Procedură : 2010/2557(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B7-0146/2010

Texte depuse :

B7-0146/2010

Dezbateri :

Voturi :

PV 10/03/2010 - 7.3

Texte adoptate :

P7_TA(2010)0054

PROPUNERE DE REZOLUŢIE
PDF 131kWORD 90k
Consultaţi, de asemenea, propunerea comună de rezoluţie RC-B7-0136/2010
3.3.2010
PE433.007v01-00
 
B7-0146/2010

depusă pe baza declarațiilor Consiliului și Comisiei

în conformitate cu articolul 110 alineatul (2) din Regulamentul de procedură


referitoare la aplicarea Raportului Goldstone


Kyriacos Triantaphyllides, Patrick Le Hyaric, Bairbre de Brún, Willy Meyer, Ilda Figueiredo în numele Grupului GUE/NGL

Rezoluția Parlamentului European referitoare la aplicarea Raportului Goldstone  
B7‑0146/2010

Parlamentul European,

–   având în vedere Carta ONU,

–   având în vedere Declarația universală a drepturilor omului din 1948,

–   având în vedere Convenția de la Geneva din 1949 (IV) privind protecția civililor în timp de război,

   având în vedere Rezoluția ONU 1860/2009,

–   având în vedere decizia Curții Internaționale de Justiție privind avizul consultativ referitor la consecințele juridice ale construcției zidului în teritoriile palestiniene ocupate,

–   având în vedere rezoluțiile sale anterioare privind Orientul Mijlociu,

–   având în vedere Raportul privind conflictul din Gaza al Misiunii de informare a ONU conduse de judecătorul Richard Goldstone, raport publicat la 15 septembrie 2009,

–   având în vedere articolul 110 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât Israelul ocupă teritoriile palestiniene din 1967; întrucât, în conformitate cu cea de-a 4-a Convenție de la Geneva, Israelul este responsabil pentru protecția umanitară a întregii populații civile aflate sub ocupația sa;

 

B.  întrucât statul israelian are obligația de a pune capăt încălcărilor dreptului internațional (conform hotărârii Curții Internaționale de Justiție);

 

C.  întrucât peste 8 000 de palestinieni sunt reținuți în închisori israeliene;

 

D.  întrucât Israelul aplică în continuare o politică de expulzare forțată a palestinienilor din Ierusalimul de Est impunându-le obstacole administrative excesive și recurgând la tulburări cotidiene, întreruperi ale alimentării cu apă și demolarea continuă a caselor lor;

 

E.  întrucât Israelul își continuă politica de colonizare a teritoriilor palestiniene prin construirea fără încetare de noi așezări și extinderea celor existente, furtul de pământuri palestiniene și urmărind o modificare demografică de facto în rândul populației;

 

F.  întrucât Israelul a continuat construcția zidului, blocând teritoriile palestiniene, creând enclave și schimbând situația pe teren;

 

G.  întrucât Israelul încalcă astfel dreptul internațional, lucru confirmat de Curtea Internațională de Justiție; în conformitate cu avizul consultativ privind „Zidul”, Israelul are obligația de a înceta imediat orice lucrări de construcție a zidului din teritoriile palestiniene ocupate, inclusiv în Ierusalimul de Est și în jurul său, să demoleze imediat structura existentă acolo și să abroge fără întârziere actele legislative și de reglementare conexe sau să dispună încetarea efectelor juridice ale acestora; întrucât Israelul aplică în continuare politica sa de blocaje și puncte de control în teritoriile palestiniene pentru a obstrucționa libera circulație și accesul palestinienilor, afectându-le astfel grav viața de zi cu zi și punându-le în pericol supraviețuirea;

 

H.  întrucât, la 27 decembrie 2008, Israelul a lansat o ofensivă militară de mare anvergură împotriva populației palestiniene din Gaza care a încetat la 18 ianuarie 2009 și a vizat și civili și părți ale infrastructurii civile; întrucât nu a fost prima dată când Israelul a încălcat legislația internațională privind drepturile omului și dreptul umanitar internațional în ceea ce privește poporul palestinian;

 

