Διαδικασία : 2010/2504(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B7-0084/2010

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B7-0084/2010

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 10/02/2010 - 9.6
CRE 10/02/2010 - 9.6

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2010)0016

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 189kWORD 155k
Βλ. επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B7-0078/2010
3.2.2010
PE432.937v01-00
 
B7-0084/2010

εν συνεχεία της δήλωσης της Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για την Εξωτερική Πολιτική και την Πολιτική Ασφάλειας

σύμφωνα με το άρθρο 110, παράγραφος 2, του Κανονισμού


σχετικά με την κατάσταση στο Ιράν


Marietje Schaake, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Johannes Cornelis van Baalen, Frédérique Ries, Louis Michel, Marielle De Sarnez εξ ονόματος της Ομάδας ALDE

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την κατάσταση στο Ιράν  
B7‑0084/2010

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

- έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με το Ιράν,

 

- έχοντας υπόψη την έκθεση του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών της 23ης Σεπτεμβρίου 2009 σχετικά με την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν,

- έχοντας υπόψη τη δήλωση της Προεδρίας της 26ης Οκτωβρίου 2009 σχετικά με την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων μετά τις προεδρικές εκλογές στο Ιράν,

- έχοντας υπόψη τη δήλωση της Προεδρίας της 28ης Δεκεμβρίου 2010 σχετικά με τις πρόσφατες διαδηλώσεις στο Ιράν,

- έχοντας υπόψη τη δήλωση της Ύπατης Εκπροσώπου στις 12 Ιανουαρίου 2010 σχετικά με τη δίκη επτά ηγετών Μπαχάι στο Ιράν,

- έχοντας υπόψη τη δήλωση του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις 9 Οκτωβρίου 2009 στην οποία επαναλαμβάνεται η δέσμευση του Κοινοβουλίου για παγκόσμια κατάργηση της θανατικής ποινής και ειδικότερα καταδικάζεται η επιβολή θανατικής ποινής σε εγκλήματα ανηλίκων,

 

–   έχοντας υπόψη τη δήλωση του Συμβουλίου για το Ιράν στις 10/11 Δεκεμβρίου 2009· 

- έχοντα υπόψη τις αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών αριθ. 1737, 1747, 1803 και 1835 σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν,

 

- έχοντας υπόψη το Διεθνές Σύμφωνο για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα (ICCPR), το Διεθνές Σύμφωνο για τα Οικονομικά, Κοινωνικά και Πολιτισμικά Δικαιώματα (ICESCR), τη Σύμβαση για την Εξάλειψη Κάθε Μορφής Φυλετικών Διακρίσεων, καθώς και τη Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού, όπου είναι συμβαλλόμενο μέρος το Ιράν,

 

- έχοντας υπόψη το Καταστατικό του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας (IAEA) και τη Συνθήκη για την Πυρηνική Μη Διάδοση, όπου είναι συμβαλλόμενο μέρος το Ιράν,

 

- έχοντας υπόψη το άρθρο 110, παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

 

 

Α.      λαμβάνοντας υπόψη ότι υπό κανονικές συνθήκες η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν, όπως και κάθε άλλο κράτος που είναι συμβαλλόμενο μέρος της Συνθήκης για τη Μη Διάδοση, έχει το αναφαίρετο δικαίωμα να αναπτύσσει και να χρησιμοποιεί την πυρηνική ενέργεια για ειρηνικούς σκοπούς· λαμβάνοντας ωστόσο υπόψη ότι το Ιράν έχει συνεχίσει λαθραίες πυρηνικές δραστηριότητες, ιδίως δε συνεχίζει δραστηριότητες εμπλουτισμού, περιφρονώντας αρκετές αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών,

 

Β.      λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν έχει σε μόνιμη βάση αρνηθεί να συνεργαστεί ουσιαστικά με τον Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας (IAEA) και έχει δημιουργήσει σοβαρές αμφιβολίες, από κάθε άποψη, και συνεχίζει να δημιουργεί, σχετικά με τον αποκλειστικά ειρηνικό χαρακτήρα του πυρηνικού της προγράμματος,

 

Γ.      λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ιράν έχει αποτελέσει αντικείμενο τριών γύρων οικονομικών και διπλωματικών κυρώσεων των Ηνωμένων Εθνών σε απάντηση στο πυρηνικό του πρόγραμμα και στην απόρριψη της έκκλησης του Συμβουλίου Ασφαλείας να αναστείλει όλες τις δραστηριότητες που συνδέονται με τον εμπλουτισμό και την επανεπεξεργασία, χωρίς να έχει υπάρξει οποιαδήποτε αλλαγή συμπεριφοράς από την ιρανική πλευρά,

 

