Eljárás : 2009/2502(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : B6-0027/2009

Előterjesztett szövegek :

B6-0027/2009

Viták :

PV 14/01/2009 - 14
CRE 14/01/2009 - 14

Szavazatok :

PV 15/01/2009 - 6.6
CRE 15/01/2009 - 6.6

Elfogadott szövegek :

P6_TA(2009)0028

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY
PDF 100kWORD 51k
Lásd még közös határozatra irányuló javaslatot RC-B6-0022/2009
2009. január 7.
PE416.150
 
B6‑0027/2009
a Tanács és a Bizottság nyilatkozatait követően
az eljárási szabályzat 103. cikkének (2) bekezdése alapján
előterjesztette: Daniel Cohn-Bendit, Gisela Kallenbach, Angelika Beer, Raül Romeva i Rueda, Cem Özdemir, Sepp Kusstatscher és Joost Lagendijk
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
július 11-nek az 1995. július 11-i szrebrenicai népirtás áldozataira való európai megemlékezés napjává nyilvánításáról

az Európai Parlament állásfoglalása július 11-nek az 1995. július 11-i szrebrenicai népirtás áldozataira való európai megemlékezés napjává nyilvánításáról 
B6‑0027/2009

Az Európai Parlament,

–  tekintettel „A Balkán jövője: 10 évvel Szrebrenica után” című, 2005. július 7-i állásfoglalására,

–  tekintettel az Európai Unió és Bosznia-Hercegovina közötti, 2008. június 16-án aláírt stabilizációs és társulási megállapodásra, valamint a szaloniki uniós csúcstalálkozón 2003-ban a Nyugat-Balkán összes országának nyújtott, uniós csatlakozásra vonatkozó távlati lehetőségre,

–  tekintettel eljárási szabályzata 103. cikkének (2) bekezdésére,

A.   mivel 1995 júliusában a boszniai Szrebrenica, amely akkoriban elszigetelt enkláve volt, és amelyet az ENSZ Biztonsági Tanácsának 1993. április 16-i határozata védett övezetté nyilvánított, a Ratko Mladić tábornok vezette szerb milíciák kezébe került, amelyeket a boszniai Szerb Köztársaság akkori elnöke, Radovan Karadžić irányított,

B.   mivel július 13-án, 14-én, 15-én, 16-án, 17-én és 18-án több mint 8000 férfit mészároltak le, valamint mintegy 25 000 nőt gyermeket és idős embert deportáltak erőszakkal,

C.   mivel ez a tragédia, amelyet a Hágai Nemzetközi Törvényszék (ICTY) népirtásnak nyilvánított, az ENSZ által biztonságos menedékhelynek kikiáltott helyen történt meg, és ezért a nemzetközi közösség konfliktusba való beavatkozásra és a polgári lakosság védelmére vonatkozó tehetetlenségének szimbóluma,

D.   tekintettel a Genfi Egyezmény többszörös megsértésére, amelyet a boszniai szerb csapatok a szrebrenicai polgári lakosság ellen követtek el, beleértve a nők, gyermekek és idős emberek ezreinek deportálását és sok nő megerőszakolását,

E.   mivel a tömeg- és egyéni sírok feltárására és kihantolására, valamint az áldozatok holttesteinek azonosítására tett hatalmas erőfeszítések ellenére az eddig végzett keresések nem rekonstruálják teljesen a Szrebrenicában és Szrebrenica körül bekövetkezett eseményeket,

F.   mivel nem lehet valódi béke igazságszolgáltatás nélkül, és mivel az ICTY-vel folytatott korlátlan együttműködés a nyugat-balkáni országok európai uniós integrációs folyamatának további folytatása tekintetében továbbra is alapvető követelmény,

G.   mivel Radislav Krstić, a boszniai szerb hadsereg tábornoka az első olyan ember, akit az ICTY bűnösnek talált a szrebrenicai népirtásban való bűnrészesség miatt, de a legfőbb vádlott, Ratko Mladić a tragikus események után tizenkét évvel még mindig szabadlábon van,

H.   mivel az EU döntéshozatali mechanizmusainak hiányosságai és a valódi közös kül- és biztonságpolitika hiánya is negatív szerepet játszott az események alakulásában,

I.   mivel a nemzetközi szervezetek tehetetlensége és alkalmatlansága végzetesnek bizonyult Szrebrenica lakosai számára, és rámutatott arra, hogy sürgősen szükség van a nemzetközi békefenntartó és béketeremtő műveletek jobb előkészítésére és koordinálására, valamint különösen arra, hogy szükség van a hírszerzésből származó információk megosztására, amelynek hiánya tehető egyértelműen felelőssé azért, hogy a holland kontingens nem tudta megvédeni az enklávét,

J.   mivel egész Európában fokozni kell e tragikus események ismertségét, és el kell érni a nyugat-balkáni feladatkörök közvélemény általi elismerését a kölcsönös bizalom újjáépítése, és a régió országai közötti tartós párbeszéd helyreállítása érdekében,

1.   úgy véli, hogy az 1995-ben történ szrebrenicai mészárlás állandó nyílt seb Európa történelmében, amelyre megfelelően meg kell emlékezni megismétlődésének elkerülése érdekében;

2.   kegyeletteljes tisztelettel megemlékezik az atrocitások áldozatairól; részvétéről és együttérzéséről biztosítja az áldozatok családjait, amelyek közül sokan még mindig nem tudják biztosan mi lett apjuk, fiúk, férjük vagy fivéreik sorsa; tudomásul veszi, hogy e nem szűnő fájdalmat csak erősíti, hogy e tettek felelőseit még mindig nem állították bíróság elé;

3.   felhívja a Tanácsot és a Bizottságot, hogy megfelelően emlékezzenek meg a Szrebrenicában és Potocáriban elkövetett népirtás évfordulójáról azáltal, hogy támogatják július 11-nek a szrebrenicai népirtás áldozataira való megemlékezés napjaként történő elismerését az egész EU-ban és a Nyugat-Balkán összes országában;

4.   teljes mértékben támogatja az ICTY értékes és nehéz munkáját, hangsúlyozza, hogy a Szrebrenicában és Szrebrenica körül elkövetett mészárlások felelőseinek bíróság elé állítása a régió békéje és stabilitása felé tett fontos lépés, és ismételten hangsúlyozza, hogy a régió összes országa számára az ICTY-vel való teljes mértékű együttműködés az előfeltételét képezi annak, hogy szorosabb kapcsolatba kerüljenek az EU-val, és hogy megkezdjék a csatlakozási folyamatot;

5.  hangsúlyozza a nyugat-balkáni béke és stabilitás biztosításának fontosságát, és azt, hogy valódi megbékélési folyamatot kell elindítani az európai integrációs folyamat részeként; sürgeti az összes országot, hogy tegyenek további erőfeszítéseket a gondokkal terhes és viharos múlttal való megbékélés érdekében;

6.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, a tagállamok kormányainak, Bosznia-Hercegovina kormányának, parlamentjének és entitásainak, valamint a nyugat-balkáni országok kormányainak és parlamentjeinek.

Utolsó frissítés: 2009. január 9.Jogi nyilatkozat