Procedūra : 2009/2790(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : B7-0248/2009

Pateikti tekstai :

B7-0248/2009

Debatai :

PV 16/12/2009 - 10
CRE 16/12/2009 - 10

Balsavimas :

PV 17/12/2009 - 7.4
CRE 17/12/2009 - 7.4
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P7_TA(2009)0117

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PDF 112kWORD 68k
Taip pat žr. bendrą pasiūlymą dėl rezoliucijos RC-B7-0248/2009
14.12.2009
PE432.832v01-00
 
B7-0248/2009

siekiant užbaigti diskusijas dėl Tarybos ir Komisijos pareiškimų

pagal Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 2 dalį


dėl Baltarusijos


Fiorello Provera, Rolandas Paksas EFD frakcijos vardu

Europos Parlamento rezoliucija dėl Baltarusijos  
B7‑0248/2009

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas dėl padėties Baltarusijoje,

–   atsižvelgdamas į 2009 m. gegužės 7 d. Prahos Rytų partnerystės aukščiausiojo lygio susitikimo bendrą deklaraciją,

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 2 dalį,

A. kadangi Komisija pradėjo įgyvendinti Rytų partnerystės iniciatyvą, kuria siekiama stiprinti bendradarbiavimą su daugeliu Rytų Europos valstybių, įskaitant Baltarusiją,

B.  kadangi Europos Sąjunga turėtų laikyti Baltarusiją itin svarbia partnere keliose srityse: energijos tiekimo saugumo, transporto, kultūrinio bendradarbiavimo, aplinkos ir maisto saugos,

C. kadangi geresni Europos Sąjungos ir Baltarusijos santykiai yra svarbūs ir valstybėms narėms, ir pačiai Baltarusijai,

D. kadangi pagal Rytų partnerystės iniciatyvą buvo sukurtos teminės programos bendradarbiavimui keturiose svarbiose srityse: demokratijos, gero valdymo ir stabilumo; ekonominės integracijos ir konvergencijos su ES sektorinės politikos kryptimis; energetinio saugumo; ir žmonių tarpusavio ryšių,

E.  kadangi 2009 m. gruodžio 8 d. Briuselyje buvo surengtas pirmasis Rytų partnerystės šalių užsienio reikalų ministrų susitikimas,

1.  teigiamai vertina tai, kad po 2009 m. gegužės 7 d. Prahoje surengto aukščiausiojo lygio susitikimo buvo pradėta įgyvendinti Rytų partnerystės programa, ir su džiaugsmu atkreipia dėmesį į visus žingsnius ir iniciatyvas, kurių imtasi siekiant stiprinti ir plėtoti ES ir šalių partnerių santykius;

2.  teigiamai vertina tai, kad atsakydama į teigiamus Baltarusijos veiksmus Komisija pradėjo aktyvesnį dialogą su šia šalimi energetikos, aplinkos, muitų, transporto ir maisto saugos srityse; ragina Komisiją apsvarstyti priemones, skirtas verslo aplinkai, prekybai, investicijoms, energetikos ir transporto infrastruktūrai ir tarptautiniam ES ir Baltarusijos bendradarbiavimui gerinti, ir prisidėti prie Baltarusijos piliečių gerovės bei klestėjimo;

3.  teigiamai vertina 2009 m. lapkričio 25 d. Italijos laikraščiui „La Stampa“ duotame interviu prezidento A. Lukašenkos padarytą pareiškimą dėl būsimos informacinės kampanijos mirties bausmės klausimu;

4.  teigiamai vertina Baltarusijos užsienio reikalų ministro Sergejaus Martinovo neseniai padarytus pareiškimus, kuriuose jis nurodė, jog Baltarusija labai suinteresuota aktyviai dalyvauti įgyvendinant Rytų partnerystės iniciatyvą, ir šalies konstruktyvius žingsnius šia linkme;

5.  pritaria ES ir kaimyninių Rytų šalių parlamentinės asamblėjos - Europos Sąjungos ir šalių partnerių dialogo politikos, ekonomikos, socialiniais ir kultūriniais klausimais forumo - įsteigimui; pažymi, jog parlamentinė asamblėja turėtų būti įsteigta vadovaujantis Prahos Rytų partnerystės aukščiausiojo lygio susitikimo bendra deklaracija, kurioje sakoma, kad „Prahos aukščiausiojo lygio susitikimo dalyviai prašo Europos Sąjungos ir šalių partnerių parlamentų narių pateikti pasiūlymų, susijusių su Europos Parlamento pasiūlymu įsteigti ES ir kaimyninių Rytų šalių parlamentinę asamblėją (EURO-NEST PA)“;

6.  teigiamai vertina tai, kad Pasaulio bankas padidino 2010-2011 m. finansinę pagalbą Baltarusijai nuo 100 milijonų iki 250 milijonų JAV dolerių;

7.  ragina Tarybą ir Komisiją imtis tolesnių veiksmų siekiant supaprastinti vizų išdavimo Baltarusijos piliečiams tvarką, kadangi šie veiksmai ypač svarbūs siekiant, kad Baltarusija dalyvautų Europos ir regiono procesuose ir kad būtų nutraukta šalies izoliacija; todėl ragina Tarybą ir Komisiją svarstyti galimybes sumažinti vizų išdavimo mokestį į Šengeno erdvę įvažiuojantiems Baltarusijos piliečiams ir supaprastinti jų išdavimo tvarką;

8.  teigiamai vertina baltarusiško Europos humanitarinio universiteto, kuris šiuo metu veikia tremtyje Vilniuje (Lietuvoje), veiklą teikiant jauniems baltarusiams galimybę įgyti tarptautinius standartus atitinkantį ir akademine laisve grindžiamą aukštąjį išsilavinimą; ragina Baltarusijos vyriausybę sudaryti sąlygas Europos humanitariniam universitetui teisėtai grįžti į Baltarusiją ir tinkamomis sąlygomis vėl įsikurti Minske;

9.  paveda pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, valstybių narių parlamentams ir vyriausybėms, Jungtinių Tautų Generaliniam Sekretoriui, Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos (ESBO) ir Europos Tarybos parlamentinėms asamblėjoms, Nepriklausomų valstybių sandraugos (NVS) sekretoriatui bei Baltarusijos parlamentui ir vyriausybei.

Atnaujinta: 2010 m. gegužės 17 d.Teisinis pranešimas