Δ.      λαμβάνοντας υπόψη ότι το Σεπτέμβριο του 2009 αποκαλύφθηκε νέα πυρηνική εγκατάσταση κοντά στην Qom· ότι η ανάπτυξη της εγκατάστασης αυτής από το Ιράν καταδικάσθηκε ευρέως και υπονομεύει για μια ακόμη φορά την αξιοπιστία του καθεστώτος, ο δε Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Ban Ki-moon δήλωσε ότι παραβιάσθηκαν αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας λόγω της καθυστέρησης στην αποκάλυψη της εγκατάστασης, μια κατηγορία την οποία η ιρανική πλευρά απέρριψε,

 

Ε.      λαμβάνοντας υπόψη τον Οκτώβριο του 2009 το Ιράν συμφώνησε να επιτρέψει σε επιθεωρητές του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας (IAEA) να επισκεφθούν τη νέα εγκατάσταση στην Qom πριν από τα τέλη Οκτωβρίου· ότι, στο πλαίσιο ανανεωμένων διαπραγματεύσεων, ο Javier Solana ζήτησε επιμόνως από την ιρανική πλευρά να υποστηρίξει την προσέγγιση "πάγωμα έναντι παγώματος", βάσει της οποίας το Ιράν θα ανέστελλε τις πυρηνικές του δραστηριότητες συμπεριλαμβανομένης της εγκατάστασης νέων φυγοκεντρητών, ενώ ταυτόχρονα τα κράτη E3 + 3 θα απείχαν από την υιοθέτηση νέων μέτρων στο Συμβούλιο Ασφαλείας,

 

ΣΤ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι η επίσκεψη των επιθεωρητών του IAEA στο Ιράν άρχισε στις 25 Οκτωβρίου 2009· ότι στις 27 Νοεμβρίου το διοικητικό συμβούλιο του IAEA υιοθέτησε νέο ψήφισμα στο οποίο επικρίνεται η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν επειδή εξακολουθεί να περιφρονεί τις απαιτήσεις και υποχρεώσεις που περιέχονται στις σχετικές αποφάσεις και ψηφίσματα του διοικητικού συμβουλίου του IAEA και του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και επειδή δεν ενημέρωσε εγκαίρως τους πυρηνικούς αξιωματούχους των Ηνωμένων Εθνών για την κατασκευή της δεύτερης μονάδες εμπλουτισμού ουρανίου (έξω από την Τεχεράνη),

 

Ζ.      λαμβάνοντας υπόψη ότι τον Ιανουάριο του 2010 το Ιράν ενημέρωσε τον IAEA ότι απέρριψε τμήματα ενός σχεδίου συμφωνίας του Οκτωβρίου 2009 σχετικά με το εμπλουτισμένο ουράνιο, βάσει της οποίας το Ιράν θα μετέφερε το 70% του ουρανίου χαμηλού εμπλουτισμού του (LEU) στο εξωτερικό προκειμένου να υποστεί μετατροπή σε ειδικές ράβδους καυσίμων για να χρησιμοποιηθούν σε αντιδραστήρα ιατρικής έρευνας· λαμβάνοντας ωστόσο υπόψη ότι ο IAEA δήλωσε ότι η πρόταση του Οκτωβρίου του 2009 εξακολουθεί να ισχύει,

Η.      λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ιράν δεν τήρησε την προθεσμία του Ιανουαρίου 2010 προκειμένου να συμμορφωθεί με προσκλήσεις και να ανοίξει τις πυρηνικές του εγκαταστάσεις σε επιθεωρητές του ΙΑΕΑ,

 

 

Σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα

 

Θ.      εκτιμώντας ότι η γενική κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Ιράν συνεχίζει να επιδεινώνεται ταχέως, ακόμη περισσότερο μετά τις προεδρικές εκλογές του Ιουνίου 2009,

 

Ι.       λαμβάνοντας υπόψη ότι η κυβερνητική βίαιη επίθεση στις σε μεγάλο βαθμό ειρηνικές διαμαρτυρίες που ακολούθησαν τις αμφισβητούμενες προεδρικές εκλογές της 12ης Ιουνίου 2009 είχε ως αποτέλεσμα τουλάχιστον 30 θανάτους - ενώ η αντιπολίτευση ανεβάζει αυτό τον αριθμό σε άνω των 70 - και 4.000 κρατήσεις· λαμβάνοντας υπόψη ότι στους συλληφθέντες συγκαταλέγονταν κορυφαίοι επικριτές της κυβέρνησης, ακτιβιστές για τα ανθρώπινα δικαιώματα, δικηγόροι και δημοσιογράφοι· ότι επιπλέον 200 άτομα συνελήφθησαν κατά τη διάρκεια διαμαρτυριών την Εθνική Ημέρα Φοιτητών στις 7 Δεκεμβρίου, και ότι οι αριθμοί αυτοί αυξάνονται μέρα με τη μέρα,

