Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : B7-0161/2009

Predložena besedila :

B7-0161/2009

Razprave :

PV 25/11/2009 - 14
CRE 25/11/2009 - 14

Glasovanja :

PV 26/11/2009 - 8.2

Sprejeta besedila :


PREDLOG RESOLUCIJE
PDF 116kWORD 73k
23.11.2009
PE428.780v01-00
 
B7-0161/2009

ob zaključku razprave o izjavah Sveta in Komisije

v skladu s členom 110(2) poslovnika


o politični rešitvi za piratstvo v obalnih vodah Somalije


Reinhard Bütikofer, Franziska Katharina Brantner, Raül Romeva i Rueda v imenu skupine Verts/ALE

Resolucija Evropskega parlamenta  o politični rešitvi za piratstvo v obalnih vodah Somalije  
B7‑0161/2009

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju svojih prejšnjih resolucij o Somaliji in operaciji NAVFOR,

–   ob upoštevanju člena 110(2) svojega poslovnika,

A. ker so razmere v Somaliji, kjer državne institucije slabo delujejo že skoraj dvajset let, zelo nestabilne, kar povzroča hudo humanitarno in varnostno krizo,

B.  ker Somalija ni imela delujoče vlade vse od zrušitve režima Siada Barreja leta 1991 in ker so od takrat razmere v njej nestabilne, saj jih zaznamujejo anarhija, spopadi med klani, islamski ekstremizem, organizirani kriminal in razbojništvo,

C. ker je državljanska vojna terjala življenja številnih civilistov in ker je varnost prebivalcev zelo zaskrbljujoča,

D. ker so za vse sprte strani v Somaliji še vedno značilne pogoste kršitve človekovih pravic in zlorabe mednarodnega humanitarnega prava, zlasti mučenje in druge oblike trpinčenja, posilstva, zunajsodne usmrtitve, samovoljno pridržanje ter napadi na civiliste, novinarje, zagovornike človekovih pravic in civilno infrastrukturo,

E.  ker so razmere v Somaliji še bolj zapletene zaradi piratstva in oboroženih ropov nad ladjami, tudi tistimi, ki prevažajo humanitarno pomoč,

F.  ker ribiška plovila iz številnih držav izkoriščajo kaotične razmere v Somaliji in od leta 1990 ribarijo v somalijski coni 200 morskih milj ter ogrožajo možnosti preživetja somalijskih ribičev;

G. ker je piratstvo na odprtem morju vse večja grožnja človeškemu življenju in varnosti ter pošiljanju humanitarne pomoči, zlasti v morjih Somalije in drugih držav Afriškega roga,

H. ker je EU 8. decembra 2008 začela izvajati pomorsko operacijo EU NAVFOR Somalija (operacija Atalanta) za varovanje ladijskih prevozov Svetovnega programa za hrano in drugih tovornih ladij, ki plujejo prek somalijskih voda,

I.   ker so bile glede na poročilo Programa Združenih narodov za okolje ob popolnem neupoštevanju zdravja lokalnega prebivalstva in ohranjanja okolja ob somalijski obali odložene številne nezakonite pošiljke strupenih odpadkov, katerih vsebina uhaja v okolje,

J.   ker po podatkih navedenega poročila odpadki, odvrženi v morje, deloma izvirajo iz Evropske unije ter nepopravljivo škodijo zdravju ljudi in okolju v regiji, pri čemer se grobo kršijo človekove pravice,

1.  poziva vse somalijske strani, naj končajo nasilje, v celoti spoštujejo človekove pravice in osebne svoboščine ter se trdno zavežejo k miru in resničnemu procesu nacionalne sprave z vzpostavitvijo konstruktivnega medsebojnega političnega dialoga;

2.  močno obsoja piratstvo in oborožene rope;

3.  meni, da so za ugrabitve na morju v zadnjih letih odgovorne izkušene mednarodne organizacije; zavrača poskuse, da bi krivdo zvalili na somalijske ribiče, ki so prav tako že skoraj dvajset let žrtve slabega vodenja in upravljanja ribištva v Somaliji;

