Procedură : 2008/2621(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B6-0393/2008

Texte depuse :

B6-0393/2008

Dezbateri :

PV 03/09/2008 - 15
CRE 03/09/2008 - 15

Voturi :

PV 04/09/2008 - 7.5
CRE 04/09/2008 - 7.5

Texte adoptate :

P6_TA(2008)0406

PROPUNERE DE REZOLUȚIE
PDF 103kWORD 71k
Consultaţi, de asemenea, propunerea comună de rezoluţie RC-B6-0377/2008
1 septembrie 2008
PE410.795
 
B6‑0393/2008
depusă pe baza declarațiilor Consiliului și Comisiei
în conformitate cu articolul 103 alineatul (2) din Regulamentul de procedură
de Feleknas Uca, Luisa Morgantini, Gabriele Zimmer și Ilda Figueiredo
în numele Grupului GUE/NGL
referitoare la ODM și mortalitatea maternă

Rezoluția Parlamentului European privind ODM și mortalitatea maternă 
B6‑0393/2008

Parlamentul European,

–  având în vedere Obiectivele de dezvoltare ale mileniului, adoptate în cadrul summit-ului mileniului al Națiunilor Unite din septembrie 2000,

–  având în vedere raportul Comisiei privind Obiectivele de dezvoltare ale mileniului pentru 2000-2004 (SEC(2004)1379),

–  având în vedere Rezoluțiile sale din 12 aprilie 2005 privind rolul Uniunii Europene în realizarea Obiectivelor de dezvoltare ale mileniului (ODM) și din 20 iunie 2007 privind Obiectivele de dezvoltare ale mileniului – etapa intermediară,

–  având în vedere cea de-a patra Conferință mondială privind femeile, organizată la Beijing în septembrie 1995, Declarația și Platforma de acțiune adoptate la Beijing, precum și documentele finale ulterioare, adoptate în sesiunile speciale Beijing +5 și Beijing +10 ale Organizației Națiunilor Unite, referitoare la acțiunile și inițiativele ulterioare pentru punerea în aplicare a Declarației de la Beijing și a Platformei de acțiune adoptate la 9 iunie 2000 și, respectiv, la 11 martie 2005,

–  având în vedere declarația comună a Consiliului și a reprezentanților guvernelor statelor membre, reuniți în cadrul Consiliului, a Parlamentului European și a Comisiei privind politica de dezvoltare a Uniunii Europene intitulată „Consensul european”, semnată la 20 decembrie 2005, precum și Consensul european privind ajutorul umanitar de la 18 decembrie 2007,

–  având în vedere rapoartele din 2005 și 2006 ale Fondului ONU pentru populație privind situația populației la nivel mondial, intitulate „Promisiunea egalității: echitatea de gen, sănătatea reproducerii și Obiectivele de dezvoltare ale mileniului” și, respectiv, „Calea spre speranță: femeile și migrația internațională”,

–  având în vedere Protocolul privind drepturilor femeilor din Africa, cunoscut și sub denumirea de „Protocolul de la Maputo”, în vigoare de la 26 octombrie 2005, și Planul de acțiune de la Maputo pentru operaționalizarea cadrului de politică continentală pentru sănătatea sexuală și a reproducerii și pentru drepturile aferente 2007-2010, adoptat în cadrul sesiunii speciale a Uniunii Africane din septembrie 2006,

–  având în vedere Conferința internațională a ONU privind populația și dezvoltarea (ICPD), care a avut loc la Cairo în septembrie 1994, Programul de acțiune adoptat la Cairo, precum și documentele finale ulterioare adoptate la sesiunea specială a ONU Cairo+5 din 1999 privind pașii ulteriori pentru punerea în aplicare a Programului de acțiune,

–  având în vedere Convenția privind eliminarea tuturor formelor de discriminare împotriva femeilor din 3 septembrie 1981,

–  având în vedere articolul 103 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât Adunarea Generală a ONU a inclus realizarea accesului universal la sănătatea reproducerii până în 2015 printre obiectivele secundare din cuprinsul listei ODM, precum și reducerea cu 75% a ratei mortalității materne până în 2015, obiectiv l-a care au subscris 186 de țări;

B.  întrucât, în ciuda acestor angajamente, în realitate situația din domeniul sănătății materne din unele regiuni/țări din Africa subsahariană și din Asia de Sud s-a deteriorat;

C.  întrucât mai bine de o jumătate de milion de femei decedează în fiecare an în perioada sarcinii sau la naștere, 99% din aceste decese având loc în țările în curs de dezvoltare; întrucât timp de 20 de ani rata respectivă a mortalității în Africa subsahariană de-abia s-a modificat - o femeie din 16 moare la naștere; întrucât, prin urmare, mortalitatea maternă reprezintă inegalitatea sanitară cea mai dramatică de pe glob;

