Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B7-0140/2010

Texte depuse :

B7-0140/2010

Dezbateri :

Voturi :

PV 10/03/2010 - 7.3

Texte adoptate :


PROPUNERE DE REZOLUŢIE
PDF 114kWORD 72k
3.3.2010
PE433.000v01-00
 
B7-0140/2010

depusă pe baza declarațiilor Consiliului și Comisiei

în conformitate cu articolul 110 alineatul (2) din Regulamentul de procedură


referitoare la aplicarea recomandărilor Goldstone privind Israelul/Palestina


Charles Tannock în numele Grupului ECR

Rezoluția Parlamentului European referitoare la aplicarea recomandărilor Goldstone privind Israel/Palestina  
B7‑0140/2010

Parlamentul European,

–   având în vedere rezoluțiile sale de urgență referitoare la drepturile omului și democrație,

–   având în vedere rezoluțiile sale anterioare referitoare la Consiliul Organizației Națiunilor Unite pentru Drepturile Omului (UNHRC), în special Rezoluția sa din 14 ianuarie 2009 privind dezvoltarea Consiliului ONU pentru Drepturile Omului, inclusiv a rolului UE(1), Rezoluția din 16 martie 2006 referitoare la rezultatul negocierilor privind Consiliul pentru Drepturile Omului și la cea de a 62-a sesiune a Comisiei ONU pentru Drepturile Omului(2), Rezoluția din 29 ianuarie 2004 referitoare la relațiile dintre Uniunea Europeană și Organizația Națiunilor Unite(3), Rezoluția din 9 iunie 2005 referitoare la reforma Organizației Națiunilor Unite(4), Rezoluția din 29 septembrie 2005 referitoare la rezultatul Summitului mondial al Organizației Națiunilor Unite din 14-16 septembrie 2005(5) și Rezoluția din 7 mai 2009 referitoare la Raportul anual privind drepturile omului în lume în 2008 și politica Uniunii Europene în această privință(6),

–   având în vedere schimbările instituționale datorate intrării în vigoare a Tratatului de la Lisabona,

–   având în vedere articolul 2, articolul 3 alineatul (5) și articolele 18, 21, 27 și 47 din Tratatul privind Uniunea Europeană, în versiunea care rezultă din Tratatul de la Lisabona,

–   având în vedere cea de-a 4-a Convenție de la Geneva,

–   având în vedere dreptul internațional umanitar și privind ocuparea,

–   având în vedere articolul 110 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A. întrucât respectarea, promovarea și garantarea caracterului universal al drepturilor omului fac parte din acquis-ul etic și juridic al Uniunii Europene și reprezintă una dintre pietrele de temelie ale unității și integrității europene(7);

B.  întrucât rolul Uniunii Europene ca actor mondial a căpătat o tot mai mare importanță în ultimele decenii, iar noua abordare reprezentată de recent creatul Serviciu european pentru acțiune externă (SEAE), ar putea conferi Uniunii un plus de eficacitate în încercarea de a răspunde provocărilor de la nivel mondial într-un mod mai coerent, consecvent și eficient;

C. întrucât Uniunea Europeană a inclus Hamasul pe lista organizațiilor teroriste;

D. întrucât dreptul umanitar internațional conferă drepturi și impune obligații unei puteri ocupante; întrucât puterea ocupantă trebuie (în măsura în care acest lucru este posibil) să reinstaureze și să mențină ordinea și siguranța publică,

1.  solicită Înaltei Reprezentante a Uniunii Europene pentru afaceri externe și politica de securitate și statelor membre să coopereze pentru definirea unei poziții comune puternice a UE în ceea ce privește măsurile luate ca urmare a Raportului Misiunii de informare privind conflictul din Gaza și sudul Israelului;

2.  subliniază că respectarea legislației internaționale privind drepturile omului și a legislației umanitare internaționale de către toate părțile și în toate circumstanțele rămâne o condiție prealabilă esențială pentru a se ajunge la o pace dreaptă și durabilă în Orientul Mijlociu;

3.  subliniază că este important ca suferința populației afectate să fie redusă la minimum și să se asigure trecerea în siguranță a asistenței umanitare;

4.  invită Înalta Reprezentantă a Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate și statele membre ale UE să monitorizeze activ progresele realizate în procesul de pace din regiune prin consultarea misiunilor externe ale UE și a ONG-urilor de la fața locului;

5.  subliniază că este important să se obțină progrese în Israel și teritoriile palestiniene ocupate spre o soluție care implică existența a două state;

6.  încurajează continuarea dialogului dintre Autoritatea Palestiniană, condusă de președintele Mahmoud Abbas, și guvernul israelian pentru a se ajunge la o soluție pașnică;

7.  solicită Comisiei să monitorizeze îndeaproape situația din Orientul Mijlociu și să informeze periodic Parlamentul cu privire la concluziile sale;

8.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, Secretarului General al ONU, Înaltei Reprezentante a Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, guvernului israelian și Consiliului Legislativ Palestinian.

(1)

Texte Adoptate, P6_TA(2009)0021.

(2)

Texte Adoptate, P6_TA(2006)0097.

(3)

Texte adoptate, P5_TA(2004)0037.

(4)

Texte Adoptate, P6_TA(2005)0237.

(5)

Texte Adoptate, P6_TA(2005)0362.

(6)

Texte Adoptate, P6_TA(2009)0385.

(7)

Articolul 2, articolul 3 alineatul (5) și articolul 6 din TUE.

Ultima actualizare: 13 mai 2010Notă juridică