Postopek : 2009/2700(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : B7-0131/2009

Predložena besedila :

B7-0131/2009

Razprave :

PV 11/11/2009 - 16
CRE 11/11/2009 - 16

Glasovanja :

PV 12/11/2009 - 8.3
CRE 12/11/2009 - 8.3

Sprejeta besedila :

P7_TA(2009)0064

PREDLOG RESOLUCIJE
PDF 133kWORD 86k
Glej tudi predlog skupne resolucije RC-B7-0128/2009
4.11.2009
PE428.743v01-00
 
B7-0131/2009

ob zaključku razprave o izjavah Sveta in Komisije

v skladu s členom 110(2) poslovnika


o vrhunskem srečanju med EU in Rusijo 18. novembra 2009 v Stockholmu


Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ioannis Kasoulides v imenu skupine PPE

Resolucija Evropskega parlamenta o vrhunskem srečanju med EU in Rusijo 18. novembra 2009 v Stockholmu  
B7‑0131/2009

Evropski parlament,

–         ob upoštevanju sporazuma o partnerstvu in sodelovanju med EU in Rusijo, ki je začel veljati leta 1997 in je potekel leta 2007,

–         ob upoštevanju pogajanj o novem splošnem sporazumu o sodelovanju med EU in Rusijo, ki so se začela na vrhunskem srečanju med EU in Rusijo 26. in 27. junija 2008 v Hanti Mansijsku,

–         ob upoštevanju svojih prejšnjih poročil in resolucij o Rusiji in odnosih med EU in Rusijo, zlasti resolucije z dne 17. septembra 2009 o ubojih borcev za človekove pravice v Rusiji, resolucije z dne 17. septembra 2009 o zunanjih vidikih energetske varnosti in resolucije z dne 19. junija 2008 o vrhu EU-Rusija v Hanti Mansijsku 26. in 27. junija 2008,

–         ob upoštevanju končne izjave in priporočil, ki jih je odbor za parlamentarno sodelovanje EU-Rusija objavil po svoji 11. seji 16. in 17. februarja 2009 v Bruslju,

–         ob upoštevanju posvetovanj med EU in Rusijo o človekovih pravicah,

–         ob upoštevanju sklepov Stalnega partnerskega sveta EU-Rusija, ki je zasedal 19. oktobra 2009 v Bruslju,

–         ob upoštevanju osnutka dnevnega reda za bližnje vrhunsko srečanje med EU in Rusijo 18. novembra 2009 v Stockholmu,

–   ob upoštevanju člena 110(2) svojega poslovnika,

A.       ker Evropska unija ostaja zavezana procesu nadaljnjega razvoja odnosov z Rusijo, kar je privedlo do močnega in celovitega gospodarskega povezovanja in soodvisnosti,

B.       ker ostaja sklenitev novega splošnega sporazuma o sodelovanju med EU in Rusijo, o katerem je v začetku oktobra 2009 potekal šesti pogajalski krog, naslednji krog pa bo predvidoma sredi decembra 2009, izjemno pomembna za nadaljnji razvoj in okrepitev sodelovanja med partnericama;

C.       ker sta EU in Rusija, ki je članica Varnostnega sveta Združenih narodov, skupaj odgovorni za ohranjanje stabilnosti v svetu, okrepljeno sodelovanje in dobrososedski odnosi med EU in Rusijo pa so posebej pomembni za stabilnost, varnost in blaginjo Evrope,

D.       ker bi pristop Rusije k Svetovni trgovinski organizaciji znatno prispeval k nadaljnjemu izboljšanju gospodarskih odnosov med EU in Rusijo, kar je odvisno od polnega spoštovanja in izpolnjevanja obveznosti in dolžnosti, ki jih določa Svetovna trgovinska organizacija, ter utrl pot do sporazuma o močnem in celovitem gospodarskem povezovanju med partnericama,

