Процедура : 2008/2673(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B6-0595/2008

Внесени текстове :

B6-0595/2008

Разисквания :

PV 19/11/2008 - 3
CRE 19/11/2008 - 3

Гласувания :

PV 20/11/2008 - 6.11
CRE 20/11/2008 - 6.11

Приети текстове :

P6_TA(2008)0563

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 122kWORD 64k
Вж. също предложението за обща резолюция RC-B6-0590/2008
17 ноември 2008 г.
PE416.051
 
B6‑0595/2008
внесено вследствие на декларации на Съвета и на Комисията
съгласно член 103, параграф 2 от правилника
от Pasqualina Napoletano, Alain Hutchinson, Ana Maria Gomes
от името на групата PSE
относно действията на ЕС в отговор на влошаващото се положение в източната част на Демократична република Конго

Резолюция на Европейския парламент за действията на ЕС в отговор на влошаващото се положение в източната част на Демократична република Конго 
B6‑0595/2008

Европейският парламент,

–  като взе предвид заключенията на Съвета на Европейския съюз относно положението в Демократична република Конго (ДРК) от 11 ноември 2008 г,

–  като взе предвид своята резолюция от 23 октомври 2008 г. относно Демократична република Конго: сблъсъци в източните гранични райони на ДРК,

–  като взе предвид своята резолюция от 21 февруари 2008 г. относно Северно Киву,

–  като взе предвид своята резолюция от 17 януари 2008 г. относно положението в Демократична република Конго и изнасилването като военно престъпление и предишните си резолюции относно нарушаването на правата на човека в ДРК,

–  като взе предвид своята резолюция от 15 ноември 2007 г. относно действията на Европейския съюз в отговор на ситуации на нестабилност в развиващите се страни,

–  като взе предвид резолюцията на Съвместната парламентарна асамблея АКТБ-ЕС от 22 ноември 2007 г. относно положението в Демократична република Конго, и по-специално в източната част на страната, и отражението върху региона,

–  като взе предвид доклада относно мисията на комисията по развитие в Северно Киву през 2008 г.,

–  като взе предвид член 103, параграф 2 от своя правилник,

А.  като има предвид, че генерал Laurent Nkunda, лидер на бунтовниците от Националния конгрес за народна защита (CNDP), заяви, че ще подкрепи мирен процес с правителството на Демократична република Конго, след преговорите със специалния пратеник на генералния секретар на ООН и бивш президент на Република Нигерия Olusegun Obasanjo,

Б.   като има предвид, че понастоящем се полагат засилени дипломатически усилия на международно равнище с участието на регионални и европейски посредници, с цел да се предотврати прерастването на бойните действия в Северно Киву в повторение на войната, която обхвана цяло Конго през 1998-2003 г. и в която участваха шест съседни държави; като има предвид, че регионалната среща на високо равнище, посветена на кризата в източната част на ДРК, се проведе на 7 ноември в Найроби,

В.   като има предвид, че от началото на конфликта милиони хора са убити и разселени; като има предвид, че според оценките 250 000 души са били разселени от възобновяването на бойните действия в ДРК от генерал Laurent Nkunda през август, което предизвика хуманитарна катастрофа в източната част на Конго;

Г.  като има предвид, че въпреки мандата си съгласно глава VІІ от Устава на ООН, който й дава право да използва всички необходими средства, за да предотврати всеки опит за прибягване до сила и да защити цивилното население, Мисията на Организацията на обединените нации в Демократична република Конго (MONUC):

-  показа, че не е способна да защити цивилното население след неотдавнашното възобновяване на бойните действия в източната част на ДРК и да разоръжи и репатрира бойците хуту от Руанда, които се намират на територията на Конго,

-  систематично изчаква „зелената светлина” от Индия и Пакистан за изпращането на индийски и пакистански войници в битка, противно на предвиденото в мандата, въз основа на който е разположена там,

-  не се намеси, за да прекрати масовото убийство на над 200 души на 5 ноември 2008 г. в Киванджа, въпреки че там се намира една от военните й бази,

Д.  като има предвид, че от общо 17 000 войници на MONUC едва 6 000 са разположени в Гома,

Е.  като има предвид, че държавите-членки на Съвета за сигурност на ООН, сред които фигурират Белгия, Франция, Италия и Обединеното кралство, винаги са отказвали да предоставят на MONUC допълнителни средства за изпълнението на мисията й,

