Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : B7-0081/2009

Iesniegtie teksti :

B7-0081/2009

Debates :

Balsojumi :

PV 08/10/2009 - 7.4
CRE 08/10/2009 - 7.4

Pieņemtie teksti :


REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PDF 117kWORD 65k
29.9.2009
PE428.685v01-00
 
B7-0081/2009

Noslēdzot debates par Padomes un Komisijas paziņojumiem,

ievērojot Reglamenta 110. panta 2. punktu,


par G20 valstu augstākā līmeņa sanāksmi Pitsburgā 2009. gada 24.–25. septembrī


Kay Swinburne ECR grupas vārdā

Eiropas Parlamenta rezolūcija par G20 valstu augstākā līmeņa sanāksmi Pitsburgā 2009. gada 24.–25. septembrī  
B7‑0081/2009

Eiropas Parlaments,

–   ņemot vērā valstu vadītāju paziņojumus, kas izteikti G20 valstu augstākā līmeņa sanāksmē, kura notika Pitsburgā 2009. gada 24.–25. septembrī,

–   ņemot vērā Padomes un Komisijas paziņojumus par G20 valstu augstākā līmeņa sanāksmi Pitsburgā 2009. gada 24.–25. septembrī,

–   ņemot vērā Reglamenta 110. panta 2. punktu,

A. tā kā pēc G20 valstu augstākā līmeņa sanāksmes Londonā globālā ekonomikas un finanšu situācija, šķiet, ir uzlabojusies, lai gan stāvoklis joprojām ir nestabils, un tā kā sākotnējā smagā situācija, ko izraisīja Lehman Brothers bankrots, ir šķietami novērsta;

B.  tā kā joprojām nav apzinātas visas sekas, ko finanšu krīze atstājusi uz ekonomiku;

C. tā kā ir nepieciešama cieša starptautiskā koordinācija un sadarbība, lai atjaunotu globālo ekonomiku, paļāvību, izaugsmi un nodarbinātību un novērstu jaunas krīzes rašanos,

1.  atzinīgi vērtē to, ka G20 valstu sanāksme turpina pildīt saistības, lai atrisinātu globālās krīzes radītās problēmas; uzsver, cik svarīgi ir atjaunot paļāvību, izaugsmi un nodarbinātību;

2.  ar bažām norāda uz to, ka palielinās publiskais parāds un budžeta deficīts; uzsver, cik svarīgi ir izveidot stabilu un pienācīgi pārraudzītu publisko finanšu sistēmu, lai nepieļautu, ka uz nākamajām paaudzēm gulstas liela finanšu nasta;

3.  atzinīgi vērtē G20 valstu sanāksmē pieņemtās saistības, proti, apkarot protekcionismu un veiksmīgi pabeigt Dohas sarunu kārtu;

4.  atzinīgi vērtē G20 valstu sanāksmē noteikto apņemšanos, proti, pārtraukt subsidēt neefektīvos fosilā kurināmā veidus;

5.  atbalsta G20 valstu sanāksmē pausto viedokli, ka nedrīkst pieļaut neapdomīgu rīcību banku un citu finanšu pakalpojumu jomā un ka ir jāizvairās piemērot kompensēšanas standartus, kuri veicina šādu rīcību;

6.  mudina G20 valstis cieši sadarboties jautājumā par finanšu sektora reformām un vēršas pret nevajadzīgām vienpusējām darbībām;

7.  atbalsta cīņu pret tādām jurisdikcijām attiecībā uz aplikšanu ar nodokļiem, kuras nepiekrīt sadarboties; tomēr norāda G20 valstīm, ka šo cīņu vislabāk veikt vienlaikus ar savu valstu nodokļu sistēmu reformēšanu, lai izskaustu pamudināšanu uz izvairīšanos no nodokļu maksāšanas;

8.  atbalsta G20 valstu aicinājumu starptautiskajām norēķinu iestādēm vienoties par augstas kvalitātes grāmatvedības standartiem un norāda, ka šādi standarti jāievieš saskaņotā veidā, lai novērstu jurisdikcijas noteiktas arbitrāžas iespēju;

9.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei, Komisijai, ECB, dalībvalstu parlamentiem un valdībām, G20 valstīm un SVF.

 

Pēdējā atjaunošana - 2010. gada 22. maijaJuridisks paziņojums