E.        ker sta energija in zanesljivost oskrbe z energijo ena od največjih izzivov za Evropo in ena od glavnih področij sodelovanja z Rusijo; ker so za celovito in učinkovito uporabo sistemov za prenos energije, ki že obstajajo, in tistih, ki jih je treba nadalje razviti, potrebna skupna prizadevanja, in ker je zaradi močne odvisnosti EU od fosilnih goriv, uvoženih iz Rusije, ogrožen razvoj uravnoteženega in usklajenega evropskega pristopa do Rusije, ki bi temeljil na vrednotah,

F.        ker bi EU in Rusija skupaj mogli in morali prevzeti dejavno vlogo pri vzpostavljanju miru in stabilnosti na evropski celini ter si še posebej prizadevati za mirno rešitev sporov med Gruzijo in njenima separatističnima regijama Južno Osetijo in Abhazijo ter sporov v Gorskem Karabahu in Pridnestrju v skladu z mednarodnim pravom,

G.       ker so ruske mejne straže 25. oktobra 2009 zajele 16 gruzijskih državljanov iz gruzijske vasi Gremiševi, ki naj bi domnevno prečkali upravno mejo med Gruzijo in separatistično regijo Južno Osetijo, in ker taki spori resno vplivajo na svobodo gibanja in dostop do kmetijskih zemljišč na obeh straneh upravne meje in bi jih morale vpletene strani rešiti v okviru mehanizma za preprečevanje incidentov in odziv nanje, ki mu sopredsedujeta Organizacija za varnost in sodelovanje v Evropi (OVSE) in opazovalna misija EU v Gruziji,

H.       ker so Rusija in ZDA 19. oktobra 2009 v Ženevi ponovno začele pogovore o pripravi novega sporazuma, ki bo nasledil pogodbo o omejitvi strateškega orožja (START), kar je prvi oprijemljiv korak na poti k otoplitvi odnosov med ZDA in Rusijo, ki jo je napovedala Obamova vlada; ker je ameriški obrambni minister Robert Gates 23. oktobra 2009 na novinarski konferenci po srečanju ministrov zveze Nato v Bratislavi dejal, da bi ruski radarski postaji v Gabali in Armavirju, ki ju je Rusija predlagala za skupno uporabo, lahko bili resnična pridobitev za splošen sistem protiraketne obrambe za Evropo, ki ga zdaj vzpostavljajo ZDA, s čimer bi se povečala možnost, da bi ZDA, Nato in Rusija postali partnerji pri izgradnji skupnega sistema protiraketne obrambe, in ker sta Rusija in Belorusija od 18. septembra do 5. oktobra 2009 izvedli strateške manevre, ki so sicer bili v skladu s postopki, določenimi v dunajskem dokumentu OVSE-ja iz leta 1999, a so vzbudili resne pomisleke glede skladnosti s črko in duhom programa vzhodnega partnerstva ter sporazuma o partnerstvu in sodelovanju med EU in Rusijo,

I.         ker še vedno vlada resna zaskrbljenost nad razvojem dogodkov na področju demokracije in človekovih pravic v Rusiji, nad neodvisnostjo tamkajšnjega sodstva, povečanim državnim nadzorom nad mediji, nezmožnostjo ruske policije in sodnih organov, da bi poiskali odgovorne za umore novinarjev in zagovornikov človekovih pravic, nad represivnimi ukrepi proti opoziciji, selektivnostjo, s katero organi oblasti uporabljajo zakone, in nad poštenostjo volitev, vključno z regionalnimi in lokalnimi volitvami 11. oktobra 2009, in ker bo nagrada Saharova 16. decembra 2009 podeljena organizaciji Memorial in drugim zagovornikom človekovih pravic v Rusiji,

J.        ker je pomembno, da EU govori z enim glasom in pokaže solidarnost in enotnost v svojih odnosih z Rusijo ter da ti odnosi temeljijo na skupnih interesih in vrednotah,

1.        ugotavlja, da bo vrhunsko srečanje med EU in Rusijo 18. novembra 2009 v Stockholmu osredotočeno na gospodarsko in finančno krizo, podnebne spremembe, energijo in zanesljivo oskrbo z energijo ter na številna regionalna in mednarodna vprašanja, in upa, da bo to srečanje še izboljšalo odnose med EU in Rusijo;