D.  întrucât cauzele mortalității materne cele mai frecvente sunt hemoragiile, septicemiile/infecțiile și avorturile realizate în condiții inadecvate; întrucât aproape 50 de milioane de femei recurg la avort în fiecare an, 19 milioane de avorturi fiind realizate în condiții neadecvate; întrucât, ca rezultat, în fiecare an decedează estimativ 68 000 de femei, iar mai multe milioane cad pradă infecțiilor și altor complicații, precum infertilitatea;

E.  întrucât rata mortalității feminine la naștere reprezintă în continuare cel mai frapant indicator al disparității dintre bogați și săraci, atât în cadrul țărilor, cât și între diferite țări;

F.  întrucât s-a demonstrat faptul că îmbunătățirea sănătății feminine și a situației generale a femeilor accelerează realizarea tuturor celorlalte ODM;

G.  întrucât în cadrul G8 s-a ajuns la un acord referitor la un pachet de măsuri privind sănătatea, care va contribui la formarea și recrutarea a 1,5 milioane de lucrători din domeniul sănătății în Africa în vederea asigurării faptului ca 80% din mame să fie asistate la naștere de un lucrător calificat în domeniul sănătății; întrucât acest acord include și un angajament de a spori proporția lucrătorilor în domeniul sănătății până la 2,3 lucrători la 1 000 de persoane în 36 de țări africane care se confruntă cu o insuficiență critică în acest sens; întrucât, cu toate acestea, nu se face nicio mențiune privind rezervarea a 10 miliarde de dolari SUA care ar fi necesari, conform activiștilor din cadrul societății civile, pentru salvarea vieților a șase milioane de mame și copii în fiecare an;

H.  întrucât anual se înregistrează 536 000 de decese materne (dintre acestea 95% fiind înregistrate în Africa și Asia), iar pentru fiecare femeie care decedează există 20 sau mai multe care suferă complicații grave, de la infecții cronice la leziuni permanente, cum ar fi fistula obstetrică, care ar putea fi ușor evitate prin accesul universal la îngrijire obstetrică de bază și de urgență și la servicii de sănătate a reproducerii;

I.  întrucât decesele materne ce pot fi prevenite constituie o încălcare a dreptului femeilor și adolescentelor la viață și întrucât cauzele mortalității și morbidității materne pot constitui, de asemenea, încălcări ale altor drepturi ale omului, inclusiv ale dreptului femeilor de a exercita un control și de a hotărî în mod liber și responsabil asupra aspectelor ce țin de sexualitatea lor, de accesul la sănătatea sexuală și a reproducerii, fără a fi forțate, discriminate sau supuse violenței, ceea ce înseamnă dreptul lor la cel mai înalt standard realizabil în materie de sănătate fizică și mentală și dreptul de a avea acces la servicii de bază de îngrijire a sănătății fără nicio discriminare;

J.  întrucât dreptul la viață, astfel cum este prevăzut la articolul 3 din Declarația Universală a Drepturilor Omului a Organizației Națiunilor Unite și în Pactul internațional cu privire la drepturile civile și politice, impune guvernelor datoria de a-și proteja cetățenii de la pierderea vieții din cauze ce pot fi prevenite, inclusiv, în special, prevenirea mortalității materne;

K.  întrucât femeile au dreptul să beneficieze de servicii sanitare de bază fără nicio discriminare, însă, cu toate acestea, scara mortalității și invalidității materne la nivel mondial indică asupra unei probleme grave în ceea ce privește inegalitatea și discriminarea sistematică la care se supun femeile pe tot parcursul vieții;

L.  întrucât comunitatea internațională a promis, în cadrul Conferinței internaționale privind populația și dezvoltarea (ICPD), noi resurse, identificând „sănătatea reproducerii” (inclusiv serviciile de planificare familială și de sănătate maternă) ca pe o prioritate principală în eforturile internaționale din domeniul dezvoltării;

M.  întrucât fondurile totale provenite de la donatori și destinate planificării familiale au înregistrat o scădere, și nu o creștere, ajungând la un nivel mult inferior celui din 1994, reducându-se astfel, în termeni absoluți exprimați în dolari SUA, de la 723 milioane dolari în 1995 la 442 milioane dolari în 2004;

N.  întrucât mortalitatea maternă ar putea fi evitată prin prestarea de îngrijire maternă în condiții de siguranță, prin accesul la metode anticoncepționale eficiente și la avort legal și realizat în condiții de siguranță;

O.  întrucât, în ciuda gravității acestei probleme și a încălcării drepturilor omului, serviciile de îngrijire medicală acordate mamelor continuă să ocupe o poziție inferioară pe agenda internațională, fiind dezavantajate în raport cu atenția acordată intervențiilor pentru afecțiuni specifice, iar ratele ridicate ale HIV contribuie la stagnarea sau deteriorarea progresului către reducerea mortalității și morbidității materne,

