Procedură : 2008/2627(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B6-0440/2008

Texte depuse :

B6-0440/2008

Dezbateri :

PV 24/09/2008 - 5
CRE 24/09/2008 - 5

Voturi :

PV 24/09/2008 - 10.5

Texte adoptate :

P6_TA(2008)0455

PROPUNERE DE REZOLUȚIE
PDF 121kWORD 79k
Consultaţi, de asemenea, propunerea comună de rezoluţie RC-B6-0426/2008
17 septembrie 2008
PE413.293
 
B6‑0440/2008
depusă pe baza declarațiilor Consiliului și Comisiei
în conformitate cu articolul 103 alineatul (2) din Regulamentul de procedură
de Pasqualina Napoletano, Hannes Swoboda, Emilio Menéndez del Valle, Neena Gill, Jo Leinen, Thijs Berman și Jan Marinus Wiersma
în numele Grupului PSE
referitoare la pregătirea reuniunii la nivel înalt UE‑India (Marsilia, 29 septembrie 2008)

Rezoluția Parlamentului European referitoare la pregătirea reuniunii la nivel înalt UE‑India (Marsilia, 29 septembrie 2008) 
B6‑0440/2008

Parlamentul European,

–  având în vedere cea de-a noua reuniune la nivel înalt UE-India, care va avea loc la Marsilia la 29 septembrie 2008,

–  având în vedere Acordul de parteneriat strategic dintre UE și India din 2004(1),

–  având în vedere Planul de acțiune comună din 2005, adoptat în cadrul celei de-a șasea reuniuni la nivel înalt UE-India organizate la Delhi, la 7 septembrie 2005,

–  având în vedere Comunicarea Comisiei privind un acord de parteneriat și de cooperare,

–  având în vedere lansarea negocierilor, în 2006, pentru un acord de liber schimb UE-India,

–  având în vedere articolul 103 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât UE și India constituie cele mai mari democrații din lume, iar angajamentul lor comun față de democrație, pluralism, statul de drept și multilateralism în relațiile internaționale contribuie la pacea și stabilitatea mondială;

B.  întrucât agenda reuniunii la nivel înalt de la Marsilia se va concentra probabil preponderent asupra revizuirii Planului de acțiune comună din 2005, asupra schimbărilor climatice, a păcii și securității, a educației, a sănătății și a siguranței alimentare;

C.  întrucât în politica internă India se confruntă în prezent cu o serie de crize, ca de exemplu violențele neîncetate ale jihadismului islamist, tensiunile politico-religioase din Jammu și Kashmir, violențele comunale împotriva creștinilor convertiți din Orissa și dezastrele naturale din nord-est;

D.  întrucât valul de violențe și crimele în masă îndreptate împotriva a sute de creștini în luna august la Orissa s-au produs fără nicio intervenție din partea poliției locale, iar liderii Vishwa Hindu Parshad au afirmat că violențele nu vor înceta până când Orissa nu va fi total eliberată de creștini;

E.  întrucât din octombrie 2005 peste 400 de persoane au decedat în urma atacurilor cu bombă din orașe indiene; întrucât ultimul dintre acestea a avut loc la 13 septembrie, fiind soldat cu 20 de morți și numeroși răniți;

F.  întrucât un acord de liber schimb cu India este în curs de negociere, dar este puțin probabil să fie încheiat înainte de sfârșitul lui 2008, deoarece există domenii care trebuie incluse, în special achizițiile publice și serviciile, unde nu s-a ajuns la un acord;

G.  întrucât India a făcut progrese enorme în domeniul securității alimentare a populației sale; întrucât, totuși, o parte însemnată a populației tot nu dispune de suficientă hrană; întrucât sărăcia rămâne o problemă, dat fiind că aproape o treime din populația țării trăiește sub pragul de sărăcie;

1.  salută organizarea celei de-a noua reuniuni la nivel înalt UE-India ca o expresie a unui parteneriat strategic durabil și recomandă insistent ca aceste reuniuni la nivel înalt anuale să fie precedate în viitor de reuniuni parlamentare pregătitoare pentru a pune în evidență controlul democratic al acestui proces și pentru a consolida înțelegerea punctelor de vedere și a sistemelor democratice ale ambelor părți;

2.  sprijină ferm strângerea relațiilor dintre UE și India și consideră că cea mai bună formă de expresie a respectului reciproc și a parteneriatului este dialogul deschis cu privire la orice fel de chestiuni, inclusiv cele asupra cărora există opinii divergente; încurajează, prin urmare, autoritățile indiene să se angajeze în negocieri privind un acord de parteneriat și de cooperare cu UE, demonstrând astfel angajamentul său în ceea ce privește continuarea dezvoltării și consolidării relațiilor; consideră că încheierea unui astfel de acord ar îmbunătăți calitatea parteneriatului și invită ambele părți să se angajeze în negocieri ca parteneri egali;

