Postopek : 2008/2643(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : B6-0539/2008

Predložena besedila :

B6-0539/2008

Razprave :

PV 21/10/2008 - 13
CRE 21/10/2008 - 13

Glasovanja :

PV 22/10/2008 - 6.3
CRE 22/10/2008 - 6.3

Sprejeta besedila :

P6_TA(2008)0514

PREDLOG RESOLUCIJE
PDF 98kWORD 52k
Glej tudi predlog skupne resolucije RC-B6-0538/2008
15. oktober 2008
PE413.347
 
B6‑0539/2008
k vprašanjema za ustni odgovor B6‑0473/2008 in B6‑0474/2008
v skladu s členom 108(5) poslovnika,
ki ga predlagajo Pasqualina Napoletano, Raimon Obiols i Germà, Richard Howitt in Barbara Weiler
v imenu skupine PSE
o novem sporazumu o partnerstvu in sodelovanju med EU in Vietnamom ter človekovih pravicah

Resolucija Evropskega parlamenta    o novem sporazumu o partnerstvu in sodelovanju med EU in Vietnamom ter človekovih pravicah  
B6‑0539/2008

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju svojih prejšnjih resolucij o Vietnamu,

–  ob upoštevanju sporazuma o sodelovanju med Evropsko unijo in Socialistično republiko Vietnam iz leta 1995,

–  ob upoštevanju Mednarodnega pakta o državljanskih in političnih pravicah, ki ga je Vietnam ratificiral leta 1982,

–  ob upoštevanju pristopa Vietnama k Svetovni trgovinski organizaciji dne 11. januarja 2007,

–  ob upoštevanju člena 108(5) svojega poslovnika,

A.  ker bo drugi krog pogovorov o sporazumu o partnerstvu in sodelovanju med Evropsko unijo in Vietnamom potekal v Hanoju 20. in 21. oktobra 2008,

B.  ker je bila 25. avgusta 2008 v pododboru Evropskega Parlamenta za človekove pravice predstavitev o razmerah na področju človekovih pravic v Vietnamu, Laosu in Kambodži,

C.  ker je naslednje srečanje trojke EU in Vietnama v okviru dialoga o človekovih pravicah načrtovano za december 2008,

D.  ker člen 1 sporazuma o sodelovanju med Evropsko unijo in Socialistično republiko Vietnam, ki je trenutno v veljavi, določa, da je spoštovanje človekovih pravic in demokratičnih načel osnova za sodelovanje med pogodbenicami in za določila tega sporazuma ter bistvena sestavina sporazuma,

E.  ker je svoboda zbiranja še vedno zelo omejena in ker je septembra 2008 vietnamska vlada začela izvajati najstrožje represivne ukrepe v zadnjih desetletjih proti miroljubnim katoliškim protestnikom,

F.  ker je svoboda tiska še naprej strogo omejena: leta 2008 je bilo prijetih ali kaznovanih več vietnamskih novinarjev zaradi poročanja o korupciji med uradniki, policija pa je prijela in pretepla novinarja agencije Associated Press zaradi prispevka o miroljubnem shodu vietnamskih katolikov v Hanoju,

G.  ker so etnične manjšine na visokih planotah severnih in osrednjih predelov še vedno izpostavljene diskriminaciji, odvzemu zemlje in kršitvam verskih in kulturnih svoboščin; ker neodvisne nevladne organizacije niti tuji novinarji nimajo neoviranega dostopa do planot v osrednjem delu države, da bi ocenili resnične razmere pripadnikov gorskega plemena Montagnardov, zlasti tistih, ki so bili v domovino prisilno vrnjeni iz Kambodže; ker je bilo od leta 2001 več kot 300 pripadnikov plemena Montagnardov obsojenih na zaporno kazen zaradi miroljubnih političnih ali verskih dejavnosti,

H.  ker je bil 79-letni Thich Quang Do, patriarh Združene budistične cerkve Vietnama in dobitnik Raftove nagrade za zagovornike človekovih pravic za leto 2006, od leta 1982 kljub nenehnim ponavljajočim pozivom mednarodne skupnosti že večkrat zaprt in je dejansko še vedno v hišnem priporu,

I.  ker vietnamska vlada še vedno ni priznala Združene budistične cerkve Vietnama, nekoč največje organizacije budistov v južnem in osrednjem Vietnamu,

J.  ker Vietnam izvaja zakonodajo, ki omejuje svobodo dostopa do spleta, s filtriranjem in nadzorom vsebin, in so bili številni „spletni disidenti“ prijeti zaradi uporabe spleta za širitev svojih stališč o človekovih pravicah in demokraciji ali sodelovanja pri razpravah o demokraciji na spletu; ker je bil 10. septembra 2008 internetni pisec in borec za demokracijo Nguyen Hoang Hai, poznan pod psevdonimom Dieu Cay, obsojen na zaporno kazen,

