Procedură : 2008/2621(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B6-0388/2008

Texte depuse :

B6-0388/2008

Dezbateri :

PV 03/09/2008 - 15
CRE 03/09/2008 - 15

Voturi :

PV 04/09/2008 - 7.5
CRE 04/09/2008 - 7.5

Texte adoptate :

P6_TA(2008)0406

PROPUNERE DE REZOLUȚIE
PDF 122kWORD 81k
Consultaţi, de asemenea, propunerea comună de rezoluţie RC-B6-0377/2008
1 septembrie 2008
PE410.790
 
B6‑0388/2008
depusă în baza unei declarații a Consiliului
în conformitate cu articolul 103 alineatul (2) din Regulamentul de procedură
de Beniamino Donnici, Toomas Savi, Renate Weber și Sophia in 't Veld
în numele Grupului ALDE
privind mortalitatea maternă înaintea reuniunii ONU la nivel înalt din 25 septembrie privind revizuirea Obiectivelor de dezvoltare ale mileniului

Rezoluția Parlamentului European privind mortalitatea maternă înaintea reuniunii ONU la nivel înalt din 25 septembrie privind revizuirea Obiectivelor de dezvoltare ale mileniului 
B6‑0388/2008

Parlamentul European,

-  având în vedere Obiectivele de dezvoltare ale mileniului, adoptate în cadrul summit-ul Mileniului al Națiunilor Unite din septembrie 2000,

-  având în vedere raportul Comisiei privind Obiectivele de dezvoltare ale mileniului pentru 2000-2004 (SEC(2004)1379),

-  având în vedere Concluziile Președinției Consiliul European de la Bruxelles din 16 și 17 decembrie 2004, de confirmare a angajamentului deplin al Uniunii Europene față de Obiectivele de dezvoltare ale mileniului (ODM) și coerența politicilor,

-  având în vedere Comunicarea Comisiei adresată Parlamentului European și Consiliului -Egalitatea între sexe și emanciparea femeilor în cadrul cooperării pentru dezvoltare (SEC(2007) 332),

-  având în vedere Rezoluția Parlamentului European din 13 martie 2008 privind egalitatea între sexe și emanciparea femeilor în cadrul cooperării pentru dezvoltare (2007/2182(INI)),

-  având în vedere rezoluțiile Parlamentului European din 12 aprilie 2005 privind rolul Uniunii Europene în realizarea Obiectivelor de dezvoltare ale mileniului (ODM) și din 20 iunie 2007 privind „Obiectivele de dezvoltare ale mileniului – etapa intermediară”,

-  având în vedere rezoluțiile sale din 17 noiembrie 2005 privind o strategie de dezvoltare pentru Africa și din 25 octombrie 2007 privind situația actuală a relațiilor UE-Africa,

-  având în vedere cea de-a patra Conferință Mondială a Femeilor organizată la Beijing în septembrie 1995, Declarația și Platforma de acțiune adoptate la Beijing, precum și documentele ulterioare finale, adoptate în sesiunile speciale Beijing +5 și Beijing +10 ale Organizației Națiunilor Unite și referitoare la acțiunile și inițiativele ulterioare de punere în aplicare a Declarației de la Beijing și a Platformei de acțiune adoptate la 9 iunie 2000 și, respectiv, 11 martie 2005,

-  având în vedere declarația comună a Consiliului și a reprezentanților guvernelor statelor membre, reuniți în cadrul Consiliului, a Parlamentului European și a Comisiei privind politica de dezvoltare a Uniunii Europene intitulată „Consensul european”, semnată la 20 decembrie 2005, precum și Consensul european privind ajutorul umanitar, din 18 decembrie 2007,

-  având în vedere rapoartele din 2005 și 2006 ale Fondului ONU pentru populație privind situația populației la nivel mondial, intitulate „Promisiunea egalității: echitatea de gen, sănătatea reproducerii și Obiectivele de dezvoltare ale mileniului” și, respectiv, „Calea spre speranță: femeile și migrația internațională”,

-  având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1905/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2006 de stabilire a unui instrument de finanțare a cooperării pentru dezvoltare („Instrument de finanțare a cooperării pentru dezvoltare” (ICD)) ,

-  având în vedere Protocolul privind drepturilor femeile din Africa, cunoscut și sub denumirea de „Protocolul de la Maputo”, în vigoare de la 26 octombrie 2005, și Planul de acțiune de la Maputo pentru operaționalizarea cadrului de politică continentală pentru sănătatea sexuală și a reproducerii și pentru drepturile aferente 2007-2010, adoptat în cadrul sesiunii speciale a Uniunii Africane din septembrie 2006,

