Procedură : 2008/2621(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B6-0377/2008

Texte depuse :

B6-0377/2008

Dezbateri :

PV 03/09/2008 - 15
CRE 03/09/2008 - 15

Voturi :

PV 04/09/2008 - 7.5
CRE 04/09/2008 - 7.5

Texte adoptate :

P6_TA(2008)0406

PROPUNERE DE REZOLUŢIE
PDF 91kWORD 48k
Consultaţi, de asemenea, propunerea comună de rezoluţie RC-B6-0377/2008
27 august 2008
PE410.779
 
B6‑0377/2008
depusă pe baza declaraţiilor Consiliului şi Comisiei
în conformitate cu articolul 103 alineatul (2) din Regulamentul de procedură
de Margrete Auken şi Marie-Hélène Aubert
în numele Grupului Verts/ALE
privind ODM şi mortalitatea maternă

Rezoluţia Parlamentului European privind ODM şi mortalitatea maternă 
B6‑0377/2008

Parlamentul European,

–  având în vedere Obiectivele de Dezvoltare ale Mileniului, adoptate în cadrul summit-ul Mileniului al Naţiunilor Unite din septembrie 2000,

–  având în vedere Conferinţa internaţională a ONU privind populaţia şi dezvoltarea care a avut loc la Cairo în septembrie 1994, Programul de acţiune adoptat la Cairo şi documentele ulterioare privind rezultatele adoptate la sesiunea specială a ONU Cairo+5 privind acţiunile viitoare pentru punerea în aplicare a Programului de acţiune adoptat în 1999,

–  având în vedere Convenţia asupra eliminării tuturor formelor de discriminare faţă de femei din 3 septembrie 1981,

–  având în vedere articolul 103 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât obiectivul de dezvoltare al mileniului privind sănătatea maternă este reducerea cu trei sferturi a mortalităţii materne până în 2015;

B.  întrucât majoritatea deceselor materne pot fi prevenite, dar peste o jumătate de milion de femei continuă să moară în fiecare an din cauza complicaţiilor survenite în urma sarcinii şi naşterii, în special în Africa Subsahariană,

C.  întrucât complicaţiile materne reprezintă principala cauză de deces pentru tinerele fete în ţările în curs de dezvoltare,

D.  întrucât mortalitatea maternă şi morbiditatea reprezintă urgenţe la nivel mondial în materie de sănătate, în fiecare an având loc aproximativ 536000 de cazuri de decese materne, iar la fiecare femeie decedată există 30 sau mai multe femei care suferă complicaţii grave, de la infecţii cronice la leziuni permanente, cum ar fi fistula obstetrică, care ar putea fi uşor evitată prin accesul universal la îngrijirea obstetrică de bază şi de urgenţă şi la serviciile de sănătate reproductivă,

E.  întrucât HIV, conflictele armate şi degradarea sistemelor de sănătate accentuează mortalitatea maternă,

F.  întrucât sănătatea sexuală şi reproductivă şi drepturile referitoare la acestea, astfel cum au fost definite în programul de acţiune al Conferinţei internaţionale privind populaţia şi dezvoltarea, sunt esenţiale pentru îndeplinirea ODM, în special cele referitoare la sănătatea maternă şi a copilului şi prevenirea HIV,

G.  întrucât nerecunoaşterea drepturilor femeii, slabul acces la informaţie, căsătoriile precoce, prioritatea politică minoră şi resursele insuficiente acordate sănătăţii materne contribuie la gradul ridicat de mortalitate,

H.  întrucât fondurile totale provenite de la donatori şi destinate planificării familiale au înregistrat o scădere, şi nu o creştere, ajungând la un nivel mult inferior celui din 1994, reducându-se astfel de la 723 milioane dolari în 1995 la 442 milioane dolari în 2004,

1.  îşi exprimă profunda îngrijorare faţă de faptul că îndeplinirea obiectivului privind mortalitatea maternă (ODM 5) riscă să eşueze total, în special în cazul ţărilor africane în curs de dezvoltare;

2.  constată că, pe lângă educaţie, autonomizarea femeilor contribuie semnificativ la ameliorarea ODM 5 privind sănătatea maternă, acesta fiind un indicator decisiv al progresului general în domeniul dezvoltării;

3.  solicită Consiliului şi Comisiei să stabilească priorităţile de acţiune în vederea îndeplinirii ODM 5 privind îmbunătăţirea sănătăţii materne, înaintea întâlnirii la nivel înalt a ONU ce are ca obiect ODM;

4.  solicită Comisiei şi Consiliului să-şi intensifice eforturile pentru a elimina mortalitatea maternă ce poate fi prevenită şi morbiditatea, prin dezvoltarea, implementarea şi evaluarea periodică a „foilor de parcurs” şi a planurilor de acţiune, în vederea reducerii marii probleme la nivel mondial reprezentată de mortalitatea maternă şi morbiditate, rezultând într-o abordare echitabilă, sistematică, durabilă şi bazată pe drepturile omului, şi care să se bucure de un sprijin adecvat din partea unor mecanisme instituţionale solide şi să beneficieze de o finanţare puternică;

5.  solicită Comisiei şi Consiliului să extindă domeniul asigurării de servicii de sănătate maternă în contextul îngrijirilor medicale primare, având drept fundament principiile alegerii în cunoştinţă de cauză şi al educaţiei privind protecţia maternităţii, o îngrijire prenatală atentă şi eficientă, programe privind alimentaţia maternă, o asistenţă medicală adecvată, care să evite recurgerea excesivă la secţiuni cezariene şi să asigure urgenţele obstetrice, servicii de consultanţă pentru sarcină, naştere şi complicaţii survenite în urma întreruperii sarcinii, de îngrijire postnatală şi planificare familială;

6.  solicită Consiliului şi Comisiei să promoveze accesul tuturor femeilor la informaţii şi servicii cuprinzătoare privind sănătatea sexuală şi reproductivă;

7.  solicită Consiliului şi Comisiei să dezvolte indicatori şi criterii de referinţă în vederea reducerii mortalităţii materne (inclusiv alocaţiile AOD) şi să instituie mecanisme de monitorizare şi responsabilizare care să urmărească îmbunătăţirea constantă a politicilor şi programelor existente;

8.  solicită Consiliului şi Comisiei să garanteze disponibilitatea, accesibilitatea şi calitatea serviciilor de sănătate reproductivă şi să aloce toate resursele disponibile politicilor şi programelor privind mortalitatea maternă;

9.  solicită Consiliului şi Comisiei să asigure servicii sigure şi accesibile de întrerupere a sarcinii, conforme, în măsura posibilului, cu legislaţiile locale, formând şi să echipând prestatorii de servicii de sănătate pentru asigurarea unor servicii cuprinzătoare de îngrijire la întreruperea sarcinii în condiţii de siguranţă;

10.  solicită Consiliului şi Comisiei să dezvolte programe şi politici care să ia în considerare acei factori determinanţi de sănătate care sunt esenţiali în prevenirea mortalităţii materne, cum ar fi participarea la procesele decizionale din domeniul sănătăţii, informaţii privind sănătatea sexuală şi reproductivă, alfabetizarea, hrana, nediscriminarea şi egalitatea de gen;

11.  încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluţie Consiliului, Comisiei, guvernelor statelor membre şi Secretarului General al ONU.

Ultima actualizare: 29 august 2008Notă juridică