaţiei din Tibet şi pentru a explica celor 27 de miniştri ai afacerilor externe soluţia căii de mijloc şi concepţia sa cu privire la autonomia adevărată care ar trebui aplicată pentru toţi tibetanii din China;

16.  invită aşadar Uniunea Europeană şi statele membre, în cazul în care situaţia nu se îmbunătăţeşte, să reflecte în mod serios asupra unor acţiuni comune faţă de Republica Populară Chineză şi să reevalueze parteneriatul strategic cu China;

17.  îndeamnă China să ratifice fără întârziere şi, în orice caz, înaintea Jocurilor Olimpice, Pactul internaţional privind drepturile civile şi politice;

18.  încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluţie Consiliului, Comisiei, parlamentelor statelor membre, preşedintelui şi prim-ministrului Republicii Populare Chineze şi Comitetului Internaţional Olimpic.

Ultima actualizare: 7 iulie 2008Notă juridică