Procedură : 2010/2518(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B7-0073/2010

Texte depuse :

B7-0073/2010

Dezbateri :

Voturi :

PV 10/02/2010 - 9.5

Texte adoptate :

P7_TA(2010)0015

PROPUNERE DE REZOLUŢIE
PDF 117kWORD 78k
Consultaţi, de asemenea, propunerea comună de rezoluţie RC-B7-0072/2010
3.2.2010
PE432.925v01-00
 
B7-0073/2010

depusă pe baza declarației Înaltei Reprezentante a Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate

în conformitate cu articolul 110 alineatul (2) din Regulamentul de procedură


referitoare la recentul cutremur din Haiti


Eva Joly, Isabelle Durant, Daniel Cohn-Bendit, Bart Staes în numele Grupului Verts/ALE

Rezoluția Parlamentului European referitoare la recentul cutremur din Haiti  
B7‑0073/2010

Parlamentul European,

–   având în vedere Consensul european privind ajutoarele umanitare,

–   având în vederea Misiunea de stabilizare a Națiunilor Unite din Haiti (MINUSTAH),

–   având în vedere propunerea lui Michel Barnier referitoare la o forță europeană de protecție civilă intitulată „Europe Aid”,

–   având în vedere articolul 110 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A. întrucât recentul cutremur, cu o magnitudine fără precedent de 7,3 grade pe scara Richter, a condus la pierderea a peste 150 000 de vieți și la rănirea gravă a 150 000 de persoane, a lăsat 1,5 milioane de persoane fără adăpost și a devastat principalele clădiri ale administrației din Port-au-Prince, precum și infrastructura economică;

B.  întrucât Oficiul Națiunilor Unite pentru Coordonarea Afacerilor Umanitare (OCHA) a relatat că aproape 1 milion de persoane de pe tot cuprinsul țării sunt fără adăpost și că aproape 500 000 de persoane sunt dislocate intern;

C. întrucât recunoaște faptul că majoritatea activităților umanitare au fost întreprinse chiar de haitieni și că o serie de guverne, persoane fizice și întreprinderi donatoare au răspuns rapid și generos la cutremurul din Haiti;

D. întrucât, dincolo de operațiunile de ajutorare imediate, eforturile de redresare pe termen mediu și lung pentru refacerea vieții oamenilor, a infrastructurii distruse, a instituțiilor de stat și a activităților economice necesită un angajament internațional pe termen lung;

E.  întrucât este îngrijorat cu privire la riscul adopțiilor ilegale și al traficului de copii, precum și la posibilitatea ca unele persoane să profite de starea de haos din această țară și de incapacitatea administrației de a o controla;

F.  întrucât aproximativ 250 000 de persoane au părăsit Port-au-Prince și se preconizează plecarea spre zonele rurale a unui număr de până la 1 milion de locuitori;

G. întrucât, anterior cutremurului, mai multe decenii de instabilitate politică au contribuit la slăbirea instituțiilor guvernamentale și la capacitatea statului de a asigura servicii publice de bază și întrucât pagubele provocate de cutremur au paralizat capacitatea statului de a răspunde activ la eforturile de ajutorare, agravând astfel situația;

H. întrucât Haiti este debilitat de o datorie externă în valoare de 1 miliard de dolari americani, ceea ce a reprezentat un obstacol pentru dezvoltarea acestui stat încă dinainte de cutremur și ar putea constitui o piedică în calea eforturilor de redresare a țării;

I.   întrucât FMI a promis 100 de milioane USD pentru lansarea unui tip de plan Marshall pentru a se răspunde nevoilor imediate și pentru a se putea planifica viitorul, dar întrucât unele state membre au respins această propunere, astfel încât aceasta a fost înlocuită cu un program de credit;

J.   întrucât la Montreal a avut loc o conferință a donatorilor, cu participarea prim-ministrului haitian, care a avut ca obiectiv evaluarea nevoilor acestei țări,

1.  exprimă sincere condoleanțe față de poporul haitian și față de personalul organizațiilor internaționale, inclusiv al ONU și al UE;