-  având în vedere Conferința internațională a ONU privind populația și dezvoltarea care a avut loc la Cairo în septembrie 1994, Programul de acțiune adoptat la Cairo și documentele ulterioare privind rezultatele adoptate la sesiunea specială a ONU Cairo+5 privind acțiunile viitoare pentru punerea în aplicare a Programului de acțiune adoptat în 1999,

-  având în vedere cadrul de acțiune și recomandările de la Bruxelles cu privire la sănătate pentru dezvoltarea durabilă, adoptate de miniștrii sănătății ai țărilor ACP la Bruxelles, în octombrie 2007,

-  având în vedere Pactul internațional privind drepturile economice, sociale și culturale, care a intrat în vigoare la 3 ianuarie 1976, și în special articolul 12,

-  având în vedere Comentariul general nr.14 al Comitetului privind drepturile economice, sociale și culturale, Dreptul la cele mai înalte standarde de sănătate, Doc. ONU E/C 12/2000/4 (2000),

-  având în vedere Convenția privind eliminarea tuturor formelor de discriminare împotriva femeilor din 3 septembrie 1981,

-  având în vedere articolul 103 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât mortalitatea maternă este ODM-ul a cărui îndeplinire, și anume reducerea cu 75% a ratei mortalității materne până în 2015, riscă să eșueze total și pentru care s-au angajat 186 de țări,

B.  întrucât în fiecare an peste un milion și jumătate de femei decedează în perioada sarcinii sau la naștere și 99% din aceste decese survin în țările în curs de dezvoltare; întrucât pe parcursul a 20 de ani rata mortalității în Africa subsahariană de-abia s-a modificat - o femeie din 16 moare la naștere; întrucât, prin urmare, mortalitatea maternă reprezintă inegalitatea cea mai dramatică de pe glob în domeniul sănătății, fiind chiar mai puternică decât mortalitatea infantilă,

C.  întrucât în cadrul G8 s-a ajuns la un acord referitor la un pachet de măsuri privind sănătatea, care va contribui la formarea și recrutarea a 1.5 milioane de lucrători în domeniul sănătății și va asigura că 80% din mame sunt asistate la naștere de lucrători calificați în domeniul sănătății; întrucât acest acord cuprinde angajamentul de a spori proporția lucrătorilor din domeniul sănătății până la 2,3 lucrători la 1000 de persoane în 36 de țări africane care se confruntă cu o insuficiență critică în acest sens; întrucât, cu toate acestea, nu se face nicio mențiune privind rezervarea a 10 miliarde de dolari SUA care ar fi necesari, conform activiștilor din cadrul societății civile, pentru salvarea vieților a șase milioane de mame și copii în fiecare an,

D.  întrucât mortalitatea maternă și morbiditatea reprezintă urgențe la nivel mondial în materie de sănătate, în fiecare an având loc aproximativ 536.000 de cazuri de decese la naștere, iar la fiecare femeie decedată există 30 sau mai multe femei care suferă complicații grave, de la infecții cronice la leziuni permanente, cum ar fi fistula obstetrică, care ar putea fi ușor evitate prin accesul universal la îngrijirea obstetrică de bază și de urgență și la serviciile de sănătate reproductivă,

E.  întrucât decesele materne care pot fi prevenite reprezintă o încălcare a dreptului la viață al femeilor și al adolescentelor și întrucât cauzele mortalității și morbidității materne pot avea, de asemenea, ca rezultat încălcarea altor drepturi ale omului, inclusiv dreptul la cel mai înalt standard posibil de îngrijire medicală privind sănătatea fizică și mintală și dreptul la nediscriminare la accesul la îngrijire medicală,

F.  întrucât dreptul la viață este prevăzut la articolul 3 din Declarația Universală a Drepturilor Omului, în Pactul internațional cu privire la drepturile civile și politice și în Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene; dreptul la viață nu înseamnă doar că statele ar trebui să se abțină de la ucideri arbitrare, ci implică, de asemenea, datoria guvernului de a proteja cetățenii față de pierderile de vieți omenești care pot fi evitate, incluzând în mod specific, mortalitatea maternă,

G.  întrucât unul dintre drepturile fundamentale ale omului este dreptul la cel mai înalt standard posibil de asistență medicală cu privire la sănătatea fizică și mintală, astfel cum a fost consacrat de Pactul internațional cu privire la drepturile economice, sociale și culturale: accesul la îngrijire medicală de înaltă calitate este esențial pentru reducerea mortalității materne, inclusiv la îngrijire prenatală și postnatală, prezența personalului calificat care să asiste la naștere, îngrijire obstetrică de urgență și planificare familială,

