Διαδικασία : 2009/2550(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B6-0138/2009

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B6-0138/2009

Συζήτηση :

PV 12/03/2009 - 6
CRE 12/03/2009 - 6

Ψηφοφορία :

PV 12/03/2009 - 7.18
CRE 12/03/2009 - 7.18

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2009)0142

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 98kWORD 49k
Βλ. επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B6-0135/2009
10 Μαρτίου 2009
PE420.399
 
B6‑0138/2009
εν συνεχεία της ερώτησης για προφορική απάντηση B6‑0012/2009
σύμφωνα με το άρθρο 108, παράγραφος 5, του Κανονισμού
των βουλευτών: Marco Cappato, Marco Pannella, Janusz Onyszkiewicz, Jules Maaten, Μάριου Ματσάκη και Olle Schmidt
εξ ονόματος της Ομάδας ALDE
σχετικά με την εξέγερση στο Θιβέτ και τις διαπραγματεύσεις μεταξύ της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας και των απεσταλμένων της Αυτού Αγιότητας του Δαλάι Λάμα

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την εξέγερση στο Θιβέτ και τις διαπραγματεύσεις μεταξύ της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας και των απεσταλμένων της Αυτού Αγιότητας του Δαλάι Λάμα 
B6‑0138/2009

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με την Κίνα και το Θιβέτ και ιδίως τα ψηφίσματα της 10ης Απριλίου και 10ης Ιουλίου 2009,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση που πραγματοποίησε ο Δαλάι Λάμα προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 4 Δεκεμβρίου 2008,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 108, παράγραφος 5, του Κανονισμού του,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τον Μάρτιο του 2009 συμπληρώνονται 50 χρόνια από την φυγή του Δαλάι Λάμα από το Θιβέτ και την έναρξη της εξορίας του στην Ινδία,

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οκτώ γύροι διαλόγου μεταξύ των απεσταλμένων του Δαλάι Λάμα και των εκπροσώπων της κινεζικής κυβέρνησης δεν έχουν δώσει καρπούς και ότι δεν προβλέπονται περαιτέρω συνομιλίες,

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Μνημόνιο για μια Γνήσια Αυτονομία για το Λαό του Θιβέτ, το οποίο συντάχθηκε ύστερα από αίτημα της κινεζικής κυβέρνησης και παρουσιάστηκε από απεσταλμένους του Δαλάι Λάμα κατά τον όγδοο γύρο των συνομιλιών το Νοέμβριο του 2008 στο Πεκίνο σέβεται τις αρχές επί των οποίων βασίζεται το κινεζικό σύνταγμα και η εδαφική ακεραιότητα της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, αλλά απορρίφθηκε από την κινεζική κυβέρνηση ως απόπειρα "ημιανεξαρτησίας" και "συγκαλυμμένης ανεξαρτησίας",

Δ.  εκτιμώντας ότι η κατάσταση στο Θιβέτ κάθε άλλο παρά ομαλή είναι, ενώ εξακολουθεί να μην επιτρέπεται η πρόσβαση στα διεθνή μέσα ενημέρωσης και στους διεθνείς οργανισμούς παρακολούθησης και να επιβάλλονται αυστηροί περιορισμοί στη ροή των πληροφοριών,

1.  ζητεί επιμόνως από τις κινεζικές αρχές να προσφέρουν ανεμπόδιστη πρόσβαση στο Θιβέτ στους εμπειρογνώμονες ανθρωπίνων δικαιωμάτων του ΟΗΕ και σε άλλους ανεξάρτητους παρατηρητές, προκειμένου αυτοί να διερευνήσουν την εκεί κατάσταση·

2.  καλεί την κυβέρνηση της Κίνας να απελευθερώσει αμέσως και χωρίς όρους όλους όσοι κρατούνται αποκλειστικά επειδή επιδόθηκαν σε ειρηνική διαμαρτυρία και να παράσχουν εξηγήσεις για όλους όσοι βρήκαν το θάνατο ή αγνοούνται και όλους όσοι κρατούνται, συμπεριλαμβανομένων ονομάτων, τόπου κράτησης και κατηγοριών εναντίον τους·

3.  καλεί τις κινεζικές αρχές να επιτρέψουν την ανεμπόδιστη πρόσβαση των ξένων μέσων ενημέρωσης στο Θιβέτ, συμπεριλαμβανομένων των θιβετιανών περιοχών εκτός της Αυτόνομης Περιφέρειας του Θιβέτ και να τερματίσουν το καθεστώς των ειδικών αδειών που απαιτούνται για την πρόσβαση στην Αυτόνομη Περιφέρεια του Θιβέτ·

4.  καλεί το Συμβούλιο να συγκροτήσει "Επιτροπή Αλήθειας" η οποία θα εξακριβώσει τι ακριβώς συνέβη κατά τις διαπραγματεύσεις μεταξύ της Λαϊκής Δημοκρατίας και των απεσταλμένων της Αυτού Αγιότητας του Δαλάι Λάμα·

5.  ζητεί επιμόνως από την κινεζική κυβέρνηση να επαναρχίσει τις συνομιλίες με τους εκπροσώπους του Δαλάι Λάμα και να θεωρήσει το Μνημόνιο για μια Γνήσια Αυτονομία για το Λαό του Θιβέτ του Νοεμβρίου 2008 ως βάση για ουσιαστική συζήτηση στην κατεύθυνση εποικοδομητικών και ουσιαστικών αλλαγών στο Θιβέτ, με τήρηση των αρχών που εκτίθενται στο Σύνταγμα και τη νομοθεσία της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας·

6.  καταδικάζει σθεναρά την πρόσφατη καταστολή που άσκησαν οι κινεζικές δυνάμεις ασφαλείας εναντίον θιβετιανών διαδηλωτών·

7.  καταδικάζει έντονα κάθε πράξη βίας που συνέβη στους δρόμους της Λάσα και στο Θιβέτ και εκφράζει τα ειλικρινή συλλυπητήρια του στις οικογένειες των θυμάτων·

8.  καλεί την Προεδρία του Συμβουλίου να εγκρίνει Δήλωση με την ευκαιρία της 50ής επετείου της εξορίας του Δαλάι Λάμα στην Ινδία, με την οποία να ζητείται από την κινεζική κυβέρνηση η έναρξη ουσιαστικών και προσανατολισμένων στα αποτελέσματα διαπραγματεύσεων, χωρίς προαπαιτούμενα, με τον Δαλάι Λάμα και τους απεσταλμένους του, και να συμπεριλάβει αναφορά στο Μνημόνιο για μια Γνήσια Αυτονομία για το Λαό του Θιβέτ·

9.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, τις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών, τον Πρόεδρο, την κυβέρνηση και το κοινοβούλιο της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας και στην Αυτού Αγιότητα τον Δαλάι Λάμα.

Τελευταία ενημέρωση: 10 Μαρτίου 2009Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου