Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B7-0135/2010

Texte depuse :

B7-0135/2010

Dezbateri :

Voturi :

PV 10/03/2010 - 7.3

Texte adoptate :


PROPUNERE DE REZOLUŢIE
PDF 110kWORD 64k
3.3.2010
PE432.994v01-00
 
B7-0135/2010

depusă pe baza declarațiilor Consiliului și Comisiei

în conformitate cu articolul 110 alineatul (2) din Regulamentul de procedură


privind aplicarea recomandărilor Goldstone privind Israelul/Palestina


José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Ioannis Kasoulides, Cristian Dan Preda în numele Grupului PPE

Rezoluția Parlamentului European privind aplicarea recomandărilor Goldstone privind Israelul/Palestina  
B7‑0135/2010

Parlamentul European,

–   având în vedere Raportul din 25 septembrie 2009 al Misiunii ONU de informare privind conflictul din Fâșia Gaza,

–   având în vedere Rezoluțiile Adunării generale ONU din 5 noiembrie 2009 și 26 februarie 2010 privind măsurile luate ca urmare a Raportului Misiunii ONU de informare cu privind conflictul din Fâșia Gaza,

–   având în vedere Rezoluția sa din 25 februarie 2010 referitoare la cea de a treisprezecea sesiune a Consiliului Organizației Națiunilor Unite pentru Drepturile Omului(1),

–   având în vedere articolul 110 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

1.  își reiterează solicitarea adresată Înaltei Reprezentante a Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate și statelor membre să depună eforturi pentru adoptarea unei poziții comune ferme a UE cu privire la măsurile luate în urma Raportului Misiunii de informare cu privire la conflictul din Gaza și din sudul Israelului, solicitând în mod public aplicarea recomandărilor sale și asumarea responsabilității pentru toate încălcările legislației internaționale, inclusiv pentru presupusele crime de război, și îndemnând ambele părți să realizeze investigații care să respecte standardele internaționale referitoare la independență, imparțialitate, transparență, promptitudine și eficacitate, în conformitate cu Rezoluțiile Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite din 5 noiembrie 2009 și 26 februarie 2010, și subliniază că respectarea legislației internaționale în materie de drepturi ale omului și a legislației internaționale umanitare de către toate părțile și în toate circumstanțele constituie o condiție prealabilă esențială pentru obținerea unei păci drepte și durabile în Orientul Mijlociu;

2.  invită Înalta Reprezentantă a Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate și statele membre să monitorizeze în mod activ punerea în aplicare a recomandărilor formulate în cuprinsul raportului Goldstone, prin consultarea misiunilor externe ale UE și a ONG-urilor de la fața locului; solicită ca recomandările și observațiile aferente să fie integrate în dialogul UE cu ambele părți, precum și în cadrul forurilor multilaterale;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, Înaltei Reprezentante/Vicepreședintei Comisiei, guvernelor și parlamentelor statelor membre, guvernului israelian, Autorității Palestiniene și Secretarului General al ONU.

(1)

Texte adoptate, P7_TA(2010)0036.

Ultima actualizare: 13 mai 2010Notă juridică