Procedūra : 2009/2663(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : B7-0051/2009

Pateikti tekstai :

B7-0051/2009

Debatai :

PV 17/09/2009 - 2
CRE 17/09/2009 - 2

Balsavimas :

PV 17/09/2009 - 4.7

Priimti tekstai :

P7_TA(2009)0020

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PDF 107kWORD 64k
Taip pat žr. bendrą pasiūlymą dėl rezoliucijos RC-B7-0047/2009
14.9.2009
PE428.655v01-00
 
B7-0051/2009

Pateiktas uždavus klausimą, į kurį atsakoma žodžiu B7‑0208/2009

pagal Darbo tvarkos taisyklių 115 straipsnio 5 dalį


dėl krizės pieno sektoriuje


Giancarlo Scottà, Mario Borghezio ir Rolandas Paksas EFD frakcijos vardu

Europos Parlamento rezoliucija dėl krizės pieno sektoriuje  
B7‑0051/2009

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į pasiūlymą dėl Tarybos reglamento, kuriuo nukrypstama nuo Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 (Bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamento) dėl sviestui ir nugriebto pieno milteliams 2009 m. ir 2010 m. taikomos intervencijos laikotarpių,

–   atsižvelgdamas į De Castro pranešimą dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento, nukrypstančio nuo Reglamento (EB) Nr. 1234/2007, pristatyto rugsėjo 14 d., plenarinio posėdžio metu (A7‑0005/2009),

–   atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą Tarybai dėl padėties pieno rinkoje 2009 m., kuriuo siekiama sustiprinti ūkininkų organizacijas, siekiant pagerinti produktų pasiūlos valdymą,

–   atsižvelgdamas į 2009 m. rugsėjo 7 d. Žemės ūkio tarybos posėdžio rezultatus,

–   atsižvelgdamas į 2009 m. rugsėjo 2 d. Komisijai pateiktą klausimą dėl krizės pieno sektoriuje (O-0085/2009 – B7-0208/2009),

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 115 straipsnio 5 dalį ir 110 straipsnio 2 dalį,

A. kadangi per praėjusius metus pieno kainos smarkiai nukrito dėl rimtos finansinės krizės, kuri sukrėtė pasaulio ekonomiką, sumažindama pieno produktų gamintojų pajamas ir žemės ūkio gamybai sukeldama didelių sunkumų,

B.  kadangi sviesto ir nugriebto pieno miltelių sektoriui siūlomų intervencinių priemonių nepakanka, kad būtų patenkinti visi pieno gamybos, į kurią įeina ir brandintų sūrių gamyba, poreikiai,

C. kadangi krizė sukrėtusi sviesto ir lieso pieno miltelių gamybos sektorius taip pat palietė ir ilgo brandinimo sūrių gamybą bei pardavimą, ir kad šiai gamybai reikalingi ilgi terminai, tiek paruošimo, tiek išlaikymo (privataus sandėliavimo) procesams,

D. kadangi pieno produktų pardavimo kaina yra žymiai didesnė už šių produktų gamybos sąnaudas,

E.  kadangi vartotojai susiduria su sunkumais, susijusiais su pieno produktų atsekamumu,

1.  palankiai vertina intervencinio laikotarpio, taikomo sviestui ir nugriebto pieno milteliams, pratęsimą, bet prašo, kad ta pati intervencija būtų taikoma ir ilgo brandinimo sūrių privačiam sandėliavimui;

2.  palankiai žiūrima į įvedimą naujų nuostatų, sudarančių palankias sąlygas tarpšakinių organizacijų sukūrimui bei skatinančių gamintojų organizacijų augimą, siekiant didesnių sutartyje numatytų pajėgumų, susijusių su pieno produktų pardavimu;

3.  prašo, kad būtų patenkintas vis dažnesnis vartotojų prašymas etiketėje nurodyti pieno produktų kilmę;

4.  prašo, kad valstybėms narėms būtų prailgintas pieno kvotų mokėjimo terminas, norint išvengti papildomos žalos gamintojams, kurie jau ir taip stipriai nukentėjo dėl finansinės krizės;

5.  paveda Pirmininkui perduoti šia rezoliuciją Tarybai ir Komisijai.

 

 

Atnaujinta: 2010 m. gegužės 25 d.Teisinis pranešimas