Procedură : 2009/2790(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B7-0256/2009

Texte depuse :

B7-0256/2009

Dezbateri :

PV 16/12/2009 - 10
CRE 16/12/2009 - 10

Voturi :

PV 17/12/2009 - 7.4
CRE 17/12/2009 - 7.4

Texte adoptate :

P7_TA(2009)0117

PROPUNERE DE REZOLUŢIE
PDF 134kWORD 95k
Consultaţi, de asemenea, propunerea comună de rezoluţie RC-B7-0248/2009
14.12.2009
PE432.840v01-00
 
B7-0256/2009

depusă pe baza declarațiilor Consiliului și Comisiei

depusă, în conformitate cu articolul 110 alineatul (2) din Regulamentul de procedură


privind Belarusul


Michał Tomasz Kamiński, Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Paweł Robert Kowal, Marek Henryk Migalski, Mirosław Piotrowski, Tomasz Piotr Poręba, Konrad Szymański, Adam Bielan în numele Grupului ECR

Rezoluția Parlamentului European referitoare la Belarus  
B7‑0256/2009

Parlamentul European,

–   având în vedere rezoluțiile sale anterioare privind situația din Belarus, în special cea din 2 aprilie 2009 privind evaluarea semestrială a dialogului UE - Belarus,

–   având în vedere concluziile privind Belarus la care a ajuns Consiliul Afaceri Generale și Relații Externe în cadrul reuniunii sale din 17 noiembrie 2009, prin care se extinde suspendarea sancțiunilor constând într-o interdicție de viză aplicată anumitor persoane oficiale din Belarus, printre care președintele Aleksandr Lukașenko, și se prelungesc măsurile restrictive până în octombrie 2010,

–   având în vedere Comunicarea Comisiei din 3 decembrie 2008, privind inițiativa Parteneriatului estic (COM(2008)0823),

–   având în vedere Declarația privind Parteneriatul estic emisă de Consiliul European la reuniunea sa din 19-20 martie 2009, precum și Declarația comună a reuniunii la nivel înalt de la Praga privind Parteneriatul estic din 7 mai 2009,

–   având în vedere Declarația Comisiei din 21 noiembrie 2006 privind disponibilitatea Uniunii Europene de a-și reînnoi relațiile cu Belarus și cu poporul său, în cadrul Politicii europene de vecinătate (PEV),

–   având în vedere articolul 110 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A. întrucât Consiliul a salutat, în concluziile din 16-17 noiembrie, menționate anterior, intensificarea dialogului politic și cooperării tehnice UE - Belarus, precum și participarea Belarusului în cadrul Parteneriatului estic;

B.  întrucât Consiliul, după evaluarea evoluțiilor din Belarus ulterior deciziei luate la 16 martie 2009 în conformitate cu condițiile expuse în Poziția sa comună 2009/314/PESC, a decis să extindă măsurile restrictive aplicate anumitor persoane oficiale din Belarus și să suspende aplicarea acestor restricții de călătorie, ambele pentru o perioadă de douăsprezece luni;

C. întrucât UE a instituit un Dialog privind drepturile omului cu Belarus;

D. întrucât, ca urmare a măsurilor pozitive adoptate de Belarus, Comisia s-a angajat deja într-un dialog intens cu Belarus în domenii cum ar fi energia, mediul, controalele vamale, transportul și siguranța alimentară;

E.  întrucât Consiliul a inclus Belarus în Decizia sa din 20 martie 2009 privind inițiativa Parteneriatului estic, lansată de Comisie în comunicarea sa din 3 decembrie 2008 menționată anterior, pentru a accelera cooperarea cu mai multe țări din Europa de Est;

F.  întrucât Federația Internațională a Jurnaliștilor, pe baza raportului său privind misiunea de anchetă desfășurată la Minsk în perioada 20-24 septembrie 2009, elaborat în colaborare cu mai multe ONG-uri internaționale, nu a identificat niciun progres semnificativ în domeniul libertății presei în Belarus;

G. întrucât Aliaksander Milikevici, liderul Mișcării pentru Libertate, și-a exprimat regretul că în timpul vizitei lui Silvio Berlusconi la Minsk din 30 noiembrie nu au fost discutate deloc aspecte legate de drepturile omului și că primul ministru italian nu s-a întâlnit cu reprezentanții societății civile pe durata vizitei;

H. întrucât președintele belarus Aleksandr Lukașenko a declarat, la 2 noiembrie 2009 că „relațiile cu Uniunea Europeană, în calitate de partener puternic și consolidat, reprezintă unul din principalii factori de garantare a independenței și suveranității Belarusului, precum și a dezvoltării economice, științifice și tehnologice”,

I.   întrucât, la doi ani de la începerea emisiei, TV Belsat este principala sursă de informare pentru bieloruși și singur post de televiziune care transmite o gamă largă de programe în limba belarusă, atrăgând un număr tot mai mare de telespectatori fideli în Belarus;