H.  întrucât dreptul de a decide liber privind viața sexuală și reproductivă include dreptul la căsătorie, formarea unei familii și începerea relațiilor sexuale în mod voluntar, precum și dreptul la libertatea față de violența și coerciția sexuală,

I.  întrucât femeile au dreptul la nediscriminare în domeniul îngrijirii medicale, dar, cu toate acestea, scara mortalității și dizabilităților materne la nivel mondial indică o problemă gravă privind inegalitatea și discriminarea sistematică la care sunt supuse femeile pe tot parcursul vieții,

J.  întrucât femeile sunt în mod deosebit vulnerabile în perioada sarcinii sau la naștere din cauza mai multor forme de discriminare, inclusiv inegalitățile între femei și bărbați în gospodărie, practicile tradiționale vătămătoare pentru femei, violența împotriva femeilor și respingerea nou-născuților de sex feminin, întrucât în Convenția privind eliminarea tuturor formelor de discriminare împotriva femeilor (CEDAW), pe care au ratificat-o toate statele membre UE, se prevede că guvernele trebuie să acționeze activ pentru „a modifica schemele și modelele de comportament social și cultural al bărbatului și femeii, pentru a se ajunge la eliminarea prejudecăților și practicilor cutumiare sau de altă natură, care sunt bazate pe ideea de inferioritate sau superioritate a unui sex sau pe imaginea șablon privind rolul bărbatului sau al femeii” și, în special, pentru a „asigura pentru femei in timpul gravidității, la naștere și după naștere servicii corespunzătoare”,

K.  întrucât Adunarea Generală a ONU a inclus „accesul universal la îngrijirea medicală privind sănătatea reproductivă până în 2015” ca sub-obiectiv în lista Obiectivelor de dezvoltare ale mileniului, în cadrul ODM5 - Mortalitatea maternă,

L.  întrucât comunitatea internațională a promis, în cadrul Conferinței internaționale privind populația și dezvoltarea (ICPD), noi resurse, identificând „sănătatea reproductivă” (inclusiv serviciile de planificare familială și de sănătate maternă) ca pe o prioritate principală în eforturile internaționale din domeniul dezvoltării,

M.  întrucât fondurile totale provenite de la donatori și destinate planificării familiale au înregistrat o scădere, și nu o creștere, ajungând la un nivel mult inferior celui din 1994, reducându-se astfel, în termeni absoluți exprimați în dolari, de la 723 milioane dolari SUA în 1995, la 442 milioane dolari în 2004,

N.  întrucât cauzele mortalității materne ar putea fi evitate prin oferirea de îngrijire maternă în condiții de siguranță; întrucât printre cauzele mortalității materne se pot număra și întârzierile legate de accesul la serviciile corespunzătoare, din cauza distanței, infrastructurii și sistemului de transport; după sosirea la serviciile respective pot apărea întârzieri legate de acordarea de îngrijirii adecvate, din cauza deficitului de personal sau a lipsei de electricitate, apă sau resurse medicale,

O.  întrucât este responsabilitatea guvernului (direct sau prin intermediul altor actori) să asigure servicii de îngrijire medicală, în temeiul dreptului la sănătate,

P.  întrucât, în ciuda gravității acestei probleme și a încălcării drepturilor omului, serviciile de îngrijire medicală acordată mamelor continuă să ocupe o poziție inferioară pe agenda internațională, fiind dezavantajate în raport cu atenția acordată intervențiilor pentru afecțiuni specifice, iar ratele ridicate ale HIV contribuie la stagnarea sau deteriorarea progresului în reducerea mortalității și morbidității materne,

Q.  întrucât există un nivel scăzut de conștientizare în rândul femeilor și bărbaților din țările afectate, cu privire la drepturile privind sănătatea maternă, ceea ce nu le permite să își revendice dreptul la îngrijire și la servicii mai bune;

1.  își exprimă profunda îngrijorare față de faptul că ODM privind mortalitatea maternă riscă să eșueze total în numeroase țări în curs de dezvoltare, în special în Africa;

2.  constată că, pe lângă educație, autonomizarea femeilor contribuie semnificativ la ameliorarea ODM 5, acesta fiind un indicator decisiv al progresului general în domeniul dezvoltării;

3.  solicită Consiliului și Comisiei să stabilească prioritățile de acțiune în vederea îndeplinirii ODM 5 privind îmbunătățirea sănătății materne, înaintea întâlnirii la nivel înalt a ONU ce are ca obiect ODM;