Ж.  като има предвид, че вследствие на инициативата на Луи Мишел, член на Европейската комисия, в Найроби се проведе регионална среща на високо равнище, по време на която президентът на Конго Joseph Kabila и президентът на Руанда Paul Kagame се споразумяха незабавно да започнат да прилагат всички постигнати в миналото споразумения, за да се гарантира мир и трайна политическа стабилност,

З.  като има предвид, че въпреки това срещата не беше последвана от незабавно прекратяване на огъня в източната част на ДРК и ожесточените сражения между страните в конфликта продължиха, което засегна тежко цивилното население;

И.  като има предвид, че MONUC ясно установи, че бойците на Laurent Nkunda получават подкрепа от Руанда, както и че генералният секретар на ООН Бан Ки Мун призова африканските лидери да поемат своята „историческа отговорност в този критичен момент за региона, Африка и света”,

Й.  като има предвид, че положението в бежанските лагери се влошава ежедневно поради масивния наплив на десетки хиляди души, които се опитват да избягат от насилието, както и че Върховния комисар на ООН за бежанците (ВКБООН) изрази опасения за възможно милитаризиране на бежанските лагери,

К.  като има предвид, че анголските войници пристигнаха в Северно Киву, за да окажат помощ на правителствените войски, по искане на конгоанските органи в рамките на споразуменията за отбрана на Южноафриканската общност за развитие,

Л.  като има предвид, че набирането на деца войници в източната част на ДРК се е увеличило значително след ескалирането на конфликта,

М.  като има предвид, че конгоанските войски и бойците на Демократичните сили за освобождение на Руанда (FDLR) изглежда участват в експлоатацията и продажбата на минерали в източната част на ДРК,

Н.  като има предвид, че планът за прекратяване на кризата в източната част на Република Конго беше изготвен от членове на конгоанския парламент, които призовават за обща мобилизация в подкрепа на военния, политическия и дипломатическия диалог между участващите в конфликта страни,

О.  като има предвид, че министрите на външните работи на Франция и Обединеното кралство Bernard Kouchner и David Milliband препоръчаха укрепване на MONUC вместо изпращане на европейски сили в Северно Киву, но същевременно заявиха, че изпращането на европейски сили не е изключено в случай на необходимост,

1.  изразява крайната си загриженост относно засилването на сблъсъците в Северно Киву и последиците за населението в източната част на ДРК и региона като цяло, особено хуманитарните последици в резултат на последната офанзива на CNDP, при която бяха разселени множество хора в Северно Киву,

2.   приветства решенията, взети от Комисията и държавите-членки, за увеличаване на хуманитарната помощ за цивилното население, засегнато от тази криза; призовава всички участващи страни да гарантират безусловен достъп до тези лица;

3.   категорично осъжда продължаващите масови нарушения на правата на човека в източната част на ДРК, особено многобройните случаи на сексуално насилие и набирането и използването на деца войници от въоръжените групи;

4.   отново изразява твърдото си убеждение, че процесите от Гома и Найроби все още представляват подходящата рамка за стабилизиране на положението в източната част на ДРК в дългосрочен план;

5.   изразява предпазливо надежда вследствие на изявлението на Laurent Nkunda в подкрепа на мирния процес в източната част на ДРК след преговорите със специалния пратеник на генералния секретар на ООН и бивш президент на Република Нигерия Olusegun Obasanjo; в тази връзка призовава CNDP отново да се включи незабавно в мирния процес от Гома; отново потвърждава подкрепата си за конгоанските органи в търсенето на политическо решение на кризата; приветства плана, представен от членовете на конгоанския парламент, който призовава за обща мобилизация в подкрепа на военния, политическия и дипломатическия диалог;

6.   подчертава необходимостта от допълнителни усилия за прекратяване на дейността на чужди въоръжени групи и по-специално на FDLR, в източната част на ДРК; призовава правителствата на ДРК и на други страни в региона да предприемат необходимите стъпки за тази цел; призовава страните в региона да зачитат суверенитета на ДРК;

7.   изтъква, че незаконната експлоатация на природни ресурси в източната част на ДРК представлява източник на финансиране за бунтовническите групи и следователно на нестабилност в региона; отново изтъква значението на борбата с подобна незаконна експлоатация; в тази връзка призовава конгоанските органи, в сътрудничество с MONUC, да затворят икономическите бази на бунтовническите групи, като предотвратят достъпа им до доставките на минерали (особено калай, колтан и злато) и търговските мрежи;