1.  sprijină decizia Consiliului de a extinde măsurile restrictive aplicate anumitor persoane oficiale din Belarus și, totodată, de a menține suspendarea aplicării acestor măsuri pentru o perioadă de douăsprezece luni;

2.  subliniază importanța Dialogului privind drepturile omului și consideră că acesta va contribui la evoluții pozitive în domeniul libertăților civice și politice în Belarus; cu toate acestea, continuă să fie îngrijorat de situația drepturilor omului din Belarus și de cazurile de încălcări ale drepturilor omului;

3.  salută participarea activă a guvernului belarus la inițiativele Parteneriatului estic, ca modalitate de consolidare a încrederii reciproce și de oferire a unei oportunități de abordare a preocupărilor părților și a aspectelor de interes comun;

4.  invită Comisia să pregătească recomandări în vederea unei posibile adoptări a directivelor privind acordurile de facilitarea a vizelor și de readmisie cu Belarus de îndată ce sunt îndeplinite condițiile relevante; consideră că o asemenea acțiune este vitală pentru realizarea principalelor obiective ale politicii UE față de Belarus, respectiv înlesnirea contactelor de la popor la popor, transformarea Belarusului într-o parte integrantă a Europei și integrarea acestuia în procesele regionale, precum și democratizarea ireversibilă a țării;

5.  solicită Comisiei să elaboreze propunerea privind planul comun interimar pentru a fixa priorități în privința reformelor, inspirându-se din Planurile de acțiune elaborate în cadrul Politicii Europene de Vecinătate pentru Belarus, pentru a revitaliza procedura suspendată de ratificare a Acordului de parteneriat și cooperare Belarus – UE;

6.  invită Banca Europeană de Investiții și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare să examineze posibilitatea măririi asistenței lor financiare destinate Belarusului, acordând o atenție deosebită situației întreprinderilor mici și mijlocii, revizuind, în același timp, mandatul acestora pentru a încuraja tranziția Belarusului către democrație, o societate pluralistă și o economie de piață; consideră că acest posibil sprijin financiar ar trebui să depindă de realizarea unor progrese substanțiale în domeniile enumerate mai jos;

7.  insistă ca opoziția democratică și societatea civilă din Belarus să fie incluse în dialogul dintre UE și Belarus; în acest context, recomandă să se acorde Belarusului statutul de observator în cadrul inițiativei Euronest urmând ca acesta să fie reprezentat de o delegație de 5 membri ai parlamentului belarus și 5 reprezentanți aleși din opoziția democratică; insistă ca partea belarusă să fie reprezentată de 10 membri ai societății civile și ai opoziției democratice în cazul în care autoritățile belaruse nu acceptă oferta „5+5”;

8.  îndeamnă Belarusul să continue colaborarea cu Biroul pentru instituții democratice și drepturile omului din cadrul Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa cu privire la legislația electorală; se așteaptă ca schimbarea legislației electorale convenită împreună cu experții de la OSCE/ODIHR, care, potrivit d-nei Ligia Iarmoșina, președinta Comisiei Electorale Centrale din Belarus, „va fi conformă standardelor europene” și fost deja acceptată de guvernul din Belarus, să fie adoptată de camera inferioară a Parlamentului din Belarus în perioada actualei sesiuni de toamnă și să intre în vigoare înainte de următoarele alegeri locale programate pentru primăvara lui 2010;

9.  subliniază că organizarea unor alegeri libere și corecte în Belarus, la fiecare nivel și sub toate aspectele, ar trebui să fie un obiectiv politic al Uniunii Europene, care va permite Belarusului să devină o adevărată democrație europeană;

10. solicită tuturor reprezentanților UE și ai statelor membre să inițieze reuniuni politice cu reprezentanții opoziției democratice, îndeosebi atunci când vizitează Belarusul;

11. invită guvernul din Belarus să utilizeze următoarele nouă luni pentru a demonstra realizarea unor progrese efective în următoarele domenii:

–    ajustarea Legii Presei în funcție de recomandările raportului Misiunii internaționale de anchetă în Republica Belarus, 20-24 septembrie 2009, în principal următoarele aspecte: asigurarea drepturilor egale pentru toate punctele de vânzare și difuzare a presei, prin eliminarea interdicției de vânzare și difuzare a presei scrise prin intermediul rețelelor de distribuție de stat „Belsayuzdruk” (sistem de chioșcuri) și al societății publice de poștă din Belarus „Belposhta”; stabilirea unor criterii clare pentru acreditarea jurnaliștilor și pentru alocarea de licențe și frecvențe de transmisie; să le permită jurnaliștilor să își exercite profesia în mod liber în timpul evenimentelor publice; reformarea Legii Presei și a Legii privind contracararea extremismului și a articolelor din Codul Penal (368, 369, 369-1, 193-1) referitoare la defăimare;

 