4.  solicită Consiliului și Comisiei să reducă discrepanța dintre ratele mortalității materne din țările industrializate și cele în curs de dezvoltare prin sporirea investițiilor și întreprinderea de acțiuni în vederea îmbunătățirii resurselor umane din domeniul sănătății, precum și prin alocarea de resurse mai multe și printr-un angajament mai puternic în vederea consolidării sistemelor sanitare și a infrastructurii sanitare de bază, inclusiv prin alocări de resurse pentru monitorizare, supraveghere, funcții de bază în domeniul sănătății publice, acțiune la nivelul comunității și alte funcții de sprijin necesare;

5.  solicită Consiliului și Comisiei să-și intensifice eforturile pentru a elimina mortalitatea maternă ce poate fi prevenită și morbiditatea, prin dezvoltarea, implementarea și evaluarea periodică a „foilor de parcurs” și a planurilor de acțiune, în vederea reducerii marii probleme la nivel mondial reprezentată de mortalitatea maternă și morbiditate, și prin adoptarea unei abordări echitabile, sistematice, durabile și bazate pe drepturile omului, și care să se bucure de un sprijin adecvat din partea unor mecanisme instituționale solide și să beneficieze de o finanțare puternică;

6.  solicită Consiliului și Comisiei să extindă domeniul de prestare a serviciilor de sănătate maternă în contextul îngrijirii medicale primare, care să aibă drept fundament principiul alegerii în cunoștință de cauză și al educației privind maternitatea lipsită de pericole, îngrijirea prenatală focalizată și eficientă, programe de alimentație maternă, asistență adecvată la naștere care să evite recurgerea excesivă la secțiuni cezariene și să asigure îngrijirea urgențelor obstetrice, servicii de referire pentru complicații survenite în timpul sarcinii, nașterii și în urma întreruperii sarcinii, îngrijire postnatală și planificare familială;

7.  solicită Consiliului și Comisiei să promoveze accesul la informații și servicii cuprinzătoare privind sănătatea sexuală și reproductivă și să asigure aceste servicii sunt de înaltă calitate și dispun de fonduri suficiente;

8.  solicită Consiliului și Comisiei să dezvolte indicatori și criterii de referință în vederea reducerii mortalității materne (inclusiv alocațiile AOD) și să instituie mecanisme de monitorizare și responsabilizare care să urmărească îmbunătățirea constantă a politicilor și programelor existente;

9.  solicită Consiliului și Comisiei să asigure colectarea de date fiabile și actualizate, care să orienteze implementarea abordării mortalității și morbidității materne;

10.  solicită Consiliului și Comisiei să permită instruirea, dezvoltarea capacităților și infrastructura necesară unui număr adecvat de asistenți la naștere calificați, să asigure accesul la astfel de asistenți pentru toate femeile și fetele însărcinate și să garanteze că acest obiectiv se regăsește în „foile de parcurs” și planurile naționale de acțiune;

11.  solicită Consiliului și Comisiei, în cazul în care întreruperea sarcinii este legală, să asigure servicii de întrerupere a sarcinii sigure și accesibile și aflate în deplină conformitate cu legislațiile locale, și, prin aceasta, să formeze și să echipeze prestatorii de servicii de sănătate pentru asigurarea unor servicii cuprinzătoare de îngrijire la întreruperea sarcinii în condiții de siguranță; în acest sens, susține Rezoluția Consiliului Europei (din 17 aprilie 2008) privind avorturile sigure și legale;

12.  condamnă reglementarea SUA Global Gag Rule, care nu permite ONG-urilor străine care beneficiază de finanțare pentru planificarea familială din partea USAID (Agenția Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională) să folosească propriile lor resurse, care nu provin din Statele Unite; pentru a asigura servicii legale de întrerupere a sarcini, consultanță medicală sau servicii de referire pentru întreruperea sarcinii;

13.  solicită Consiliului și Comisiei să dezvolte programe și politici care să ia în considerare acei factori determinanți de sănătate care sunt esențiali în prevenirea mortalității materne, cum ar fi participarea la procesele decizionale din domeniul sănătății, informații privind sănătatea sexuală și reproductivă, alfabetizarea, hrana, nediscriminarea și egalitatea de gen;

14.  solicită Consiliului și Comisiei să creeze un forum pentru a pune în comun cele mai bune practici referitoare la programele și politicile privind mortalitatea maternă;

15.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, guvernelor statelor membre și Secretarului General al ONU.

Ultima actualizare: 2 septembrie 2008Notă juridică