K.  ker so pripadniki kmerske etnične manjšine Krom v južnem Vietnamu izpostavljeni verskemu preganjanju in odvzemu zemlje; ker so oblasti od duhovniškega poklica odstavile približno 20 budističnih menihov te manjšine zaradi sodelovanja pri mirnih protestih za večjo versko svobodo februarja 2007 in jih pet obsodile na zaporno kazen; ker so vietnamske oblasti menihu kmerske manjšine Krom Timu Sakhornu odredile hišni pripor, potem ko je bil maja 2008 izpuščen iz zapora; ker oblasti pretirano uporabljajo silo proti kmetom kmerske etnične manjšine Krom, ki vlagajo peticije za rešitev sporov zaradi zemlje;

1.  poudarja, da mora dialog o človekovih pravicah med Evropsko unijo in Vietnamom voditi do znatnega izboljšanja razmer v Vietnamu; poziva Svet in Komisijo, naj ponovno ocenita politiko sodelovanja z Vietnamom, pri čemer naj upoštevata člen 1 sporazuma o sodelovanju iz leta 1995, ki določa, da sodelovanje temelji na spoštovanju demokratičnih načel in temeljnih pravic;

2.  poziva Evropsko komisijo, naj oblikuje jasna merila za oceno najnovejših razvojnih projektov v Vietnamu, da se zagotovi skladnost s klavzulo o demokraciji;

3.  poziva Evropsko komisijo in Svet, naj v okviru še vedno trajajočih pogajanj za nov sporazum o partnerstvu in sodelovanju, ki bo vključeval jasno klavzulo o demokraciji, vietnamsko stran pozoveta, naj pred končno sklenitvijo sporazuma preneha s še vedno trajajočimi sistematičnimi kršitvami demokracije in človekovih pravic, od vietnamske vlade pa zahtevata, naj zlasti

   dejavno sodeluje z mehanizmi ZN za človekove pravice, tako da povabi posebnega poročevalca za versko nestrpnost, ki je Vietnam zadnjič obiskal leta 1998, in delovno skupino za samovoljna pridržanja, ki je Vietnam zadnjič obiskala leta 1994, naj obiščeta Vietnam in omogoči uradnikom ZN in posebnim poročevalcem neomejen dostop do vseh regij, vključno z visokimi planotami osrednjih in severnih predelov, kjer bodo lahko opravljali zaupne razgovore s političnimi in verskimi zaporniki in priprtimi osebami, pa tudi z montagnardskimi prosilci za azil, ki so bili iz Kambodže vrnjeni v Vietnam;
   nemudoma izpusti vse, ki so bili zaprti ali priprti zaradi mirnega izražanja političnega ali verskega prepričanja, vključno z več kot 300 montagnardskimi kristjani, pa tudi budističnimi menihi kmerske manjšine Krom, borci za demokracijo, vlagatelji peticij za pravice glede zemlje, spletnimi disidenti, voditelji sindikatov, katoliškimi župljani in pripadniki budizma Hoa Hao ter vere Cao Dai;
   nemudoma odpravijo hišni pripor za patriarha Združene budistične cerkve Vietnama Thich Quang Doja in meniha kmerske manjšine Krom Tima Sakhorna, ki je bil maja 2008 izpuščen iz zapora v Vietnamu, vendar ostaja v hišnem priporu;
   omogoči neodvisnim verskim organizacijam, da svobodno in brez vmešavanja vlade izvajajo verske dejavnosti ter da se lahko neodvisno registrirajo pri vladi, če se bodo tako odločile; vrne cerkveno lastnino in pagode, ki jih je bila odvzela vietnamska vlada, ter ponovno vzpostavi pravni status Združene budistične cerkve Vietnama;
   razveljavi določbe v vietnamskem pravu, ki kaznujejo različnost mnenja in nekatere verske dejavnosti na podlagi nenatančno opredeljenih zločinov proti nacionalni varnosti, ter s tem zagotovi, da teh zakonov ne bo mogoče uporabiti zoper posameznike, ki uresničujejo svoje osnovne pravice do svobode izražanja, zbiranja, združevanja in verskega prepričanja;
   preneha izvajati cenzuro in nadzor nad domačimi mediji, vključno s spletom in elektronskimi komunikacijami, ter dovoli izdajanje neodvisnih časopisov in revij, ki jih upravljajo zasebniki;

4.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, vladam držav članic ASEAN, generalnemu sekretarju Združenih narodov, visokemu komisarju Združenih narodov za človekove pravice ter vladi in parlamentu Vietnama.

Zadnja posodobitev: 17. oktober 2008Pravno obvestilo