2.        ponovno izraža prepričanje, da za doseganje vsestranskega sodelovanja Rusija ostaja pomembna partnerica in da EU z Rusijo nima zgolj skupnih gospodarskih in trgovinskih interesov, temveč si z njo deli tudi cilj tesnejšega sodelovanja na mednarodni ravni in v naši skupni soseščini;

3.        izraža podporo prizadevanjem za pragmatičen razvoj prihodnjih odnosov z Rusijo z osredotočanjem na sodelovanje, ki zdaj poteka na podlagi štirih skupnih prostorov, na pogajanja o novem splošnem sporazumu o sodelovanju in na uresničevanje doslej sprejetih zavez in sporazumov;

4.        pozdravlja napredek, dosežen pri pogajanjih o novem sporazumu med EU in Rusijo, ki bi moral vključevati vsa področja sodelovanja med stranema in pomeniti napredek glede na zdajšnji sporazum o partnerskem sodelovanju, tako z vidika dosega zavez kot z vidika zajetih področij;

5.        obžaluje, da sedanje razmere na področju demokracije, človekovih pravic in pravne države v Rusiji, ki je članica Sveta Evrope in OVSE-ja, vzbujajo resne pomisleke glede pripravljenosti in zmožnosti Rusije, da brezpogojno sprejme ta načela in vrednote, in zato vztraja, da bi moralo biti varstvo človekovih pravic osrednja točka na dnevnem redu vrhunskega srečanja med EU in Rusijo in sestavni del novega sporazuma med EU in Rusijo;

6.        ponovno izraža svojo podporo pristopu Rusije k Svetovni trgovinski organizaciji, ki bo ustvaril enake konkurenčne pogoje za poslovne skupnosti na obeh straneh in bo v veliko pomoč ruskim prizadevanjem za vzpostavitev modernega, diverzificiranega in visokotehnološkega gospodarstva; poziva Rusijo, naj stori vse, kar je potrebno za odpravo preostalih ovir v pristopnem procesu, in sicer ruske izvozne dajatve, višino železniških pristojbin za blago, ki se prevaža skozi Rusijo, ter uvozne omejitve za meso, mleko in rastlinske proizvode, nato pa bi EU morala začeti pogovore o sklenitvi sporazuma o prosti trgovini z Rusko federacijo; v zvezi s tem pozdravlja odločitev Rusije, Belorusije in Kazahstana, da se Svetovni trgovinski organizaciji ne bodo poskušale pridružiti kot enotna carinska unija, saj bi se pogajanja zaradi tega lahko podaljšala za več let;

7.        vseeno izraža zaskrbljenost nad nekaterimi ukrepi, ki jih je ruska vlada sprejela kot odziv na gospodarsko krizo; v zvezi s tem poziva rusko vlado, naj o takih ukrepih ponovno razmisli glede na zaveze, sprejete na nedavnem vrhunskem srečanju skupine G20, o neuporabi protekcionističnih ukrepov pri reševanju krize;

8.        poleg tega ponovno poudarja pomen vzpostavitve skupnega gospodarskega prostora med EU in Rusijo ter nadaljnjega razvijanja ciljev, o katerih je bil dosežen dogovor v časovnem načrtu za ta prostor, zlasti glede oblikovanja odprtega in povezanega trga med EU in Rusijo;

9.        poziva Svet in Komisijo, naj podvojita prizadevanja za odpravo težav na mejnih prehodih med EU in Rusijo, se vključita v konkretne projekte in v celoti izkoristita nov sosedski in partnerski instrument ter sredstva pobude Interreg za čezmejno sodelovanje; obžaluje, da Rusija še vedno ni izpolnila obveznosti postopne ukinitve plačil za sibirske prelete, in jo poziva, naj podpiše sporazum, ki je bil glede tega dosežen na vrhunskem srečanju v Samari;