3.  salută revizuirea Planului de acțiune comună din 2005 și speră că va stabili priorități și termene clare pentru activitățile convenite și își reafirmă dorința de a participa la procesul de revizuire; este pregătit să se angajeze în discuții cu Comisia pentru a defini forma în care va avea loc această participare;

4.  invită India să continue liberalizarea și reforma, pentru a permite crearea unor legături mai strânse între UE și India în domeniul comerțului și al afacerilor;

5.  sprijină negocierile pentru un acord de liber schimb cu India, respectând în același timp pe deplin pozițiile economice diferite ale celor doi parteneri, situația socio-economică specifică din India și mai ales situația micilor agricultori săraci și care practică agricultura de subzistență; consideră că un capitol ambițios privind dezvoltarea durabilă reprezintă un element esențial al oricărui acord și evidențiază faptul că acesta ar trebui să fie supus mecanismului standard de soluționare a litigiilor;

6.  salută lansarea Centrului European pentru Afaceri și Tehnologii din Delhi, care va contribui la promovarea legăturilor dintre întreprinderile europene și indiene, dar și dintre actorii din domeniul științei și tehnologiei, urmărind să răspundă cerințelor de pe piața indiană;

7.  solicită Consiliului să realizeze progrese urgente în privința extinderii sistemului de vize pe bază de cărți albastre la cetățenii indieni;

8.  invită Comisia ca, în cadrul negocierilor sale actuale cu India privind acordul de liber schimb, să acorde atenția cuvenită aspectelor legate de drepturile omului, în special punerii în aplicare a standardelor de muncă ale OIM cu privire la munca copiilor și cea forțată (Convențiile nr. 138 și 182), eliminarea barierelor netarifare și a restricțiilor actuale în domeniul investițiilor străine directe în sectoare importante, precum și drepturile de proprietate intelectuală;

9.  recunoaște legăturile din ce în ce mai importante de transport dintre India și UE și invită liderii UE și ai Indiei să adopte măsuri suplimentare în vederea consolidării cooperării în domeniul aviației civile prin semnarea (i) Acordului orizontal privind transportul aerian, care va restabili certitudinea juridică în acordurile bilaterale referitoare la serviciile aeriene pe care India le-a încheiat cu 26 de state membre ale Uniunii, (ii) un plan comun de acțiune în vederea unei cooperări ulterioare în numeroase domenii legate de aviația civilă și (iii) un proiect important de cooperare tehnică între UE și India în domeniul aviației, beneficiind de fonduri UE în valoare de 12,5 milioane EUR, alocate pentru continuarea asistenței tehnice acordate Indiei de către UE în domeniul siguranței aviatice; de asemenea, sprijină finalizarea negocierilor dintre UE și India cu privire la un acord bilateral referitor la transportul maritim, care ar avea o importanță majoră pentru dezvoltarea relațiilor comerciale dintre UE și India și ar spori cooperarea în ceea ce privește asigurarea calității transportului maritim și siguranța maritimă;

10.  salută înființarea în iunie 2008 a unui Grup de prietenie parlamentară India-Parlamentul European, care va activa în cadrul Parlamentului Indiei ca omolog al Delegației Parlamentului European pentru relațiile cu India; speră ca acest fenomen pozitiv să inițieze un dialog semnificativ și structurat între cele două Parlamente cu privire la aspecte legate de interesele globale și cele comune, prin intermediul unor vizite bilaterale periodice și discuții în cadrul unor mese rotunde;

11.  recunoaște că India joacă un rol semnificativ în prevenirea conflictelor și menținerea păcii în vecinătatea sa și dincolo de aceasta; este preocupat de situația politică instabilă care există în prezent în Pakistan, precum și de sporirea insecurității în Afganistan și în Sri Lanka, și speră că India, ca țară predominantă în regiune, va acționa ca un promotor de pace și de stabilitate;

12.  dorește ca India și UE, în special prin intermediul Trimisului Special al UE în Birmania/Myanmar, să colaboreze pentru a determina junta militară din Birmania să elibereze prizonierii politici și să respecte drepturile omului și, de asemenea, să analizeze împreună toate posibilitățile pentru a realiza trecerea de la dictatură la democrație;

13.  salută angajamentele comune ale Uniunii Indiene și ale UE față de multilateralism și dorește ca acestea să colaboreze pentru consolidarea sa printr-o reformă a modului de organizare a Națiunilor Unite;