 

ΙΑ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι σε ad hoc και σκηνοθετημένες δίκες που πραγματοποιήθηκαν τις επόμενες ημέρες μετά τις λαϊκές διαδηλώσεις, πέντε ακτιβιστές της αντιπολίτευσης καταδικάστηκαν σε θάνατο, ενώ άλλοι 80 σε φυλακίσεις έως 15 έτη· ότι μαζικές δίκες συνεχίζονται για 140, σύμφωνα με πληροφορίες, υποστηρικτές της αντιπολίτευσης, μεταξύ των οποίων εξέχοντες μεταρρυθμιστές και ακτιβιστές που αναζητούνται για αδικήματα που κυμαίνονται από ταραχές έως κατασκοπεία, επιδίωξη ανατροπής των ηγετών του Ιράν και αποστολή βίντεο με τις συγκρούσεις μεταξύ διαδηλωτών και ιρανικής αστυνομίας στα ξένα δίκτυα,

 

ΙΒ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι κατά τις εκδηλώσεις μνήμης στην Ashura τον Δεκέμβριο, οι διαδηλώσεις της αντιπολίτευσης οδήγησαν σε βίαιες συγκρούσεις με τις δυνάμεις ασφαλείας και τουλάχιστον οκτώ άτομα σκοτώθηκαν, μεταξύ των οποίων ο Ali Mousavi, ανηψιός του ηγέτη της αντιπολίτευσης Mir Hossein Mousavi· ότι περισσότεροι από 180 άνθρωποι - συμπεριλαμβανομένων δημοσιογράφων, ακτιβιστών της αντιπολίτευσης και μελών της κοινότητας Μπαχάι - συνελήφθησαν μετά τις διαδηλώσεις της Ashura και ότι 16 άτομα αναμένεται να προσαχθούν σύντομα σε δίκη,

 

ΙΓ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η παραβίαση στοιχειωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων υπό τη μορφή βασανιστηρίων και κακομεταχείρισης κρατουμένων, στέρησης ύπνου, κράτησης σε απομόνωση, λαθραίας κράτησης, καθώς και η εφαρμογή ωμής, απάνθρωπης και εξευτελιστικής μεταχείρισης, η σωματική κακομεταχείριση συμπεριλαμβανομένης της σεξουαλικής βίας, καθώς και η ατιμωρησία των παραγόντων του κράτους εξακολουθούν να αποτελούν διαδεδομένα φαινόμενα,

 

ΙΔ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ιράν είναι δεύτερο μόνο απέναντι στην Κίνα ως προς τον αριθμό των εκτελέσεων που πραγματοποιούνται ετησίως, οι δε αριθμοί έχουν τετραπλασιαστεί μετά την άνοδο του Προέδρου Ahmedinejad στην εξουσία το 2005, δεδομένου ότι 317 άτομα εκτελέσθηκαν το 2007 και τουλάχιστον 282 το 2008· ότι καμιά χώρα στον κόσμο δεν εκτελεί περισσότερους ανήλικους παραβάτες απ' ό,τι το Ιράν και ότι τουλάχιστον 140 παιδιά "παραβάτες" περιμένουν αυτή τη στιγμή την εκτέλεσή τους στο Ιράν σύμφωνα με εκθέσεις των δικηγόρων που ασχολούνται με τα ανθρώπινα δικαιώματα,

 

ΙΕ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η βίαιη φυσική, οικονομική, πολιτική, νομική και κοινωνική καταστολή πολιτικών αντιπάλων, ακτιβιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, δημοσιογράφων, ιστολόγων, εκπαιδευτικών, διανοουμένων, πανεπιστημιακών, ομοφυλοφίλων, γυναικών, φοιτητών, συνδικαλιστών και μελών θρησκευτικών, εθνοτικών και γλωσσικών μειονοτήτων έχει αυξηθεί και συνεχίζεται να αυξάνει,

 

ΙΣΤ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι ο σεβασμός της θρησκευτικής ελευθερίας στη χώρα συνεχίζει να μειώνεται· ότι το Δεκέμβριο του 2009 τουλάχιστον 8 μέλη της Εκκλησίας του Ιράν από το Rasht και το Shiraz συνελήφθησαν και ότι κρατούνται σε τόπο που παραμένει μυστικός, με πολυχρησιμοποιημένες κατηγορίες όπως προσηλυτισμός και αποστασία η οποία απειλεί την ασφάλεια του Ιράν· λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 9 Σεπτεμβρίου 2008, το ιρανικό κοινοβούλιο ενέκρινε νόμο περί αποστασίας, βάσει του οποίου η αλλαξοπιστία από το Ισλάμ τιμωρείται με την ποινή του θανάτου,