10.      pozdravlja okrepljen dialog med EU in Rusijo o energiji, ki je eden najpomembnejših vidikov sodelovanja med stranema; poudarja pomen uvoza energije za evropsko gospodarstvo, saj je to potencialna možnost za nadaljnje trgovinsko in gospodarsko sodelovanje med EU in Rusijo; poudarja, da bi moralo takšno sodelovanje temeljiti na načelih soodvisnosti in preglednosti, kot tudi na enakem dostopu do trgov, infrastrukture in naložb; poziva Svet in Komisijo, naj zagotovita, da bodo načela pogodbe o energetski listini in njej priloženega tranzitnega protokola vključena v novi sporazum med EU in Rusijo;

11.      z veseljem pričakuje podpis sporazuma med EU in Rusijo o vzpostavitvi mehanizma zgodnjega opozarjanja glede zanesljive oskrbe z energijo, ki bo vključeval obveščanje, posvetovanje in izvajanje, ter poziva švedsko predsedstvo in Komisijo, naj sodelujeta z ruskimi organi, Gazpromom, ukrajinskimi organi in ukrajinskim Naftogazom, da bi se izognili ponovnim prekinitvam dobave, do katerih je prišlo v zadnjih letih;

 

12.      poudarja, da mora Rusija v celoti podpreti obvezujoče postkjotske cilje, povezane s podnebnimi spremembami, in poziva švedsko predsedstvo in Svet, naj sodelujeta z Rusijo, da bo na konferenci Združenih narodov o podnebnih spremembah, ki bo od 7. do 18. decembra 2009 v Københavnu, dosežen svetovni sporazum;

 

13.      pozdravlja napredek, ki sta ga EU in Rusija dosegli pri izvajanju skupnega prostora svobode, varnosti in pravice, ter države članice EU in Rusijo ponovno poziva k polnemu izvajanju sporazumov o poenostavitvi vizumskih postopkov in ponovnem sprejemu; poziva k nadaljnjemu sodelovanju na področju nezakonitega priseljevanja, boljšega nadzora nad osebnimi dokumenti in boljše izmenjave informacij o terorizmu in organiziranem kriminalu; poudarja, da morata Svet in Komisija zagotoviti, da bo Rusija izpolnjevala vse pogoje, določene v sporazumih, doseženih s pogajanji, o dolgoročni odpravi vizumov, da bi se izognili vsakršni kršitvi varnosti v Evropi;

 

14.      poziva Svet in Komisijo, naj si prizadevata za skupne pobude z rusko vlado, katerih cilj sta krepitev varnosti in stabilnosti v svetu, zlasti v skupni soseščini, ter mirna rešitev sporov v Gorskem Karabahu in Pridnestrju, predvsem pa spora med Gruzijo in njenima separatističnima regijama Južno Osetijo in Abhazijo, v skladu z mednarodnim pravom;

 

15.      v zvezi s tem pozdravlja dosežke opazovalne misije EU, ki je pokazala pripravljenost in zmožnost EU, da odločno ukrepa ter spodbuja mir in stabilnost, in pripomogla k vzpostavitvi potrebnih pogojev za izvajanje sporazumov z dne 12. avgusta in 8. septembra 2008; ponovno izraža svojo zavezanost gruzijski ozemeljski celovitosti in poziva vse strani, naj v celoti izpolnijo svoje obveznosti; opozarja, da ima opazovalna misija EU mandat za celotno državo, ter poziva, da se ji omogoči neomejen dostop do Abhazije in Južne Osetije, ki ji je bil doslej onemogočen; ponovno izraža polno zavezanost ženevskim pogovorom in nadaljnjemu sopredsedovanju Evropske unije, Združenih narodov ter OVSE-ja temu forumu;

 

16.      poziva predsedstvo, naj izrazi podporo EU pogovorom med Rusijo in ZDA o novem sporazumu, ki bo nasledil pogodbo o omejitvi strateškega orožja (START), in pobudam, namenjenim razvoju skupnega sistema protiraketne obrambe, pri katerem bodo sodelovali ZDA, Rusija in Nato;

 

17.      naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, vladam in parlamentom držav članic, vladi in parlamentu Ruske federacije, Svetu Evrope in Organizaciji za varnost in sodelovanje v Evropi.

 

Zadnja posodobitev: 19. maj 2010Pravno obvestilo