14.  recunoaște faptul că India oferă un model de gestionare a pluralismului cultural și religios; își exprimă, însă, îngrijorarea profundă față de extinderea violențelor în Orissa care, deși sunt prezentate sub forma unui conflict între hinduși și creștini, țin de probleme dintre casta dominantă, pe de o parte, și comunitatea dalit și comunitățile tribale, pe de altă parte; își exprimă îngrijorarea profundă față de conceptul „hindutwa”, care urmărește să legitimizeze supremația religiei hinduse și care este propagată de mai multe partide politice, cum ar fi alianța BJP-BJD aflată la putere în Orissa, și aliații acestora;

15.  îndemnă guvernul indian și guvernul statului Orissa să pună capăt violenței în Orissa și reamintește obligația, în temeiul legislației internaționale relevante privind drepturile omului, pe care India a ratificat-o (Convenția privind drepturile civile și politice, Convenția privind drepturile economice, sociale și culturale și Convenția privind eliminarea tuturor formelor de discriminare rasială), de a împiedica repetarea violenței folosite pentru suprimarea drepturilor comunității dalit;

16.  solicită președintelui Indiei să reinstaureze pacea în Orissa prin impunerea legii prezidențiale și să plaseze districtul Kandhamal sub controlul armatei indiene, în vederea redării încrederii victimelor; subliniază necesitatea de a garanta victimelor asistență și reabilitare rapidă; subliniază necesitatea unei judecări rapide, prin intermediul instanțelor de judecată competente, a tuturor persoanelor acuzate, inclusiv a membrilor organelor de poliție de rang superior;

17.  deplânge revoltele izbucnite în august 2008 în Kashmirul aflat sub administrație indiană, declanșate de transferul de teren către o fundație hindusă; ia act cu îngrijorare de demonstrațiile violente în favoarea independenței și de numărul mare de protestatari musulmani omorâți de poliție în ultimele săptămâni; solicită autorităților indiene să ia toate măsurile necesare pentru a reduce amploarea violențelor, astfel încât în Kashmir să poată fi organizate cât mai repede posibil alegeri libere și corecte, într‑un mediu stabil;

18.  este profund îngrijorat de dezastrul provocat de inundațiile din nord-estul Indiei, care afectează în special statul Bihar, dar și statele învecinate Nepal și Bangladesh; deplânge faptul că dezastrul s-a soldat cu un număr mare de victime și că peste un milion de persoane au rămas fără locuință; salută acordarea de ajutoare de urgență de către UE; face apel la administrația indiană și la comunitatea internațională, inclusiv la UE, pentru a acorda mai multă asistență de urgență;

19.  salută eforturile depuse de guvernul indian și de societatea civilă în operațiunile de salvare și evacuare, de coordonare și distribuire a alimentelor și de gestionare a taberei de refugiați; evidențiază faptul că asigurarea adăposturilor și aprovizionarea cu apă trebuie să fie principalele priorități în vederea stabilizării situației în domeniul sănătății publice; susține consolidarea cooperării internaționale cu India în vederea sprijinirii punerii în aplicare urgente a măsurilor de adaptare la climat, deoarece dezastrele naturale sau cauzate de om, cum ar fi inundațiile, sunt tot mai frecvente, ceea ce impune accelerarea măsurilor de prevenire și reabilitare;

20.  salută, în privința respectării drepturilor omului, cooperarea Indiei cu Consiliul ONU pentru Drepturile Omului; de asemenea, felicită Comisia Indiană Națională pentru Drepturile Omului pentru munca sa independentă și riguroasă în domeniul discriminării religioase și în alte chestiuni; regretă faptul că India nu a ratificat încă convenția internațională împotriva torturii și a altor tratamente sau pedepse crude, inumane sau degradante sau protocolul opțional la acesta; recomandă Indiei să ratifice fără întârziere ambele instrumente; îndemnă guvernul indian să abolească imediat pedeapsa cu moartea prin impunerea unui moratoriu privind execuțiile; îndeamnă guvernul indian să semneze și să ratifice protocolul opțional la Convenția asupra eliminării tuturor formelor de discriminare față de femei; îndeamnă India să adere la Tribunalul Penal Internațional;

21.  salută dorința Consiliului Uniunii Europene de a lupta împotriva discriminării, în special a romilor, sperând că aceste intenții vor fi urmate de acțiuni, și îndeamnă guvernul Indiei să colaboreze și mai mult cu organizații importante din domeniul protecției drepturilor omului în vederea eliminării discriminării pe criterii de apartenență la o castă, inclusiv cu Comisia pentru eliminarea discriminării rasiale și cu raportorii speciali ai ONU însărcinați cu elaborarea principiilor și orientărilor privind eliminarea discriminării pe criterii de ocupație și ascendență;