I.  întrucât în cursul ofensivei militare și-au pierdut viața 1 400 de palestinieni, în marea lor majoritate civili, mulți dintre ei fiind femei și copii, și 13 israelieni și au fost răniți mii de civili palestinieni; întrucât în cursul ofensivei militare israeliene au fost vizate și au fost distruse mii de case, școli, spitale, clădiri comunale, drumuri și infrastructuri vitale; întrucât în aceeași perioadă au murit patru israelieni și au fost răniți câteva sute ca urmare a tirului de rachete și mortiere din Gaza către sudul Israelului;

 

J.  întrucât și Hamasul și alte grupuri de civili israelieni și palestinieni au comis încălcări ale dreptului umanitar internațional;

 

K.  întrucât există dovezi că Israelul a vizat în mod deliberat populația civilă și a utilizat arme și muniții care ar trebui să fie interzise, cum ar fi fosforul alb, cauzând numeroase victime și răniri specifice;

 

L.  întrucât, în urma războiului din Gaza și a acuzațiilor de crime grave comise împotriva populației civile, președintele Consiliului pentru drepturile omului a înființat, în aprilie 2009, o misiune ONU de informare cu mandatul de a investiga încălcările legislației internaționale privind drepturile omului și a dreptului umanitar internațional care s-ar putea să fi fost comise în orice moment în contextul operațiunilor militare ce au avut loc în Gaza în perioada 27 decembrie 2008-18 ianuarie 2009, indiferent dacă un intervenit înaintea, în cursul sau în urma operațiunilor respective;

 

M.  întrucât, la 29 septembrie 2009, șeful Misiunii de informare a ONU privind conflictul din Gaza, judecătorul Richard Goldstone, a prezentat Consiliului pentru drepturile omului raportul misiunii conform căruia Israelul a comis, în Gaza, încălcări ale legislației internaționale privind drepturile omului și ale dreptului umanitar internațional și nu și-a îndeplinit obligațiile prevăzute de cea de-a 4-a Convenție de la Geneva, aceste acte fiind asimilabile unor crime care ar trebui aduse în fața Curții Penale Internaționale;

 

N.  întrucât Israelul a refuzat să coopereze cu Misiunea de informare și a respins vehement raportul; întrucât autoritățile palestiniene au înființat o comisie palestiniană internă de anchetă;

 

O.  întrucât, în concluziile din raportul Misiunii de informare, articolul 1876 menționează că „în exercitarea mandatului său, Misiunea a ținut seama, ca unice orientări, de dreptul internațional general, de legislația internațională privind drepturile omului, de dreptul umanitar internațional, de obligațiile pe care acestea le impun statelor, actorilor nestatali și, mai presus de toate, de drepturile pe care le conferă persoanelor. Acest lucru nu implică, în nici un caz, echivalarea poziției Israelului ca putere ocupantă cu cea a populației palestiniene ocupate sau a entităților care o reprezintă. Diferențele în ceea ce privește puterea și capacitatea de a face rău și de a proteja, inclusiv prin justiție, atunci când au loc încălcări, sunt evidente, iar o eventuală comparație nu este nici posibilă, nici necesară. Cu toate acestea, protecția tuturor victimelor în conformitate cu dreptul internațional necesită la fel de multă atenție și eforturi”;

 

P.  întrucât unele dintre statele membre ale UE reprezentate în Consiliul ONU pentru drepturile omului au respins raportul, precum și rezoluția UNHRC;

 

Q.  întrucât nu s-a ajuns la un acord privind includerea raportului pe agenda Adunării Generale sau a Consiliului de Securitate al ONU;

 

R.  întrucât blocada din Fâșia Gaza continuă, zădărnicind eforturile internaționale de a acorda asistență pentru reconstrucția Fâșiei Gaza; întrucât situația umanitară la un an de la război reprezintă este catastrofală;

 

S.  întrucât poporul palestinian are dreptul de a-și defini singur sistemul politic și economic și de a trăi în pace, libertate și securitate, în propriul său stat; întrucât poporul israelian are dreptul de a trăi în pace și securitate; întrucât ambele popoare au dreptul la justiție în conformitate cu dreptul internațional,

 

1.  salută Raportul Misiunii de informare a ONU privind conflictul din Gaza și solicită ca statele membre ale UE să accepte concluziile acestui raport și să se dea curs recomandărilor din raport; subliniază că recomandările și concluziile în cauză pot avea un impact major asupra eforturilor de încheiere a unui acord de pace bazat pe o soluție care implică existența două state; consideră că responsabilizarea poate contribui la o soluționare pașnică a conflictului de Orientul Mijlociu; solicită UE să nu mai tolereze impunitatea Israelului pentru crimele pe care le-a comis împotriva populației palestiniene civile;

 

2.  solicită să se pună capăt ocupării de către Israel a teritoriilor palestiniene ocupate (Cisiordania și Gaza);

 

3.  denunță atacurile asupra populației civile de ambele părți;

 

4.  solicită eliberarea tuturor prizonierilor palestinieni care sunt în prezent reținuți ilegal în Israel;

 

5.  denunță politica guvernului israelian împotriva poporului palestinian;

 

6.  condamnă crimele comise de armata israeliană împotriva populației civile din Gaza, în special atacurile împotriva civililor și uciderea acestora, aplicarea unor pedepse colective și utilizarea de arme și materiale care ar trebui interzise;

 

7.  denunță distrugerea de către armata israeliană a infrastructurii din Gaza, în special a celei aferente producției și aprovizionării cu alimente, sănătății și educației, precum și blocajele și interzicerea liberei circulații, care au determinarea o nouă înrăutățire a situației umanitare din Gaza;

 

8.  regretă faptul că Israelul a refuzat să coopereze cu Misiunea, precum și să înființeze o comisie de anchetă; solicită Israelului să reacționeze pozitiv la solicitarea recentă a Secretarului General al ONU de a desfășura investigații minuțioase; salută înființarea unei comisii palestiniene interne de anchetă și așteaptă cu nerăbdare să îi fie transmise concluziile acesteia;

 

9.  solicită Hamas să accepte concluziile relevante din Raportul Goldstone, să își respecte obligațiile și să se implice într-un dialog politic integrator;

 

10.  evidențiază importanța deosebită a reconcilierii interpalestiniene și subliniază, în acest sens, necesitatea unei legături geografice permanente între Fâșia Gaza și Cisiordania, precum și a reunificării politice pașnice și durabile a acestor teritorii;

 

11.  solicită tuturor statelor membre ale UE să sprijine prezentarea raportului în Adunarea Generală a ONU și, prin urmare, transmiterea acestuia către Curtea Penală Internațională cu scopul de a-i aduce în justiție pe autorii crimelor descrise mai sus;

 

12.  subliniază eșecul politicii aplicate de UE și de alți actori internaționali de a nu lua măsuri împotriva Israelului pentru încălcarea dreptului internațional și a dreptului umanitar internațional; invită Consiliul, statele membre și Comisia să tragă în sfârșit concluziile ce decurg din această situație; solicită tuturor statelor membre ale UE să sprijine prezentarea raportului în Adunarea Generală a ONU;

 

13.  solicită ca Acordul de asociere UE-Israel să nu fie extins, date fiind încălcările comise de Israel; reafirmă că dezvoltarea relațiilor UE-Israel ar trebui să fie în mod substanțial condiționată de respectarea drepturilor omului și a dreptului umanitar internațional (de încheierea crizei umanitare din Gaza și teritoriile palestiniene ocupate și de un angajament real în favoarea unei soluții globale de pace);

14.  îndeamnă statele membre să nu mai furnizeze arme Israelului;

 

15.  consideră că responsabilizarea ar putea să pună capăt crimelor împotriva populației palestiniene;

 

16.  se angajează să promoveze în mod activ o soluție negociată pașnică și justă la problema palestiniană pe baza unei soluții care presupune existența a două state, care să conducă la un stat palestinian viabil, între granițele din 1967 și având Ierusalimul de Est drept capitală și să implice despăgubiri substanțiale pentru toți refugiații palestinieni în temeiul Rezoluției 194 a ONU;

 

17. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, guvernelor și parlamentelor statelor membre, Secretarului General al ONU, Cvartetului, guvernului israelian, președintelui Autorității Palestiniene, Knessetului și Consiliului Legislativ Palestinian.

Ultima actualizare: 13 mai 2010Notă juridică