Процедура : 2008/2640(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B6-0534/2008

Внесени текстове :

B6-0534/2008

Разисквания :

PV 08/10/2008 - 17
CRE 08/10/2008 - 17

Гласувания :

PV 09/10/2008 - 7.8

Приети текстове :

P6_TA(2008)0470

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 102kWORD 47k
Вж. също предложението за обща резолюция RC-B6-0527/2008
3 октомври 2008 г.
PE413.326
 
B6‑0534/2008
внесено вследствие на декларации на Съвета и на Комисията
съгласно член 103, параграф 2 от правилника
от Konrad Szymański, Adam Bielan, Wojciech Roszkowski, Andrzej Tomasz Zapałowski, Ryszard Czarnecki, Inese Vaidere
от името на групата UEN
относно положението в Беларус след парламентарните избори, проведени на 28 септември 2008 г.

Резолюция на Европейския парламент относно положението в Беларус след парламентарните избори, проведени на 28 септември 2008 г. 
B6‑0534/2008

Европейският парламент,

–  като взе предвид доклада на мисията на ОССЕ за наблюдение на избори от 29 септември 2008 г. за предварителните констатации и заключения,

–  като взе предвид предходните си резолюции относно положението в Беларус,

–  като взе предвид декларацията на Комисията от 21 ноември 2006 г. относно готовността на Европейския съюз да поднови своите отношения с Беларус и нейния народ в рамките на Европейската политика на добросъседство (ЕПД),

–  като взе предвид своята награда „Сахаров“ за свобода на мисълта, която беше присъдена на Асоциацията на журналистите в Беларус през декември 2004 г. и на Александър Милинкевич през декември 2006 г.,

–  като взе предвид член 103, параграф 2 от своя правилник,

A.  като има предвид, че Парламентът е подчертавал, че режимът на Лукашенко е лишен от всякаква демократична легитимност и че остава последната диктатура в Европа и като има предвид, че многократно е осъждал опорочените президентски, парламентарни и местни избори в Беларус,,

Б. като има предвид, че изборите за парламент в Беларус се проведоха на 28 октомври 2008 г.,В. като има предвид, че мисията на ОССЕ за наблюдение на избори, изпратена за парламентарните избори в Беларус, стигна до заключението, че органите в Беларус не се успели да изпълнят ангажиментите в рамките на ОССЕ за провеждането на демократични избори,

Г.  като има предвид, че според доклада на ОССЕ, Избирателният кодекс на Беларус продължава да не изпълнява демократичните стандарти и, по-специално, той предоставя пълен контрол върху целия избирателен процес на правителството,

Д.  като има предвид, че според наблюдателите, настоящите избирателни процедури не осигуряват прозрачност и отчетност при преброяването на гласовете,

Е.  като има предвид, че наблюдателите информират, че избирателният процес е бил опорочен при преброяването като считат, че процедурите по преброяване на гласовете са били изопачени в 48% от наблюдаваните случаи, а наблюдателите не са имали цялостен поглед върху приключването на изборния ден и процеса на преброяване на гласовете в 41% от наблюдаваните избирателни секции,

Ж.  като има предвид, че кандидатите на опозицията нямаха равен достъп до медии и че не им беше позволено отпечатването на предизборни материали,

З.  като има предвид, че в много малко от избирателните комисии присъстваха наблюдатели от страна на кандидат или дадена партия и че често пъти бяха възпрепятствани да осъществяват цялостно наблюдение върху процеса на гласуване, а в някои случаи им беше отказан достъп до избирателните секции,

1.  подчертава, че парламентарните избори, проведени на 28 септември 2008 г., не отговарят на международните стандарти за демократични избори и следователно не могат да бъдат считани за свободни и честни;

2.  счита, че парламентът, избран в Беларус няма истински демократичен мандат да представлява народа на Беларус;

3.  отбелязва въпреки това, че настоящите избори бяха организирани с някои малки подобрения по отношение на демократичните стандарти;

4.  изразява солидарността си с всички беларуски граждани, които се борят за независим и демократичен Беларус, основан на принципите на правовата държава, като член на европейската общност на народите;

5.  изисква органите на Беларус да променят Избирателния кодекс, така че да съответства напълно на демократичните стандарти и, по-специално, да премахне процедурите за мобилно гласуване;

6.  отново заявява, че Европейският съюз изрази своята готовност да поднови отношенията си с Беларус и с нейния народ в рамките на Европейската политика на добросъседство (ЕПД) веднага щом правителството на Беларус демонстрира, че зачита демократичните ценности и основните права на беларуския народ;

7.  призовава Комисията, Съвета и правителствата на държавите-членки да продължат политиката си на изолиране на президента Лукашенко и членовете на неговия режим докато не бъдат предприети ясни стъпки, които да показват тяхната готовност да зачитат демократичните ценности и принципите на правовата държава;

8.  призовава Съвета, Комисията и международната общност като цяло да разширят своята подкрепа за гражданското общество в Беларус и, по-специално, да увеличат финансовата помощ за граждански инициативи, неправителствени организации и малките и средни предприятия, които не са свързани с правителството;

9.  призовава Съвета и Комисията да предоставят финансова подкрепа за независимия беларуски телевизионен канал „Белсат”;

10.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията, правителствата и парламентите на държавите-членки, правителството и парламента на Република Беларус и на Парламентарните асамблеи на ОССЕ и Съвета на Европа.

Последно осъвременяване: 6 октомври 2008 г.Правна информация