2.  salută angajamentul preliminar al Comisiei de a acorda asistență umanitară în valoare de 30 de milioane de euro, însă își exprimă îngrijorarea cu privire la faptul că, până în momentul de față, contribuțiile aduse nu acoperă decât 47% din suma de 575 de milioane de USD solicitată prin apelul de urgență lansat de OCHA;

3.  solicită o evaluare detaliată pentru identificarea nevoilor pe termen scurt și pe termen lung ale populației, precum și pentru definirea participării UE la procesul de reconstrucție în cele etape ale acestuia, și anume ajutoare umanitare, reabilitare și reconstrucție;

4.  solicită ONU să revizuiască mandatul MINUSTAH în colaborare cu autoritățile haitiene, pentru ca aceasta să răspundă nevoilor țării în urma dezastrului, cu un accent deosebit asupra aspectelor de securitate;

5.  își exprimă serioase îndoieli cu privire la oportunitatea deschiderii unui lagăr de refugiați în Guantanamo pentru victimele cutremurului;

6.  își exprimă profunda îngrijorarea cu privire la adopțiile ilegale și la traficul de copii, precum și la posibilitatea ca unele persoane să profite de starea de haos actuală și solicită UE și ONU să ajute autoritățile haitiene să controleze aceste fenomen și să ia toate măsurile necesare pentru a facilita reunificarea familiilor și adopțiile transparente și controlate prin intermediul instituțiilor recunoscute;

7.  salută reacția rapidă în fața urgenței a autorităților haitiene, a societății civile, a UE, a ONU, a donatorilor bilaterali și a ONG-urilor internaționale, face apel la ONU să coordoneze eforturile internaționale și de ajutorare și nevoile de reconstrucție a țării sub conducerea necontestată a autorităților haitiene și solicită UE să colaboreze îndeaproape cu ONU;

8.  subliniază faptul că guvernul haitian, autoritățile locale și organizațiile societății civile trebuie să dețină un rol de lider în reconstruirea infrastructurii și instituțiilor distruse ale țării și în redresarea economică a acesteia și solicită Comisiei și statele membre să pună la dispoziția acestui stat know-how-ul UE;

9.  subliniază faptul că este important să se pună la dispoziția autorităților locale ajutoarele corespunzătoare pentru a le permite stimularea economiei, întrucât mii de persoane părăsesc Port-au-Prince pentru a se stabili în mediul rural;

10. face apel la UE și la alți donatori internaționali ca, ori de câte ori este posibil, pentru eforturile de ajutorare, să achiziționeze alimente produse la nivel local, contribuind astfel la ajutorarea economiei rurale, și solicită UE să sprijine sectorul agricol punând la dispoziția agricultorilor mici materialele necesare;

11. solicită Comisiei să își intensifice sprijinul pentru programele de remunerare în numerar a muncii, întrucât acestea constituie un mijloc important de injectare a banilor lichizi comunitatea locală în vederea redresării activităților economice;

12. solicită anularea imediată a datoriei restante a Haitiului și subliniază faptul că orice asistență de urgență în caz de cutremur trebuie oferită sub formă de împrumuturi nerambursabile, nu sub formă de împrumuturi care să se adauge datoriilor acestei țări;

13. solicită Înaltei Reprezentate a Uniunii să constituie o forță europeană de protecție civilă, astfel cum a propus Michel Barnier, în vederea eficientizării și mai bunei coordonări a acordării de ajutoare umanitare de către UE; salută activitățile de protecție civilă desfășurate de UE în Haiti;

14. își exprimă indignarea față de faptul că ideea inițială a FMI de a lansa un tip de plan Marshall pentru a ajuta autoritățile haitiene să răspundă nevoilor lor imediate – sub forma unui angajament de 100 de milioane USD și a unei propuneri de anulare a datoriei – a fost respinsă de donatori și că această propunere a dispărut de pe ordinea de zi a conferinței donatorilor conferinței organizate la 25 ianuarie la Montreal;

15. solicită Comisiei să prezinte Parlamentului o evaluare detaliată a nevoilor de după dezastru și un raport privind progresele înregistrate în procesul de reconstrucție;

16. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, statelor membre, secretarului general al ONU și guvernului din Haiti.

Ultima actualizare: 14 mai 2010Notă juridică