–    garantarea dreptului la libertatea de asociere și de întrunire prin abrogarea articolului 193-1 din Codul penal belarus, care prevede răspunderea penală pentru activități desfășurate în numele asociațiilor publice, al partidelor politice și al fundațiilor neînregistrate; acordarea dreptului de înregistrare partidelor politice (ca, de exemplu, Creștin Democrația Belarusă) și organizațiilor societății civile (de exemplu, Viasna);

 

–    menținerea libertății cultelor pentru celelalte religii în afara Bisericii Ortodoxe Belaruse (Patriarhia Moscovei);

 

–    să nu îngreuneze activitatea organizațiilor deja prezente în Belarus, de exemplu prin mărirea nerezonabilă a prețurilor la chirii sau prin impunerea unor taxe ilegale asupra proiectelor realizate prin împrumuturi nerambursabile din partea UE (a se vedea cazul Comitetului Helsinki din Belarus);

 

–    garantarea drepturilor și libertăților politice prin întreruperea fenomenului intimidărilor din motive politice, îndeosebi prin concedieri de la anumite locuri de muncă sau din universități; încetarea persecutării sub pretextul sustragerii de la executarea serviciului militar a studenților exmatriculați din universități din cauza atitudinii lor civice sau care au fost forțați să își completeze studiile în străinătate; revizuirea cazurilor recente de recrutare forțată în armată, prin care s-au încălcat drepturile legale ale mai multor tineri militanți, cum ar fi Franak Viačorka, Ivan Šyla și Zmiter Fedaruk, ceea ce este similar cu o luare de ostatici practicată de stat;

 

12. reamintește autorităților din Belarus să revizuiască sentințele de limitare a libertății impuse participanților la o demonstrație pașnică în ianuarie 2008, precum și cazul încarcerării lui Artsyom Dubski și a tuturor celor care sunt, potrivit Amnesty International, deținuți de conștiință; solicită eliberarea imediată a oamenilor de afaceri Mikalai Autukhovici și Uladzimir Asipenka, deținuți în așteptarea proceselor de opt luni;

13. solicită autorităților belaruse să respecte drepturile minorităților naționale în conformitate cu Convenția cadru a Consiliului Europei privind protecția minorităților naționale semnată la Strasbourg la 1 februarie 1995; în acest context, îndeamnă autoritățile din Belarus să recunoască Uniunea polonezilor din Belarus condusă de Angelika Borys, care a fost realeasă în funcția de președintă la Congresul Uniunii polonezilor din 15 martie 2009;

14. solicită autorităților belaruse să respecte principiul reciprocității vizelor; în perspectiva actualei perioade de suspendare a sancțiunilor pentru oficialii bieloruși și având în vedere recomandarea adresată de Consiliu Comisiei de a pregăti linii directoare pentru negocierile privind facilitarea regimului vizelor pentru Belarus, condamnă cu fermitate recenta reacordare a vizelor de intrare pentru Agnieszka Romaszewska, directoare a TV Belsat, pentru profesorii de la Universitatea Bialystok, pentru Christos Pourgourides, deputat în Parlamentul Ciprului și pentru Emanuelis Zingeris, deputat în Parlamentul Lituaniei;

15. îndeamnă autoritățile belaruse să inițieze un dialog real cu reprezentanții opoziției democratice; de aceea, evidențiază importanța definirii rolului și metodelor de lucru ale Consiliului de Consultanță Publică;

16. invită Comisia să utilizeze pe deplin și în mod eficace posibilitățile de sprijinire a societății civile și a evoluțiilor democratice din Belarus prin intermediul Instrumentului european pentru democrație și drepturile omului (EIDHR);

17. solicită autorităților belaruse să relaxeze legislația care restrânge libertatea presei, ca, de exemplu, cerințele greoaie privind înregistrarea (care privesc și presa online) și interzicerea finanțării din străinătate;

18. consideră că este nevoie urgentă să se internaționalizeze proiectul TV Belsat prin incorporarea sprijinului financiar de la mai multe țări și instituții, începând cu Uniunea Europeană; invită Comisia Europeană să acorde sprijin financiar TV Belsat și să îndemne guvernul belarus să înregistreze în mod oficial Belsat în Belarus; invită guvernul belarus, ca o dovadă de bună-credință și transformare pozitivă, să permită întoarcerea oficială din exilul la Vilnius a „Universității de științe umaniste europene” belaruse, pe baza unor garanții reale că va putea să-și desfășoare activitatea în mod liber și să se reînființeze la Minsk în condiții adecvate pentru dezvoltarea sa viitoare, îndeosebi prin acordarea permisiunii de reînființare a bibliotecii sale la Minsk, asigurând clădirile și creând condițiile necesare pentru deschiderea către publicul larg a importantei colecții în limbile belarusă, rusă, engleză, germană și franceză;

19. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, parlamentelor și guvernelor statelor membre, Secretarului General al Organizației Națiunilor Unite, Adunărilor Parlamentare ale OSCE și Consiliului Europei, Secretariatului Comunității Statelor Independente, precum și parlamentului și guvernului din Belarus.

Ultima actualizare: 17 mai 2010Notă juridică