1.  își exprimă profunda îngrijorare cu privire la faptul că tendințele în materie de mortalitate maternă au îndepărtat și mai mult atingerea țintei stabilite, iar obiectivul corespunzător (ODM 5) nu este pe cale de a fi realizat de țările în curs de dezvoltare, în special de cele din Africa subsahariană și din Asia de Sud;

2.  constată că, pe lângă educație, acordarea de puteri femeilor contribuie semnificativ la ameliorarea ODM 5 în materie de sănătate maternă, acesta fiind un indicator decisiv al progresului general în domeniul dezvoltării;

3.  solicită Consiliului și Comisiei să stabilească, înaintea întâlnirii la nivel înalt a ONU ce are ca obiect ODM, prioritățile de acțiune în vederea îndeplinirii ODM 5 privind îmbunătățirea sănătății materne, obiectiv decisiv pentru realizarea tuturor celorlalte ODM;

4.  solicită Comisiei și Consiliului să reducă discrepanța dintre ratele mortalității materne din țările industrializate și cele în curs de dezvoltare prin sporirea investițiilor și întreprinderea de acțiuni în vederea îmbunătățirii resurselor umane din domeniul sănătății, precum și prin alocarea de resurse mai multe și printr-un angajament mai puternic față de consolidarea sistemelor sanitare și a infrastructurii sanitare de bază, inclusiv prin alocații pentru monitorizare, supraveghere, funcții de bază în domeniul sănătății publice, acțiune la nivelul comunității și alte funcții de sprijin necesare, în special în zonele rurale din țările în curs de dezvoltare;

5.  solicită Comisiei și Consiliului să-și intensifice eforturile pentru a elimina formele de mortalitate și morbiditate maternă care pot fi prevenite, prin dezvoltarea, implementarea și evaluarea periodică a „foilor de parcurs” și a planurilor de acțiune privind reducerea poverii globale reprezentate de mortalitatea și morbiditatea maternă, care să adopte o abordare echitabilă, sistematică și susținută, bazată pe drepturile omului, și care să se bucure de un sprijin adecvat din partea unor mecanisme instituționale solide și să beneficieze de o finanțare puternică;

6.  solicită Comisiei și Consiliului să dezvolte indicatori și valori de referință în ceea ce privește reducerea mortalității materne (inclusiv alocațiile AOD) și să instituie mecanisme de monitorizare și responsabilizare care ar putea duce la o îmbunătățire constantă a politicilor și programelor existente;

7.  solicită Comisiei și Consiliului să extindă domeniul de prestare a serviciilor de sănătate maternă în contextul îngrijirii medicale primare, care să aibă drept fundament principiul alegerii în cunoștință de cauză și al educației privind maternitatea lipsită de pericole, îngrijirea prenatală focalizată și eficientă, programe de alimentație maternă, asistență adecvată la naștere care să evite recurgerea excesivă la secțiuni cezariene și să asigure îngrijirea urgențelor obstetrice, servicii de referire pentru complicații survenite în timpul sarcinii, nașterii și în urma întreruperii sarcinii, îngrijire postnatală și planificare familială, inclusiv accesul la metode anticoncepționale eficiente;

8.  solicită Comisiei și Consiliului să promoveze măsuri și acțiuni în vederea îmbunătățirii accesului tuturor femeilor la servicii cuprinzătoare de sănătate sexuală și a reproducerii și în vederea sensibilizării femeilor cu privire la drepturile lor și serviciile disponibile;

9.  solicită Comisiei și Consiliului să garanteze disponibilitatea, accesibilitatea, inclusiv accesibilitatea financiară, și buna calitate a serviciilor de sănătate a reproducerii și să aloce cât mai multe resurse disponibile politicilor și programelor privind mortalitatea maternă;

10.  solicită Comisiei și Consiliului să ofere instruire, resurse pentru dezvoltarea capacității și infrastructura necesară unui număr adecvat de asistenți la naștere calificați în vederea asigurării accesului la astfel de asistenți pentru toate femeile și adolescentele însărcinate;

11.  solicită Consiliului și Comisiei să evidențieze necesitatea unor servicii cuprinzătoare de îngrijire a sănătății reproducerii în situațiile de conflict și de post-conflict, în special printre femeile strămutate și apatride;

12.  solicită Comisiei și Consiliului să-și consolideze rolul de lideri politici în domeniul drepturilor privind sănătatea sexuală și a reproducerii (SRHR) și să mărească finanțarea pentru SRHR, în vederea sprijinirii țărilor pe calea realizării ODM, în special în ceea ce privește accesul universal la sănătatea reproducerii în conformitate cu ODM 5, și să transforme sănătatea reproducerii într-o prioritate;

13.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, guvernelor statelor membre și Secretarului General al ONU.

Ultima actualizare: 2 septembrie 2008Notă juridică