 

ΙΖ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι εξακολουθούν να αυξάνονται οι περιορισμοί της ελευθερίας του τύπου και της έκφρασης, όπως καταδεικνύεται από τον αριθμό δημοσιογράφων και ιστολόγων που συνελήφθησαν μετά τις εκλογές, τον συστηματικό αποκλεισμό διαδικτυακών μέσων ενημέρωσης και πηγών πληροφόρησης, τις παρεμβολές στις δορυφορικές μεταδόσεις και την κατάσχεση των διαβατηρίων αρκετών διακεκριμένων ιρανών δημοσιογράφων,

 

ΙΗ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ιστολόγοι Mehrdad Rahimi και Kouhyar Goudarzi κατηγορήθηκαν ότι θέλουν να εξαπολύσουν "πόλεμο εναντίον του Θεού" κατά παρόμοιο τρόπο με τους δύο άνδρες που εκτελέσθηκαν στις 28 Ιανουαρίου στην Τεχεράνη με την κατηγορία ότι είναι "Mohareb" (εχθροί του Θεού)·

 

ΙΘ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ιρανικές αρχές έχουν απαγορεύσει στους Ιρανούς τις επαφές με περισσότερες από 60 διεθνείς οργανώσεις, μεταξύ των οποίων δεξαμενές σκέψεις, πανεπιστήμια, οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων και μέσα επικοινωνίας, τις οποίες έχουν χαρακτηρίσει "πράκτορες του ήπιου πολέμου",

 

Κ.      λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένοι σπουδαστές που κανονικά θα ήταν επιλέξιμοι αποκλείστηκαν από την εγγραφή σε μεταπτυχιακά προγράμματα λόγω των πολιτικών τους δραστηριοτήτων,

 

ΚΑ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 12 Ιανουαρίου 2010 άρχισε η δίκη εναντίον επτά ηγετών της κοινότητας Μπαχάι μέσα σε ειδήσεις για έλλειψη δίκαιης διαδικασίας και βασικών νομικών δικαιωμάτων· ότι τα επτά αυτά άτομα - η κ. Fariba Kamalabadi, οι κ.κ. Jamaloddin Khanjani, Afif Naeimi, Saeid Rezaie, η κ. Mahvash Sabet, οι κ.κ. Behrouz Tavakkoli και Vahid Tizfahm περιμένουν δίκη σχεδόν για δύο χρόνια και έχουν περάσει πάνω από ένα χρόνο φυλακισμένοι χωρίς να τους απαγγελθεί κατηγορία και χωρίς πρόσβαση σε συνήγορο,

 

ΚΒ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι στη δίκη των επτά ηγετών Μπαχάι δεν επιτρέπεται η πρόσβαση εξωτερικών παρατηρητών στην αίθουσα του δικαστηρίου και ότι ακόμη και οι συνήγοροι των κατηγορουμένων χρειάστηκε να επιμείνουν για να τους επιτραπεί η πρόσβαση· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι συνήγοροι αυτοί είχαν ανεπαρκή πρόσβαση στους πελάτες τους κατά τους 20 μήνες προφυλάκισης που προηγήθηκαν της δίκης,

 

ΚΓ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οι Φρουροί της Επανάστασης, η μυστική τους υπηρεσία καθώς και η πολιτοφυλακή Basij διαδραματίζουν ολοένα και σημαντικότερο ρόλο, ασκώντας καταστολή σε πολίτες του Ιράν και συλλαμβάνοντας υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και ότι υπάρχει κίνδυνος να πάρουν το νόμο στα χέρια τους,

 

ΚΔ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οι Φρουροί της Επανάστασης έχουν ολοένα και μεγαλύτερα οικονομικά συμφέροντα, η πλήρης κλίμακα των οποίων είναι άγνωστη λόγω της έλλειψης διαφάνειας και αξιόπιστων στοιχείων,

 

ΚΕ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Mohammad Reza Ali-Zamani και ο Arash Rahmanipour εκτελέστηκαν στις 28 Ιανουαρίου 2010 και ότι αυτές ήταν οι πρώτες θανατικές καταδίκες που εκτελέστηκαν και που είχαν συνδεθεί από επίσημες πηγές με τα κινήματα διαμαρτυρίας, παρά το γεγονός ότι τουλάχιστον ο ένας από αυτούς, αν όχι και οι δύο, ήταν ήδη στη φυλακή την εποχή των εκλογών και ότι, σύμφωνα με πληροφορίες, τουλάχιστον εννέα άνθρωποι έχουν καταδικαστεί σε θάνατο για υποτιθέμενους δεσμούς με το Πράσινο Κίνημα,

 

 

Σχετικά με τις σχέσεις ΕΕ-Ιράν

 

ΚΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο πρόξενος του Ιράν στο Όσλο κ. Mohammed-Reza Heydari παραιτήθηκε δημόσια από τη θέση του και καταδίκασε το καθεστώς και την εκ μέρους του καθεστώτος παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, κάτι το οποίο δεν έχει κάνει κανείς άλλος Ιρανός διπλωμάτης, ,

 

ΚΖ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η συνεργασία μεταξύ ΕΕ και Ιράν είναι αυτή τη στιγμή μάλλον κακή και ότι έχει επηρεαστεί σημαντικά από τις συνεχιζόμενες ανησυχίες στην ΕΕ και τη διεθνή κοινότητα σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν,

 

ΚΗ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή δεν διαθέτει αντιπροσωπεία στην Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν αλλά ωστόσο συνεργάζεται εκ του σύνεγγυς με τις πρεσβείες των κρατών μελών της ΕΕ στην Τεχεράνη,

 

ΚΘ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή συνεχίζει να υλοποιεί δραστηριότητες υπέρ της κοινωνίας των πολιτών του Ιράν,

 

Λ.      λαμβάνοντας υπόψη ότι Ιρανοί σπουδαστές επωφελούνται από το πρόγραμμα Erasmus Mundus το οποίο επιτρέπει κάθε χρόνο σε 30 έως 50 ιρανούς προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές να συνεχίσουν τις σπουδές τους στην Ευρώπη,

 

ΛΑ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι αρκετοί Ευρωπαίοι ιρανικής καταγωγής έχουν απειληθεί και έχουν υποστεί απόπειρες εκφοβισμού από εκπροσώπους του ιρανικού καθεστώτος σε ευρωπαϊκές χώρες, επειδή συμμετείχαν σε ειρηνικές διαδηλώσεις εναντίον της κυβέρνησης,

ΛΒ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένες ευρωπαϊκές εταιρείες προμήθευσαν τεχνολογία η οποία επέτρεψε τη λογοκρισία των διαδηλώσεων στην Τεχεράνη και σε άλλες πόλεις του Ιράν,

ΛΓ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι δύο Βρετανοί διπλωμάτες, δύο Γερμανοί διπλωμάτες και αρκετοί Ιρανοί μέλη του προσωπικού της βρετανικής πρεσβείας συνελήφθησαν για τον ρόλο που δήθεν διαδραμάτισαν στις διαμαρτυρίες στο Ιράν, στην περιοχή της Ashura, το Δεκέμβριο του 2009·

Σχετικά με το πυρηνικό ζήτημα

 

1.  επαναλαμβάνει ότι οι κίνδυνοι διάδοσης του ιρανικού πυρηνικού προγράμματος παραμένουν πηγή σοβαρής ανησυχίας για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τη διεθνή κοινότητα, όπως εκφράζεται σαφέστατα στις αποφάσεις 1737, 1747, 1803 και 1835 του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών· κατά συνέπεια, εκφράζει τη λύπη του διότι το Ιράν ακόμη δεν έχει συμμορφωθεί με τις διεθνείς υποχρεώσεις του να αναστείλει όλες τις δραστηριότητες που συνδέονται με τον εμπλουτισμό και την επανεπεξεργασία·

 

2.  εκφράζει την υποστήριξή του στις προσπάθειες της ΕΕ που αποβλέπουν στην επίτευξη μακρόπνοης λύσης, κατόπιν διαπραγματεύσεων με το Ιράν, στο πυρηνικό ζήτημα και υπογραμμίζει τον κεφαλαιώδη ρόλο που διαδραματίζει ο IAEA·

 

3.  φρονεί ότι ο κίνδυνος από το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν αποτελεί σοβαρή απειλή για τη σταθερότητα στην περιοχή γενικά και για το κράτος του Ισραήλ γενικά·

 

4.  υπογραμμίζει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση προσπαθεί από το 2004 να επιτευχθεί διπλωματική λύση στο ζήτημα του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν, όπως μέσω του συνολικού διαλόγου, όπως μέσω του συνολικού διαλόγου·

 

5.  εκφράζει τη σοβαρή ανησυχία του διότι το Ιράν δεν έχει κάνει μέχρι στιγμής τίποτε για να ανακτήσει την εμπιστοσύνη της διεθνούς κοινότητας σε σχέση με τον αποκλειστικά ειρηνικό χαρακτήρα του πυρηνικού προγράμματος και μάλιστα έχει κάνει τα αντίθετα·

 

6.  ζητεί επιμόνως από το Ιράν να συμμορφωθεί πλήρως και χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση με τις υποχρεώσεις του βάσει των σχετικών ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και του IAEA ακόμα και ειδικότερα να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις που εκτίθενται στο ψήφισμα του διοικητικού συμβουλίου του IAEA της 27ης Νοεμβρίου 2009·