8.   призовава Комисията и държавите-членки да гарантират, че европейските предприятия не търгуват с, обработват или внасят продукти, произхождащи от минерали, добити по начин, който облагодетелства въоръжените групи в ДРК, както и да държат отговорни всички предприятия, които продължават да следват подобни практики;

9.   призовава Комисията и Съвета да положат всички усилия за намирането на политическо решение, което е единственият начин за прекратяване на конфликтите в ДРК; в тази връзка приветства инициативата, предприета от члена на Комисията Мишел, за организирането на среща на президента на ДРК и президента на Република Руанда в Найроби; призовава Комисията да поеме ангажимент пред органите на ДРК с оглед на прилагането на споразумението за връщането на бойците на FDLR в Руанда; настоятелно призовава органите на ДРК и Република Руанда да засилят сътрудничеството помежду си, за да изпълнят поетите в Найроби ангажименти, както и да дадат приоритет на диалога и консултациите, с цел да спомогнат за установяването на траен мир в източната част на ДРК и на стабилност в региона;

10.  призовава Съвета и Комисията да продължават да допринасят за дипломатическите усилия, които са от съществено значение за консолидирането на примирието и за успокояването на напрежението в дългосрочен план, по-конкретно в рамките на международното посредничество;

11.  отново изказва своята подкрепа за MONUC в тези трудни обстоятелства и настоятелно призовава да бъдат положени всички усилия, за да може тя да изпълнява пълноценно ролята си; в тази връзка припомня необходимостта от незабавно укрепване на MONUC и призовава Комисията, Съвета и по-конкретно Белгия, Франция, Италия и Обединеното кралство да играят водеща роля, за да гарантират, че Съветът за сигурност на ООН ще подкрепи това укрепване чрез увеличаване на оперативния капацитет на MONUC с необходимото оборудване и човешки ресурси;

12.  призовава Комисията и Съвета да отправят настоятелен призив към Съвета за сигурност на ООН да осигури на MONUC мандата и средствата за разрешаване на проблема с експлоатацията на минерали от въоръжените групи, включително чрез наблюдение и контрол на ключови гранични постове, писти, избрани добивни райони и маршрутите за доставка;

13.  призовава Съвета да вземе решение за изпращане на европейски войски в източната част на ДРК въз основа на положението на място и способността на ЕС да го подобри; в случай че Съветът реши да разположи военна мисия на ЕПСО, призовава за мандат, който е насочен към защитата на цивилното население и който подкрепя и спомага за спазването на новите мирни споразумения, които биха могли да бъдат сключени;

14.  призовава Съвета и Комисията да изготвят, заедно с правителството на ДРК, ООН и други основни донори, нов план за широкoмащабно разоръжаване, демобилизация и реинтеграция в ДРК, основан на концепцията на ЕС за подкрепа на разоръжаването, демобилизацията и реинтеграцията, както и амбициозна стратегия за реформа на сектора на сигурността за страната, основана на политическата рамка на ЕС за реформи в сектора на сигурността, като и двете ще получат достатъчно финансиране от Общността и ОВППС;

15.  призовава правителството на ДРК да направи всичко възможно, за да определи отговорните лица за военните престъпления, извършени в Киванджа, и да ги предаде на правосъдието;

16.  приветства участието на държавите от региона в търсенето на решение на кризата; отбелязва с интерес назначаването на екип от посредници с участието на бившия президент на Република Нигерия Olusegun Obasanjo и на бившия президент на Обединена република Танзания Benjamin Mkapa; призовава Съвета да си сътрудничи с Международната конференция относно региона на Големите езера и Африканския съюз с цел стабилизиране на положението в източната част на ДРК;

17.  призовава Съвета да си сътрудничи с международни и регионални посредници, за да може икономическите програми на участниците в конфликта да бъдат ясно разгледани в контекста на настоящите усилия за посредничество;

18.  призовава Съвета и Комисията да следят отблизо хуманитарната обстановка и сигурността в източната част на ДРК,

19.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията, държавите-членки, генералния секретар на Африканския съюз и правителствата на ДРК и Южноафриканската общност за развитие.

Последно осъвременяване: 18 ноември 2008 г.Правна информация