4.  je zaskrbljen nad prisotnostjo vojakov ali zasebnih varnostnih sil na ribiških plovilih EU in svari pred morebitnim stopnjevanjem konflikta;

5.  močno priporoča, naj EU podpre novo začasno zvezno vlado Somalije in pristojne lokalne organe pri izboljševanju osnovne infrastrukture in obnovi gospodarskih dejavnosti, predvsem na področju ribištva, ohranjanja morskih virov in ravnanja z odpadki, da bi spodbudili zaposlovanje, zlasti mladih;

6.  meni, da ima lahko sodelovanje somalijskih ženskih organizacij in civilne družbe pozitivno vlogo v procesu narodne sprave;

7.  poudarja, da so mednarodna skupnost in vse strani v sedanjem konfliktu odgovorne za zaščito civilistov;

8.  poziva Afriško in Evropsko unijo, naj preučita poti in načine za pomoč Somalcem, da bi dosegli mir in narodno spravo, in za končanje razmer, ki civilnemu prebivalstvu povzročajo toliko gorja in trpljenja;

9.  poziva države zastav EU, Komisijo in pristojne regionalne organizacije za upravljanje ribištva, naj preprečijo premike ribiških plovil iz Indijskega oceana v druge oceane, ker bi to lahko povzročilo prekomerno ribolovno zmogljivost in prelov;

10. poziva začasni zvezni parlament in novo začasno zvezno vlado, naj v sodelovanju z Združenimi narodi in Afriško unijo piratstvo in oborožene rope s somalijske obale nad plovili, ki prevažajo humanitarno pomoč, obravnavata kot kriminalna dejanja, zadevnim storilcem pa naj se sodi v okviru veljavnega mednarodnega prava;

11. v zvezi s tem je seznanjen s sporazumi, podpisanimi s Kenijo in Republiko Sejšeli o pogojih in podrobnostih za izročitev oseb, zajetih med operacijo EU NAVFOR, ki so osumljene piratstva in oboroženih ropov, ter njihovo ravnanje po izročitvi; poziva Svet, naj zagotovi popolno spoštovanje človekovih pravic in pravne države;

12. sprašuje se, ali je začasna zvezna vlada dovolj legitimna, da bi v državo napotili misijo EU za usposabljanje, ki bi vladi pomagala spodbujati njene vojaške zmogljivosti; dvomi tudi, da bo nekaj tisoč dodatnih vojakov znatno vplivalo na trajnostno izgradnjo države; je zaskrbljen zaradi možnosti, da bi profesionalno usposobljene in opremljene somalijske varnostne sile zamenjale strani in bi se pridružile milicam vojnih poglavarjev;

13. izraža pridržke nad konceptom kriznega upravljanja, ki so ga obrambni ministri EU sprejeli 17. novembra 2009 in ki vključuje morebitno misijo evropske varnostne in obrambne politike v Ugandi za usposabljanje 2000 pripadnikov somalijskih varnostih sil, ter poziva Svet, naj predloži prepričljivo politično strategijo za Somalijo, v kateri bodo predstavljene stvarne možnosti za izgradnjo države in poudarjen prispevek EU, ki bo resnično dopolnjeval misijo Afriške unije v Somaliji (AMISOM) in prizadevanja drugih akterjev;

14. poziva mednarodno skupnost in zlasti EU k povečanju človekoljubne pomoči osebam, ki so razseljene znotraj države, in prebivalstvu v stiski;

15. poziva Združene narode in Evropsko komisijo, naj v celoti raziščejo odlaganje strupenih odpadkov in nezakonit ribolov vzdolž somalijske obale, določijo odgovornost na vseh ravneh, podprejo prizadevanja za privedbo odgovornih za ta kriminalna dejanja pred sodišče in zagotovijo celovito obravnavo onesnaženosti okolja;

16. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, začasni zvezni vladi Somalije in Afriški uniji.

Zadnja posodobitev: 19. maj 2010Pravno obvestilo