 

7.  εκφράζει τη λύπη του διότι το Ιράν δεν έχει συμφωνήσει με τον IAEA σε ένα πρόγραμμα προμήθειας πυρηνικού καυσίμου για τον πυρηνικό αντιδραστήρα της Τεχεράνης, κάτι που θα συνέβαλλε στην οικοδόμηση εμπιστοσύνης και ταυτόχρονα θα ικανοποιούσε την ανάγκη του Ιράν για ιατρικά ραδιοΐσότοπα· παρατηρεί με μεγάλη ανησυχία ότι το Ιράν δεν δέχτηκε επανειλημμένες προσφορές από την Κίνα, την Γαλλία, τη Γερμανία, τη Ρωσία, το Ηνωμένο Βασίλειο, τις Ηνωμένες Πολιτείες και τον Ύπατο Εκπρόσωπο της ΕΕ κ. Javier Solana να συζητήσει περαιτέρω το πυρηνικό του πρόγραμμα και άλλα ζητήματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος· ωστόσο παραμένει προσηλωμένο στις προσπάθειες για επίτευξη διπλωματικής λύσης στο ζήτημα του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν·

 

 

 

Σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα

 

8.  εκφράζει σοβαρές αμφιβολίες σχετικά με την ακρίβεια των αποτελεσμάτων των εκλογών οι οποίες οδήγησαν στην επανεκλογή του Προέδρου Ahmedinejad για δεύτερη θητεία παρά τις σοβαρές ενδείξεις για εκλογική νοθεία μεγάλης κλίμακας και θεωρεί ότι η αξιοπιστία του Προέδρου του Ιράν έχει κλονιστεί σοβαρά·

9.  αποτίει φόρο τιμής στο θάρρος όλων των Ιρανών, ανδρών και γυναικών, που υπερασπίζονται τις θεμελιώδεις ελευθερίες και τις δημοκρατικές αρχές τους και εκφράζουν την επιθυμία τους να ζήσουν σε μια κοινωνία χωρίς καταστολή και εκφοβισμό· ιδιαίτερο φόρο τομής αποτίει στις Ιρανές οι οποίες διαδραμάτισαν καίριο ρόλο στις μετεκλογικές διαδηλώσεις τον Ιούνιο·

 

10.  καταδικάζει έντονα τη μεγάλης κλίμακας και υπέρμετρη χρήση βίας, τις αυθαίρετες συλλήψεις και τα καταγγελλόμενα βασανιστήρια κατά την καταστολή των διαδηλώσεων σχετικά με τις αμφισβητούμενες ιρανικές προεδρικές εκλογές· καλεί την ιρανική κυβέρνηση να σέβεται τα θεμελιώδη ατομικά και πολιτικά δικαιώματα και ιδίως το δικαίωμα στην ελεύθερη έκφραση και ζητεί να απελευθερωθούν χωρίς όρους όλοι οι ειρηνικοί διαδηλωτές και όλοι όσοι συνελήφθησαν στο ευρύτερο πλαίσιο των πρόσφατων ταραχών - ανεξάρτητα από το εάν πρόκειται για σπουδαστές, πανεπιστημιακούς, μέλη μαζικών φορέων, δημοσιογράφους ή ακτιβιστές ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

 

11.  καταδικάζει έντονα την διαδικασία μαζικών δικών εναντίον όσων συμμετείχαν στις μαζικές μετεκλογικές διαδηλώσεις· πιστεύει ότι αυτές οι δίκες παραβιάζουν τόσο τα διεθνή πρότυπα περί δίκαιης δίκης όσο και τις εθνικές νομικές διατάξεις και εκφράζει τη σοβαρή ανησυχία του για τις ειδήσεις σχετικά με την ανεπαρκή πρόσβαση των κρατουμένων στην πληροφόρηση σε ανεξάρτητες νομικές συμβουλές·

 

12.  καταδικάζει έντονα τη συνεχιζόμενη και μεγάλης κλίμακας παραβίαση των στοιχειωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων από το καθεστώς του Ιράν·

 

13.  ζητεί επιμόνως από τις αρχές του Ιράν να καταργήσουν, στο δίκαιο και στην πράξη, κάθε μορφή βασανιστηρίων και κάθε άλλη ωμή, απάνθρωπη, εξευτελιστική μεταχείριση ή τιμωρία και να προασπίζονται τη δέουσα διαδικασία και να τερματίσουν την ατιμωρησία για τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

 

14.  καταδικάζει τον νομικό ορισμό της αλλαξοπιστίας ως αδικήματος που επιφέρει την ποινή του θανάτου·

 