22.  solicită întocmirea de către Comisie a unui raport referitor la acțiunile întreprinse alături de India în domeniul politicilor în materie de drepturile omului, avându-se în vedere ca dialogul UE‑India pe tema drepturilor omului să fie prezentat ca un model în domeniu; își exprimă surprinderea, în acest context, față de faptul că India nu este inclusă printre țările eligibile pentru finanțarea microproiectelor societății civile din Instrumentul European pentru Democrație și Drepturile Omului (EIDHR);

23.  reafirmă poziția pe care societatea civilă trebuie să și-o asume în cadrul dezbaterilor asupra unor chestiuni esențiale în negocierile bilaterale actuale; insistă, în acest context, asupra consolidării rolului Mesei rotunde a societății civile UE-India înființate în 2001 și solicită, în special, ca acesteia să îi fie acordate mijloacele necesare pentru a-și putea îndeplini în mod eficace misiunea de consultare a societății civile din UE și India; solicită să se țină cont într-o măsură mai mare de rezultatele acestor schimburi în cadrul procesului decizional al UE;

24.  ia act de aprobarea de către Grupul de Furnizori Nucleari (NSG) a acordului nuclear civil dintre SUA și India (și a promisiunii Indiei de a-și respecta angajamentele de neproliferare și de a menține un moratoriu voluntar asupra testării armelor atomice); se teme, cu toate acestea, că acest acord creează un precedent periculos, deoarece India, deși îl respectă, nu a semnat Tratatul de neproliferare nucleară (TNP); prin urmare, solicită Indiei să îl semneze și să îl ratifice; reamintește că India nu a ratificat Tratatul privind interzicerea totală a testelor nucleare și o încurajează insistent să facă acest lucru;

25.  invită Comisia, care are statut de observator în Grupul de Furnizori Nucleari, să informeze PE despre detaliile deciziei acestui grup, în special în ceea ce privește posibilele derogări acordate Indiei de la restricții privind anumite tehnologii nucleare în cazul în care India testează arme nucleare;

26.  consideră că UE și India ar trebui să ia o poziție comună mai proactivă împotriva schimbărilor climatice, în special în privința unor chestiuni precum transferul de tehnologie și cooperarea în domeniul energiei și a surselor regenerabile, și salută toate eforturile depuse de Guvernul indian în domeniul schimbărilor climatice; încurajează reuniunea la nivel înalt să adopte, în acest context, un program de lucru; încurajează toate măsurile concrete de reducere a emisiilor, de exemplu transferul de tehnologie în toate sectoarele energiilor regenerabile, în special a energiei eoliene și solare și a biomasei; observă că acest lucru presupune, de asemenea, flexibilitate în domeniul drepturilor de proprietate intelectuală;

27.  încurajează India, de asemenea, să se angajeze activ în negocieri multilaterale referitoare la Convenția-cadru a ONU privind schimbările climatice și să se angajeze pentru încheierea unui acord global eficace, echitabil, bazat pe principiul responsabilităților și capacităților comune, dar diferențiate, conform celor convenite în foaia de parcurs de la Bali;

28.  încurajează UE și India să mențină dinamica negocierilor legate de Agenda de dezvoltare de la Doha (DDA); subliniază că este esențial să fie relansate negocierile cât mai curând posibil, pentru a permite încheierea unui acord asupra modalităților până la sfârșitul anului, și că, în acest scop, cele două părți trebuie să tindă către o convergență cât mai mare a opiniilor privind aspectele‑cheie ale DDA;

29.  subliniază că securitatea alimentară a Indiei rămâne un motiv de preocupare; solicită Guvernului Indiei să atenueze discrepanța dintre cerere și ofertă accelerând ritmul producției interne de cereale alimentare și asigurând investiții publice și private, introducerea de noi tehnologii și diversificarea culturilor;

30.  salută progresul realizat de India în domeniul eradicării sărăciei (ODM 1); regretă, însă, lipsa progreselor în privința ODM în domeniul educației, al sănătății, al egalității de gen și al emancipării femeilor; își reafirmă îngrijorarea că mortalitatea infantilă și sănătatea maternă (ODM 4 și 5) sunt domeniile care înregistrează cele mai scăzute progrese și este puțin probabil ca aceste obiective să fie atinse până în 2015;invită Consiliul, Comisia și Guvernul Indiei să claseze în ordinea priorităților acțiunile în domeniul egalității de gen, a reducerii mortalității infantile și a ameliorării sănătății materne;

31.  invită UE și India să acorde mai multă atenție schimburilor interpersonale și consolidării dialogului cultural;

32.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, Trimisului Special al UE în Birmania, precum și Guvernului și Parlamentului indian.

(1) (COM(2004)430 final)

Ultima actualizare: 19 septembrie 2008Notă juridică