15.  καλεί τις αρχές του Ιράν να διενεργήσουν διεξοδικές έρευνες στις ειδήσεις σχετικά με κακομεταχείριση, προσβολή και βασανιστήρια στις φυλακές και στα κρατητήρια και να καλέσουν τους υπεύθυνους να λογοδοτήσουν·

 

16.  εκφράζει τη βαθιά ανησυχία του για τη δίκη των επτά ηγετών Μπαχάι, η οποία άρχισε στις 12 Ιανουαρίου, και ιδίως για το γεγονός ότι οι εναντίον τους κατηγορίες φαίνεται να έχουν ως κίνητρο το γεγονός ότι ανήκουν σε μια μειονοτική θρησκεία· ζητεί η δίκη να διεξαχθεί με δίκαιο, θεμιτό και ανοικτό τρόπο, με σεβασμό όλων των διεθνών προτύπων που προβλέπει το ICCPR, που έχει κυρωθεί από το Ιράν και να επιτραπούν ανεξάρτητοι παρατηρητές στις διαδικασίες· καλεί να τερματιστούν οι διωγμοί της κοινότητας Μπαχάι και άλλων θρησκευτικών κοινοτήτων και να γίνεται σεβαστή η ατομική ελευθερία της θρησκείας·

 

17.  επαναλαμβάνει την έκκλησή του στις ιρανικές αρχές να τιμήσουν την υποχρέωση της κυβέρνησης για σεβασμό των θρησκευτικών μειονοτήτων και να απελευθερώσουν άμεσα τα μέλη της κοινότητας Μπαχάι που κρατούνται για υποτιθέμενη συμμετοχή σε αντικυβερνητικές διαμαρτυρίες·

 

18.  καταδικάζει έντονα τις θανατικές ποινές και τις εκτελέσεις στο Ιράν και ανησυχεί ιδίως για τις ποινές που έχουν επιβληθεί για πολιτικά αδικήματα και σε ανηλίκους· επαναλαμβάνει την έκκλησή τους προς τις ιρανικές αρχές να σεβαστούν τις διεθνώς αναγνωρισμένες νομικές διασφαλίσεις όσον αφορά τους ανηλίκους, όπως είναι το ICCPR και το Διεθνές Σύμφωνο για τα Δικαιώματα του Παιδιού·

 

19.  επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς τις ιρανικές αρχές για ολοκληρωτική κατάργηση της ποινής του θανάτου και, στο ενδιάμεσο διάστημα, για κήρυξη μορατόριουμ στις εκτελέσεις, όπως ζητείται επιμόνως από τα ψηφίσματα 62/149 και 63/168 της γενικής συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών·

 

20.  αποδοκιμάζει το συστηματικό περιορισμό της ελευθερίας πληροφόρησης, μέσω του αποκλεισμού ιστοτόπων, της χρήσης κατασκοπευτικού λογισμικού και λογισμι΄κού φιλτραρίσματος για την ανίχνευση των χρηστών του Διαδικτύου, της δημιουργίας "κατοπτρικών" ιστοτόπων, της απαγόρευσης της κάλυψης μη εγκεκριμένων διαδηλώσεων και της εφαρμογής νέων περιορισμών που υποχρεώνουν τους δημοσιογράφους να λαμβάνουν άδεια πριν καλύψουν οποιοδήποτε θέμα·

 

21.  εκφράζει τη βαθιά ανησυχία του για την παρεμβολή παρασίτων και την παρεμπόδιση της λήψης εντός του Ιράν του σήματος διεθνών τηλεοπτικών εκπομπών στην περσική γλώσσα, όπως είναι οι εκπομπές του BBC·

 

22.  εκφράζει τη βαθιά ανησυχία του για την απέλαση αλλοδαπών δημοσιογράφων από το Ιράν·

 

 

Σχέσεις ΕΕ-Ιράν

 

23.  καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να υποστηρίξουν ενεργητικά κάθε ιρανική πρωτοβουλία που αποβλέπει στη βελτίωση της πολυφωνίας των μέσων ενημέρωσης·

 

24.  χαιρετίζει την πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης να προσφέρει τηλεοπτική υπηρεσία στην περσική γλώσσα στο πλαίσιο πρωτοβουλίας για τη βελτίωση του διαλόγου με το λαό του Ιράν·

 

25.  καλεί τα κράτη μέλη να αρνηθούν την πρόσβαση σε μεταδόσεις ιρανικών τηλεοπτικών σταθμών εφόσον αυτή η πρόσβαση δεν διέπεται από αμοιβαιότητα·

 

26.  καλεί την Επιτροπή να συγκροτήσει αντιπροσωπεία στο Ιράν με στόχο να προωθήσει και να ενισχύσει το διάλογο με τις αρχές και την κοινωνία των πολιτών και να εντείνει τις επαφές ιδίως σε σχέση με τη βοήθεια στους πρόσφυγες και την καταπολέμηση της διακίνησης ναρκωτικών·

 

27.  εκφράζει την έκπληξη και την λύπη του για την ακύρωση, την τελευταία στιγμή, από τις ιρανικές αρχές, της επίσκεψης της αντιπροσωπείας του ΕΚ στην Τεχεράνη·

 

28.  θεωρεί ότι πρέπει να δρομολογηθεί σε επίπεδο ΕΕ σοβαρή ανταλλαγή απόψεων σε σχέση με τη δυνατότητα εισαγωγής περαιτέρω λεγόμενων "έξυπνων" κυρώσεων και διεύρυνσης του υφιστάμενου καταλόγου ατόμων και οργανώσεων που υπόκεινται σε απαγορεύσεις ταξιδίου στην ΕΕ και δέσμευση περιουσιακών στοιχείων, έτσι ώστε να συμπεριληφθούν τα μέλη και το τμήμα των δυνάμεων ασφαλείας που είναι υπεύθυνα για την καταστολή και τον περιορισμό της ελευθερία στη χώρα, καθώς και οι υπεύθυνοι για την παραβίαση των διεθνών δεσμεύσεων του Ιράν όσον αφορά το πυρηνικό ζήτημα, υπό τον όρο ότι αυτά τα μέτρα δεν θα οδηγούν σε υποβάθμιση των συνθηκών ζωής των πολιτών και δεν θα έχουν αρνητικό αντίκτυπο στον ιρανικό λαό συνολικά·

 

29.  θεωρεί ότι οι συνομιλίες σχετικά με την μελλοντική ένταξη του Ιράν στον ΠΟΕ μπορεί να χρησιμοποιηθούν ως μοχλός προκειμένου να σφυρηλατηθεί η συμμόρφωση με τα διεθνή πρότυπα στο πυρηνικό ζήτημα και στα ανθρώπινα δικαιώματα·

 

30. ζητεί να γίνουν ανακρίσεις και να προσαχθούν σε δίκη σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα οι δημόσιοι λειτουργοί και τα μέλη των δυνάμεων ασφαλείας που είναι υπεύθυνοι για το φόνο, την κακομεταχείριση, τα βασανιστήρια και το βιασμό διαδηλωτών και κρατουμένων·

31. καλεί τις ευρωπαϊκές εταιρείες να μην εφοδιάζουν την ιρανική κυβέρνηση με τεχνολογία που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την περιστολή της ελευθερίας του λόγου και να θέσει σε κίνδυνο τη ζωή ανθρώπων, ιδίως μέσω της επιθεώρησης των ηλεκτρονικών επικοινωνιών για την παρακολούθηση του περιεχομένου και την ανίχνευση της πηγής των ηλεμηνυμάτων·

32. καλεί τα κράτη μέλη να απελαύνουν ιρανούς διπλωμάτες που επιδίδονται σε εκτόξευση απειλών εναντίον Ιρανών Ευρωπαίων σε ευρωπαϊκό έδαφος·

33. ζητεί την απελευθέρωση των δύο προαναφερθέντων Γερμανών διπλωματών καθώς και όλου του άλλου προσωπικού ευρωπαϊκών πρεσβειών στο Ιράν·

34. υπογραμμίζει την προσέγγιση δύο ταχυτήτων σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν· παροτρύνει για μια ακόμη φορά το Ιράν να συμμορφωθεί πλήρως και χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση με τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις σχετικές αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και του IAEA·

35. καλεί το Συμβούλιο να παραμείνει έτοιμο για διάλογο με το Ιράν προκειμένου να επιτευχθεί λύση κατόπιν διαπραγματεύσεων στο πυρηνικό ζήτημα, καθώς και σε ζητήματα περιφερειακής ασφάλειας και σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

36. ζητεί αξιολόγηση του συνολικού προγράμματος διαλόγου μεταξύ Ιράν και ΕΕ, με σκοπό να χρησιμοποιηθούν οι καλές πρακτικές αυτής της διαδικασίας διαλόγου στο σχεδιασμό περαιτέρω διαλόγων τόσο για το πυρηνικό ζήτημα όσο και για τα ανθρώπινα δικαιώματα·

37. ζητεί ενεργητική συνεργασία με την Τουρκία σε μια ευρωπαϊκή προσέγγιση απέναντι στο Ιράν·

38.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην Ύπατη Εκπρόσωπο/Αντιπρόεδρο κ. Ashton, στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών, στο Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών, καθώς και στην κυβέρνηση και το κοινοβούλιο της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν.

 

 

 

Τελευταία ενημέρωση: 13 Μαΐου 2010Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου